9. 3. 2011
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 3. 2011

Libye skrze německá media II.: manipulace, fraška nebo válečná propaganda?

Podle Wikipedie má Libye méně vězňů v přepočtu na 100 000 obyvatel než Česko: ČR je na 58, Libye na 61 místě.

Poté, co se k událostem v Libyi vyjádřil nejpovolanější český expert na „humanitární bombardování“ Václav Havel, toho času bojovník za nízké knižní (ostatní mu nevadí) DPH, uvažoval autor tohoto neúplného pokusu o pokračování první úvahy (viz BL) na výše uvedené téma o tom, že se svého úmyslu vzdát. Jestliže se k libyjské kauze vyjádřil ten, který nejprve naplánoval zrušit československý zbrojní průmysl a posléze s „váhou své morální autority“ vyzýval ke všem válečným tažením NATO, potom není co analyzovat. Nejpozději po Havlově „doporučení“ k útoku „mezinárodního společenství“ by každý soudný občan měl vědět, o co v Libyi skutečně jde. Českého čtenáře by ale přesto mohlo zajímat, jak jsou i v těchto dnech ideologicky masírovány naše mozky.

I zde zásadní poznámka na okraj: autor si v žádném případě nenárokuje systematičnost, výlučnost a nebo dokonce absolutní platnost.

Technika „zpravodajství“

  • Především bije do očí i uší, že pasáže o Libyi v masových mediích na několik dnů ustoupila do pozadí. Poté, co si občan poslechne nebo přečte „mezi řádky“ popřípadě se dostane i k jiným pramenům, nabývá dojmu, že tento trend byl nepřímo úměrný k postupu libyjských vládních jednotek. Tak např. Ve veřejnoprávní NDR (Norddeutscher Rundfung) figurovala Libye v posledních dnech až na třetím, někdy dokonce čtvrtém místě. Nyní se pořadí zpráv opět začíná normalizovat. Je otázkou proč.
    [Pozn. ŠOK: odpověď je v tomto případě nasnadě, není nijak konspirativní a stejně postupovaly i BL: pingpongová taktika bojů povstalců s Kaddáfím, u které při zpožděném a nepřímém zpravodajství nejste schopni detekovat, kdy koho kdo zahnal v inkriminovaných lokalitách na útěk. V Libyi nemá skoro nikdo vlastní reportéry, kteří by byli schopni udržet „časovou osu“ příběhu tak, aby neztratil logiku. Je někdo schopen říct, jaká je taktická situace právě teď? Co je dezinformace Kaddáfího a co dezinformace povstalců? Britské listy rezignovaly a to zpracovávají online arabské zdroje a nikoliv německé, francouzské či anglosaské agentury. Ale i zde je mnohdy o několikahodinové zpoždění a to je pro odraz taktické situace fatální. ]
  • Od – metodologicky viděno – bezcených zpráv typu „jedna paní povídala“, které tak dobře známe např. z Kosova, ale i z Iráku, Gruzie a dalších oblastí zájmu „svobodného světa“ (citováni jsou „očití svědkové“, „představitelé opozice“ nebo třeba „neznámé osoby“ na letišti, o kterých si nelze ověřit naprosto nic, které ale přesto raději jenom „slyšely“) nyní přecházíme k doslova skurilním formulím. Tak například situaci uprchlíků z Libye, u kterých m. j. již i masmédia oproti původním „informacím“ přiznávají, že se v naprosté většině nejedná o Libyjce, ale o zahraniční dělníky, označila stanice Euronews 6. března bez dalšího upřesnění jako „delikátní“. Bylo přenecháno divákovi, aby si pod tímto pojmem představil něco konkrétního. Tento typ zpravodajství najdeme zejména na stanicích typu Euronews, MTV nebo n-tv. Kdo čte německy, může třeba porovnat text zprávy o bojích kolem Ras Lanuf s filmovým materiálem, který zprávu doprovází. Jako další příklad tohoto druhu zpravodajství lze uvést, tentokrát z arabského světa, stanici Al-Arabija z 21. února. Šlo o události v hlavním městě Tripolisu. Porovnejme záběry demonstrantů s masou protestujících v Tunisu a Káhiře. Zaregistrujme, že tito aktivisté prý zapálili parlament i policejní budovy (jak by se na takový způsob protestu reagovalo v jiných státech?) a podívejme se pozorně na zprávy o mrtvých. Human Rights Watch uvádí zcela přesné číslo (233), a to přesto, že oficiální zprávy tiskových agentur hovořily o 'nepřehlednosti situace'. V této souvislosti krátký odkaz: HRW (hlavní sídlo v USA) se v roce 1988 „transformovalo“ z bývalé Helsinki Watch, založené za účelem kontroly dodržování lidských práv ve východním bloku. Organizace je financována ze soukromých sbírek, přičemž největší sumu v její histori měla dostat v září 2010 od globálního Spekulanta Sorose (100 milionů dolarů). Zprávu o tom přinesl m. j. i německý týdeník Die Zeit. Snad ještě zajímavější je ale zmínka o dalším „zdroji“ informací, který mluví o 'stovkách mrtvých'. Tímto zdrojem má být 'jedna Nevládní organizace ... ' (An NGO has claimed hundreds of deaths ... ; viz dolní část zprávy) '. Naši pozornost zaslouží i Al-Arabija samotná. Vznikla jako protiváha k Al Jazeera, sídlí v Dubaji a je součástí saudskoarabského mediálního koncernu Middle East Broadcasting Center. V této souvislosti si připomeňme, že náš výše zmiňovaný odborník na lidská práva Havel kdysi označil porušování lidských práv v Saudské Arábii za určitou formu folkloru a kulturní tradice.

Obsah a vnitřní ne-logika zpravodajství

Zasluhuje si vůbec ještě zpravodajství tohoto druhu název 'žurnalismus'?

V německých masových médiích je v souvislosti s libyjskými událostmi velmi často frekventované slovíčko 'offenbar' (zřejmě). Není to jediná podobnost se „zpravodajstvím“ o bojích v Jugoslávii a „masovém vyvražďování Albánců“ v Kosovu. Vedle sugestivních výrazů podobného typu se při přípravě na válku objeví takové, které cílové osoby odlidšťují (krvavý diktátor, balkánský řezník / Hitler, bestie, nestvůra; viz kupříkladu Die Zeit, 24. února, č. 9: 'Das Monster und wir' / Nestvůra a my) a nebo sugerují psychické vyšinutí. Všichni ti, kteří globální mocenské elitě a její ekonomické expanzi stojí v cestě, jedno zda demokrat nebo diktátor, jsou buď bestie a nebo šílenci – nejlépe obojí.

Je až neuvěřitelné, do jakých vnitřních rozporuplností se „svobodná“ media mohou dostat. Kaddáfí prý nechá střílet do „mírumilovných“ demonstrantů, vzápětí ale diváka překvapí zprávou o masových dezercích z libyjské armády (samozřejmě bez průkazného filmového materiálu, na rozdíl od záběrů armádních jednotek libyjské televize z města al-Sawija, se kterých jsme na Euronews mohli vidět krátký sestřih) a úspěšných akcí ozbrojených povstalců. Od počátku vypuknutí „ať již čehokoliv“ v Libyi jsme častováni zprávami o údajných „masakrech na bezbranných demonstrantech“, namísto nich ale vidíme záběry hloučků ozbrojených povstalců, střílejících do vzduchu za neznámým cílem, hořících aut, rozbořených budov a zraněných jednotlivců. Vidíme obrazy ozbrojeného povstání, snad občanské války.

Podobné záběry bychom viděli z každé země, ve které se povstalci ozbrojí a zahájí osvobozování, ať již s uvozovkami nebo bez nich, měst a vesnic, ba dokonce celých regionů. Otázkou pouze je, zda „mezinárodní společenství“ dovolí, aby se centrální moc („stát“) efektivně bránila nebo ne. Toto je dnes jediný faktor, který rozhoduje o osudu ETA, IRA na straně jedné a UCK na straně druhé. Lze předpokládat, že by „mezinárodní společenství“ v čele s Obamou, Sarkozym, Cameronem a Merkelovou podobným způsobem postupovalo vůči Libyi, ale třeba i vůči Saúdské Arábii. Samozřejmě do té doby, než by se z nějakého důvodu potřebovali dynastie Saúdů zbavit. Potom by nás i tiskový mluvčí NATO Václav Havel poučil o tom, že saudský monarcha není nic jiného než zrůdný diktátor.

Většina „informací“, kterými „svobodná“ západní media častují občany, pochází z politické kuchyně NCLO (National Conference of Libyan Opposition) se sídlem v Londýně. Tato instituce je dílem NFSL (National Front for tge Salvation of Libya), u které se předpokládá napojení na CIA a Saúdskou Arábii. Například zápisy knihovny amerického Kongresu (US Library of Congress) přinejmenším americkou podporu naznačují.... Pět dnů před zahájením libyjských nepokojů vyhlásil předseda NCLO Ibrahim Sahad 'dny hněvu'. BBC k tomu alespoň poznamenala, že tyto zprávy nejsou ověřitelné. Sahad mimochodem komentuje události v Libyi přímo z Washingtonu DC. Tak například sám americký ministr obrany Robert Gates musel v době špionážních supersatelitů přiznat, že informace o odstřelování demonstrantů ze vzduchu bojovým letectvem nejsou potvrzeny. A v New York Times se objevila zpráva včetně obrázkového materiálu, ze kterého lze usoudit, že se v libyjské kauze nejednalo o spontání lidové povstání, ale o předem připravenou vojenskou akci ze strany výše jmenované opozice.

Epilog

Jak se věci vyvinou dále? Nedávná minulost ukázala, že mandát OSN krátkodobě nerozhoduje o tom, zda NATO rozpoutá válku nebo nikoliv (Jugoslávie / Kosovo, Irák). V Kremlu již sice na rozdíl od roku 1999 nesedí kamarád Jelcin s lahví vodky na stole a Čína je na nejlepší cestě ekonomicky odsunout USA na vedlejší kolej, nicméně vojenská prezence na všech světových oceánech a mořích je stále ještě výsadou transatlantické aliance. Je tedy docela možné, že o „osvobození“ Libye zvenčí budou rozhodovat dvě věci: postoj opozice resp. její vnitřní složení a odhad škod pro NATO samotné. Není jasné, zda by se alespoň část povstalců neobrátila proti „pomocníkům“, zda by nakonec nehrozil druhý Irák. A Erdoganovo Turecko již není americký pittbull, jeho postoj dalo jasně najevo: NATO nemá u arabských břehů co pohledávat. USA, Francie a Velká Británie by sice mohly vojenskou operaci provést samostatně, dlouhodobě by ale její následky byly katastrofální. Vzhledem k narůstajícímu antiamerickému postoji turecké veřejnosti by byla politickým mementem pro postoj každé budoucí turecké vlády. Kromě toho nelze opomenout smlouvu o přátelství a spolupráci mezi Libyí a Itálií z roku 2008. Ministr zahraničí Frattini sice poznamenal, že je 'de facto pozastavena', je ale otázkou, do jaké míry by bylo reálné ji tak lehce zrušit. Smlouva navíc obsahuje pasáž o vzájemném neútočení. Doby, kdy se mezinárodní smlouvy dodržovaly, jsou sice nenávratně ztraceny, pokud by se jí ovšem Berlusconi bez rozpaků vzdal, znamenalo by to další ztrátu hodnověrnosti nejen Itálie samotné, ale celého Západu v arabském světě.

Jedna věc je ale jistá. Vojenská intervence by pro Kaddáfího znamenala konec jeho panování a zřejmě i fyzického života, zároveň by ale vzkřísila jeho revoluční mýtus. A mýty mohou být, jak víme z historie, živější než živé.

28. 02. 2011 Petr Schnur: Pohled na Libyi skrze německá media: stav nouze nebo manipulace? ZDE

                 
Obsah vydání       9. 3. 2011
9. 3. 2011 Ekonomické vyhodnocení integrovaných reforem důchodové a sociální Ivo  Patta
9. 3. 2011 Neschopnost v přímém přenosu Ladislav  Žák
9. 3. 2011 Bývalý rohlík Michal  Vimmer
9. 3. 2011 Boje v Libyi
9. 3. 2011 Arabské dny bezvýchodného hněvu - předzvěst porážky revoluce Štěpán  Kotrba
9. 3. 2011 Libye skrze německá media II.: manipulace, fraška nebo válečná propaganda? Petr  Schnur
9. 3. 2011 Práce novinářů v Libyi je výrazně omezována Jan  Čulík
9. 3. 2011 Michael  Marčák
9. 3. 2011 Jak se bezletová zóna nad Libyí může vymstít
9. 3. 2011 Stanovisko k sociální reformě připravené MPSV na rok 2011
9. 3. 2011 Kdo bude knihy číst? Karel  Sýs
9. 3. 2011 Proč byl Karel Sýs neosobou Jan  Čulík
9. 3. 2011 Daňová reforma počítá s hausnumery
9. 3. 2011 ■ ■ ■ Filip  Špecián
9. 3. 2011 Poslední vývoj v Iráku z pohledu iráckého exilu v ČR: politika kriminalizace demonstrací
9. 3. 2011 Michael  Marčák
8. 3. 2011 Přihlašte se na postgraduální letní školu o středovýchodní Evropě
9. 3. 2011 Trapná "diskuse" o Acajevovi Jan  Čulík
9. 3. 2011 Post scriptum ke kauze Acajev: Kdo je Viktor Fajnberg? Tomáš  Koloc
9. 3. 2011 Námitky proti argumentaci Štěpána Kotrby Jana  Ridvanová
9. 3. 2011 Britské banky stále platí svým šéfům astronomické prémie
9. 3. 2011 Labouristická strana obviňuje BBC ze zbabělosti a ze spiknutí s konzervativci
8. 3. 2011 Britská policie zvažuje, že uspořádá masovou demonstraci proti vládním škrtům
8. 3. 2011 Parlament proti závislosti na dovozu 
8. 3. 2011 Propočítal jsem důchodovou reformu a vyšla mi generální stávka Josef  Mrázek
9. 3. 2011 Jak se vybíralo sedm potravin se sníženou sazbou DPH
8. 3. 2011 "Nikdy jsem dosud nepoznal takové zoufalství a demoralizaci"
9. 3. 2011 Nemocnice jako tunel Ivan  David
8. 3. 2011 Kupředu rozum, zpátky ni krok, už jsme vyzkoušeli všechno Ladislav  Kubeš
8. 3. 2011 PSYOPS "zdroje": když Al-Džazíra i OSN skočili na jeden špek.... Štěpán  Kotrba
8. 3. 2011 Čo príde po kapitalizme? Ekonomická demokracia! Ľuboš  Blaha
8. 3. 2011 Reklama na léky škodí zdraví!
8. 3. 2011 Tentokrát vezmeme s sebou celou Zemi
8. 3. 2011 Konkurenceschopnost koho vůči komu...?!? Ladislav  Žák
8. 3. 2011 Turecký Dubček a odmocnina z Husáka Karel  Dolejší
8. 3. 2011 Mohly by evropské vlády vypnout internet?
8. 3. 2011 Co jsem během egyptské revoluce neviděl
8. 3. 2011 Máme brát vážně řeči o vojenském zásahu Západu v Libyi? Karel  Dolejší
8. 3. 2011 Hospodaření OSBL za únor 2011

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
9. 3. 2011 Labouristická strana obviňuje BBC ze zbabělosti a ze spiknutí s konzervativci   
9. 3. 2011 Libye skrze německá media II.: manipulace, fraška nebo válečná propaganda? Petr  Schnur
6. 3. 2011 Al Džazíra: televize revolučního nadšení   
28. 2. 2011 Česká televize neuspokojivě o Lybii a o nákupu zdravotnických přístrojů Petr  Wagner
25. 2. 2011 Británie - přítel tyranů   
14. 2. 2011 Lidovky, lékařská lůza, deregulované nájmy a panský škrabák a škrabáci Petr  "Vlk"
2. 2. 2011 Ustřihli Chramostovou František  Řezáč
1. 2. 2011 Probouzí se občanská společnost, a to může být váš konec   
1. 2. 2011 Že by Cameronovy "reformy" traumatizovaly už všechny?   
30. 1. 2011 Všichni musíme být vděčni zahraničnímu vysílání BBC   
30. 1. 2011 ČT 24 ..........a jako když utne! Oldřich  Průša
27. 1. 2011 Virtuální byznysplány Irena  Ryšánková
27. 1. 2011 Zahraniční vysílání BBC přijde v důsledku škrtů o 30 milionů posluchačů   
24. 1. 2011 Píča plent -- bída pořadů České televize Pavel  Sekerka
24. 1. 2011 Opět neseriozní postupy na ČT 1?   

Egyptská revoluce RSS 2.0      Historie >
9. 3. 2011 Arabské dny bezvýchodného hněvu - předzvěst porážky revoluce Štěpán  Kotrba
9. 3. 2011 Libye skrze německá media II.: manipulace, fraška nebo válečná propaganda? Petr  Schnur
9. 3. 2011 Jak se bezletová zóna nad Libyí může vymstít   
8. 3. 2011 Co jsem během egyptské revoluce neviděl   
8. 3. 2011 Máme brát vážně řeči o vojenském zásahu Západu v Libyi? Karel  Dolejší
7. 3. 2011 Zhodnocení stavu ozbrojených jednotek libyjských povstalců   
7. 3. 2011 Tel Aviv údajně schválil rekrutaci hrdlořezů z afrických zemí, kteří v Libyi vraždí odpůrce Kaddáfího režimu Daniel  Veselý
6. 3. 2011 Al Džazíra: televize revolučního nadšení   
6. 3. 2011 NEDĚLE
Všechny už zajímá pouze ropa
  
5. 3. 2011 SOBOTA
Libyjská opozice: Žádná jednání, dokud Kaddáfí neodejde do exilu
  
5. 3. 2011 Pohádka o egyptské revoluci Karel  Dolejší
4. 3. 2011 Diplomacie v Libyi může zachránit životy i světovou ekonomiku   
4. 3. 2011 PÁTEK
Váhání před Tripolisem
  
3. 3. 2011 ČTVRTEK
Příprava pochodu na Tripolis
  
3. 3. 2011 Generace babyboomu: Útočné oddíly revolucí na Středním Východě   

Libye RSS 2.0      Historie >
9. 3. 2011 Libye skrze německá media II.: manipulace, fraška nebo válečná propaganda? Petr  Schnur
9. 3. 2011 Jak se bezletová zóna nad Libyí může vymstít   
9. 3. 2011 Boje v Libyi   
8. 3. 2011 Obama hovoří o možných vojenských alternativách v případě Libye   
8. 3. 2011 Máme brát vážně řeči o vojenském zásahu Západu v Libyi? Karel  Dolejší
7. 3. 2011 Zhodnocení stavu ozbrojených jednotek libyjských povstalců   
6. 3. 2011 NEDĚLE
Všechny už zajímá pouze ropa
  
5. 3. 2011 SOBOTA
Libyjská opozice: Žádná jednání, dokud Kaddáfí neodejde do exilu
  
4. 3. 2011 PÁTEK
Váhání před Tripolisem
  
3. 3. 2011 ČTVRTEK
Příprava pochodu na Tripolis
  
2. 3. 2011 Západní státy nemají morální právo intervenovat nikde na světě Daniel  Veselý
1. 3. 2011 Proč nevyhlašovat bezletovou zónu nad Libyí   
1. 3. 2011 Západ možná zasáhne vojensky v Libyi   
28. 2. 2011 OIL NEWS Ilona  Švihlíková
20. 8. 2009 Spojené státy zuří: Skotsko propustilo Libyjce