1. 8. 2012Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 8. 2012

Nový občanský zákoník:

Moderní kodex, nebo mrtvá vzpomínka na minulost?

Od 1. ledna 2014 by měl nabýt účinnosti nový občanský zákoník. Jde o kodex vymykající se jakémukoli stručnému hodnocení. Z dosavadní úpravy soukromého práva nezůstane doslova kámen na kameni. Někteří jásají nad údajně geniálním dílem, jiní jsou opatrnější a část odborné veřejnosti vyjadřuje své nemalé obavy. Jako kodex soukromého práva jde o dílo zajisté monumentální. Skvěle by se s ním dalo kupříkladu demonstrovat pojetí soukromého práva, jak se vyvinulo od počátku 19. století, kdy vznikaly první civilní kodexy, dejme tomu do přelomu 19. a 20. století. Je to totiž dílo spíš historické, než norma, která by odrážela aktuální život a jeho potřeby.

Po 1. lednu 2014 zde nebude prakticky žádná použitelná judikatura, ta se bude teprve vytvářet, pokud kodex bude stabilní. To ale nelze očekávat, zcela jistě započne nekončící řada změn, jak se budou problémy s jeho výkladem a aplikací kupit.

Občanský zákoník se svými více než 3000 paragrafy je příliš kazuistický a tak se nelze divit, že taková koncepce pak mnohé poslance, jako např. znalce práva Marka Bendu svádí k návrhům dalších "vylepšení". Právní experti v parlamentu budou v tomto duchu jistě novelizovat jako na běžícím pásu.

Bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil velmi obhajoval úpravu, podle níž osoba, která od jiné osoby nabyla (v dobré víře) kradenou věc, se stala vlastníkem a nemusela věc vracet okradenému majiteli. Ten ať se obrátí s nárokem na náhradu škody na zloděje. Prý právní úprava obvyklá v jiných evropských zemích. Tento také právní expert však zapomíná, že odkazuje na právní systémy s vnitřní kontinuitou, kde se ke všem ustanovením soukromého práva dospělo nepřerušeným vývojem. Porušení staré zásady "nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet" bude v Česku úžasným pilířem pro další podvody a domluvené zlodějny. Ovšem pozor -- uvedené nebude platit absolutně, výjimkou bude prodej v obchodě. Tam kupující vlastnictví kradené věci nezíská. Vypadá to jako ušité na míru organizované zlodějně.

Nelze však zacházet do takových detailů. Zatím se rozbíhají různá školení, nabízená například hromadně advokátům. Třeba nechat si v jednom dni od 9 do 14 hodin za cca 3 500 Kč plus DPH (malé občerstvení v ceně!) odborně vysvětlit, co to je pacht, výprosa a další právní instituty vyhrabané z předminulého století. Lektoři, přednášející z papírů o věcech, které nikdy nezažili, s nimiž nemají žádné zkušenosti. Artikl zajisté dobře ve velkém prodejný zaměstnancům ve státní sféře.

Obsah vydání       1. 8. 2012
1. 8. 2012 Moderní kodex, nebo mrtvá vzpomínka na minulost? Aleš  Uhlíř
1. 8. 2012 Průzkum koruptivnosti novinářů provedený PR agenturou
1. 8. 2012 Moc Nečasovy vlády Milan  Valach
1. 8. 2012 Vedou neokonzervativci Romneyho do války?
1. 8. 2012 Obamovy vyhlídky vypadají zle. Může ještě vyhrát?
1. 8. 2012 Irsko ztrácí důvěru k římskokatolické církvi - a není samo Miloš  Kaláb
1. 8. 2012 Zemřel Gore Vidal - diagnostik amerického úpadku
1. 8. 2012 Nový americký zákon o utajování informací ohrožuje demokracii
1. 8. 2012 Španělsko hlásí rekordní odliv kapitálu
1. 8. 2012 Zpráva State Departmentu odsuzuje porušování práv islamistů v EU a postsovětském prostoru
31. 7. 2012 Robert Fisk: Syrská válka lží a pokrytectví
31. 7. 2012 Sýrie: Západ se sám vehnal do slepé uličky. Nemá řešení
31. 7. 2012 Otřesná zkušenost zahraničních studentů na kolejích Univerzity Karlovy Josef  Švéda
31. 7. 2012 Blyštivé hry a mizející chléb Marek  Řezanka
31. 7. 2012 Přehlídka ztracené britské slávy Anthony  Tun
31. 7. 2012 Skočte si na oční Václav  Dušek
31. 7. 2012 "Problémy s Židy v Dřevnovicích" Jan  Čulík
31. 7. 2012 V Moskvě začal politický proces s Pussy Riot
31. 7. 2012 Diskuse Eric Best - Jan Čulík
31. 7. 2012 Probíhající olympiáda potvrzuje, že omezení tržní konkurence neznamená konec soutěžení Michael  Kroh
31. 7. 2012 Mitt Romney: Izrael prosperuje v důsledku "Boží Prozřetelnosti"
31. 7. 2012 Tvrdý rasismus v České republice povede ke katastrofě Jan  Čulík
30. 7. 2012 Hrozí světu další potravinová krize?
30. 7. 2012 Chameneí: Írán "přestane vyvážet ropu" a "rozvine novou ekonomiku"
30. 7. 2012 Sýrie: Asad vyhlásil vítězství v Damašku, útočí v Aleppu
30. 7. 2012 Diplomat a aktivisté: USA blokují smlouvu o kontrole obchodu se zbraněmi
30. 7. 2012 Jogurt s makaróny Tomáš  Koloc
30. 7. 2012 Jezus ufone, smartfone, zcela nová filožofie
3. 6. 2012 Hospodaření OSBL za květen 2012

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce