6. 4. 2012Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 4. 2012

Monitor Jana Paula:

Velký pátek by měl být svátkem a dnem pracovního klidu

Boris Cvek nám ve svém textu připomíná, že Velikonoce by mohli být pro člověka i příležitostí k zamyšlení nad sebou samým, a to v konfrontaci s utrpením Ježíše Krista, a jeho odhodláním zemřít za pravdu, a také, že vyústěním ukřižování nevinného je jeho vzkříšení, vítězství pravdy nad nenávistí. Kdo tomu dnes věří? Ježíš je opravdu nedosažitelná meta, ostatně zemřel potupen za nás stále chybující, a vstal z mrtvých. Přišel léčit hříšníky, nikoliv zdravé. Těm, kteří věří, ukazuje cestu, ale mohl by být také inspirací pro ty, jímž je zvěst Velikonoc vzdálena.

Prý jsme společnost silně sekularizovaná, já si to nemyslím, a troufám si tvrdit, že o tom, co se stalo během velikonočního tridia, mají lidé jen málo informací. Znát je není otázkou zda chci uvěřit, je to otázka kulturnosti, znalosti historických souvislostí, pochopení vlastní identity bez toho, aby člověk musel uvěřit. Nemusí, Bůh mu dává svobodu rozhodnutí, avšak současný člověk by měl vědět, o co během Velikonoc šlo, a nejen to, měl by znát alespoň povšechně mnohem více nejen z Nového, ale i ze Starého zákona. Bohužel tato společnost je příliš orientovaná na materiální věci, přitom každý ví, že vše tu jednou zanechá.

Velikonoce nejsou jen svátky jara, volných dnů, ušatých králíčků a kýčovitě pomalovaných vajíček. Ale kde se to mají děti naučit, když ve školách se o smyslu křesťanských svátků nemluví a rodiče mají jiné priority? Nejde přece o zavedení náboženské výchovy, jde o prohloubení vzdělání, o kulturní rozhled. Vůbec nechápu, proč Velký pátek není svátkem, dnem pracovního volna, vždyť to byl významný okamžik pro lidstvo, kterému dal Ježíš naději. Na Velký pátek zemřel krutou smrtí na kříži za nás za všechny, pro lásku, kterou k lidem cítil. Pro křesťany je Velký pátek dnem přísného půstu, dnem ztišení, a přitom musejí do práce.

Avšak také pro nevěřící by mohl být tento den inspirací a důvodem k zamyšlení nad svým životem. Už to, že Velký pátek by byl státním svátkem, by jistě přimělo mnoho lidí položit si minimálně otázku, proč je tento den dnem volna? Naši zákonodárci projevují v tomto smyslu obrovskou nekulturnost, nejsme jen národem Jana Husa, jak se nám odpůrci církevních restitucí a jiní snaží tak často lacině a demagogicky namluvit, jsme součástí Evropy, na kterou mělo křesťanství zásadní vliv. Obávám se, že i Jan Hus je dnes už jen pouhou vyšeptalou ikonou, jakýmsi státním logem. Koho dnes inspiruje? Koho inspiruje Ježíš?

Kulturní neznalost lidí ve věcech náboženských plodí neskutečné omyly, které se dál předávají mladé generaci. To, že selhávala katolická církev není vina Ježíšova ani jeho Otce, ale to by lidé museli pochopit, že v církvi se projevují dva principy, Božský a lidský, atd. Přesto všechno, přes tyto a jiné omyly, zvěst Velikonoc trvá. Bůh tak miloval svět, že poslal jediného syna na smrt aby ti, co v něho uvěří, měli život věčný. Ježíš na kříži sestoupil do pekla, prožil nesmírné fyzické a psychické utrpení, ale Bůh ho pozdvihnul, a dal lidem naději. Mnozí vědí ze svého osobního života, kolik museli zakusit, na jaké dno padnou, aby znovu vstali.

Máme řadu různých svátků, Velký pátek by měl mezi ně zcela jistě patřit, neměl by to být jen svátek křesťanů, kteří se nyní už radují, neboť Ježíš překonal temnotu. Je ostudné, že ani veřejnoprávní televize nepřinesly na Velký pátek nic, čím by význam tohoto den připomněly. ČT 1 vysílala ve 20:55 jen 25 minutový dokument o kardinálu M. Vlkovi, a ČT 2 od 17 hod. pouze Velkopáteční bohoslužbu. Z Velikonoc stejně jako z Vánoc se stal jen byznys, komerční záležitost, příležitost se nacpat. 25. prosinec, den narození Páně, je svátkem, nevím proč nemůže být svátkem také umučení Páně, jako je tomu ve 40 zemích světa. Když nepochopíme smysl Kristovy oběti, co nám zbude?

Obsah vydání       6. 4. 2012
9. 4. 2012 Řecká lež na druhou a německý vzor v české hospodářské politice Ilona  Švihlíková
7. 4. 2012 Nadužívání antibiotik znamená konec moderního lékařství
8. 4. 2012 8. duben -- Mezinárodní den Romů Boris  Cvek
8. 4. 2012 Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně vylézají krysy z kanálu Karel  Dolejší
8. 4. 2012 Izrael prohlásil Güntera Grasse za nežádoucí osobu
8. 4. 2012 Grass: "Kritizuji politiku, vytvářející Izraeli stále více a více nepřátel"
6. 4. 2012 Co řečeno být musí Tomáš  Koloc, Günter  Grass, Roman  Kopřiva
6. 4. 2012 Michael  Marčák
29. 3. 2013 Tři hodiny odpoledne Jim  Bishop
6. 4. 2012 Křesťanská zvěst Velikonoc Boris  Cvek
7. 4. 2012 Obchodníci se smrtí: r-stratég Viktor But Karel  Dolejší
7. 4. 2012 Wagnerovo manichejství Boris  Cvek
6. 4. 2012 Evropský sociální model podkopal mezigenerační solidaritu Ivo  Patta
7. 4. 2012 Hugo Chavez plakal v televizi a prosil Boha, aby ho uzdravil
7. 4. 2012 Velký pátek by měl být svátkem a dnem pracovního klidu Jan  Paul
7. 4. 2012 Sedmnáctiletý Číňan prodal svou ledvinu, aby si mohl koupit iPad
7. 4. 2012 Volské daně
7. 4. 2012 Německo omezuje Čechům nákup vajec
6. 4. 2012 Největším ohrožením demokracie je strach z informací Jiří  Jírovec
6. 4. 2012 Mezi námi demokraty Pavel  Urban
6. 4. 2012 Český daňový systém je pro chudé progresívní a pro bohaté degresívní
6. 4. 2012 Destabilizační dozvuky "humanitární intervence" NATO v Libyi v širším regionu Daniel  Veselý
4. 4. 2012 Michael  Marčák
6. 4. 2012 Sarkozy před volbami zveřejnil plán úspor
6. 4. 2012 Německo rozděluje debata o "Dni veteránů"
6. 4. 2012 Když poslanec M. Benda otevře ústa, je všude "zaperleno" Jiří  Baťa
6. 4. 2012 Stane v čele Světové banky nigerijská ministryně?
6. 4. 2012 Mezinárodní trestní soud: Kaddáfího syn byl v libyjské věznici vystaven útokům
6. 4. 2012 Sýrie: Mezinárodní výbor Červeného kříže rozšíří svou přítomnost a činnost
6. 4. 2012 ČRo3: Nonstop čtení 68 Publishers
30. 3. 2012 Michael  Marčák
17. 4. 2012 Zprávy, které nemají názor
5. 4. 2012 Není to o pádu vlády Marek  Řezanka
2. 4. 2012 Hodně klesající tendence
5. 4. 2012 Vraťte nám stát - do kavárny Slavia, prosím? Karel  Dolejší
5. 4. 2012 I požadavky seniorů jsou oprávněné Miroslav  Opálka
5. 4. 2012 Bude ministerstvo školství zrušeno? Boris  Cvek
5. 4. 2012 V Athénách se demonstruje, poté co tam sedmasedmdesátiletý důchodce spáchal sebevraždu
5. 4. 2012 Nesneseme mediální blbiny? Michal Z. Čenko
5. 4. 2012 Skutečným testem funkčnosti EU je Španělsko - a unie v něm selhává
5. 4. 2012 Nemožnost jedince ovlivnit správu věcí veřejných, neschopnost jedince participovat na sociálním zabezpečení Alena  Šustrová
4. 4. 2012 Několik slov k navrhované důchodové reformě Tomáš  Fiala
4. 4. 2012 České pravici může prospět jen drtivá prohra ve volbách Boris  Cvek
4. 4. 2012 Proč mají bankéři právo rozhodovat o tom, kdo zaplatí za ekonomickou krizi v Evropě
4. 4. 2012 Růžový sliz v amerických hamburgerech Miloš  Kaláb
4. 4. 2012 Vysvětlení pro J. Obermajera (a další zvídavé)
4. 4. 2012 Jak www.ihned.cz manipulují se čtenáři
4. 4. 2012 Důvodová zpráva k vyjádření Fóra alternativ k návrhu zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi (k tzv. církevním restitucím)
4. 4. 2012 Nové MapyHazardu.cz odhalují nezákonnosti Ministerstva financí
4. 4. 2012 Milan Kohout: Připomenutí Milan  Kohout
4. 4. 2012 Ministr nesplnil slib, protesty proti ACTA pokračují
29. 3. 2012 Hospodaření OSBL za únor 2012

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce