Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes?

Poslední tajemství Karla Kosíka

1. 4. 2013 / Karel  Dolejší

Reálný dějinný proces nakonec všechny vznešené ideje nenapravitelně semele a zkarikuje - a týká se to i historických proroctví; ohlášený mesiáš vjede do Jeruzaléma na oslu, aby byl potupně ukřižován, ...

Rub a líc

27. 2. 2013

Kdysi hráli Rub a líc v Osvobozeném divadle, numismatici rozlišují líc a rub u svých minci. V přeneseném významu se dá toto sousloví použít na společnost. Každá společnost má tedy svůj líc a svůj rub,...

O nenávistných reakcích

9. 1. 2013 / Luděk  Prokop

Pan Boris Cvek ve velikém překvapení z nenávisti čtenářů vyvolané jeho článkem o legitimizaci komunismu, sepsal článek o nenávistných reakcích.