27. 4. 2012Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 4. 2012

DOKUMENT

ÚOOÚ: Návrh ACTA je nejasný a nevyvážený

Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k obchodní dohodě proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy a některými dalšími státy (ACTA).

Úřad pro ochranu osobních údajů považuje návrh ustanovení dohody týkajících se zpracování informací (tedy i osobních údajů) za nejasný a z hlediska zásad ochrany osobních údajů za nevyvážený, a to z následujících důvodů.

Dohoda na několika místech obecně odkazuje na platný rámec ochrany soukromí smluvních stran, aniž by jasně stanovila, jaká úroveň ochrany (vč. příslušných nástrojů) osobních údajů, musí být aplikována. 

Prosazování práva v oblasti elektronických komunikací a internetu nese následující zvláštnosti:
1) Důvěrnost komunikací.
2) Zpracování provozních a lokalizačních údajů.
3) Uchovávání a zpřístupňování vybraných údajů pro specifické účely (data retention, SIS, PNR).
4) Zpracování velkého množství údajů týkajících se nejen účastníků dvoustranných právních vztahů, ale zejména třetích osob, jak dodavatelů služeb – poskytovatelů služeb a sítí elektronických komunikací, poskytovatelů služeb informační společnosti, jejich zaměstnanců, účastníků a uživatelů služeb.

Pro výše uvedené oblasti jsou v právním řádu ČR i EU stanovena zvláštní, mnohdy striktní pravidla zpracování osobních údajů. Není tudíž představitelné, že by smluvní strana na základě požadavku „Obecných povinností v souvislosti s prosazováním práv“ dle čl. 6 dohody (zajistit, aby právní řád smluvní strany zahrnoval postupy prosazování práv umožňující účinné kroky) nemusela měnit nebo upřesňovat ve výše uvedených oblastech zákonné postupy a pravidla pro zpracování osobních údajů. V opačném případě by nebyla dodržena podmínka uvedená v čl. 4 odst. 1 a), aby nedocházelo ke zpřístupňování informací, které by bylo v rozporu s právními předpisy, včetně zákonů na ochranu soukromí. vZ tohoto důvodu není bez dalšího ani realizovatelný požadavek pravomoci soudní orgánů na nařízení jistých opatření týkajících se poskytnutí informací či důkazů nositelům práv, zejm. čl. 11 a čl. 12 odst. 1 písm. a). Na jiných místech dohody lze naopak ocenit dohled soudní moci nad ustálenými postupy při prosazování práva, které lze považovat za součást účelného a z hlediska záruk ochrany údajů vyváženého zpracování osobních údajů.

Obdobně není představitelné, že by nositelé práv bez zákonného zmocnění mohli zpracovávat osobní údaje třetích osob. Ačkoliv to v dohodě není výslovně uvedeno, některé v dohodě zmiňované postupy navádějí k tomu, aby mimo účel soudního vymáhání práva byly vedeny a shromažďovány informace o třetích osobách (např. čl. 11).

V souhrnu lze konstatovat, že dohoda nastavuje nové datové toky a nařizuje zpřístupnění informací, a to i těch osobních údajů, které byly původně zpracovávány pro jiné účely, aniž by podstatně vymezila, jakým způsobem má k předávání a zpřístupňování docházet. Jelikož dohoda je považována za zdroj nástrojů, procesů a práv, které mají členské státy garantovat, otevírá se široký prostor pro interpretaci, zda a jak budou jednotlivé, i „nepovinné“ části dohody uplatňovány. Dohoda je navíc z velké části založena na zpracování osobních údajů v oblasti nových technologií (internetu), proto bude alespoň v oblasti zpracování osobních údajů nezbytné přehodnocení právních předpisů.

Úřad pro ochranu osobních údajů považuje výše uvedené důvody za překážku toho, aby mechanismy předpokládané dohodou byly bez dalších opatření právním titulem pro zpracování osobních údajů a mohly tak sloužit k účinnému prosazování práva.

Není-li záměrem upravovat nově postupy a kompetence příslušných orgánů, nebude možné uplatňovat klíčové postupy týkající se zpracování informací.

V oblasti zpracování osobních údajů jsou již dlouhodobě aplikovány metody týkající se vyhodnocení dopadů navrhovaných legislativních a právních opatření do soukromí. Bude-li předložen konkrétní záměr a věcné posouzení příslušných gestorů státní správy, za účelem jakých opatření, příp. změn je dohoda přijímána a jakou přesnou oporu mají jednotlivá ustanovení v právním řádu ČR, doporučuje Úřad pro ochranu osobních údajů, aby bylo provedeno předběžné posouzení, které vymezí povahu zpracování osobních údajů a stanoví vhodná opatření.

Obsah vydání       27. 4. 2012
28. 4. 2012 Stiglitz: Škrty vedou Evropu k "sebevraždě"
28. 4. 2012 Po celé Evropě sílí protestní hnutí proti vládním škrtům
28. 4. 2012 Umělec komentování Štěpán  Steiger
28. 4. 2012 Mentorování odborů aneb obnova monopolu na politiku? Vlasta  Hábová
28. 4. 2012 Protestní tábor v Praze na Klárově
28. 4. 2012 Strauss-Kahn: Mé zatčení v New Yorku zosnovali mí političtí nepřátelé
28. 4. 2012 Klaus "utekl z Rýmařova"
27. 4. 2012 Nečasova vláda získala "důvěru" ve sněmovně
27. 4. 2012 Zavadilův dopis poslancům
27. 4. 2012 Rada ČT zveřejnila rozpočet ČT. Pozdě, ale přece. Jásejme... Štěpán  Kotrba
27. 4. 2012 ÚOOÚ: Návrh ACTA je nejasný a nevyvážený
27. 4. 2012 Cloud trend, šťastný Nový svět Štěpán  Kotrba
27. 4. 2012 Zpověď lůzy Václav  Meškan
27. 4. 2012 Podivná generace, podivný národ, podivná vláda, parlament, senát, soudy, právníci, lékaři, podivná současná společnost a její potomci v 21. století v Zemích koruny české Jiří  Dvořák
27. 4. 2012 Hlasovat o důvěře a nevědět komu? Luděk  Prokop
27. 4. 2012 Starý člověk o eutanázii Miloš  Kaláb
27. 4. 2012 Avon si dělá nárok na část jazyka. Nekupujte jeho kosmetiku Štefan  Švec
27. 4. 2012 Michael  Marčák
27. 4. 2012 Co se to děje, že se nic neděje? II.
27. 4. 2012 Tisková zpráva iniciativy Skutečná demokracie teď (SDT) k protestnímu kempu od 28.dubna
27. 4. 2012 Svědectví
26. 4. 2012 Demonstrace Václav  Jumr
26. 4. 2012 Rada ČT: Děláme vám milost, když vůbec něco zveřejníme Štěpán  Kotrba
25. 4. 2012 "Skutečnosti chráněné zvláštními právními předpisy" Štěpán  Kotrba
26. 4. 2012 Co všechno se musí dít, aby pasivní konzument se svou rolí konečně spokojen byl Michal  Kesudis
26. 4. 2012 Co dál? Jan  Polívka
26. 4. 2012 Guardian: Česká vláda po protestech proti škrtům čelí hlasování o důvěře
27. 4. 2012 Agentura Standard & Poor's snížila rating Španělska
26. 4. 2012 Korupce a pravda Petr  Frish
27. 4. 2012 Některé země EU žádají zrušení Schengenského režimu
27. 4. 2012 Západoafrické státy vyšlou jednotky do Mali
27. 4. 2012 Právě vychází první rádce FSC přírodě blízkého hospodaření pro vlastníky a správce lesů
27. 4. 2012 Proč se bojíme obsahové přestavby vzdělání Josef  Šmajs
27. 4. 2012 Chcete-li číst odporné a slizké články, čtěte MF DNES
17. 4. 2012 Zprávy, které nemají názor
2. 4. 2012 Hodně klesající tendence
24. 4. 2012 Michael  Marčák
26. 4. 2012 Žádost o prošetření jednání zaměstnanců Exekutorského úřadu
26. 4. 2012 Exekuce v případu p. Groverové byla provedena korektně
26. 4. 2012 K problémům s exekutory
26. 4. 2012 Může vláda padnout? Marek  Řezanka
26. 4. 2012 Zavadil s Kalouskem u piva... Jaromír  Habr
26. 4. 2012 Jde možná do tuhého, Mladá fronta totiž už píše o ztroskotancích a samozvancích...
26. 4. 2012 Kalouskův smích, čili Vzdejte se, nebo se vám nic nestane Karel  Dolejší
26. 4. 2012 Nečas zapřahá vůz před koně aneb dějiny přeběhlictví Martin  Kunštek
26. 4. 2012 Pro Karolínu Peake opravdu není omluva Josef  Mrázek
26. 4. 2012 Nic se neděje, ale bude se dít Luděk  Prokop
25. 4. 2012 Psi doštěkali, co karavana? Milan  Daniel
25. 4. 2012 Je Karolína Peake (jenom) ošklivé káčátko? Štěpán  Steiger
25. 4. 2012 Národ stále podporuje ODS
25. 4. 2012 Co se to děje, že se nic neděje?
25. 4. 2012 Skutečnost: Stále nevíme, kdo spáchal břeclavský útok Karel  Dolejší
25. 4. 2012 Proč národ podporuje ODS Boris  Cvek
25. 4. 2012 Mražených? Sekaných? Mletých? Štefan  Švec
25. 4. 2012 Darovala nadřízené ledvinu. Ta ji pak údajně vyhodila z práce
25. 4. 2012 Ministr Drábek dostal vynadáno od vlastních úředníků
29. 3. 2012 Hospodaření OSBL za únor 2012

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce