25. 7. 2011Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 7. 2011

Sporná, nikoli úsporná opatření vlády

Tisková zpráva české koalice Social Watch

Česká koalice Social Watch přichází již počtvrté s výroční zprávou o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Zpráva s názvem Změny jsou nutné monitoruje rok 2010 v České republice.

"Koalice Social Watch vznikla za účelem nezávislého sledování dodržování závazků přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v roce 1995 a konferenci o ženách v témže roce. Zde bylo poprvé definováno odstranění chudoby a dosažení rovnosti mezi muži a ženami jako společný celosvětový cíl. Naše česká odnož se zaměřuje na situaci v České republice, aktuálně poukazujeme zejména na dopady vládních reforem na různé skupiny obyvatelstva," vysvětluje Jiří Silný, ředitel členské organizace Ekumenická akademie.

Česká republika jako jiné země čelila v roce 2010 špatné ekonomické situaci a potýkala se s dluhy. (Pozn. red.: Česká republika se nepotýkala s dluhy. Zadluženost ČR patří k nejmenším v Evropě. Je zcela zvládnutelná bez škrtů za pomoci strategických investic do hospodářského rozvoje. ZDE.) Boj za "vyrovnaný rozpočet" se stal hlavním předvolebním heslem stran, které nakonec utvořily vládu. Ta se rozhodla snížení státního deficitu dosáhnout prostřednictvím škrtů, a to primárně v sociální oblasti. Pokračuje tak trend, kdy sociální výdaje nejsou vnímány jako investice do rozvoje společnosti. Rozpočtová opatření se navíc obracejí proti nejbezbrannějším občanům a občankám (sociálně slabí, senioři a seniorky, rodiny s malými dětmi apod.). Ignorovány jsou obrovské daňové úniky, korupce i možnost navýšení příjmů prostřednictvím daňové progrese.

Škrty v sociální oblasti prohlubují stávající nerovnosti, včetně nerovností mezi ženami a muži. Snižování rodičovského příspěvku v nejpomalejší rychlosti čerpání, omezení porodného či příspěvku na péči pro osoby s nejnižším stupněm postižení, jsou opatření, která mají negativní dopad především na ženy. Snižování mezd a propouštění ve veřejném/ státním sektoru bude mít výrazný vliv na ekonomickou situaci žen, které v této oblasti tvoří většinu zaměstnankyň. Kromě zvýšené nezaměstnanosti žen bude mít toto opatření také podstatný vliv na výši důchodu a peněžité pomoci v mateřství žen pracujících ve státním sektoru. Dlouhodobým problémem je pak nízké zastoupení žen v rozhodovacích procesech. "Až do července 2011 byla česká vláda výhradně pánským klubem. Současná jedna žena jen dokládá to, že ženy nejsou ve vrcholné politice chápány jako její přirozená součást, ale spíše jako vzácná výjimka", říká k tomu Jana Smiggels Kavková, ředitelka neziskové organizace Fórum 50 %.

Z hlediska chudoby patří mezi nejohroženější skupiny obyvatelstva romská komunita a migranti/migrantky. I v roce 2010 pokračovaly razantní postupy vůči cizincům a cizinkám, především problematizování jakýchkoliv druhů povolení k pobytu. Obzvláště tíživá je pak situace migrantek s dětmi. Zaměstnaná cizinka je pojištěna v rámci systému veřejného pojištění, ale pokud ani ona ani její partner nemají trvalý pobyt v ČR, pak je její dítě po porodu nepojištěné a úhradu za péči v porodnici musí hradit v hotovosti.

Nespokojenost s řešením krize, přesouvání zátěže na střední vrstvy a nejchudší zvyšuje napětí ve společnosti, zároveň však vede k rostoucí politické aktivitě občanské společnosti. Nově vzniklá hnutí jako ProAlt či Alternativa Zdola sdružují lidi různých profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a aktivně přispívají k diskuzi o možných alternativách.

Mezinárodní situaci v boji proti chudobě přibližuje česká koalice Social Watch vydáním české mutace přehledu Indexu základních schopností (Basic Capabilities Index) Social Watch pro rok 2010. Z vývoje indexu vyplývá, že proces boje proti chudobě se za posledních dvacet let zpomalil.

Zpráva ke stažení: www.socialwatch.cz; /www.ekumakad.cz

Členy české koalice Social Watch jsou: Ekumenická akademie Praha, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Gender & sociologie SOÚ AV ČR, Gender Studies, Fórum 50 %, Trast pro ekonomiku a společnost, NESEHNUTÍ, Masarykova demokratická akademie, Eurosolar.

Obsah vydání       25. 7. 2011
25. 7. 2011 Nešlechtíme si extremisty sami? Milan  Daniel
23. 7. 2011 Norsko truchlí nad obětmi útoků
25. 7. 2011 Byl to blonďák! Michal  Vimmer
24. 7. 2011 Když intolerance přejde od slov k činům, aneb God with guns Karel  Dolejší
25. 7. 2011 Proč lovit marxisty Michal  Rubáš
25. 7. 2011 "Ušlechtilá" revoluce proti "prohnilé současnosti!? Boris  Cvek
25. 7. 2011 Přepisování dějin místo pokání Miloš  Pick
25. 7. 2011 Berlín jako obrovská omluva za nacistické a komunistické násilí Jan  Čulík
24. 7. 2011 Michael  Marčák
25. 7. 2011 Rozhovory mezi Obamou a republikány se rozložily
25. 7. 2011 Nestudovala jsem čtyři roky na to, abych někoho přikrývala dekou Jiří  Baťa
25. 7. 2011 Cíl vlády: realizace vládního programu "i kdyby na chleba nebylo!" Jiří  Baťa
25. 7. 2011 Petr Nečas a investiční zodpovědnost Ivo  Patta
25. 7. 2011 Reformy včera, dnes a zítra Jan  Kadubec
23. 7. 2011 Na Gotta a Vondráčkovou by měli Češi pohlížet s úctou Jiří  Jírovec
25. 7. 2011 Sporná, nikoli úsporná opatření vlády
25. 7. 2011 Jak dál s reformami
22. 7. 2011 Co s tím, hoši, uděláte? Miloslav  Štěrba
22. 7. 2011 70 % lidí v České republice umírá v nemocnici, mnoho z nich na přístrojích za plentou, a to jen kvůli strachu Jan  Paul
22. 7. 2011 Je na Šumavě bezzásahová zóna, nebo ne? Adam  Votruba
22. 7. 2011 Šumava inženýrům! František  Řezáč
12. 6. 2011 Hospodaření OSBL za květen 2011

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce