prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Politolog. Autor více než dvaceti knih z oblasti politologie, z nichž čtyři byly přeloženy do angličtiny a jedna do ruštiny, pětadvaceti rozsáhlých studií a více než tisícovky nejrůznějších článků. V současné době jsou v prodeji jeho knihy Lidská práva (Praha: Professional Publishing, 2011. 175 s.), Válka (Praha, Professional Publishing, 2010. 170 s.), Mezinárodní politika (4. aktualizované a rozšířené vydání; Praha: Ekopress, 2010. 752 s.), Zahraniční politika USA (Praha, Professional Publishing, 2009. 437 s. + CD se 168 dokumenty), a Politická psychologie (Praha: Ekopress, 2004, 320 stran).

Byl poradcem dvou předsedů československé federální vlády, Ladislava Adamce a Mariána Čalfy. Před sametovou revolucí i během ní zprostředkovával kontakty premiéra s iniciativou Most, která byla napojena na Václava Havla. Je autorem projevu, kterým byl ve Federálním shromáždění ČSSR navržen na prezidenta Václav Havel, programového prohlášení federální vlády národního porozumění, hlavním redaktorem programového prohlášení federální vlády vzešlé z voleb roku 1990 atd.

Je prorektorem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha a učí na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Banské Bystrici.

V devatenácti letech byl zatčen při pokusu překročit státní hranici do Rakouska a po více než dvouměsíčním věznění odsouzen ke čtrnácti měsícům podmíněně. Rok pracoval jako horník na dole gen. Jeremenko v Ostravě a více než rok jako strojník na KVHU ve Vřesové na Sokolovsku; zde vstoupil do KSČ. Absolvoval filozofickou fakultu UK v Praze, poté pracoval na Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV. Byl na dlouhodobých vědeckých stážích v Sovětském svazu a v USA. V seznamu spolupracovníků StB je evidován jako rezident.

Knihy

OSOBNÍ ÚDAJE

Narozen:  13. července 1948 v Praze
 ženatý, dvě děti
Zaměstnání: profesor, Fakulta politických věd UMB Banská Bystrica, Slovenská republika
učitel Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, Česká republika
VZDĚLÁNÍ:
2001  profesor pro obor mezinárodní vztahy a diplomacie
1998  docent pro obor mezinárodní vztahy
1978 CSc.  disertační práce Teorie postindustriální společnosti
1974 - 1977  Ústav pro filosofii a sociologii
1975 PhDr.  disertační práce Válka a politika
1969 - 1974  filosofická fakulta Karlovy university, Praha, obory sociologie a filosofie
ODBORNÁ PRAXE:
  Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze
1997  Fakulta politických věd University Mateja Bela, Banská Bystrica, Ústav politických věd AV SR, Bratislava
1990 - 1993 samostatný vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV
1986 - 1987 Georgetown University, Columbia University, Virginia University - USA
1978 - 1989 vědecký pracovník v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV
1977 - 1978 odborný asistent na filosofické fakultě UK, Praha
1976  Filosofický ústav Akademie věd SSSR - SSSR
DALŠÍ PRAXE:
1998 - 2007  redaktor týdeníku Ekonom
1993 - 1997  redaktor a šéfredaktor nakladatelství Victoria Publishing
1991 - 1993  vědecký tajemník Kabinetu pro politické vědy Ústavu státu a práva ČSAV
1989 - 1990  poradce předsedy federální vlády ČSSR a ČSFR
1990 - 2000  člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika
1998  člen redakční rady časopisu Politické vedy
1993 - 1995  člen reakční rady časopisu Dialog (Dialogue)
1986 - 1989  ediční rada pro filosofii a sociologii v nakladatelství Svoboda
1968 - 1969  strojník
1966 - 1967  horník