23. 5. 2011Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 5. 2011

Ministr Drábek se ptá, zde je (subjektivní) odpověď

Pan ministr Drábek se ve svém blogu (Aktuálně.cz, 16.05.2011) ptá, zda "česká důchodová reforma vybočuje ze zahraničních trendů"? Mohl bych lakonicky konstatovat, že nikoliv, avšak k tomu je potřebné doplňující vysvětlení.

Drábek konstatuje, že je dostatek kvalitních zdrojů o penzijních systémech a reformách (o čemž nelze pochybovat) a odvolává se při tom na řadu argumentů ze zahraničních pramenů, mj. na již čtvrté aktualizované vydání souhrnné publikace OECD Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries, do češtiny volně přeloženo: Systémy zajištění příjmu v důchodu v zemích OECD a G20. Dovolím si citovat z jeho vyjádření:

"Kromě všech důležitých čísel o důchodech a penzijních fondech zde může čtenář nalézt i zobecnění nejdůležitějších trendů. Zde jsou také zveřejněna, domnívám se nejzajímavější data a zdroje pro naše rozhodování. Vyplývá z nich, že soukromé spoření na penzi je povinné nebo kvazi-povinné v 17 zemích OECD. Příklady Finska, Islandu, Norska a Švýcarska, Dánska, Nizozemí a Švédska rozhodně nemůžeme považovat za produkty nezralých demokracií. Ve všech těchto zemích jsou penzijní fondy rozvíjeny po řadu desetiletí a jsou běžnou součástí zabezpečení na stáří pro 60 - 80 % obyvatelstva. Vstup je buď povinný, nebo automatický na základě sektorových dohod mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců. Výše příspěvku je určena procentem ze mzdy. Povinný příspěvek zaměstnavatele do penzijních fondů v uvedených zemích není ve své podstatě ničím jiným než rozdělení současného důchodového pojištění v České republice do 1. a 2. pilíře."

A to je to, oč tu běží. Z uvedeného není pochyb, že je to (zřejmě) správný postup, jenže pan ministr Drábek zapomíná na jedno obligátní "člověče, kde to žiješ?". Jinými slovy ano, v zemích jako je Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Švédsko aj. to je reálné, neboť jejich ekonomika je stabilizovaná, vlády relativně důvěryhodné, avšak rozhodně se to nedá srovnávat s parametry a podmínkami v ČR. Kromě toho jejich životní úroveň, mzdy a platy, stejně jako -- a to hlavně - daně, jsou diametrálně odlišné od našich. Co lze aplikovat v uvedených zemích lze jen stěží aplikovat v Česku. Jenže pan ministr Drábek má pro tuto dikci jen jednu optiku, kterou uplatňuje, nebo hodlá uplatňovat i na naše zbídačené (díky této vládě) české sociálně-ekonomické poměry.

Zvláště pozoruhodné je konstatování pana ministra, že : "O garanci státu žádná vláda ani neuvažuje, a přesto se nikdo neobává, že o své úspory přijde." To je právě jeden ze zásadních rozdílů mezi námi a jmenovanými státy.U nás ty obavy jsou (po dosavadních zkušenostech) natolik silné, že nedůvěra v tyto plány a vůbec k celé současné vládě jsou rozhodujícím faktorem v příjímání takových reformátorských rozhodnutí, rovnající se "faux pas"! Pan ministr, stejně jako všichni ostatní reformátoři totiž nenesou (za nic) žádnou odpovědnost, a pokud vůbec, pak (podle Kalouska) jde o kolektivní odpovědnost (vinu), protože veškeré materiály pro reformy či cokoliv jiného schvaluje vláda, komise, poslanecká sněmovna, prezident. Oni samotní jsou z obliga, takže proč by si lámali hlavu nějakými (ne)jistotami ze strany občanů! Kromě jiného, v době, kdy by k něčemu podobnému došlo, oni sami budou dávno "za vodou" respektive po nás potopa (a možná i konec světa)!

"Univerzálním trendem (v západních zemích, pozn. aut.) je prodlužování věku odchodu do důchodu. Věk 65 let se stává standardem, nejsou výjimkou rozhodnutí o prodloužení do 67 let", konstatuje pan ministr. Jen dodávám, že jde spíše o snahu nějakého standardu, než o reálný stav. Jak se k tomu stavějí například Francouzi pan Drábek nezmiňuje!

A i kdyby, je úroveň pracovních a sociálních podmínek obou zainteresovaných stran (naší a těch západních) srovnatelná? Jestliže se mluví o "univerzálním trendu" prodlužování věku odchodu do důchodu v západních státech, platí to paušálně, nebo jsou stanoveny i kategorie a výjimky, které budou tyto limity pardonovat? Pan Drábek to (zda záměrně nevím) nezmiňuje. Ale když už říká A, měl by říci i B! Což ovšem nečiní, jeho pohled je paušální, detaily jej nezajímají a takto také staví své reformátorské vize.

Úplně na hlavu je pak konstatování pana Drábka, že: "je nám často vyčítáno, že kopírujeme na východě, místo abychom se poučili od vyspělých sousedů na západě." Ptám se, kým je nám to vyčítáno? Nevím co vede pana ministra k takovému závěru, nevím, kdo dnešní vládě přičítá tento trend, když je zcela evidentní (a pan Drábek to dokazuje i svým stanoviskem v blogu), že orientace reformátorů ( a jeho zvláště), je výrazně upřena k západním trendům. Konec konců tam je (zvláště k USA v rámci rektálního analpismu) upřena pozornost většiny vládních politiků!

"A konečně -- jsem přesvědčen, že náš koncept je životaschopným a pro české podmínky nejvhodnějším řešením", uzavírá svůj blog ministr Drábek. Jak jinak, o tom je přesvědčen nejen pan Drábek, ale spolu s ním i pánové Nečas, Kalousek, Heger a další, kteří si příměry z rozvinutých a stabilizovaných ekonomik západních států berou jen to, co potřebují. Nestabilita vlády, nezaměstnanost, nízké platy, defraudace státních financí, korupce a jiná "malá nedopatření" je sice zajímají, ale jen proto, že se o nich mluví. Již méně se starají o to, že se potřebným a hlavně účinným opatřením neřeší. Nelze než konstatovat, že přesvědčení pana ministra Drábka (a nejen jeho) je zcestné a situaci ve společnosti jeho (jejich) vize nevyřeší. Spíše naopak. Přesvědčit jej (je) o tom je však velmi, velmi nesnadné!

Obsah vydání       23. 5. 2011
23. 5. 2011 Ploty Botanické zahrady Pavel  Sekerka
23. 5. 2011 Ochránce nespravedlivě stíhaných před soudem II Zdeněk  Jemelík
23. 5. 2011 Zas po roce v české restauraci "Na Špalku" Milan  Kohout
23. 5. 2011 Presumpce neviny v ČR neplatí Aleš  Uhlíř
23. 5. 2011 Španělští socialisté poraženi v komunálních volbách
23. 5. 2011 Politické zásahy ohrožují občanský zákoník Stanislav  Křeček
23. 5. 2011 Jak dál v ČSSD? Petr  Pokorný
23. 5. 2011 Česká republika zaspala
23. 5. 2011 ČR zanedbává i cyklistickou dopravu František  Řezáč
23. 5. 2011 Co to? Břišní myslitelé? neboli Proč je reklama přece jen věcí hlavy Uwe  Ladwig
23. 5. 2011 Jsou pro redakci BL všichni křesťané hlupáci? Tomáš  Koloc
23. 5. 2011 Britské listy nejsou protikřesťanské
23. 5. 2011 O neuskutečněném konci světa jsme referovali stejně jako západní média Jan  Čulík
23. 5. 2011 Promítání filmu Střílení na slona ve Světozoru
21. 5. 2011 Komise pro jadernou bezpečnost zveřejnila výsledky testů německých jaderných elektráren Kay  Čejka
21. 5. 2011 Agresivní neonacisté v Berlině napadli protidemonstraci i policii Kay  Čejka
21. 5. 2011 Restrukturalizace německé armády aneb operace srdce za pochodu Kay  Čejka
23. 5. 2011 Připomínky k ekonomice František  Marčík
23. 5. 2011 Lze v sektoru zemědělství rozeznat "politickou odvahu" od svodů boha Herma ? Antonín  Ticháček
23. 5. 2011 Uspěje Paroubkova ČSNS 2005? Filip  Zíka
23. 5. 2011 Zázračný recept na přesun korupce z jedné kapsy do druhé Michal  Vimmer
23. 5. 2011 Řešení nelze hledat v žádných radikálních revolučních zvratech
23. 5. 2011 Izrael schválil výstavbu nových domů na Západním břehu Jordánu a v Jeruzalémě
22. 5. 2011 Petr Skokan: Protestuji proti navrhovanému rušení dotací pro regionální železniční spoje
22. 5. 2011 Byl jsem varován před těmi komunisty tady, ale udělal jsem chybu
22. 5. 2011 Po sedmdesáti letech... Ladislav  Brzobohatý
23. 5. 2011 Ministr Drábek se ptá, zde je (subjektivní) odpověď Jiří  Baťa
23. 5. 2011 Nezaslouženě exkluzivní podmínky bankovního podnikání a podlézavé vlády
22. 5. 2011 Obama: Nájezd do Pákistánu bych opakoval
21. 5. 2011 Připlaťte si! Vojtěch  Merunka
21. 5. 2011 Hořký plod frustrace aneb E, pozdě... Karel  Dolejší
20. 5. 2011 Šílení doby vymknuté z kloubů -- aneb co s tím Jan  Čihák
20. 5. 2011 Proč nedokáže lidská kultura odmítnout útočnou válku? Ivo  Šebestík
14. 5. 2011 Hospodaření OSBL za duben 2011

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce