1. 6. 2012Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 6. 2012

Nepřesnosti v článcích o zemědělské univerzitě

Ohrazuji se proti nepřesnostem v článcích Štěpána Kotrby "Čtvrt miliardy ze státního rozpočtu - porážka vědeckého dobytka" a 240 promrhaných milionů ze státního rozpočtu ...a jeden antropolog - druhé intermezzo:, napsal Petr Kokaisl.

Po zveřejnění jeho námitek se ozval Štěpán Kotrba, že kritika je nepřesvědčivá. Shrnuli jsme obojí názory do téže tabulky.

Jak se dělá věda na hnojárně TÉMA BL

Štěpán Kotrba tvrdí:

Námitka doc.Kokaisla:

Korekce námitek Štěpánem Kotrbou:

Čtvrt miliardy ze státního rozpočtu – porážka vědeckého dobytka - díl 4.

Každý správný vědec na PEF má eseróčko nebo živnost na stejnou práci, jakou dělá na univerzitě.

Formulace "správný vědec" je subjektivní, takže se prostor pro manipulaci rozšiřuje.

Formulace "správný vědec" je opravdu subjektivní. I proto to přídavné jméno. Stačí se podívat na živnostenský rejstřík vedoucí katedry Rymešové (živnostenský list na psychologické poradenství a a diagnostiku od 3.10.1994, druhý živnostenský list na poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti od 2.7.2003 - chápu, , proč je u Hrona proděkankou pro studijní a pedagogickou činnost...), vedoucí katedry Vrany a dalších pedagogů. Lustracím ve veřejně přístupných databázích se meze nekladou. Autor námitky nejspíš není "ten správný" vědec. To mu nevymlouvám a také netvrdím, že poznámka byla o něm. Nesmí být tak vztahovačný. Taky nemanaguje granty za devadesát či sto milionů, ale jen za 3,759...

Na dalších katedrách ČZU neberou mezi učitele nikoho, kdo živnost nebo eseróčko nemá.

Z učitelů na ČZU zdaleka nejsem sám, kdo živnost nebo eseróčko nemá.

Dobré by bylo věnovat živnostensko lustrační pohled na fakultu životního prostředí. "Správných vědců" je zde přehršel.

Postsocialistická transformace a změny kultury ve Střední Asii se zaměřením na Uzbekistán, Kazachstán a Kyrgyzstán...

Počet výsledků v RIV: doposud 0

Stačilo jen kliknout a hle:

Počet výsledků v RIV: 2

Stačilo na stejné místo kliknout před dvěma týdny a výsledek byl NULA. Proč? Protože termín připsání záznamů správcem databáze byl 29. 5. 2012, jak jsem byl informován.

Článek byl dopsán 21.5. 2012, vyšel 22.5.. Za půl roku to bude zase jinak...

240 promrhaných milionů ze státního rozpočtu ...a jeden antropolog - druhé intermezzo

Pominu, co mají na katedře psychologie provozně ekonomické fakulty zemědělské univerzity pohledávat přednášky z "antropologie náboženství", "etnické konflikty a sociální hnutí" či "lingvistická antropologie", případně "duchovní kultura Evropy", které všechny autor vyučuje. Celkem je to neuvěřitelné spektrum 21 různých předmětů.

Nevyučuji 21 předmětů (a ani jsem to nikdy nikam nepsal).

Pohled do mého rozvrhu hovoří jinak:

 • Základy antropologie
 • Antropologie kultury, společnosti a osobnosti
 • Etnické minority v Evropě
 • Geografie náboženství
 • Antropologie areálů - Střední Asie

K dnešnímu dni je to stejně neuvěřitelné spektrum 17 předmětů.

Zdroj: Životopis doc. Kokaisla na fakultním internetu ZDE
(Zítra to může být jinak...)

Ovšem interní vnitrofakultní databáze ERUDIO uvádí oněch mnou citovaných 21 předmětů... 14 v letním, 1 v obou a 6 v zimním semestru

 • EPE41E Antropologie areálů II - areál II - HKS
 • EPE44E Antropologie areálů - areál III - HKS
 • EPEB3E Antropologie areálů IV - areál IV - HKS
 • EPE17Z Antropologie kultury, společnosti a osobnosti
 • EPE17E Antropologie kultury, společnosti a osobnosti
 • EPE47E Antropologie kultury, společnosti a osobnosti - VSRR
 • EPEB2E Antropologie náboženství
 • EPE42E Dokumentární techniky a postprodukce - HKS
 • EPE36E Duchovní kultura Evropy - HKS
 • EPEB1E Etnické konflikty a sociální hnutí
 • EPE33E Etnické minority v Evropě - HKS
 • EPE30E Geografie náboženství - HKS
 • EPE08E Komunikace mezi kulturami
 • EPE37E Lingvistická antropologie - HKS
 • EPEC4E Metodologie vědy
 • EPI02E Politická geografie - TURTS
 • EPE26E Soudobé teorie společnosti - HKS
 • EPEC5E Urbánní antropologie
 • EPE39E Výzkum veřejného mínění a médií - HKS
 • EPE24E Základy antropologie - HKS
 • EPE29E Základy dokumentárních technik

Zdroj: ERUDIO

Akreditační komisi MŠMT, kterou Kokaisl tak pohrdá, jsem zmiňoval z jednoho důvodu, pro čtenáře ne nezajímavého.

V mém textu jsem zmínil Akreditační komisi pouze při jedné příležitosti:

"Už jen to, že Kotrba navrhuje prověřovat granty řešené na ČZU Akreditační komisí MŠMT svědčí o tom, že je (nejen v tomto ohledu) absolutně mimo mísu. Pokud se v jiném příspěvku z jeho seriálu pasuje do role znalce předpisů, pak by měl vědět, co je cílem a úkolem Akreditační komise.

Na tomto místě jsem rozhodně nepohrdal Akreditační komisí. Upozorňoval jsem, že Akreditační komise nemá v náplni své činnosti hodnotit čerpání a výstupy z grantů - to je věc poskytovatele grantu.

Docent Kokaisl se brutálně mýlí, i když znalcem VŠECH předpisů nejsem... Akreditační komise mimo jiné prověřuje i prováděnou vědu a její kvalitu. A je povinna prověřovat kvalitu výuky v doktorských programech, do nichž věda patří.

Článek 1
(1) Akreditační komise (dále jen "komise") pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol. K tomuto cíli zejména
a) hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky hodnocení,
b) posuzuje další záležitosti týkající se vysokého školství, které jí předloží ministr a vydává k nim stanovisko )....

Zdroj? Statut Akreditační komise MŠMT ZDE

Vzhledem k tomu, že velká část grantů, které jsou zmíněny v mém článku (a ten nepojednává POUZE o doc. Kokaislovi, ale zmiňuje jako zásadní granty Kokaislova šéfa fakulty prof. Hrona a prof. Vrany), jsou granty MŠMT a týkají se i zapojení doktorandů do vědecké činnosti, bude i v kompetenci AK MŠMT se k tomu vyjařovat dle §1 odst. a) a pravděpodobně i vzhledem k §1 odst. b) svého statutu.

Možná kdyby katedra psychologie, na které vyučuje devět vyučujících, z toho čtyři docenti...

Na katedře působí (jsou členy akademické obce) tři docenti.

Kotrba nezná terminologii. Jeho výrok o rozšíření obzoru "primárně předsedům státních statků" je chybný - státní statky nikdy předsedy neměly...

Omlouvám se, přesedové byli v JZD, ve státních statcích byli ředitelé... jedna chybička se vloudí kamkoliv. JE dobré, když alespoň doc. Kokaisl zná terminologii. Potěší tím hnidopichy.

Zdroj: Oficiální informace o katedře psychologie na internetuZDE

Databáze ERUDIO, používaná managementem ČZU, ovšem udává jiné číslo - devět, z toho čtyři docenti. Možná proto má část managementu ČZU tak zkreslené představy o PEF...

 • Chamoutová Kateřina
 • Chýlová Hana
 • Kebza Vladimír
 • Kokaisl Petr
 • Kolman Luděk
 • Košťálová Petra
 • Michálek Pavel
 • Pechačová Zdeňka
 • Rymešová Pavla

Zdroj: ERUDIO

Vadí mi mizivá výkonnost dle stávajících kvantifikovaných kritérií pro rozvoj vědy - 370 tisíc Kč na 1 RIV, i když chápu, že Kyrgyzstán není pro antropologa jednoduše dostupnou zemí.

Ve svém článku jsem uváděl "376 tis. Kč na jeden rok výzkumu". Kotrba píše o 370 tisíc Kč na 1 RIV (tedy na 1 publikační výstup).

TV textu článku je 270 tisíc na jeden RIV (počítáno už po připsání 2 RIV 29. 5.)

Přesně je to

3,759MKč / 14 RIV = 268,5kKč/RIV

Vzhledem k výkonnosti jiných grantů na "nemanagerských" fakultách ČZU v desetinové výši na jeden RIV a vzhledem k tomu, že RIV je závazný ukazatel pro poskytování podpory, tak nějak nevím... Ale čtenář je moudrý. Osobně mám vůči publikacím v impaktovaných médiích velmi vyhraněný a negativní postoj, zejména proto, že jsou ovládány zvláště v ČR citačními bratrstvy.

Monografie o Střední Asii, "sloužící příležitostným zájemcům o Střední Asii" může autor psát ve svém volnu.

Ve svém článku jsem zmiňoval, že mé monografie "o Střední Asii slouží i příležitostným zájemcům o Střední Asii".

Kotrba se pokouší navodit dojem přesné citace používáním uvozovek. Jenže mu tam vypadlo kratičké slůvko i.

K tomu není co dodat. Pokud autor rozporuje v textu pouze ono jedno písmenko, tak ať...

Obsah vydání       1. 6. 2012
3. 6. 2012 Soros: Evropská unie je jako finanční bublina. Má na vyřešení krize tři měsíce. Pak bude pozdě
3. 6. 2012 Fakta jsou jasná. Krutý experiment se škrty selhal
3. 6. 2012 Španělsko je v "totální krizi", Evropská unie to "totálně ignoruje"
3. 6. 2012 Celá tahle krize je o jakémsi prapodivném nastavení mysli Boris  Cvek
3. 6. 2012 Günter Grass nepřestává "zlobit" Daniel  Strož
3. 6. 2012 Hanba Evropy Günter  Grass
2. 6. 2012 Bod zvratu (vachrlatý, leč úděsný)
2. 6. 2012 Na příkaz prezidenta Obamy rozšířily Spojené státy do Íránu počítačový virus
2. 6. 2012 Obamova administrativa varuje byznys před virem, který možná sama vytvořila
2. 6. 2012 Zpomalení americké ekonomiky posílí evropské příznivce škrtů
2. 6. 2012 Bývalý egyptský prezident Husní Mubarak byl odsouzen na doživotí
1. 6. 2012 Světový třídní boj: geografie protestu Immanuel  Wallerstein
2. 6. 2012 Jsem spíše proti církevním restitucím Boris  Cvek
1. 6. 2012 Draghi: Eurozóna je ve stavu dezintegrace
1. 6. 2012 Dluhová krize: Problém chybějících 46 bilionů dolarů pro korporátní financování
1. 6. 2012 Britský ministr zahraničí časem "nevylučuje vojenský zásah v Sýrii"
2. 6. 2012 Vědecký výzkum musí být pod palbou kritiky Boris  Cvek
1. 6. 2012 Britský ministr kultury soukromě komunikoval s Murdochem, ačkoliv měl nestranně rozhodovat o jeho podniku
1. 6. 2012 Jsme připraveni důstojně ustupovat? Josef  Šmajs
1. 6. 2012 O výmluvách z Lesní správy Krnov Boris  Cvek
31. 5. 2012 Finanční kapitál se činí, jde mu o vlastní zisky Miroslav  Opálka
31. 5. 2012 BBC: Pozor, soukromé důchodové zabezpečení nemusí být spolehlivé Jan  Čulík
1. 6. 2012 Protest proti vládní zdravotnické politice
30. 5. 2012 Vláda ničí průběžný systém i důchodový účet
1. 6. 2012 Co udělat, než budou volby Josef  Mrázek
1. 6. 2012 Nepřesnosti v článcích o zemědělské univerzitě Štěpán  Kotrba, Petr  Kokaisl
1. 6. 2012 Kritika výzkumné práce České zemědělské univerzity je zaujatá Lukáš  Zagata
1. 6. 2012 Sudetoněmecký etnický původ není problémem, nacismus ano Petr  Nachtmann
1. 6. 2012 Přežití lidí v paleolitu? Možná zásluha "nejlepšího přítele"
30. 5. 2012 Stav vysokého školství v ČR je znepokojující
1. 6. 2012 Kvůli zpomalení na americkém trhu práce padají burzy
30. 5. 2012 Studentka z Glasgow University získala prestižní cenu Amnesty International
31. 5. 2012 Francouzská vláda zavádí okamžité omezení příliš vysokých platů
31. 5. 2012 Zjednodušující a amatérský pokus o morální popravu Petr  Kokaisl
31. 5. 2012 240 promrhaných milionů ze státního rozpočtu ...a jeden antropolog - druhé intermezzo Štěpán  Kotrba
31. 5. 2012 Věda nebo nevěda - Porcování medvěda (se zadnicí dohněda) Karel  Dolejší
31. 5. 2012 Nemůžu bejt objektivní, jenom normální... František  Řezáč
1. 6. 2012 Ožívající duch minulosti Štěpán  Kotrba
1. 6. 2012 Minulost už zatraceně dávná Jan  Čulík
31. 5. 2012 CESTA o budoucnosti NATO
30. 5. 2012 Evropská unie musí okamžitě jednat, jinak dojde k finančnímu rozkladu eurozóny
31. 5. 2012 Bývalý tiskový mluvčí Davida Camerona je trestně stíhán za křivé svědectví
30. 5. 2012 Univerzita není továrna na (vědecké a pedagogické) absolutno Jan  Mertl
30. 5. 2012 Etnická sprostota České televize Petr  Uhl
30. 5. 2012 Nazdar, pane Kotrbo! František  Řezáč
3. 6. 2012 Hospodaření OSBL za květen 2012

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce