Jan Čulík (nar. v Praze 2. listopadu 1952) vystudoval filozofickou fakultu Karlovy univerzity, obor angličtina - čeština. Studium ukončil doktorátem ze srovnávací anglicko-české fonetiky.

Jan Čulík v současnosti pracuje jako Senior Lecturer in Czech Studies na University of Glasgow ve Skotsku. Vyučuje tam české literatuře, historii, médiím a filmu. University of Glasgow je jedna ze čtyř starobylých britských univerzit (Oxford, Cambridge, St. Andrews, Glasgow) a je součástí elitní skupiny britských vysokých škol, tzv. "Russell Group of British Universities". Byla založena v roce 1451.

V osmdesátých letech vyučoval české literatuře, historii a východoevropským studiím na univerzitách v Glasgow a v Lancasteru.

Spoluzaložil také filmovou produkční společnost, Persistent Vision Animation, která natáčela především umělecky zaměřené animované filmy pro britský kulturní komerční okruh Channel Four. PVA vyrobila například filmy Taking a Line for a Walk: A Homage to the Work of Paul Klee, Orpheus and Eurydice (promítal se na filmovém festivalu v Cannes) a jediný celovečerní animovaný film, vyrobený ve Skotsku, Ra: the Path of the Sun God na motivy ze staroegyptské mytologie (1990, součástí klasické kolekce videodistribuční firmy Contemporary Films, vydání na videu ve spolupráci s Britským filmovým institutem) . Stránky filmu Ra the Path of the Sun God jsou ZDE, současná variace na jednu z jeho scén je ZDE. Jan Čulík mj. napsal v roce 1985 scénář a podílel se na výrobě dokumentárního filmu Orpheus through the Ages, o proměnách orfeovského mýtu v kultuře minulých dvou tisíciletí. Film byl ve Skotsku oceněn v r. 1986 cenou TRIC award, za nejlepší film v kategorii Arts and Music.

Internetové stránky věnované výše zmíněným animovaným filmům Lesley Keenové jsou ZDE

Od druhé poloviny osmdesátých let přispíval Jan Čulík pravidelně do českého vysílání BBC zejména literárními a kulturními recenzemi, pod jménem Václav Písecký. Od roku 1989 do konce října 1995 byl britským korespondentem československého a posléze českého vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Pro pořad Hlasy a ohlasy natočil několik desítek investigativních pořadů, stovky jeho analýz, reportáží a komentářů byly odvysílány v pořadech Panoráma, Události a názory a v mnoha dalších pořadech RSE. Spolu s manželkou přeložil Jan Čulík do angličtiny řadu kratších českých literárních próz, které vyšly v britských literárních časopisech (např London Magazine, Stand, Argo, Granta, The Edinburgh Review). V osmdesátých letech publikoval články např. v kulturním exilovém čtvrtletníku Daniela Strože Obrys, v dvouměsíčníku Josefa Škvoreckého Západ, v čtvrtletníku Společnosti pro vědy a umění Proměny, po r. 1990 v týdeníku Respekt, Tvorba, Tvar, Babylon, Literární noviny, Esprit 97, Svobodné slovo a Slovo, Listy, Reflex. Byl členem redakční rady britského akademického časopisu Scottish Slavonic Studies, v němž také občas publikoval anglicky, je členem redakčního kruhu časopisů Nová přítomnost a Listy.

Od roku 1988 spolupracoval s tiskovou agenturou Palach Press Jana Kavana v Londýně a více než rok pro ni překládal a redigoval anglickou mutaci českého disidentského čtrnáctideníku Informace o Chartě 77 pod názvem Uncensored Czechoslovakia.

Pro oxfordskou nadaci East European Publishing Project vypracovával měsíčně anglický přehled o tom, co je nového v české literatuře. Spolupracoval také jako překladatel do angličtiny se scheinfeldským Československým dokumentačním střediskem nezávislé literatury dr. Viléma Prečana a posléze s Ústavem pro soudobé dějiny v Praze.

V roce 1991 vydal v Praze v nakladatelství Trizonia za pomoci Ústavu pro soudobé dějiny v Praze publikaci Knihy za ohradou: Česká literatura v exilových nakladatelstvích (420 stran). V kompletní elektronické verzi je tato kniha na internetu nyní ZDE

V osmdesátých letech Jan Čulík také působil jako produkční a finanční ředitel podniků Persistent Vision Animation a Inner Workings, plc.

Ve spolupráci s Ivanem Kytkou působil od října 1995 do dubna 1996 jako britský zpravodaj pražské tiskové agentury ČTA. V letech 1994 a 1995 byl také zpravodajem Rádia Alfa a spolu s Ivanem Kytkou se střídal v pravidelném týdením pořadu Dopis z Británie.

V červnu 1995 natočil Jan Čulík reportážní film o nebezpečí asbestu pro pořad Na vlastní oči televize Nova.

Od října 1995 vyučuje Jan Čulík znovu českým studiím (literatuře, historii, publicistice a filmu) na katedře slovanských jazyků a literatur Glasgow University.

V polovině nultých let psal Jan Čulík pravidelněji pro Lidové noviny, až do odchodu Miloše Čermáka z tohoto listu, do r. 200t také psal komentáře pro rozhlasovou stanici ČRo 6; publikoval i v týdeníku Reflex.

Od roku 2002 organizuje Jan Čulík výměnu studentů mezi Glasgow University a třemi českými univerzitami (Praha, Brno a Ostrava). Každoročně také vyučuje na Ostravské univerzitě, vede semináře na Karlově univerzitě v Praze a od školního roku 2003-2004 učí také na brněnské univerzitě. Často se účastní v ČR a v Británii různých seminářů a konferencí o literatuře, o filmu a o mediální problematice. V roce 2001 zasedal v porotě olomouckého Academia Filmu, v roce 2002 v porotě festivalu Art Film v Trenčianských Teplicích na Slovensku.

Od července 1996 vydává Jan Čulík internetový deník Britské listy, který se specializuje na konfrontaci myšlenek mezi Západem a Českou republikou.

Vydal čtyři knižní výbory z Britských listů, tři z nichž jsou rozebrány: ...jak Češi myslí, Milenium, Chomutov, 1999 478 stran, ...jak Češi jednají, Milenium, Chomutov, 2000, 578 stran, a ve spolupráci s Tomášem Pecinou publikaci o vzbouření v České televizi na přelomu roku 2000-2001 V hlavních zprávách: Televize. Fakta, která před vámi zatajili, ISV, Praha, 2001, 366 stran. Čtvrtý, Jak Češi bojují, Praha, Libri, 2003, 704 stran, který vyšel 17. listopadu 2003 k výročí pádu komunismu, je k dispozici ZDE anebo na adrese libri@libri.cz. Obsah knihy naleznete ZDE.

V listopadu 2007 vydal Jan Čulík v brněnském nakladatelství Host první soubornou publikaci o českém filmu od r. 1989 Jací jsme (ukázková kapitola ZDE; knihu lze koupit v knihkupectví Kosmas ZDE. Anglické shrnutí úvodní kapitoly (přednáška, která se konala na Glasgow University 14. ledna 2008) je ZDE. Jan Čulík postupně publikuje na webu pasáže z knihy Jací jsme v angličtině, pokud se týkají českých filmů, o nichž v Glasgow vede semináře, např. ZDE a ZDE

Podílel se na překladu poválečných Dějin české literatury od profesora pražské FFUK Jiřího Holého, které připravil v angličtině k vydání a ktereé vyšly pod názvem Writers Under Siege v říjnu 2007 v nakladatelství Sussex University Press ZDE. Jsou to první dějiny české literatury, vydané anglicky za posledních více než 30 let.

Jan Čulík je také autorem anglických komentářů a analýz o České republice pro internetový týdeník Central Europe Review, viz zde. Přispíval anglickými komentáři a informacemi o České republice i na server BlueEar.

Jinak se v angličtině soustřeďuje na šíření základních informací o české kultuře a České republice především v nejrůznějších encyklopediích. Tak pro mezinárodní Encyklopedii románu (Encyclopaedia of the Novel, edited by Paul Schellinger, Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago - London, 1998) napsal historii českého románu a hesla o Švejkovi, Kunderovi a Hrabalovi, pro čtyřdílnou Encyklopedii cenzury (Censorship: A World Encyclopaedia, edited by Derek Jones, Fitzroy Dearborne Publishers, London-Chicago, 2001) historii cenzury v Čechách a heslo o Josefu Škvoreckém, pro mezinárodní publikaci o otázkách autorských práv článek o českém zákoně o copyrightu (Copyright and Consequences: Central European and US Perspectives, edited by Lee B. Becker and Tudor Vlad, Hampton Press, Inc., New Jersey, 2003). Nejnověji je také autorem rozsáhlejšího hesla o českých sdělovacích prostředcích pro příručku The Media in Europe: Euromedia Handbook, edited by Mary Kelly, Giantpietro Mazzoleni, Denis McQuail, Sage Publications, 2004, London, Thousand Oaks, New Delhi, na webu ZDE.

Jan Čulík také připravil, ve spolupráci s literárními vědci z Ústavu pro českou literaturu ČAV, pětadvacet rozsáhlých literárních hesel o českých autorech dvacátého století pro známou mezinárodní literární encyklopedii A Dictionary of Literary Biography: Twentieth-Century East European Writers, svazek 215 a 232, Gale Group, London a Boston, 1999 a 2000. (Je autorem hesel o Milanu Kunderovi ZDE, Václavu Havlovi ZDE a Ludvíku Vaculíkovi, na hesle o Josefu Škvoreckém ZDE spolupracoval s Martinem Pilařem z Ostravské univerzity, na autorství hesel o Miroslavu Holubovi ZDE a Ivanu Klímovi se podílel s Jiřím Holým z pražské FFUK.) Pro další svazek DLB, č.253, věnovaný postkomunistickým středoevropským autorům, který vyšel r. 2011, přeložil a zredigoval Čulík několik hesel od svých kolegů literárních vědců z ČR a sám napsal hesla o Emilu Haklovi a Michaelu Vieweghovi. O Haklovi a Vieweghovi publikoval v češtině článek v časopise Česká literatura 5/2007, elektronická verze ZDE, v angličtině článek o Milanu Kunderovi jako mladém stalinistovi ZDE.

Některé přednášky a texty Jana Čulíka z poslední doby, převážně v angličtině, jsou souborně vydány ZDE. Jeden z rozhlasových rozhovorů s Janem Čulíkem (vysílal ho Český rozhlas Brno v březnu 2008) je ZDE

Rozhovor s Janem Čulíkem v pořadu České televize Před půlnocí z května 2010 je ZDE. Rozhovor Jana Čulíka pro britskou Sky News při příležitosti úmrtí Václava Havla z 18. prosince 2011 je ZDE

V říjnu 2012 vyšla v nakladatelství Sussex Academic Press (Brighton, Portland, Toronto) v angličtině monografie Jana Čulíka o tom, jaké stereotypy šíří do české společnosti postkomunistický český hraný film A Society in Distress: The Image of the Czech Republic in Contemporary Czech Feature Film ZDE

V září 2013 vyšla v nakladatelství Sussex Academic Press v angličtině mezinárodní monografie o tom, jakou mytologii šíří do společnosti televizní seriály v České republice, v Maďarsku, v Polsku a v Rumunsku National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. won the Cold War ZDE. Autory textů v monografii jsou kromě Jana Čulíka Petr Bílek, Zsuzsanna Varga, Alicija Kisielewska, Piotr Zwierzchowski a Doru Pop.

Z nedávných rozhovorů v médiích:

Jan Čulík v České televizi o filmech na karlovarském filmovém festivalu, 4.7. 2012 ZDE

"Za skandály britských médií může kultura astronomicky placených manažerů, tvrdí publicista Čulík". Rádo Česko, 26. října 2012 ZDE

Debatní klub:

Diskuse Roman Joch - Jan Čulík ZDE

Diskuse Eric Best - Jan Čulík ZDE

Bibliografie Jana Čulíka je ZDE