2. 3. 2011
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 3. 2011

Postaví se Duka za ducha (dějinného pokroku)? A co my?

Václav Klaus vyslovil podporu svému kandidátovi na pozici poradce ministra školství Ladislavu Bátorovi, jehož názory se v mnohém podobají tezím pravicových aktivistů 30. let, a rozruch, které tyto názory vzbudily, nazval hilsneriádou. České veřejnosti se tím opět otevřel pohled do myšlenkového obzoru a mozkového trustu člověka, který má v naší zemi mandát k tomu, aby byl její politickou hlavou a mimo ni jejím reprezentantem. Václav Klaus tím některým vysokým činovníkům, ale i zbytku národa (opět) položil otázku, zda chtějí jít kupředu nebo zpátky.

Myslím, že onen myšlenkový obzor našeho nejvyššího představitele se nejnázorněji projeví bližším nahlédnutím do několika preferencí z manifestu pana Bátory, který Václav Klaus ve svém textu cituje a vyzývá nás(sic!): "Poděkujme (Ladislavu Bátorovi) za to, že tato slova tak ostře a odvážně říká":

"Raději Konfucia než Rousseaua"

= raději čínského filosofa, žijícího v letech 551 -- 479 př. n. l., který založil směr, jehož nejvyšším úběžníkem bylo hladké fungování státu, než švýcarského filosofa, žijícího v letech 1712 -- 1778 n. l., jehož myšlenky o svobodě jedince se staly základem osvícenského myšlení, třetího zdroje moderní evropské kultury (vedle antiky a křesťanství).

"Raději Františka Josefa I. než Josefa II."

= raději rakouského císaře, který vládl v letech 1848 -- 1916, jenž svou vládu začal tím, že "normalizačním způsobem" pohřbil naděje reformní ústavy a parlamentu a federalizace, které připustil po revoluci v roce 1848, a zakončil ji tím, že se stal prostředníkem rozpoutání První světové války, než jeho praprastrýce, po němž získal své druhé jméno, římského císaře, vládnoucího v letech 1765 -- 1790, který ve svých zemích zavedl svobodu dříve zakázaných náboženství, zrušil většinu protižidovských opatření, čímž de facto zrovnoprávnil Židy s ostatním obyvatelstvem, zrušil nevolnictví a zavedl povinnou školní docházku -- a většinu těchto opatření zavedl jako první na světě.

"Raději národní pospolitost než občanskou společnost."

Bez komentáře (pravicová rétorika Výmarského Německa je zjevná).

"Raději Jarmilu Šulákovou než Juru Pavlicu"

= raději "náš čistý folklor", nežli folklor hledající paralely mezi různými kulturami.

"Raději povinnou vojenskou službu než profesionální armádu"

= raději starý dobrý kanonenfutr, než specialisty na krizové situace v podmínkách míru i konfliktu.

"Raději jihočeskou selku než pražskou intelektuálku"

= ženská je určená do postele, a ne k intelektuálním výkonům.

"Raději Agnethu Fältskogovou než Joan Baezovou"

= raději krásné melodie ABBy, než náročné texty, burcující mírové, sociální a ekologické činy (= raději Gotta, než Kryla).

"Raději tradici než pokrok."

Bez komentáře.

"Raději Nixona než Bushe"

= lepší mít prezidentem chytrého mafiánského korupčníka, než přiblblého válečného zločince.

"Raději Stanislava Suchardu než Olbrama Zoubka"

= raději monumentální pomník Palackého na stejnojmenném náměstí, než aktivistickou tvorbu; posmrtnou masku Jana Palacha či avantgardní pomník obětem komunismu pod Petřínem.

"Raději Koniáše než Halíka"

= raději "duchovního" správce univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora (1691 -- 1760), spoluautora legendárního rejstříku Libri prohibiti, který horlivě potlačoval jinakost náboženského vyznání a za svůj život spálil kolem 30.000 "zakázaných knih", než duchovního správce téhož kostela, narozeného v roce 1948, který za svůj život kolem dvou desítek knih napsal a v témže kostele se v souladu se svým otevřeným pohledem na víru modlil spolu s judaisty, muslimy či buddhisty, včetně tibetského dalajlámy.

"A už vůbec ne... ekumenismus..."

Bodejť by ne.

