Jiří Karen

Autor vystudoval učitelství pro střední školy kombinace historie - francouzský jazyk na Ostravské univerzitě a v současnosti pracuje jako pomocný dělník.