20. 4. 2012Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2012

K současné vládní a politické krizi v ČR:

Pravda nevítězí, zbývá, když se všechno ostatní prošustruje

Řekl bych, že většina lidí nespojovala zkompromitované funkcionáře neodčinitelně s ODS, ba kdyby v takové náladě a situaci nějaký stranický orgán sám přišel a odvolal nemilované hodnostáře, získala by vládní koalice novou autoritu téměř stejně primitivním způsobem jako v roce 1945. Naštěstí toto nikde na okresních sekretariátech nepochopili, naštěstí vzdorují a kladou odpor, takže lid je nucen důsledněji promýšlet, jak vyjít s vládnoucími politiky. Kdyby byly ve všech okresech udělali funkcionáři rychle slušný puč , toto demokratizační hnutí nebylo by se rozrostlo.

Upravená pasáž z vynikající Vaculíkovy reportáže z června 1968 Obrodný proces v Semilech. Je přece pravda, že kdyby dnešní vládnoucí koaliční strany udělaly ve svém vedení čistku, vyhodily dnešní korupčníky a uvolnily prostor mladé generaci politiků, popularita dnes vládnoucích stran by navzdory všemu vzrostla.

Učím v těchto dnech na vysokých školách v Praze, v Brně a v Českých Budějovicích o některých spisovatelích a jejich literárních dílech z šedesatých let. Tento týden jsem mimo jiné rozbíral Vaculíkovu Sekyru z roku 1966, román považovaný v šedesátých létech za klíčový, vzhledem k tomu, s jakou hloubkou rozbíral charakteristické rysy tehdejší společenské krize. Totéž platí i o Vaculíkově manifestu Dva tisíce slov.

Od šedesátých let dvacátého století uplynula drahná doba. Málokdo si ji pamatuje a mladší lidé vůbec nevědí, o co tehdy šlo. Stojí opravdu za to, myslím, vracet se k literárním a filmovým dílům z té doby, jimiž tehdejší tvůrčí umělci rozšiřovali prostor svobody. Jejich význam byl silně politický.

Ale, víte, jde o velmi zajímavou věc. V tehdejší době si lidé mysleli, že díla jako Vaculíkova Sekyra či Kunderův Žert jsou v první řadě polemikou se socialismem sovětského stylu, který byl neústrojně zaveden v Československu.

Od pádu komunismu uplynulo víc než dvacet let a vracíme-li se dnes k textům z tehdejší doby, s překvapením zjišťujeme, že mají daleko hlubší význam než jen jako protest proti tehdejším poměrům. Daleko více než kritikou politiky tehdejší vlády komunistické strany se totiž zdají analýzou hlubinné české mentality. Posuďte sami. V níže uvedených citacích jsem - jednou - nahradil slovo "socialismus" slovem "kapitalismus". Většinou jsem je nemusel vůbec měnit.

S nadějemi přijala většina národa program kapitalismu. Jeho řízení se však dostalo do rukou nepravým lidem. Nevadilo by tolik, že neměli dost státnických zkušeností, věcných znalostí ani filozofického vzdělání, kdyby aspoň byli měli víc obyčejné moudrosti a slušnosti, aby uměli vyslechnout mínění druhých a připustili své postupné vystřídání schopnějšími.

Chybná linie vedení změnila stranu z politické strany a ideového svazku v mocenskou organizaci, jež nabyla velké přitažlivosti pro vládychtivé sobce, vyčítavé zbabělce a lidi se špatným svědomím. Jejich příliv zapůsobil na povahu i chování strany, která nebyla uvnitř zařízena tak, aby v ní bez ostudných příhod mohli nabývat vlivu pořádní lidé, kteří by ji plynule proměňovali, tak aby se stále hodila do moderního světa.

