29. 2. 2012Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 2. 2012

Studentů je příliš mnoho, jsou pasivní

Těžko dokáži přistoupit na úvahy pana Pavláska o tom, že akademici selhávají, pokud jsou v NERVu nebo dělají poradce premiérovi současné vlády, nebo že vůbec existuje něco jako "my akademici". Akademická půda by měla být charakteristická názorovou diverzitou, měly by ji tvořit samostatné a vyhraněné osobnosti s promyšleným a vyhraněným názorem, nikoli nějaké stádo, opakující táž slova, tytéž názory a tytéž zájmy. Láska ke vzdělání nemůže být láskou k jedné straně barikády a nemůže být stranictvím. Jedním z hlavních poslání univerzit je ukázat studentovi svět z mnoha různých úhlů pohledu a učit ho chápat argumenty i kulturní a historické kořeny pozic, s nimiž nesouhlasí. Taková osvěta nemůže spočívat v kádrování.

Komercionalizace vzdělání je jistě závažný problém v globálním měřítku. Psal jsem o tom do Britských listů v souvislosti s knihou významné americké filozofky Marthy C. Nussbaum. Přesto si myslím, že v ČR by se měla hlavní debata spíše vést o kvalitě vysokoškolského vzdělávání a o jeho smyslu. Říci, že vládní reformy jsou špatné a že neoliberalismus je zlo, je dost málo. Zajímaly by mne spíše odpovědi na otázky, zda nemáme vysokých škol příliš mnoho (z nichž většina jsou soukromé), zda poskytujeme vzdělání kvůli vzdělání nebo kvůli dotacím na studenta a platům (takže tak nějak necháme projít i studenty, kteří nic neumějí a nemají vůbec předpoklady pro zvládnutí látky) a konečně, zda studentské členy akademických obcí skutečně zajímá dění na vysokých školách a chodí k volbám do akademických senátů, nebo zda si teď jenom chtějí "užít" protivládní protesty pod praporem svých vyučujících? Z mých osobních zkušeností plyne, že drtivá většina studentů volby do akademických senátů i dění v těchto senátech ignoruje, že nevědí, jaká zásadní rozhodnutí se právě dějí na jejich vysoké škole na úrovni děkanátu či rektorátu, jak se hospodaří s penězi atd. V zásadě to platí také o zaměstnancích. Kromě toho v akademických obcích existuje velmi často rozmanitost názorů, konfliktů a různých stran v takových konfliktech, takže mi nějaká semknutost do jednotného "my" v boji proti vládě připadá pokrytecká. Nejdůležitější problémy zůstávají netknuty.

Obsah vydání       29. 2. 2012
29. 2. 2012 Evropští lídři odložili klíčovou schůzku k dluhové krizi
29. 2. 2012 K případu manželů Čápových Radek  Mikula
29. 2. 2012 Bouřlivé jaro v Orwellstánu? Jaroslav  Bašta
29. 2. 2012 Při osvobození fotografa ze Sunday Times zahynulo 13 lidí
29. 2. 2012 V Británii denně zemře podchlazením 65 osob
29. 2. 2012 Nepřijatelní prezidentští kandidáti
29. 2. 2012 Pan poslanec Křeček je náročným examinátorem
29. 2. 2012 Michael  Marčák
17. 4. 2012 Zprávy, které nemají názor
2. 4. 2012 Hodně klesající tendence
29. 2. 2012 Látka z chilského pralesa umožní boj proti rezistentním kmenům bakterií
29. 2. 2012 Thorium namísto uranu?
29. 2. 2012 Vládní zmocněnec pro dostavbu JE Temelín Václav Bartuška o thoriových reaktorech
29. 2. 2012 Realita okolo thoriových reaktorů Vladimír  Wagner
29. 2. 2012 Úplný seznam thoriových reaktorů (experimentálních i komerčních) ve světě
29. 2. 2012 O korupci v londýnské policii
29. 2. 2012 Studentů je příliš mnoho, jsou pasivní Boris  Cvek
29. 2. 2012 Přednáška Martina Potůčka
29. 2. 2012 Zádušní mše za Karla Kryla
29. 2. 2012 ČMKOS podpoří Evropský akční den
28. 2. 2012 Zkreslující pořad České televize Marek  Řezanka
28. 2. 2012 Osekáme, zmrazíme, omezíme, snížíme, srazíme, zvážíme, nebudeme valorizovat, ... Jiří  Baťa
28. 2. 2012 Kdo (za)platí dluhy Řecka? Jan  Hošek
28. 2. 2012 Mario Draghi: Evropský sociální model je mrtev
28. 2. 2012 Polovičatý "Týden neklidu na VŠ" Miroslav  Polreich
28. 2. 2012 Proč se účastním neklidného týdne na univerzitách Michal  Pavlásek
28. 2. 2012 "Nový globální hráč", nebo "německý zadní dvorek"? Karel  Dolejší
28. 2. 2012 Wikileaks zveřejnily prvních 200 z 5 milionů emailů společnosti Stratfor
28. 2. 2012 Pozor na filozofické pojetí přírody Pavel  Urban
28. 2. 2012 Knihkupectví, které čůrá, směje se, pláče, spí, hýbe se a pije z láhve Tomáš  Koloc
18. 2. 2012 Hospodaření OSBL za leden 2012

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce