9. 2. 2012Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 2. 2012

Proč považuji současný režim za protiústavní

Současný režim pokládám za zločinný a neústavní, protože schvalování zákonů a reforem neprobíhá na principu svobodného pohledu a svobodného názoru volených zástupců lidu - poslanců a senátorů, nýbrž na principu nařízeného hlasování, kde šéfové stran nařizují, jak má kdo hlasovat. Ve své podstatě je tedy velmi podobný tomu, co mnozí z nás znaji z dob před rokem 1989, kdy o všem prakticky rozhodovala jen hrstka soudruhů z ÚV KSČ.

Jako model zvolme politickou stranu Věci Veřejné, která byla nadějí mnoha voličů. Seriózní vystupování, slib trestání korupce, naděje na posílení vlivu občanů prvky přímé demokracie. Podívejme se ale s odstupem téměř dvou let na politickou realitu. Vycházejme při tom ze smlouvy mezi kandidáty a VV, tak jak ji před časem zveřejnil server iDnes ZDE.

Smlouva

IV.1.3. bude hlasovat na schůzích Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a v jejích orgánech a komisích při všech hlasováních v souladu se stanoviskem poslaneckého Klubu resp. v souladu se stanoviskem Politické strany, které určuje Rada Politické strany hlasováním nadpoloviční většinou, přičemž v případě rozporu mezi stanovisky Klubu a stanoviskem Politické strany je vázán stanoviskem Politické strany;

Ústava ČR, Hlava II, čl. 26

Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.

Smlouva

IV.1.4. nebude ve veřejných sdělovacích prostředcích prezentovat názor, který je v rozporu s předchozím ve veřejně sdělovacích prostředcích prezentovaným názorem Politické strany či Klubu;

Ústava ČR, Listina práv a svobod, čl. 17

Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Smlouva

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Kandidát vykoná své shora v tomto článku IV.2. smlouvy uvedené oprávnění způsobem, který bude v rozporu s ujednáními článku IV.1. této smlouvy, tj. nastane některá ze skutečností, která bude v rozporu s ujednáními ustanovení článku IV.1. této smlouvy nebo bude ze strany Kandidáta porušen jeho závazek

...(zkráceno)...

že Kandidát je v takovém případě povinen uhradit Politické straně dohodnutou výši plnění Politické strany dle článku III.1. a III.2. resp. Přílohy č. 1 této smlouvy, tak jak je sjednána v článku III.3. této smlouvy, tedy částku ve výši 7.000.000,-- Kč (slovy: sedmmilionů korun českých ), a to do sedmi (7) dnů následujících po obdržení písemné výzvy k úhradě..

Ústava ČR, Hlava II, čl. 27

(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech./

Uvedené skutečnosti odporují i poslaneckému slibu:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Poslanci se současně zavázali, že nebudou hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ale podle vůle vedení své strany.

Věci Veřejné dále odstraňovaly z kandidátek ty, kdo se odmítli zavázat k hlasování na povel

Ústava ČR, Listina práv a svobod, čl. 21

(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

Podobné smlouvy jako VV mají však i některé další parlamentní strany.

Nové zákony, mnohokrát kritizované reformy nebo třeba vyrovnání s církvemi nejsou posuzovány očima a svědomím 200 svobodných zástupců občanů, tak jak požaduje Ústava ale _vše je stejným divadlem jako za dob realistického socializmu; jen s tím rozdílem, že tehdy o všem rozhodovala jen hrstka soudruhů z ÚV KSČ a dnes jen hrstka šéfů parlamentních stran, kteří písknou a poslanci už zvedají ruce.

Jménem téměř 50 tisíc signatářů výzvy vyzývám Nejvyšší správní soud, aby přezkoumal legitimitu těch parlamentních politických stran, které používají shora uvedené principy k ovlivňování hlasování ve Sněmovně a tím k dosažení svých mocenských zájmů.

Je otázkou, zda takovýto režim můžeme ještě nazývat zastupitelskou demokracií, když poslanci prokazatelně zatupují někoho jiného, než své voliče.

Ústava ČR, Listina práv a svobod, čl. 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Obsah vydání       9. 2. 2012
9. 2. 2012 Izrael se k zabíjení íránských vědců spojil s teroristy
9. 2. 2012 Nokia: Firing people, aneb O nomádském kapitálu, soupeřivém proletariátu a Evropě zbavené mezí Karel  Dolejší
9. 2. 2012 * * * Petr  Štengl
8. 2. 2012 Protože nám nefunguje počítačový systém, dělejte zatím záznamy do sešitu
9. 2. 2012 Nejen Státní opera v Praze na rozcestí Ivo V. Fencl
8. 2. 2012 Společné prohlášení studentských komor akademických senátů vysokých škol k jednání o návrhu vysokoškolského zákona
9. 2. 2012 Egyptská armáda před stávkou rozmisťuje vojáky a tanky
8. 2. 2012 Michael  Marčák
9. 2. 2012 Proč považuji současný režim za protiústavní Tomáš  Franke
9. 2. 2012 Generální ředitel BBC přiznal, že BBC nemá na obrazovce dost starších žen
9. 2. 2012 Jiný vzduch - výstava s mezinárodní účastí
8. 2. 2012 Jak prosté, milý Watsone Jitka  Švecová, Vlastimil  Lipert
9. 2. 2012 Lidé by měli vědět, co dělat, až demonstrace skončí
10. 2. 2012 Lidové noviny, Jaromír Máša a pravda Jan  Čulík
9. 2. 2012 Smogový dýchánek na Nuselském mostě
8. 2. 2012 "Obchodní" dohoda ACTA -- podepsaná a záhadná Lucie  Hlaváčková
17. 4. 2012 Zprávy, které nemají názor
2. 4. 2012 Hodně klesající tendence
9. 2. 2012 Cestujeme za korupcí!
9. 2. 2012 Jak dnes filozofovat? Boris  Cvek
8. 2. 2012 Není nutno měnit světový řád Jan  Mertl
9. 2. 2012 Dělníci Michal  Rubáš
9. 2. 2012 Spray pro děti proti strašidlům
9. 2. 2012 Linguální horror v šalině
8. 2. 2012 Extrémní odměny vysokých státních úředníků a manažerů jsou nezbytné Bohumil  Trávníček
7. 2. 2012 Rekvalifikační kurzy nabízíme
9. 2. 2012 Může nám být německý případ příkladem? Jiří  Baťa
8. 2. 2012 Politika začleňování Romů ve Španělsku může inspirovat i českou praxi
8. 2. 2012 Holešovská výzva -- trn v patě pana redaktora Tomana Jiří  Baťa
8. 2. 2012 Neskutečná diskuse o skutečnosti Martin  Groh
8. 2. 2012 Cibulkovy seznamy po 20 letech Aleš  Uhlíř
8. 2. 2012 Může průměrně inteligentní bytost věřit tak nestoudné propagandě? Daniel  Veselý
8. 2. 2012 Vlastnost se mění v hmotu Jerry  Newman
8. 2. 2012 Nedošlo-li k doručení exekučního titulu, lze podat žádost o zastavení řízení
5. 1. 2012 Hospodaření OSBL za prosinec 2011

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce