9. 2. 2012Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 2. 2012

Může nám být německý případ příkladem?

Jak se máme možnost dočíst v denním tisku, tak v jedné německé pasovské střední škole bylo z "moci úřední", v tomto případě na úrovni ředitelky školy, vydán zákaz používání vžitých německých pozdravů "Hallo" (Ahoj) a "Tschüss( (Nashle). Tamní ředitelka je považuje za nezdvořilé a proto jejich používání na půdě školy zakázala. Místo těchto pozdravů doporučuje místní mládeži používat tradiční bavorské uvítání "Grüss Gott" (Pozdrav Bůh) a formální "Auf Wiedersehen" (Na shledanou). Rozhodnutí pasovské ředitelky spustilo v zemi živou debatu. Tolik zpráva v denním tisku (Kroměřížský deník, z 8.února 2012).

Domnívám se, že není od věci se zamyslet i nad pozdravy, používaných u nás. Zcela na místě je při vstupu do veřejných míst či místností a prostor, nebo při osobním setkání běžný pozdrav "Dobrý den", i když se hlavně u mládeže setkáváme s pozdravem "Čau", ale také "Tě bůh", nebo již méně "Ahoj" nebo sokolské "Nazdar". Když si alespoň na moment odmyslíme pozdravy, které jsou dnes "cool" ( jako např. "čau", nebo vyloženě impresionistické "Čágo bélo" apod.), je na druhé straně v mnohých případech i nejběžněji používaný pozdrav při loučení (nebo odchodu) ne zrovna "od věci" či "na místě". Tím mám na mysli případ, kdy se při odchodu např. z policie, věznice, nemocnice, pohřební služby nebo vůbec z míst, do kterých se člověk nerad vrací, loučíme s pozdravem "Na shledanou" ("Nashle!")! Tento pozdrav ze slušnosti či zvyklost vyjadřující loučení se s někým či s něčím je jako společensky natolik vžitý, že si mnohdy člověk ani neuvědomuje absurditu významu takového pozdravu.

Ještě počátkem minulého století nebylo nic mimořádného, hlavně na venkově, setkávat se s lidmi s pozdravem "Pozdrav pán Bůh" příp. "Pozdrav Bůh" a při loučení "S pánem Bohem". Avšak s narůstajícím počtem ateistů a bezvěrců, ale také s nástupem komunistického režimu, byly tyto pozdravy potlačovány a nahrazovány jednak občanským "Dobrý den!" a "Na shledanou" (snad jen u starých občanů ten katolický pozdrav přetrvává dodnes), ale v rámci veřejných, formálních či úředních setkání a loučení byly tyto formy pozdravu nahrazeny vnucovaným jednotným pozdravem "Čest práci!"

Jakkoliv tento pozdrav v lidské činnosti není ničím hanlivým (právě naopak), v souvislosti s komunistickým režimem to mělo zcela jiný podtext a význam. Tímto pozdravem se měla dávat najevo povinná přízeň vedoucí úloze KSČ. Nicméně to je již za námi a přesto, že i současná "demokratická" společnost staví na výsledcích a úspěšnosti vykonané práce, je mnoho takových, kteří toho s prací mají jen málo společného, ale platy, mzdy a odměny jsou až takové, jako by pracovali "od vidím do nevidím", zatím co ti, kteří skutečně pracují, jsou na tom tak, že "dřou jako koni, ale peníze nevidí"!

Byla-li zmínka o tom, že pozdrav "Na shledanou!" není vždy adekvátní s místem, který člověk opouští, naskýtá se otázka, čím tento pozdrav nahradit. Nemyslím, že by bylo vhodné vracet se ke katolickému "S Pánem Bohem!", ale nabízí se použití pozdravu neutrálním "Dobrý den!", případně "Mějte se!", nebo "Všechno nejlepší!", u mladší generace pak "Ahoj!", k zahození není ani, zvláště u sportovně založených lidí, "Nazdar!". Nic jiného mne nenapadá, ale snad (kdož ví?) by se našly jiné vhodné výrazy, jak nahradit pozdrav "Na shledanou" ("Nashle!"), aby to např. při odchodu z nemocnice, ve které se člověk po vyléčení z těžké dopravní nehody díky lékařům vrátil do normálního života nebylo zas až tak formální, tím méně věrohodné! Snad jen loučení při odchodu např. z Pohřební služby "Na shledanou" má jakýsi potenciální (možná až morbidní i když ne aktuální) význam, protože každý z nás jednou touto institucí projde, takže se tam nutně vrátí a tak se s ní chtě nechtě znovu shledá!

Nevím, zda německý příklad bude či může být nějak implantován na naše poměry, byť to nemusí být echt zrovna ve školách, ale jak jsem naznačil, i u nás je pozdrav "Na shledanou!" více než problematický zvláště, jak jsem zmínil v situaci, kdybychom při odchodu z nám nepříjemného místa nejraději pořádně a vší silou práskli dveřmi!

Obsah vydání       9. 2. 2012
9. 2. 2012 Izrael se k zabíjení íránských vědců spojil s teroristy
9. 2. 2012 Nokia: Firing people, aneb O nomádském kapitálu, soupeřivém proletariátu a Evropě zbavené mezí Karel  Dolejší
9. 2. 2012 * * * Petr  Štengl
8. 2. 2012 Protože nám nefunguje počítačový systém, dělejte zatím záznamy do sešitu
9. 2. 2012 Nejen Státní opera v Praze na rozcestí Ivo V. Fencl
8. 2. 2012 Společné prohlášení studentských komor akademických senátů vysokých škol k jednání o návrhu vysokoškolského zákona
9. 2. 2012 Egyptská armáda před stávkou rozmisťuje vojáky a tanky
8. 2. 2012 Michael  Marčák
9. 2. 2012 Proč považuji současný režim za protiústavní Tomáš  Franke
9. 2. 2012 Generální ředitel BBC přiznal, že BBC nemá na obrazovce dost starších žen
9. 2. 2012 Jiný vzduch - výstava s mezinárodní účastí
8. 2. 2012 Jak prosté, milý Watsone Jitka  Švecová, Vlastimil  Lipert
9. 2. 2012 Lidé by měli vědět, co dělat, až demonstrace skončí
10. 2. 2012 Lidové noviny, Jaromír Máša a pravda Jan  Čulík
9. 2. 2012 Smogový dýchánek na Nuselském mostě
8. 2. 2012 "Obchodní" dohoda ACTA -- podepsaná a záhadná Lucie  Hlaváčková
17. 4. 2012 Zprávy, které nemají názor
2. 4. 2012 Hodně klesající tendence
9. 2. 2012 Cestujeme za korupcí!
9. 2. 2012 Jak dnes filozofovat? Boris  Cvek
8. 2. 2012 Není nutno měnit světový řád Jan  Mertl
9. 2. 2012 Dělníci Michal  Rubáš
9. 2. 2012 Spray pro děti proti strašidlům
9. 2. 2012 Linguální horror v šalině
8. 2. 2012 Extrémní odměny vysokých státních úředníků a manažerů jsou nezbytné Bohumil  Trávníček
7. 2. 2012 Rekvalifikační kurzy nabízíme
9. 2. 2012 Může nám být německý případ příkladem? Jiří  Baťa
8. 2. 2012 Politika začleňování Romů ve Španělsku může inspirovat i českou praxi
8. 2. 2012 Holešovská výzva -- trn v patě pana redaktora Tomana Jiří  Baťa
8. 2. 2012 Neskutečná diskuse o skutečnosti Martin  Groh
8. 2. 2012 Cibulkovy seznamy po 20 letech Aleš  Uhlíř
8. 2. 2012 Může průměrně inteligentní bytost věřit tak nestoudné propagandě? Daniel  Veselý
8. 2. 2012 Vlastnost se mění v hmotu Jerry  Newman
8. 2. 2012 Nedošlo-li k doručení exekučního titulu, lze podat žádost o zastavení řízení
5. 1. 2012 Hospodaření OSBL za prosinec 2011

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce