1. 6. 2012Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 6. 2012

Co udělat, než budou volby

Nadějný rozmach protestů v dubnu byl utlumen selháním odborů a variací na Kubiceho zprávu a v umělé mlze jsou rychle schvalovány zákony zhoubné pro obyčejné občany.

Koalici spojuje snaha oddálit volby. Mnozí, kteří ji volili, svůj omyl již pochopili. Věrni ovšem zůstávají ti, kteří jsou zkorumpováni nespravedlivými výhodami. Dost občanů bude volit ČSSD a KSČM, i když mnozí s rozpaky, důvěra k jakémukoliv stranickému řešení je po zkušenostech dvaceti let České republiky otřesena. Přibývá těch, kteří by nešli volit vůbec, nebo by volili strany, jejichž hlasy propadnou. Přitom na Moravě i v Čechách a dokonce i v Praze, kde je lépe, pokud nejste důchodce, zkrátka všude převládá názor, že stát je veden špatně. Lidé ale nevědí, jak z toho ven. Nabídneme jim takové východisko.

Příčinou krize stranických systémů všude ve světě je, že mezi voliči a zvolenými poslanci je stranické vedení, samo řídí poslance, a to stačí k tomu, aby se mohla demokratická volba přeměnit na politický byznys. Je zásadní rozdíl, jestli kandidáty vybírá strana podle ochoty plnit její příkazy, nebo jestli je vybírají přímo občané v primárkách podle toho, jak se s kandidátem seznámili při jeho práci a na debatách v regionu. Právě toto řešení patří k hlavním z cílům občanského politického hnutí nového typu http://www.spojeni.org), které by do Sněmovny PČR a dalších zastupitelských sborů přivedlo poslance, které si občané vybrali sami z řad aktivistů, kteří v daném regionu působí. Ti by nedostávali žádné příkazy od vedení hnutí, ale byli by odpovědni přímo voličům za plnění toho, co jim slíbili.

Občanské politické hnutí SPOJENÍ (www.spojeni.org) může přinést do politiky nové principy, které odstraňují závažné vady stranického systému.

A) Kandidáty pro volby vybírají občané, občanské politické hnutí SPOJENÍ ve své servizní funkci jen poskytne kandidátku

1. Základním úkolem SPOJENÍ je sloužit občanům tím, že v obcích a regionech zakládá kluby a pořádá debaty o problémech místní i veké politiky, při kterých se projeví, kdo a jak by mohl vykonávat funkci zastupitele.

2. SPOJENÍ uspořádává v obci, nebo oblasti, která tvoří volební obvod, primární volby pro uchzeče o umístění na kandidátce SPOJENÍ. Podmínkou pro účast je zastávání základního programu SPOJENÍ založeného na respektování Ústavy ČR, lidských práv a všeobecné mravnosti. Ty nejlepší z uchazečů vybírají účastníci besed.

3. O umístění na kandidátce občanského politického hnutí SPOJENÍ se mohou ucházek i nečlenové SPOJENÍ, kteří se hlásí k základnímu programu SPOJENÍ.

4. Občanské politické hnutí SPOJENÍ tak umožňuje integraci kritiků současného způsobu politiky, aniž by se dotýkalo jejich nezávislosti a způsobu, jak se sdružují.

B) Občanské politické hnutí SPOJENÍ nedává zvoleným poslancům a zastupitelům žádné příkazy

1. Kluby a podobně i Oblastní rady občanského politického hnutí SPOJENÍ jednají autonomně, struktura hnutí slouží jen pro potřeby organizační, administrativní a k plnění sevisních úkolů.

2. SPOJENÍ ponechává rozhodování na zvolených zastupitelích a jejich přímé odpovědnosti voličům a základnímu programu.

3. Vazba zastupitelů za SPOJENÍ na voliče bude užší již proto, že si je voliči přímo vybrali a ještě významně zesílí, jakmile zákon umožní odvolávání poslanců.

4. Občanské politické hnutí SPOJENÍ nesoustřeďuje na sebe moc, ale umožňuje přímější uplatnění vůle občanů v zastupitelských sborech, než v stranický systém.

C) Občanské politické hnutí SPOJENÍ zavádí místo soutěžení politických stran o moc soutěž věcných řešení o největší prospěšnost pro občany.

1. SPOJENÍ umístí na své kandidátce občany podle výsledku primárek, bez ohledu na to, na základě jakého zaměření dostali hlasy. O umístění na kandidátce rozhoduje jen počet příznivců, které si kandidát získal svým vystupováním.

2. Za SPOJENÍ proto mohou být zvoleni zastupitelé s odlišnými názory na řešení věcných problémů a to může přispět k nalezení optimálního řešení.

3. Struktura občanského politického hnutí SPOJENÍ umožňuje, aby se prosadila věcně správná, lidem prospěšná řešení a nerozhodovala moc, ideologie a obchodní zájmy.

D) Občanské politické hnutí SPOJENÍ požaduje, aby u státní správy od ministerského předsedy po posledního úředníka byl kladen důraz na odborné schopnosti jako základní kriterium.

1. Nechceme obsazování pozic ve státní správě podle politického klíče, protože způsobuje v systému stranické parlamentní demokracie obrovské škody obyvatelstvu.

2. Ovládání ministerstev a dalších institucí je politickými stranami požadováno nejen kvůli podílu na moci, ale hlavně jako příležitost pro získávání korupčních peněz.

3. Vláda odborníků v čele státní správy odborníků prosazovaná Občanským politickým hnutím SPOJENÍ není nic neurčitého nebo libovolného, musí být tak dobrá, aby SPOJENÍ nepropadlo v nejbližších volbách.

Probrali jsme si, jak může občanské politické hnutí SPOJENÍ kultivovat politické poměry v naší parlamentní demokracii a ovšem i ve volbách na krajské úrovni a přiměřeně i v obcích a dokonce i ve volbách do EU. Je k tomu potřeba oživit zájem o politiku u dosud pasivních občanů, protože výběr dobrých zastupitelů je rozhodující a ten se bez činnosti klubů obstarávajících spojení občanů s praktickou politikou neobejde.

Zopakujeme si, co je potřeba udělat:

1. Sebrat dostatek podpisů s předepsanými údaji pod text "Požaduji, aby vzniklo občanské politické hnutí SPOJENÍ". Formulář a pokyny jsou na stránkách (www.spojeni.org).

2. Přečíst si stanovy se základním programem SPOJENÍ tamtéž.

3. Registrace může být hotova asi měsíc po shromáždění podpisů. Mezitím můžeme informovat lidi dobré vůle a již existující iniciativy, které se hlásí k základnímu programu občanského politického hnutí SPOJENÍ, že použitím jeho služeb mohou získat něco navíc, aniž by se zřekli toho, co již mají a co jsou.

4. Po zaregistrování založíme bankovní účet, aby mohly být připravovány volební poplatky.

5. A je tu hlavní úkol. Všude, kde se dokážou domluvit aspoň tři lidé, připravit založení Klubu občanského politického hnutí SPOJENÍ a pomáhat v tom směru i v okolních obcích.

6. Zamyslet se, kdo je schopen a ochoten udělat zadarmo něco navíc, například sloužit občas v centrální evidenci SPOJENÍ (matrice), nebo dělat jinou práci, a hlásit se o to.

7. Počítat s tím, že občanské politické hnutí SPOJENÍ nemá a dost dlouho nebude mít žádné peníze kromě těch, které sami poskytneme, a najít způsob, jak za těchto podmínek vyvíjet činnost klubů.

8. Vysvětlovat všem, kteří slyší nebo čtou, výše popsané rozdíly mezi politickými stranami o občanským politickým hnutím SPOJENÍ. Hlavně, že SPOJENÍ není

9. řízeno zneužitelným vedením, ale pevnými zásadami, které nelze korumpovat a všichni na jeho kandidátce zvolení jsou pod stálou a přímou kontrolou voličů.

Existence občanského politického hnutí SPOJENÍ může zlepšit postavení většiny občanů tím, že politické strany budou muset v nové konkurenci zlepšit své chování. Některé to možná pohotově udělají, a ty, které nemohou, protože jsou za poškozování obyvatelstva placeny, neudrží si své postavení ani nejusilovnějším lhaním. Příliv poslanců SPOJENÍ, z velké části zvolených dřívějšími nevoliči, zlepší poměr počtu zastánců sociálního státu k asociální složce sněmovny.

Pokud se Vám jeví občanské politické hnutí SPOJENÍ jako žádoucí projekt, uvědomte si, že nikdo jiný, než Vy, se nepostará o to, aby žil a rostl. Naštěstí k tomu není potřeba o moc více, než chtít. Scházet se jako klub, to nemusí stát skoro nic a je to zároveň předvolební kampaň, nepotřebujeme bilbordy a nákladné lhaní. Trochu peněz na vzájemnou komunikaci a volební poplatky předepsané zákonem snad dáme dohromady.

Obsah vydání       1. 6. 2012
3. 6. 2012 Soros: Evropská unie je jako finanční bublina. Má na vyřešení krize tři měsíce. Pak bude pozdě
3. 6. 2012 Fakta jsou jasná. Krutý experiment se škrty selhal
3. 6. 2012 Španělsko je v "totální krizi", Evropská unie to "totálně ignoruje"
3. 6. 2012 Celá tahle krize je o jakémsi prapodivném nastavení mysli Boris  Cvek
3. 6. 2012 Günter Grass nepřestává "zlobit" Daniel  Strož
3. 6. 2012 Hanba Evropy Günter  Grass
2. 6. 2012 Bod zvratu (vachrlatý, leč úděsný)
2. 6. 2012 Na příkaz prezidenta Obamy rozšířily Spojené státy do Íránu počítačový virus
2. 6. 2012 Obamova administrativa varuje byznys před virem, který možná sama vytvořila
2. 6. 2012 Zpomalení americké ekonomiky posílí evropské příznivce škrtů
2. 6. 2012 Bývalý egyptský prezident Husní Mubarak byl odsouzen na doživotí
1. 6. 2012 Světový třídní boj: geografie protestu Immanuel  Wallerstein
2. 6. 2012 Jsem spíše proti církevním restitucím Boris  Cvek
1. 6. 2012 Draghi: Eurozóna je ve stavu dezintegrace
1. 6. 2012 Dluhová krize: Problém chybějících 46 bilionů dolarů pro korporátní financování
1. 6. 2012 Britský ministr zahraničí časem "nevylučuje vojenský zásah v Sýrii"
2. 6. 2012 Vědecký výzkum musí být pod palbou kritiky Boris  Cvek
1. 6. 2012 Britský ministr kultury soukromě komunikoval s Murdochem, ačkoliv měl nestranně rozhodovat o jeho podniku
1. 6. 2012 Jsme připraveni důstojně ustupovat? Josef  Šmajs
1. 6. 2012 O výmluvách z Lesní správy Krnov Boris  Cvek
31. 5. 2012 Finanční kapitál se činí, jde mu o vlastní zisky Miroslav  Opálka
31. 5. 2012 BBC: Pozor, soukromé důchodové zabezpečení nemusí být spolehlivé Jan  Čulík
1. 6. 2012 Protest proti vládní zdravotnické politice
30. 5. 2012 Vláda ničí průběžný systém i důchodový účet
1. 6. 2012 Co udělat, než budou volby Josef  Mrázek
1. 6. 2012 Nepřesnosti v článcích o zemědělské univerzitě Štěpán  Kotrba, Petr  Kokaisl
1. 6. 2012 Kritika výzkumné práce České zemědělské univerzity je zaujatá Lukáš  Zagata
1. 6. 2012 Sudetoněmecký etnický původ není problémem, nacismus ano Petr  Nachtmann
1. 6. 2012 Přežití lidí v paleolitu? Možná zásluha "nejlepšího přítele"
30. 5. 2012 Stav vysokého školství v ČR je znepokojující
1. 6. 2012 Kvůli zpomalení na americkém trhu práce padají burzy
30. 5. 2012 Studentka z Glasgow University získala prestižní cenu Amnesty International
31. 5. 2012 Francouzská vláda zavádí okamžité omezení příliš vysokých platů
31. 5. 2012 Zjednodušující a amatérský pokus o morální popravu Petr  Kokaisl
31. 5. 2012 240 promrhaných milionů ze státního rozpočtu ...a jeden antropolog - druhé intermezzo Štěpán  Kotrba
31. 5. 2012 Věda nebo nevěda - Porcování medvěda (se zadnicí dohněda) Karel  Dolejší
31. 5. 2012 Nemůžu bejt objektivní, jenom normální... František  Řezáč
1. 6. 2012 Ožívající duch minulosti Štěpán  Kotrba
1. 6. 2012 Minulost už zatraceně dávná Jan  Čulík
31. 5. 2012 CESTA o budoucnosti NATO
30. 5. 2012 Evropská unie musí okamžitě jednat, jinak dojde k finančnímu rozkladu eurozóny
31. 5. 2012 Bývalý tiskový mluvčí Davida Camerona je trestně stíhán za křivé svědectví
30. 5. 2012 Univerzita není továrna na (vědecké a pedagogické) absolutno Jan  Mertl
30. 5. 2012 Etnická sprostota České televize Petr  Uhl
30. 5. 2012 Nazdar, pane Kotrbo! František  Řezáč
3. 6. 2012 Hospodaření OSBL za květen 2012

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce