AUTOR

Stanislav Huml

Autor je bývalým policistou, který musel od policie pro kritiku nadřízených odejít. Dnes je členem SNK ED pánů Zieleniece a Kasla a ředitel firmy VVV Expert a.s.články autora  
email  


© 2002-2003 Dominik Joe Pantucek (sprava)
© 2004-2008 Michal Panoch (sprava, programovani)
© 2001-2003 Stepan Kotrba (grafika)
4571