28. 4. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 4. 2010

Integrace v policejní uniformě

Proč to smrdělo v poděbradské ubytovně benzínem

Pokud se potvrdí podezření ze záměrného založení požáru ubytovny zahraničních dělníků v Poděbradech, bude to znamenat novou, pohříchu dramatičtější kapitolu soužití české majority s cizinci.

Schylovalo se k tomu již dlouho a události posledních týdnů svědčí o tom, že nejde o nahodilou událost, ale o obrat, který se dal po xenofobních projevech některých aktérů soužití s cizinci do jisté míry očekávat.

V první polovině dubna se na média obrátila jistá předsedkyně výboru pro multikulturní soužití (!) v místní části Praha Libuš (kde je vietnamský areál SAPA) Pavla Jedličková. Nelíbila se jí vysoká koncentrace občanů vietnamské národnosti v místě a použila pro něj označení ghetto. Starosta této městské části se obrátil na ministra vnitra dopisem, v němž zmiňuje problémy obyvatel bytového domu Na Domovině, kam údajně chodí Vietnamci nekontrolovaně, užívají tam halucinogenní látky, dům znečišťují výkaly a zmínil možnost vytvoření domobrany.

Agenturní zprávy týkající se případu zmiňovaly vyjádření policie, která "žádné zvýšení kriminality nezaznamenala". Pomineme-li skepsi Čechů k práci policie a posoudíme situaci v Libuši střízlivě, nezbude zřejmě připustit, že daná lokalita jistě bez problémů přiměřených takové koncentraci lidí nebude, nicméně reakce xenofobně naladěné veřejnosti přiměřená není.

Předsedkyně Jedličková v dopise pražskému primátorovi zmiňuje neexistenci integrační politiky pražského magistrátu a naopak oceňuje pomoc ministerstva vnitra. Jeho odbor azylové a migrační politiky (dále jen OAMP) totiž poskytl v loňském roce Libuši prostředky na realizaci tzv. emergentního projektu, jehož cílem bylo napomoci řešení problémů. Jedličková si stěžovala, že projekt je opatření, které situaci neřeší systematicky a kontinuálně.

V tom je potíž, kterou ale důvěrně znají všechny subjekty financované ze státního rozpočtu. OAMP MV se kromě toho zaštiťuje realizací státní Koncepce integrace cizinců (již do značné míry sám tvoří), tato koncepce však vykazuje prvky policejního myšlení. Gesce integrace cizinců přešla v polovině roku 2008 z MPSV na MV a duch ministerstva vnitra se do koncepce -- již občanská veřejnost připomínkovat nemůže - nesmazatelně promítl.

Vnitro žádný velký zájem na tom, aby migranti mohli uplatňovat svá práva nemá. Integraci pojímá jako v podstatě jednosměrný proces přizpůsobení, akcentuje výuku češtiny. Prostřednictvím své prodloužené ruky, státních Center pro podporu integrace cizinců, se snaží vytěžovat cizinecké komunity tak, aby z jejich prostředí získalo policejně využitelné informace o strukturách a informačních tocích.

Je příznačné, že MV, resp. jeho OAMP, nevypisuje žádné grantové programy na integraci cizinců určené pro neziskové organizace a evropské peníze z projektů určených pro migranty administruje tak, aby je dostala prostřednictvím Správy uprchlických zařízení sídlící pod stejnou střechou zmíněná Centra, jejichž činnost přímo kontroluje.

Voda na "dělnický" mlýn

Reakce ultrapravice na situaci v Praze Libuši na sebe nenechala dlouho čekat, předseda všech dělnických stran Vandas a jeho komanda ucítili novou příležitost ukázat, jak rázně by řešili situaci oni. Na začátek května svolal do Libuše mítink "na podporu místních obyvatel". Jedním z bodů jeho proslovu na tomto vystoupení má být podle jeho vyjádření z Hospodářských novin i návrh řešení libušského problému. Receptem je prý víc policejních hlídek v ulicích i více kontrol ze strany cizinecké policie.

Reakce vnitra byla natolik bystrá, že se nelze zbavit dojmu, že na Vandasovu vybídku čekalo. Přestože policie v první reakci tvrdila, že k žádnému zvýšení kriminality v Libuši nedošlo, zřídil policejní ředitel Červíček tento měsíc "speciální tým" pro "kauzy jako je Libuš".

O tom, že by úkolem tohoto týmu bylo usilovat o bezproblémové soužití českých občanů s cizinci, lze s úspěchem pochybovat.

Cizinci holt nejsou voliči

O to se naopak snaží pár desítek neziskových organizací, které v důsledku politiky OAMP bojují o přežití. Vůči alibistické politice státu argumentují jeho odpovědností za nalákání cizinců v době konjunktury a spolu se zaměstnavateli žádají uvolnění politiky úřadů práce, které cizincům značně ztížily prodlužování pracovních povolení.

Neziskovky také kritizují stanovisko ministerstva zdravotnictví, které dlouhodobě neumožňuje cizincům účast ve veřejném zdravotním pojištění. Pojištění musí uhradit na celou dobu pobytu. Vzhledem k výši pojistky si cizinci hradí pojištění jen na neodkladnou a nezbytnou péči, což v praxi vede ke značným problémům. Cizinci si také od počátku t. r. mohou sjednávat pojištění pouze u českých pojišťoven, které za toto právo úspěšně lobovaly. Např. komerční dceřiná společnost Pojišťovna VZP a.s. vybrala v roce 2008 od cizinců za pojištění pro případ neodkladné a nezbytné péče 93 miliónů Kč a utratila za zdravotní péči pouze 5 milionů Kč. Na druhé straně jsou zdravotnická zařízení, v nichž špatně pojištění cizinci zanechávají nemalé dluhy. Ministerstvo zdravotnictví tak podle NNO nehájí veřejný zájem a oddalováním začlenění cizinců do veřejného zdravotního pojištění působí velké škody jak veřejnému rozpočtu, tak integraci cizinců.

Svérázným příspěvkem ministerstva vnitra k integraci cizinců je v posledních měsících snaha vyštípat ze země ty, kteří podle názoru "dělníků" zabírají pracovní místa Čechům. Děje se tak prostřednictvím zostřených kontrol, jež se cizinecká policie snaží provádět ve spolupráci s finančními úřady, správami sociálního zabezpečení a dalšími státními institucemi. Nic proti nim -- kdyby byly provázeny stejně úpornou snahou ochránit práva migrantů a jejich zájmy, kdyby se politika státu promítla do praxe vnitra snahou pomoci využít jejich pracovních dispozic a flexibility jejich pracovní síly. Nadnárodním firmám stát pomohl -- na nadnárodní zaměstnance ale v krizi používá bič.

Systematické odírání cizinců, kteří se už díky svému nejistému statusu brání jen zcela výjimečně, je možné i proto, že se za jejich práva žádná z českých politických stran dvakrát nebere. Neoficiální pozice státu vůči cizincům by se dala shrnout jednoduchým "není-li tu pro tebe práce, tak zmiz". Práva, jsou-li, vydobyla cizincům v Česku většinou EU, jejíž směrnice musí země respektovat. Tam kde to jde, to ovšem dělá po svém.

Není tedy divu, že to v sobotu smrdělo v poděbradské ubytovně benzínem.

                 
Obsah vydání       28. 4. 2010
28. 4. 2010 Integrace v policejní uniformě Milan  Daniel
27. 4. 2010 V Poděbradech byla zřejmě podpálena ubytovna zahraničních dělníků. Zahynul jeden muž
28. 4. 2010 Zbaví Nick Clegg Brity konečně důsledků traumatu ze Suezské krize? Karel  Dolejší
28. 4. 2010 Český rozhlas nepravdivě obvinil senátora Dienstbiera a nedokázal se ani omluvit Štěpán  Kotrba
28. 4. 2010 Ředitel ČRo požaduje, aby Český rozhlas uvedl "kauzu Dienstbier" na pravou míru
28. 4. 2010 Posluchač: Pane Hrbáčku, zvedá se mi z vás žaludek
28. 4. 2010 Nebreč, vždyť ty přece žádný Čech nejsi Přemysl  Janýr
28. 4. 2010 Co je vlastně Romce po Praotci Čechovi? Martin  Profant
28. 4. 2010 Atentát na nežnú revolúciu Vladimír  Ondruš
27. 4. 2010 Rozhovor ve vlaku Jan  Čulík
28. 4. 2010 Třetí dějství frašky o Národní galerii: schizofrenie Jiřího Fajta Štěpán  Kotrba
28. 4. 2010 Michael  Marčák
28. 4. 2010 Finanční institut: Všechny tři britské politické strany zatajují voličům nutné škrty ve státním rozpočtu
28. 4. 2010 Evropská dluhová krize se prohlubuje, rozšířila se i do Portugalska
28. 4. 2010 Utajená zákulisí diplomatické a zpravodajské služby Jíří  Kučera
28. 4. 2010 Staré stezky Radan  Květ
28. 4. 2010 ČT: Zase to bude o frontách západních
28. 4. 2010 Issová a Mádl po tisící a prvé... Ladislav  Žák
28. 4. 2010 Zelenka, Issová, Mádl Petr  Jánský
27. 4. 2010 Proč přemlouvat bábu Michal  Uhl
27. 4. 2010 Rozporné signály v Zelenkově klipu
28. 4. 2010 Antigerontismus - Zelenkův klip zdaleka není poslední slovo
27. 4. 2010 Budu volit za dědu
28. 4. 2010 Když někdo řekne A, měl by říci i B Vladimír  Wagner
28. 4. 2010 Civilisté v Iráku potřebují naléhavě ochranu
28. 4. 2010 MAYDAY festival aneb kam na Prvního máje
28. 4. 2010 Anarchistický 1. máj v Praze za práci, co není děvka prodejná!
27. 4. 2010 Dědek nad hrobem odpovídá Ivo  Krieshofer
27. 4. 2010 Za klesající počet spermií u mužů mohou zřejmě matky
27. 4. 2010 Lovelock: "Nemůžeme zachránit planetu"
27. 4. 2010 Diskuse ve světě neoliberálně kapitalistické samozřejmosti
27. 4. 2010 Romové ve škole
26. 4. 2010 Mladý asociální pravicový volič z Prahy Jakub  Rolčík
26. 4. 2010 Sociální dávky v praxi Věra  Říhová
26. 4. 2010 Duben 2010: Husák na Facebooku Boris  Cvek
26. 4. 2010 Připálený volební guláš z báby Karel  Dolejší
26. 4. 2010 Už zase bijou děti Štefan  Švec
26. 4. 2010 Komunističtí dědci Jan  Potměšil
26. 4. 2010 Zelenkův klip je zdařilý umělecký projekt
26. 4. 2010 Zelenkova "provokace a mystifikace" Tomáš  Krček
26. 4. 2010 Je Zelenkův klip "sofistikovaná mystifikace"?
26. 4. 2010 Maškaráda ženství Vlastimil  Marek
26. 4. 2010 Ein Kerl zum schießen, aneb ať ten Stern kouká souložit Karel  Dolejší
1. 4. 2010 Hospodaření OSBL za březen 2010