Nemohli jsme důvěřovat svým zástupcům v žádném výboru, a když jsme mohli, nedalo se po nich zas nic chtít, protože nemohli ničeho dosáhnout. Ještě horší však bylo, že jsme už téměř nemohli důvěřovat ani jeden druhému. Osobní i kolektivní čest upadla. S poctivostí se nikam nedošlo a o nějakém oceňování podle schopností darmo mluvit. Proto většina lidí ztratila zájem o obecné věci a starala se jen o sebe a o peníze, přičemž ke špatnosti poměrů patří i to, že ani na ty peníze není dnes spolehnutí. Pokazily se vztahy mezi lidmi, ztratila se radost z práce, zkrátka přišly na národ časy, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter.

Nemějme iluzi, že tyto myšlenky vítězí teď silou pravdy. O jejich vítězství rozhodla spíše slabost starého vedení, které se zřejmě napřed muselo unavit dvacetiletým vládnutím, v němž mu nikdo nebránil. Zřejmě musely do plné formy dozrát všecky vadné prvky skryté už v základech a ideologii tohoto systému. Nepřeceňujme proto význam kritiky z řad spisovatelů a studentů. Zdrojem společenských změn je hospodářství. Správné slovo má svůj význam, jen když je řečeno za poměrů, které jsou už správně opracovány. Správně opracované poměry - tím se u nás, bohužel, musí rozumět naše celková chudoba a úplný rozpad starého systému vládnutí, kdy se v klidu a míru na náš účet zkompromitovali politikové jistého typu: Pravda tedy nevítězí, pravda prostě zbývá, když se všecko ostatní prošustruje.

K otázkám, které nechce nikdo znát, ustavujme vlastní občanské výbory a komise. Je to prosté, sejde se několik lidí, zvolí předsedu, vedou řádně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se zakřiknout. Okresní a místní tisk, který většinou zdegeneroval na úřední troubu, proměňujme v tribunu všech kladných politických sil, žádejme ustavení redakčních rad ze zástupců Národní fronty nebo zakládejme jiné noviny. Ustavujme výbory na obranu svobody slova. Organizujme při svých shromážděních vlastní pořádkovou službu. Uslyšíme-li divné zprávy, ověřujme si je, vysílejme delegace na kompetentní místa, jejich odpovědi zveřejňujme třeba na vratech.

Zdroj: Dva tisíce slov

Obsah vydání       20. 4. 2012
21. 4. 2012 V Praze se konala největší protivládní demonstrace od r. 1989
22. 4. 2012 BBC: Češi uspořádali v Praze obrovskou protivládní demonstraci
21. 4. 2012 Fotografie Aleny Šustrové z pražské protivládní demonstrace 21. dubna 2012
22. 4. 2012 Ve Francii zaznamenali lepenovci obrovské zisky
22. 4. 2012 Michael  Marčák
21. 4. 2012 Nežebrat, jednat Milan  Daniel
21. 4. 2012 Sto tisíc lidí na Václavském náměstí. Co dál? Karel  Dolejší
21. 4. 2012 Nečas straší "politizací", levicí, dluhy a nezaměstnaností - jak se dalo čekat Karel  Dolejší
21. 4. 2012 Roman Smetana se v Praze sám přihlásil policii
21. 4. 2012 Odborářská válka proti médiím? Karel  Dolejší
21. 4. 2012 Kdo všechno vystrčil tykadla? Marek  Řezanka
20. 4. 2012 Peake dokončuje podvodný projekt Petr  Uhl
20. 4. 2012 Pravda nevítězí, zbývá, když se všechno ostatní prošustruje Jan  Čulík
20. 4. 2012 Strašení komunisty je směšné, dnes škodí ODS Boris  Cvek
20. 4. 2012 Michael  Marčák
20. 4. 2012 I Gándhího bychom ztloukli Lubomír  Molnár
20. 4. 2012 Jak se upírská chobotnice Goldmana Sachse zmocnila Evropy
20. 4. 2012 Aktuální události v Bahrajnu
20. 4. 2012 Šéf Hizballáhu podporuje v Palestině vznik státu, kde by společně žili muslimové, židé a křesťané Daniel  Veselý
20. 4. 2012 Smrt na rozvážku jako pizza Jan  Paul
20. 4. 2012 Spáchat sebevraždu není jednoduché a mnoho lidí se zničí jen částečně Petr  Wagner
20. 4. 2012 Kultura smrti v mysli českých lékařů Vladimír  Línek
20. 4. 2012 Sdílím, tedy křísím pospolitost? Karel  Dolejší
20. 4. 2012 Upřímnost nade vše Štefan  Švec
18. 4. 2012 Michael  Marčák
20. 4. 2012 Súdánský prezident slíbil samostatnému Jihu "závěrečnou lekci" s použitím síly
20. 4. 2012 Elektromobilita není všelék, ale uleví
19. 4. 2012 Rasismus a fanatismus jsou projevy nespokojených a ztracených lidí Vladimír  Rott
20. 4. 2012 Církev a její majetek Martin  Čechura
20. 4. 2012 Laura Lucie Vedeyová: Víc trestat rasismus i krádeže Pavel  Pečínka
20. 4. 2012 Jak to dopadne v naší podivné vládě? Michal  Horák
20. 4. 2012 Iniciativa Nenávist není řešení ohlásila v Břeclavi shromáždění, blokuje tím možné trasy antiromských pochodů
20. 4. 2012 Když vláda ztratí legitimitu. O oprávněnosti protestů v liberální demokracii
20. 4. 2012 Profesor Zelený: Proměny kapitalismu svobodného trhu, aneb krize nebo transformace?
20. 4. 2012 Skleněné dny na Vltavě
2. 4. 2012 Hodně klesající tendence
17. 4. 2012 Zprávy, které nemají názor
16. 4. 2012 Michael  Marčák
19. 4. 2012 Rakouští katolíci si prosadili homosexuála do farní rady Boris  Cvek
19. 4. 2012 Index bídy: Nízké sociální postavení škodí zdraví. Biologové právě začínají chápat proč
19. 4. 2012 Normalizace v nás Štefan  Švec
19. 4. 2012 Tichá pohoda Václav  Dušek
19. 4. 2012 Jestli národ protestuje proti systému, projevuje tím loajalitu této zemi
19. 4. 2012 Je to úlitba Dukova nebo novinářů? Jiří  Baťa
19. 4. 2012 Jak Británie v minulosti páchala zvěrstva
19. 4. 2012 Pokud to není rasismus, je to idiocie, aneb Z varování před nacisty se těžko někdo poučí Uwe  Ladwig
19. 4. 2012 "ETA žádá královskou rodinu, aby složila zbraně" Lubomír  Molnár
19. 4. 2012 Libyjský disident žaluje bývalého britského ministra zahraničí za únos
19. 4. 2012 Mezinárodní měnový fond zoufale shání další peníze
18. 4. 2012 Nečas jako Pinocchio Petr  Wagner
18. 4. 2012 Na náhrobek Věcí veřejných Michal  Horák
18. 4. 2012 ODS má méně hlasů než komunisté Boris  Cvek
18. 4. 2012 Z čeho je mi smutno? Marek  Řezanka
18. 4. 2012 Soros: S eurem je konec, některé chyby jsou neodstranitelné
18. 4. 2012 Vláda a Vandas jsou jenom dvě strany téže mince Leopold  Kyslinger
18. 4. 2012 Jedy nejen v potravinách
18. 4. 2012 Rána pod pás z Buenos Aires Lubomír  Molnár
18. 4. 2012 Stanovisko IQ Roma servisu, o. s. k událostem v Břeclavi
18. 4. 2012 O romské sbírce pro zraněného chlapce v Břeclavi
29. 3. 2012 Hospodaření OSBL za únor 2012

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce