Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti

Existuje al Kájda jako globální organizace? Ne.

10. 5. 2011

V době, kdy jsem začínal číst BL, tento server věnoval rozsáhlou pozornost dokumntárním filmů, Adama Curtise. BL psaly, že Curtis po dlouhé a podrobné rešeršní práci dospěl k názoru, že AL KÁJDA JE M...