Propusťte učitele, nakupte iPady a je vymalováno

6. 12. 2012 / Anthony Tun

čas čtení 3 minuty

Reakce na rozhovor pana Šteffla s panem Štechem

Po zhlédnutí rozhovoru pana Šteffla a pana Štecha na téma vzdělávání, zůstává člověku rozum stát nad faktem, že šéf společnosti Scio připravující high-stakes testy vysokému i střednímu školství, naprosto vážně tvrdí, že zrušení škol by ve svém dopadu mělo menší následky na vzdělanost společnosti než zrušení televize. Pan Šteffl ze svými tablety, WoW učením, facebookem či vzděláváním pomocí "světa" samotného (rozuměj médií) zcela ignoruje fakt, že ve dnešním světě, kde kvapem přibývá nefunkčních rodin, je role lidského učitele jako vzoru i jako mediátora vědomostí ve škole důležitější než kdy jindy.

Je typickým symptomem našeho zmateného post-moderního světa, že tomuto propagátoru elektronických médií jako vítané náhrady za učitele, je dopřáno sluchu nejen v odborných kruzích a že není po zásluze marginalizován. Pan Šteffl ignoruje fakt, že přibývá dětí i dospělých závislých na internetu a že díky jím opěvované "vzdělávací" počítačové hře World of Wafcraft již údajně několik mladých lidí zemřelo vyčerpáním. To, že mnoho dětí doma stráví mnoho hodin denně u počítače, vnímá pan Šteffl jako důkaz užitečnosti tohoto média ve vzdělávání.

Zkuste zadat studentovi úkol vypracovat referát o čemkoliv, či chraň bůh přečíst knihu. Ve velké většině případů, řekl bych v 85%, se stane asi toto. Student přijde domů, zapne počítač, vygoogluje žádanou informaci či souhrn, toto mechanicky zkopíruje do Wordu či přepíše na papír. Ve škole to pak odevzdá či přečte. Výuková hodnota = 0. Student ani zbytek třídy se nenaučili nic. Zadáte-li na druhém stupni ZŠ psanou práci, při které je potřeba k libovolnému tématu vyjádřit vlastní, původní názor, delší než jedna věta, není výjimkou, že dostanete zpět několik prázdných papírů. Bez googlu to už jednoduše nejde.

Vnímám dnes proto internet jako nejvážnější hrozbu v procesu vzdělávání, jako neduh horší než Dobešové, drogy či jiné závislosti. Internet je totiž legální, ne-volitelný, zdarma a všude dostupný. Není hrozbou jen kvůli povrchnosti terabajtů dostupných informací, nýbrž i kvůli tomu, že díky němu děti chodí do školy nevyspalé, roztěkané, nedovedou se soustředit, tvořivě pracovat a čerpat přitom z vlastních zdrojů. To vše je dáno hraním počítačových her do pozdních večerních či brzkých ranních hodin. O volně přístupné pornografii a jejím neblahém dopadu na chování dětí (nejen ve škole) snad není potřeba mluvit.

Toto životy plýtvající, nic netvořící zírání do modré obrazovky pan Šteffl, český odborník na vzdělávání, považuje za žádoucí formu skutečného učení.

0
Vytisknout
7354

Diskuse

Obsah vydání | 6. 12. 2012