Závěry -- a rozcestí, které před námi stojí

Na panu Bátorovi je mi sympatické, že se staví proti imperiální globalizaci, mcdonaldizaci, intrikánskému Bilderbergu, a Mezinárodnímu trestnímu soudu (který soudí jen ty válečné zločince, kteří jsou jako zločinci označeni, zatímco jiné nechává běžet), dluhům či jeslím, a bojuje za znalost klasických jazyků a rozsáhlou mateřskou dovolenou.

Je mi ho však líto jako člověka, jehož tělo vegetuje v roce 2011, zatímco jeho duch žije před naším letopočtem, chcete-li, před Kristem.

A je mi také líto České republiky, jejíž prezident podporuje a obklopuje se zjevy typu Romana Jocha, Tomáše Chalupy či Ladislava Bátory, které profesor Halík přesně nazval "fašizujícími maloměšťáky".

Paní Jana Volfová zase přesně vystihla podstatu kontroverze, která nyní vyvstala v české římskokatolické církvi -- totiž mezi její mocenskou hlavou, českým primasem Dominikem Dukou, který je jak známo horlivým příznivcem Václava Klause a jeho postojů, a její hlavou intelektuální, kterou představuje prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík.

Arcibiskup Duka, tak nakojeno předchůdce Zbyněk Zajíc z Hazmburka, nyní stojí před rozhodnutím, zda se postaví za svého konzervativního panovníka, či za svého liberálního kazatele, který po léta otevírá ve své většině velmi zatuchlý prostor české římskokatolické církve dnešnímu světu a duchu.

Uvidíme, jak nejvyšší duchovní pastýř více než dvou a půl milionu našich spoluobčanů v této zkoušce obstojí. Už proto, že v dnešní atmosféře, tak podobné 30. letům 20. století, stojí stejná volba před námi všemi...

                 
Obsah vydání       2. 3. 2011
2. 3. 2011 Tucet bludů Drábkovy penzijní reformy Jan  Keller, Jiří  Šteg
2. 3. 2011 Herald Scotland: "Univerzitní profesoři tvrdě útočí na univerzitní management"
2. 3. 2011 STŘEDA
Diplomatické mezihry
2. 3. 2011 Malá hilsneriáda a malý Václav Masaryk Štěpán  Steiger
2. 3. 2011 Británie ruší podporu chudým zemím, bude financovat jen bezpečnostní projekty
2. 3. 2011 Jak vydělávat na masakrech i lidské naivitě Štěpán  Kotrba, Jiří  Kramář
1. 3. 2011 Kaddáfího vraždění v Libyi je reálné Jan  Čulík
2. 3. 2011 Západní státy nemají morální právo intervenovat nikde na světě Daniel  Veselý
2. 3. 2011 Stoletý Vávra, Nokturno a Králův projev Josef  Brož
1. 3. 2011 Michael  Marčák
2. 3. 2011 Postaví se Duka za ducha (dějinného pokroku)? A co my? Tomáš  Koloc
2. 3. 2011 Atraktivity Tomáš  Koloc
2. 3. 2011 Připomenutí: F. R. Čech o korupci a tunelování, 1997
2. 3. 2011 Lži o důchodech a DPH -- nepochopení, nebo sprostý podvod? Josef  Mrázek
2. 3. 2011 Statisícové odměny -- zdroj závisti, anebo běžný plat?
2. 3. 2011 Výzva na obranu knih
2. 3. 2011 Když se dva perou, třetí pláče Jan  Kubalčík
2. 3. 2011 Pozvánka na jednání Okresního soudu v Novém Jičíně
1. 3. 2011 ÚTERÝ
Doutnající požár
1. 3. 2011 Korektivismus podle Klause Milan  Daniel
1. 3. 2011 Bude následovat v ČR úplný úpadek školství? Boris  Cvek
1. 3. 2011 Západ možná zasáhne vojensky v Libyi
1. 3. 2011 Útočí Halík na prezidenta jménem celé katolické církve? Jana  Volfová
1. 3. 2011 Úpadek české politiky Miloslav  Štěrba
1. 3. 2011 Příběh s poučením o Topolánkovi v nebi Vojtěch  Merunka
1. 3. 2011 Proč nevyhlašovat bezletovou zónu nad Libyí
1. 3. 2011 Tři reformy jednou ranou Martin  Fassmann
1. 3. 2011 V demokracii je normální prezidenta kritizovat Boris  Cvek
1. 3. 2011 Vzplane v USA třídní boj? Vít  Klíma
1. 3. 2011 Může se Francie vzbouřit? 58 % dotazovaných odpovídá ANO. Karel  Košťál
19. 2. 2011 Hospodaření OSBL za leden 2011