31. 3. 2011
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 3. 2011

Pomáhal Vatikán německým válečným zločincům k útěku před spravedlností?

V období 1990 -- 2007 se mi poštěstilo poměrně často pobývat na Polytechnice v Milánu a na Univerzitě v Trentu. Pokusím se velmi stručně, i když možná ne úplně přesně, reprodukovat to, co jsem se o politice Vatikánu Pia XII. více méně náhodně dozvěděl na pracovištích, z italských novin a z italské televize. Poznamenávám, že mě tehdy ani ve snu nenapadlo, že o tom budu jednou po mnoha letech psát.

Profesor Václav Hořejší 5.3.2011 uveřejnil v Aktuálně.cz článek "Byla katolická církev faktickým spoluviníkem holocaustu?" Autor uvádí, že zásada "mlčet a pomáhat" papeže Pia XII. vedla k záchraně osmi set tisíc Židů, takže počet Židů zachráněných Vatikánem převýšil počet zachráněných všemi ostatními mezinárodními organizacemi dohromady. Dále dovozuje, že neustávající kritika počínání Pia XII. za druhé světové války je zřejmě důsledkem dezinformační kampaně KGB, která byla spuštěna začátkem šedesátých let minulého století. Údajně to prozradil generál rumunské Securitate, který v roce 1978 uprchl do USA (lze najít na internetu). Závěrem vyslovuje domněnku, že divadelní hra "Náměstek" od Rolfa Hochhutha je také produktem dezinformační akce KGB.

V debatách s italskými kolegy různé politické a náboženské orientace jsme se údajnou zásadou Pia XII. "mlčet a pomáhat" zabývali teprve v poslední době, poněvadž dříve se o ní v Itálii nemluvilo. Avšak nikdy se nikdo nezmínil -- včetně italských novin a TV -- o dezinformační kampani KGB. Je mi divné, že by můj věřící velmi vzdělaný kolega, s nímž jsem nejčastěji diskutoval, o této záležitosti tak poškozující pověst církve římskokatolické nic nevěděl. Proto mě napadá, zda dezinformací by naopak nemohlo být svědectví rumunského generála, který se chtěl odvděčit novým chlebodárcům.

Profesor Tomáš Halík nedávno v pořadu "Historie.cs" rovněž tvrdil, že katolická církev dobře zvládla svoji roli v průběhu druhé světové války. Nechci polemizovat s názory obou profesorů nebo zpochybňovat roli Vatikánu při záchraně Židů v průběhu války, pouze mě překvapuje, že se u nás -- na rozdíl od Itálie -- nemluví o tom, co předcházelo a co následovalo. V dokumentárním filmu o Piu XII. (vysílaném italskou televizí RAI3 asi před 5 -- 7 roky) byla zmínka o tom, že papež Pius XI. připravil dokument kritizující antisemitismus a vztah totalitních režimů (v Itálii, Německu a Sovětském svazu) k církvi, avšak zemřel dřív (10.2.1939), než jej stačil uveřejnit. Pius XII. pak připravený dokument odložil "k ledu", čímž dal najevo, že nehodlá pokračovat v konfrontační politice svého předchůdce, který měl řadu konfliktů s Mussolinim. Byl to zvrat v politice Vatikánu, který italskému diktátorovi ulehčil situaci.

Ve filmových dokumentech z občanské války ve Španělsku (červenec 1936 -- duben 1939) jsme všichni mohli vidět, jak církevní hodnostáři žehnají zbraním falangistů. Na internetu se mi onehdy podařilo najít italský text rozhlasového projevu, kterým Pius XII. v dubnu r. 1939 reagoval na prohlášení generála Francisca Franca ("vůdce Španělska z Boží milosti" -- titul udělený kardinálem Gomarem v r. 1938), že jeho (tedy klerofašistická) armáda dosáhla (za pomoci Hitlera a Mussoliniho) ve Španělsku konečného vítězství nad republikány. Papež se na vítěznou armádu obrátil slovy: "S velikou radostí se obracím na vás, nejmilovanější synové katolického Španělska, atd.". Možná nevěděl, že generál Franco v té době držel ve vězeních kolem 200 tisíc republikánů, z nichž několik desítek až stovek bylo denně popravováno. Server iHNed.cz přinesl 10.4.2010 pozoruhodnou zprávu, že také nový český primas arcibiskup Dominik Duka "je obdivovatelem výrazných pravicových osobností, jako byl třeba ve Španělsku Francisco Franco." Člověk by se tomu zdráhal uvěřit, kdyby arcibiskup nebyl uvedl tento svůj postoj již dříve v rozhovoru pro Lidové noviny (pravděpodobně v příloze Orientace 21.2.2010).

V italských novinách jsem jednou četl reportáž o setkání posledních interbrigadistů z občanské války ve Španělsku. Domnívám se, že to bylo v r. 1999 u příležitosti šedesátého výročí ukončení bojů. Pokud si vzpomínám, sešlo se jich už jen osm. Byla mezi nimi Lise London, manželka Artura Londona, autora knihy "Doznání", který byl v rámci procesu s Rudolfem Slánským odsouzen na doživotí. Interbrigadisté mj. líčili nepředstavitelné krutosti, k nimž ve válce docházelo. Vzpomínám si na jednu z nich: když Francovi vojáci jednou dobyli zatvrzelou republikánskou vesnici, vyvedli starostu na náves, svázali jej, polili benzínem a zapálili. Bylo to dosti podobné počínání inkvizice. Na druhé straně jsem již mnohem dříve četl o tom, že republikáni se také dopouštěli krutostí: ničili kláštery, znásilňovali jeptišky, atd.

Dokument "ODESSA" zabývající se poválečným obdobím v Itálii vysílala RAI3 asi tak před 4-- 5 roky. Na internetu si může každý najít, co se za tímto názvem -- a především za "SS" -- skrývá (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen). Šokovalo mě, kolika německým válečným zločincům dopomohl Vatikán k útěku přes Itálii do Jižní Ameriky po skončení druhé světové války. Mezi "esy" údajně byli např. Adolf Eichmann a Josef Mengele. Putování toho druhého z Německa přes Rakousko do Itálie bylo naprosto přesně místně a časově rekonstruováno. Ve Vatikánu měl pomoc uprchlíkům na starosti rakouský biskup Alois Hudal (rovněž lze nalézt na internetu), který se někdy kolem r. 1950 chlubil tím, že se mu po válce podařilo zachránit asi 120 německých "antikomunistů", což byl eufemismus pro německé válečné zločince. Další lidské zrůdě jménem Ante Pavelić (jako chorvatský diktátor měl na svědomí smrt tří až pěti set tisíc lidí) se podařilo uprchnout z Chorvatska přes Itálii do Argentiny údajně za pomoci benátského patriarchy. Snad se nikdo neodváží tvrdit, že o těchto "antikomunistických" aktivitách Pius XII. nic nevěděl. Možná mlčel proto, že válku vyhrál tak obávaný Stalin.

Zajímavý dokument o systematickém tažení Vatikánu proti italským komunistům v poválečných letech mi přinesl jeden z kolegů. Jde o "oznámení" biskupské kurie v městě Piacenza, které uvádím ve zkrácené verzi: "Je těžkým hříchem (1) zapsat se do komunistické strany, (2) favorizovat a volit tuto stranu, (3) číst komunistický tisk a (4) šířit komunistický tisk.... Kdo přijímá marxistickou doktrínu a dělá jí propagandu, opustil víru a bude exkomunikován... To, co bylo řečeno o komunistické straně, platí také pro ostatní strany spolupracující s komunisty.... Pane, osviť viníky a dovol jim plné prohlédnutí, poněvadž je v nebezpečí jejich věčné spasení..... Piacenza, 15. července 1947." Jelikož dokument byl vypracován podle dekretu Svatého oficia, je velmi pravděpodobné, že shodná oznámení vydali i ostatní biskupové. Řekl bych, že dnešní Italové mají k Piu XII. značně rezervovaný postoj. Jeden z kolegů stručně shrnul převládající názor na Pia XII.: "Bál se Hitlera i Stalina, ale Stalina považoval za mnohem větší nebezpečí pro katolickou církev a podle toho jednal."

Někdy v r. 1993 publikovaly noviny "La Repubblica" článek nazvaný "Zaslouží si Pius XII. svatořečení?" Pokud si vzpomínám, článek spekuloval o dění ve Vatikánu a vyslovil domněnku, že k tomu nedojde. Odhad, že "polský papež" bude asi sotva něco takového prosazovat, byl -- jak se ukázalo -- správný. Když jsem poprvé (asi v r. 2008) zaslechl, že současný "německý papež" navrhuje svatořečení Pia XII., okamžitě mě napadlo, že by mohlo jít o vyjádření vděku za to, jak Vatikán Pia XII. "pomáhal" v poválečných letech krajanům nynějšího papeže uniknout spravedlnosti. Přes obrovský počet rozhořčených protestů nejen ze strany Židů (vše k vidění na internetu) se papež snaží proces kanonizace urychlit zřejmě proto, aby jej stačil dokončit za svého pontifikátu.

Dokument "ODESSA" se také zabýval poválečným hledáním německých válečných zločinců (většinou SS-mannů), kteří masakrovali italské civilní obyvatelstvo podobně jako v našich Lidicích a ve francouzském Oradouru . Italové při tom přišli na stěží uvěřitelný podraz. Při postupu spojeneckých vojsk ze Sicílie k Římu a dále na sever americká rozvědka pečlivě vyslýchala všechny zajaté německé vojáky, především důstojníky. Pokud rozvědka zjistila, že zajatec má zkušenosti s výzvědnou službou nebo s východní frontou, že zastával vysoké štábní funkce, že zná důležité informace (především o Sovětském svazu) a mohl by být v budoucnosti pro spojence užitečný (zřejmě už tehdy Američané předpokládali, že dojde ke "studené válce"), atd., byl dotyčný odvezen ze zajateckého tábora a zařazen do zvláštní jednotky, která byla tajně dopravena do USA. Italové pak léta marně žádali Američany, aby jim vydali řadu německých vojáků, kteří spáchali zločiny proti lidskosti na území Itálie. Takže naverbování německých válečných zločinců (vraždících civilisty v Beskydech a jinde ještě v dubnu 1945) do služeb československé STB bylo vlastně "standardním postupem".

                 
Obsah vydání       31. 3. 2011
31. 3. 2011 Kaddáfí vyslal do Londýna vyjednavače
31. 3. 2011 Uchovávání dat o mobilní a internetové komunikaci je protiústavní Štěpán  Kotrba
31. 3. 2011 Rozhodčí řízení v pracovněprávních vztazích Aleš  Uhlíř
31. 3. 2011 Je korupce nezbytným "mazadlem demokracie"? Aleš  Uhlíř
31. 3. 2011 Moje nalomená psychika Luděk  Prokop
31. 3. 2011 Premiér Nečas podrazil Litvínov. Chce k němu poslat Tykačova rypadla
31. 3. 2011 Ne vše, v čem žijeme, lze označit jako kapitalismus Michael  Kroh
31. 3. 2011 Ale mytologie a falešné interpretace patří, bohužel, k pilířům naší civilizace Ivo  Šebestík
31. 3. 2011 Orwell, malkontenti a "humanitární intervence" Karel  Dolejší
31. 3. 2011 15. 5. 2011: POCHOD MILIÓNŮ - Po tuniské, egyptské, a libyjské intifadádě nadešel čas pro palestinskou intifádu
31. 3. 2011 Kdo ozbrojil libyjské vzbouřence aneb ...hlavně když to dělá ratata Štěpán  Kotrba
31. 3. 2011 Libyjský ministr zahraničí Musa Kusa uprchl do Británie
31. 3. 2011 Libye: Pomoc povstalcům schválena, Kaddáfí mění taktiku
31. 3. 2011 Egypt bude dodávat plyn Izraeli, ale nikoliv za "Mubarakovy", ale za tržní ceny
31. 3. 2011 Kdyby alkohol ... Bohumil  Kartous
31. 3. 2011 Drábkova péče o zdravotně postižené bude minimální Jiří  Hrebenar
30. 3. 2011 Pomáhal Vatikán německým válečným zločincům k útěku před spravedlností? Jan  Kolařík
31. 3. 2011 Proč jsem právním nihilistou Pavel  Urban
31. 3. 2011 Nepochopil jsem to ani po dvaceti letech Pavel  Urban
29. 3. 2011 Nezaměstnaní protestují proti Drábkovým zákonům
29. 3. 2011 Michael  Marčák
31. 3. 2011 Moje zlaté stříbrné hodinky. Ty nikomu neprodám ...! Aneb (ještě) několik vět o českém zlatém pokladu Jiří  Baťa
31. 3. 2011 "Skandální" rozhodnutí soudu v kauze Diag Human?
30. 3. 2011 Dá se odhadnout rozsah korupce v ČR? Mojmír  Babáček
30. 3. 2011 Pozor na mytologizaci a ideologizaci poměrů Jan  Čulík
30. 3. 2011 O reálně existujícím kapitalismu Karel  Dolejší
30. 3. 2011 Jaká je alternativa? Jan  Čulík
30. 3. 2011 TINA? Karel  Dolejší
30. 3. 2011 Tak rychle už do toho lesa Jan  Čulík
30. 3. 2011 Odcházení, Kundera a Touha Josef  Brož
30. 3. 2011 Kdo vytvoří bezletovou zónu nad Bahrajnem? Američtí demokraté nebo američtí republikáni? Štěpán  Kotrba
30. 3. 2011 O české literatuře s Alexejem Mikuláškem Vladimír  Stibor
30. 3. 2011 Znovuobjevená kulturní paměť Jeseníků Libor  Martinek
29. 3. 2011 Poslední tajemství Arnošta Lustiga Petr  Bakalář
8. 3. 2011 Hospodaření OSBL za únor 2011

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2011 Pomáhal Vatikán německým válečným zločincům k útěku před spravedlností? Jan  Kolařík
1. 2. 2011 Katolická církev se před společností aktivně kompromituje Roman  Daniel
4. 1. 2011 Vydejte ho světské moci Jiří  Jírovec
28. 12. 2010 Kde "nepokradeš" neplatí Aleš  Uhlíř
22. 11. 2010 Vatikán objasňuje papežovy výroky o kondomech   
20. 11. 2010 Ratzinger: Použití kondomů může být někdy ospravedlnitelné   
7. 11. 2010 Papež tvrdí nesmysly Boris  Cvek
17. 9. 2010 Papež varoval Británii před "destruktivními svobodami"   
16. 9. 2010 50 britských celebrit kritizovalo, že papež má být přijat v Británii jako "státní návštěva"   
16. 9. 2010 Pedofilní kněží jsou dál v katolické církvi   
16. 9. 2010 Papežova návštěva v Británii   
24. 8. 2010 O celibáte a rozvodoch z iného konca Karol  Dučák jr.
18. 8. 2010 Celibát v katolické církvi je středověká úchylka Boris  Cvek
17. 8. 2010 Asi tisíc lidí je v Británii a v Irsku potomkem katolických kněží   
16. 7. 2010 Vatikán: Vysvěcení žen na kněze je od nynějška stejný zločin jako sexuální zneužívání dětí   

Německo dnes RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2011 O vítězích a poražených, snech a realitě Kay  Čejka
30. 3. 2011 Pomáhal Vatikán německým válečným zločincům k útěku před spravedlností? Jan  Kolařík
27. 3. 2011 Německo bez jádra -- dějství II. Kay  Čejka
25. 3. 2011 Německá (ne)účast na libyjské bezletové zóně Kay  Čejka
23. 3. 2011 Německo bez jádra? -- aneb jak zemětřesení v Japonsku dochvívá v Evropě Kay  Čejka
15. 3. 2011 Německo pozastavilo plány na rozvoj jaderné energetiky   
4. 2. 2011 Španělsko po boku Francie a Německa Lubomír  Molnár
17. 1. 2011 Bez Habermase polemika nebylo by Habermase teoretika?   
29. 12. 2010 Německý spolkový stát je finančně zdráv, avšak na komunální úrovni hrozí kolaps   
27. 12. 2010 Hlavní ekonom Deutsche Bank: Krize v eurozóně bude napřesrok pokračovat   
21. 12. 2010 Nečas oficiálně přijal i zástupce sudetoněmeckého landsmandšaftu Štěpán  Kotrba
14. 12. 2010 Wikileaks: Spojené státy záměrně vyvolávají rivalitu mezi západoevropskými politiky   
18. 10. 2010 Paříž a Berlín chtějí usilovat o zlepšení vztahů s Moskvou   
17. 10. 2010 Merkelová: Multikulturalismus selhal   
1. 10. 2010 Německo není dvacet let po sjednocení zrovna šťastné a spokojené