22. 3. 2011
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2011

Potravinové právo v ČR, SZP EU, a katastrofa v Japonsku

"Cílem nové politiky CAHP (Community Animal Health Policy) je veřejné zdraví a bezpečnost potravin - ( Copa/Cogeca, Brusel 23.9.2007)".

Nedílným zadáním státu je péče o potravinovou bezpečnost a ochranu veřejného zdraví.

Občanská společnost svěřuje ve své až naivní kredibilitě své "potravinové právo" mocenským působnostem politických, státních, vládních i nevládních establishmentů. Opomíjí tak skutečnost, že "neregulovaný tržní systém je neslučitelný s požadavky na udržitelnost světového, ale i českého zemědělství, protože mění lidské bytosti i přírodu ve zboží, exploatované za účelem zisku až do vyčerpání a kolapsu".

"Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU č.j.1277 ze dne 15.12.2004", jakož i "Národní strategický plán rozvoje venkova, Zpravodaj MZe ČR, květen 2006" a další vládní i nevládní edikty v ČR jsou dnes, za dlouhodobé spolupůsobností "Společné Zemědělské Politiky EU", v provozní realitě podobné "jízdě na mrtvém koni".

"Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU č.j.1277 ze dne 15.12.2004", jakož i "Národní strategický plán rozvoje venkova, Zpravodaj MZe ČR, květen 2006" a další vládní i nevládní edikty v ČR jsou dnes, za dlouhodobé spolupůsobností "Společné Zemědělské Politiky EU", v provozní realitě podobné "jízdě na mrtvém koni".

CAP (Common Agicultural Policy) v českém provedení představuje více politiky a byrokracie než sedlačení a ekonomiky, více "hašení" a léčby než zdravé prevence a selského rozumu . Tento stav nemůže vyřešit ani "health-check" SZP, ani coupling, nebo decoupling přímých plateb EU, nebo sama " high level group" (HLG), či početné pravdivé, leč nezávazné Copa-Cogeca "tiskové výstupy" z Bruselu, stejně tak ani vládní, ale přece jen "tupé škrty". Východiskem může být jen "systémová a strategická restrukturalizace s uplatněním racionálně regulativních prvků" jak v rámci ČR, tak v rámci SZP EU.

V marasmu kolabujícím, nebo již exitujícím, tedy "nepojízdným koněm" jsou amatérští jezdci, takto lídři establishmentů, plní "managementské responsibility" a lačnosti nových dostihových vítězství, více než zaskočeni. Berou na koně větší bič, vyměňují se, častěji však jen ve vládě, zakládají další, většinou nekoordinované, neefektivní působnosti. Jiní z nich zase spíše trpělivě "analyzují stav koně", stále se drží sedla a navykle čekají na "podpory", či rozhodnutí těch mocných "shora". Na třech českých ministerstvech ČR a na jimi řízených institucích se tak při "potravním blahobytu" občanské společnosti, jištěným globalizací světového trhu dál pokračuje v procesu decimace a likvidace našeho zemědělství, potravinářství i venkova. Na jeho konci, úměrně managerské potenci establishmentů všech členských zemí EU, se dál čeká na kolaps CAP, nejdříve národní, poté globální.

Zapomíná se na zdravý selský rozum, který velí, že "stačí půllán, když nemám na statek, ale hospodařit umím, rodinu si uživím". Zapomíná se na neopomenutelně účinné, provozní praxí osvědčené multifunkční vazby znalostní společnosti ve vertikální ose stát -- věda -- praxe, a to při propojení všech zainteresovaných sektorů, při respektování bytostních zájmů pluralitně formovaných občanských společností zemí Evropské Unie. Nejen náš názorový tým odmítá důraz na "apolitickou vědu", na efektivnost privatizovaného a komercionalizovaného odborného poradenství ve všech diskutovaných sektorech. Jsme toho názoru, že "řešení odborné problematiky zemědělství, potravinářství a venkova (public goods) není možné bez jejího funkčně ideologického zaměření", tedy ani bez její politizace, bez gescí státu.

Prosazujeme proto myšlenku "komplexního odborného zemědělského poradenství na základě analýzy rizik, na principu prevence a v gesci státu". "Zpráva Komise Evropskému Parlamentu o používání zemědělského poradenského systému dle Nařízení Rady ES č 73/2009" jednoznačně potvrzuje potřebu provedení námi doporučované resystemizace FAS v ČR i v EU. Požadavek na racionálně regulativní, strategicky zaměřenou ekvalizaci a resystemizaci poradenství při tvorbě účinné sítě dozorových a poradenských služeb v ČR je tak jen logickou ozvěnou Zprávy Komise EU k plnění Nařízení R EU č 73/2009.

Deklarovaná strategická zásada CAP po roku 2013, shodná s proklamacemi Copa-Cogeca ve smyslu "stability, balance, predictability" je nespornou výzvou pro establishment všech zemí EU,tedy i ČR. Ekvalizace dotačních a daňových titulů v rámci EU je však jednou ze zásadních podmínek realizace všech strategických záměrů, je úkolem pro governance EU.

                 
Obsah vydání       22. 3. 2011
22. 3. 2011 Tunelování vytunelovaných tunelů Karel  Dolejší
22. 3. 2011 Kaddáfí: "Budeme bojovat do posledního dechu"
22. 3. 2011 Glasgow University poslala policisty se psy a s vrtulníkem proti 10 studentům
22. 3. 2011 Kaddáfího sídlo v Tripolisu bombardováno, povstalci pod tlakem v Misurátě, odraženi v Adždabíji
22. 3. 2011 Válka v Libyi a ohrožení ústavy Spojených států amerických Karel  Dolejší
22. 3. 2011 Zachránit libyjské islamisty
22. 3. 2011 John Bok stíhán za to, že se zastal Romů, které "obtěžovali strážníci"
22. 3. 2011 Putin: Rusko v roce 2013 zdvojnásobí výrobu raket
22. 3. 2011 Boj zapojených a nezapojených Ivan  David
22. 3. 2011 Michael  Marčák
21. 3. 2011 Televize BBC získala důkazy o vraždění civilistů
22. 3. 2011 Všude je něco... Ladislav  Žák
22. 3. 2011 Figurama 2011: neobyčejná výstava ,,obyčejných" kreseb Ivan  Větvička
22. 3. 2011 Potravinové právo v ČR, SZP EU, a katastrofa v Japonsku Antonín  Ticháček
22. 3. 2011 Nekonečná blbost Milan  Kohout
22. 3. 2011 František Drtikol Monika  Málová
22. 3. 2011 Petr  Ďoubalík
22. 3. 2011 Wisconsin aneb dobrá rada je utajena Jiří  Jírovec
22. 3. 2011 Vláda i v křečích znovu škodí Josef  Mrázek
21. 3. 2011 Americký tým vojenských "zabijáků" pózoval pro fotografie se zavražděnými civilisty
21. 3. 2011 Změna-nezměna Boris  Cvek
21. 3. 2011 Bože! Jak plytký, prázdný, nudný, nicotný mi připadá ten slavný sjezd Ladislav  Žák
21. 3. 2011 Podvod s názvem důchodová reforma Pavel  Stránský
21. 3. 2011 Jak dál, sociálně-demokraticky? Jakub  Wolf
20. 3. 2011 Hloupí bílí muži se nemohou vzdát svého úkolu... Karel  Dolejší
18. 3. 2011 Tim Wu: "Internet jako vzor svobody projevu a přístupu k informacím končí"
18. 3. 2011 V Lidovém domě chybí skutečná vize Jaroslav  Ungerman, Ilona  Švihlíková
18. 3. 2011 Mluvím vám do toho Štěpán  Kotrba
8. 3. 2011 Hospodaření OSBL za únor 2011