26. 1. 2011
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 1. 2011

Fórum s mottem : Je čas přejít od slov k činům!

Poměrně málo známé občanské sdružení Reforma Společnosti (RS) a známější Alternativa Zdola (AZ), s podporou Českého sociálního fóra, svolávají, respektive vyzývají k setkání organizací, spolků a sdružení k debatě nad příčinami krize ve společnosti a jejich řešením. Toto setkání se bude konat jako

1.fórum Ekonomických a společenských alternativ 2011

v Praze dne 12. února (místo bude dodatečně a včas upřesněno).

Celodenní setkání cca 10:00 - 20:00.

Na fóru budou představeny alternativní pohledy na situaci v ekonomice, politice a společnosti vyjadřované širokým spektrem různých nezávislých spolků, organizací a sdružení.

Fórum si dává za cíl vytvořit prostor pro spolupráci mezi roztříštěnými iniciativami a společnou platformu pro prosazování sdílených idejí, pro vstup do skutečné politiky a pro oslovení široké veřejnosti.

Podrobnější informace na : alternativniforum.cz@atlas.cz.

V české kotlině se již delší dobu projevují jisté roztříštěné tendence společenského hnutí s cílem dosáhnout změny ve společnosti. Vznikly a snad i stále vznikají různé spolky, společnosti, iniciativy, alternativy, kluby a podobné subjekty, které však svou činnost staví na vlastním programu, bez možnosti konzultací, spolupráce a průniku na veřejnost. Některé ojedinělé pokusy na spolupráci nebo sjednocení (fůzi) se ne vždy setkali s pochopením, případně aktivním přístupem a tyto skupiny i přes vnitřní úsilí stagnují.

Proto je velmi záslužná iniciativa výše zmíněných subjektů, tj. Reformy Společnosti a Alternativy Zdola, že veřejně, celorepublikově iniciují výzvu k setkání všech subjektů se shodnou platformou a programem, které by mělo řešit celou řadu akutních otázek a problémů, které dosud stojí v uskutečňování společného cíle -- změny ve společnosti. Je tedy na nich samotných,zda toto setkání využijí jako možnost k realizaci svých cílů ve spolupráci s jinými subjekty, protože ke společnému cíli se lze dopracovat jenom se společným úsilím!

V této souvislosti je vhodné připomenout aktuální celospolečenskou aktivitu skupiny Iniciativa za spravedlivé obecné referendum, jejíž Výzva za spravedlivé referendum koluje ve veřejnosti v rámci podpisové akce na podporu této Výzvy. Spravedlivé obecné referendum je jedno ze základních práv občana České republiky, které není jako ústavní právo dosud respektováno. Obecné referendum je rovněž jeden ze základních stimulů v souvislosti se snahou o změnu společnosti a podpořit by jej měl každý, kdo o změnu usiluje, nebo si ji aspoň přeje. Lze očekávat, že i Výzva za spravedlivé obecné referendum bude jedním se stěžejních bodů jednání na zmíněném Fóru v Praze 12.února 2011.

                 
Obsah vydání       26. 1. 2011
26. 1. 2011 Další uvažování o tom, jak učit Jan  Čulík, Miroslav  Čapek
26. 1. 2011 Hodina na vysoké škole Milan  Kohout
26. 1. 2011 Zvací dopis (č.2) Miloslav  Štěrba
26. 1. 2011 Exekuce -- kde jsou skutečné problémy Helena  Svatošová
26. 1. 2011 Šalda o Česku F. X. Šalda
26. 1. 2011 Budeme všichni obchodovat s energií? Tomáš  Hyjánek
24. 1. 2011 Termovizní měření - spolehlivá analýza úniků tepla
26. 1. 2011 Obamovo poselství o stavu Unie: USA čelí podobné výzvě, jako v roce 1957
26. 1. 2011 Michael  Marčák
26. 1. 2011 Koutek reklamní tuposti 9 -- Na na na Štefan  Švec
20. 1. 2011 Politics of Language: Approaches to Nations, Communities and Cultures in Contemporary Central Europe
26. 1. 2011 Zahraniční vysílání BBC vyhodí 650 novinářů
26. 1. 2011 Šéf Bank of England: Životní úroveň klesá nejrychleji od 20. let
26. 1. 2011 Malibu Milan  Kozelka
26. 1. 2011 Operní pěvkyně Naděžda Kniplová odmítla cenu Thálie Nikola  Slabáková
26. 1. 2011 "A na co to těm děckám bude?" -- úvaha o výuce cizích jazyků
26. 1. 2011 O špičkách ledovců a limitech hluku
26. 1. 2011 Fórum s mottem : Je čas přejít od slov k činům!
26. 1. 2011 Petice "SOS zdravotnictví"
26. 1. 2011 Je třeba se podívat na skutečné poměry v českém a moravském školství
26. 1. 2011 Programované vzdělávání František  Augusta
26. 1. 2011 Egypťané odmítají Mubaraka, střetli se s pořádkovou policií
26. 1. 2011 Rusko a Francie podepsaly smlouvu o nákupu výsadkových plavidel
26. 1. 2011 Podpora svobody sdílení informací po internetu by měla končit tam, kde začíná omezování práv autora digitálního díla
25. 1. 2011 Vláda v otevřené společnosti Egon T. Lánský
25. 1. 2011 Mediální pasáci II: "Důvod? Kvalita práce!" Štěpán  Kotrba
25. 1. 2011 Kosovského premiéra Hashima Thaciho identifikují dokumenty NATO jako "vlivného aktéra organizovaného zločinu"
25. 1. 2011 Míchejte a nepřestávejte!
25. 1. 2011 Pondělní chaos na pražském Masarykově nádraží Oldřich  Adamec
25. 1. 2011 Diskuse: Reformy a my - jaké máme šance?
25. 1. 2011 Půjdou nemocnice cestou vodáren? Ivo  Bubeník
25. 1. 2011 Proč házet perly sviním aneb co je možné ve škole Miloslav  Štěrba
25. 1. 2011 Americká armáda: Mezi Assangem a Manningem se nepodařilo najít vazby
25. 1. 2011 Objem britské ekonomiky koncem roku 2010 poklesl o šokujícího 0,5 procenta
7. 1. 2011 Hospodaření OSBL za prosinec 2010