Jana Létalová

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Cambria",serif; }


Mgr. Jana Létalová je interní doktorandkou na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde se zabývá možností biofilní transformace vzdělávání z perspektivy evoluční ontologie.