Zdravotnictví a reformy

Škoda "dobrých" zvyků?

19. 5. 2014 / Jan  Sláma

Pan ministr Babiš se v nedělní Partii negativně vyjadřoval o zrušení poplatků za pobyt v nemocnici. To už ostatně sdělil dříve i tisku, který nelenil aby národu zopakoval to, co pravili zastupitel...

K poplatkům ve zdravotnictví

4. 9. 2013 / Petr  Wagner

Struktura poplatků se mění, ale přibližně jde o částku 300 milionů v nemocnicích za hotelové služby o asi miliardu u ambulantních specialistů a o asi miliardu u lékáren. To číslo 5,5 se mi zdá ...