Jiří Karen

Autor vystudoval učitelství pro střední školy kombinace historie - francouzský jazyk na Ostravské univerzitě. Tamtéž působí jako doktorand didaktiky dějepisu.