17. 1. 2011
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 1. 2011

Nestoudné praktiky úřadů, lichva kontra obecné referendum

Pan Jan Čulík se zde na stránkách BL správně pozastavuje nad tím, proč občané léta pasivně tolerují, že je zákonodárci urážlivě pasují na podvodníky. Tento názor vyslovuje v souvislosti s nestoudným, neslýchaným a krajně nevhodným jednáním a praktikami jak některých veřejných úřadů, institucí, vymahačských firem, tak a to především, exekutorských pracovníků.

Toto konstatování ovšem pokládá jako otázku na adresu občanů, proč se nesjednotí a nezačnou proti těmto hrubým nespravedlnostem společně bojovat jak v České republice, tak i u příslušných orgánů EU. Otázka, řekl bych přímo na tělo, jenže takových a podobných otázek se nám nabízí celá řada.

Předem bych však navrhoval zabývat se faktem, proč k tomu dochází a zda je nějaká reálná šance se tomu bránit a docílit nápravu.

Otázka, proč k tomu dochází, se nabízí v jednoduché, až obecné rovině v odpovědi: předkladatelé, stejně jako legislativci - schvalovatelé, tedy poslanci, vytvářejí zákony nikoliv v zájmu spravedlivého, racionálního projednávání, posuzování a vyřízení věci, ale především přihlíží k tomu, aby postih dlužníka (k nelibosti dlužníka samotného i veřejnosti) byl (ne)přiměřeně lukrativní pro všechny strany na případu zainteresovaných, vyjma dlužníka samozřejmě. Zde nemohu tvrdit, že prvoplánovaná instituce, tedy věřitel má z konečného efektu vymáhání nějaký lukrativní zisk, na druhé straně zde mohou být jisté (korupční, či jinak podezřelé) vazby či kontakty na instituce, které dluhy vymáhají a s konečnou platností řeší.

Rozhodující fáze připadá na poslance, kteří předkládané návrhy zákonů schvalují. Zde je na místě položit si otázku, jak je možné, že ve sboru 201 poslanců se nenajde dostatečný počet "rozumných" a v zájmu občanů jednajících občanů, aby takovým, stejně jako mnoha jiným neseriózním, nespravedlivě a neobjektivně konstruovaných zákonům, nebyly schopni v jejich odsouhlasení zabránit. To jen dokazuje, jak dalece jsou ve své "práci" poslanci věrni předvolebním slibům, jaká je jejich zodpovědnost a nakolik jsou pro ně prioritně upřednostňovány partajní resp. osobní zájmy.

Že by občané takové jednání tolerovali, bych netvrdil, snad se jen nedostatečně jasně či důrazně v těchto věcech angažují. Říkám nedostatečně, protože nelze říci, že by se neangažovali vůbec. Je dostatek důkazů, že se lidé odvolávají, ohrazují, kritizují, poukazují a interpelují poslance, ale vše bez pozitivního a uspokojivého výsledku. Poslanci, aby si zachovali "tvář" naslibují mnohé, ale v podstatě nic nesplní.

Takže i přes snahu zachování si tváře, stejně jim ta nálepka "slibotechny" zůstane.

Další velmi znepokojující skutečností je, že se nikdo z poslanců neohradí proti, někdy až stupidním zákonům přesto, že jejich kvalita, relevantnost nebo racionalita, na základě praxe, zkušeností, případně kritiky, je jejich nevhodnost a nepoužitelnost dostatečně průkazná. Tato skutečnost vyvolává pochybnosti, zda mají poslanci vůbec zájem o práci pro občany, své voliče, nebo jen pro své zájmy osobní, případně stranické. Že tomu všechno nasvědčuje je ten fakt, že občané, někdy i různá sdružení a podobné uskupení veřejně pranýřují jak zákony, tak jejich tvůrce, nicméně všechno je tzv. mlácení prázdné slámy.

V poslední řadě se však nabízí jistá možnost, jak těmto nešvarům zabránit. Na politické scéně, ale hlavně v řadě různých iniciativ a aktivit se volá o prosazení, resp. uzákonění obecného referenda. Jeden pokus pro schválení obecného referenda v návrhu od ČSSD proběhl v nedávné době, avšak poslanecká sněmovna, zásluhou většiny koaličních poslanců, jej nepropustila do dalšího čtení s tím, že předloží svůj návrh. To samo o sobě nasvědčuje, že politické strany i v tomto občanském nástroji pro spravedlnost kalkulují a hledají své výhody, ale i opatření, kterými by do jisté míry více či méně znemožňovaly občanům využívat obecného referenda ke svým cílům a potřebám.

Jedním ze subjektů, který usiluje o uzákonění obecného referenda j i Iniciativa za spravedlivé obecné referendum, která v těchto dnech svým programem Výzva za uzákonění spravedlivého obecného referenda oslovuje řadu seskupení, skupin, iniciativ a aktivit, které mají tytéž či shodné cíle, tj. uznání či uzákonění obecného referenda jako nástroje k podílení se na řízení státu skrze občanské či veřejné mínění.

Rovněž směrem k občanské veřejnosti je prostřednictvím internetu distribuován program Iniciativy za spravedlivé referendum(dále jen IzaSOR), resp. prostřednictvím portálu www.spravedlivereferendum.cz.

Obecné referendum je nástroj, kterým lze korigovat či usměrňovat práci politiků a poslanců podle požadavků a potřeb občanů, což může významně ovlivnit, resp. zkvalitnit práci politiků na všech stupních řízení, a stejně tak i práci poslanců a senátorů v Parlamentě ČR potažmo vlády ve prospěch občanů, kteří podle Ústavy ČR mají právo podílet se na řízení státu, což je jim do dnešních dnů upíráno. To vše včetně tvorby a schvalování zákonů.

Dnes je tedy opravdu na občanech, zda Výzvu k uzákonění obecného referenda přijmou a podpoří nebo ne. Svými podpisy pod Výzvu podpoří úsilí o nápravu věcí , které jsou dnes v rukou a libovůli politiků a zcela evidentně v neprospěch občanů. Lze tak předpokládat, že při existenci zákona o obecném referendu bude možné iniciovat i takové požadavky, jako je náprava zákona o vymáhání pohledávek, který zcela evidentně koliduje se zákonem č. 40/2009 Sb., § 218 o Lichvě, a přesto je zjevný nezájem jak legislativy tak i justice tento zákon oprávněně upřednostňovat před zákonem o vymáhání pohledávek, který je v intencích zákona o Lichvě bezostyšně a beztrestně nerespektován, resp. zneužíván v neprospěch dlužníka, kdy mnohdy za zcela pitoreskní dluhy jsou vystavování následkům, rovnajících se někdy až konci jejich vlastní existence (bezdomovectví, sebevraždy, rozvraty rodin a manželství, ztráta postavení, práce či zaměstnání apod.).

Je proto na místě znovu občany upozornit na Výzvu k uzákonění spravedlivého referenda od IzaSOR, která zcela eliminuje snahy a záměry politických stran o předložení svého zákona o obecném referendu, které by více vyhovovaly jim, než občanům. Výzva k uzákonění referenda se nachází na webstránkách www.spravedlivereferendum.cz. Občané neváhejte a podpořte ji!

                 
Obsah vydání       17. 1. 2011
17. 1. 2011 Chytí-li vás bez jízdenky jednou, exekuci zaplatíte možná sedmkrát
17. 1. 2011 Celkem jste paní Martině darovali více než 370 000 Kč Jiří  Šejnoha
17. 1. 2011 Pomoc paní Martině je nesmírně zavazující
17. 1. 2011 Dnes začala vysílat nová internetová stanice Českého rozhlasu. JAZZ
17. 1. 2011 Vezmi si půjčku, užij si hned a nestarej se, co bude zítra Jiří  Šejnoha
17. 1. 2011 Lidi se nechávají přísliby půjček neuvěřitelně zmást Boris  Cvek
17. 1. 2011 Hyenismus při vymáhání dlužných částek
17. 1. 2011 Byl jsem pokutován, přestože jsem novou adresu oznámil
17. 1. 2011 Ukradli mi řidičák a dostal jsem exekuci na 11 tisíc
17. 1. 2011 Petice proti exekuční šikaně?
17. 1. 2011 Za mafiánství v ČR můžou občané Boris  Cvek
17. 1. 2011 Nestoudné praktiky úřadů, lichva kontra obecné referendum Jiří  Baťa
17. 1. 2011 ■ ■ ■ Filip  Špecián
17. 1. 2011 Kočky, ty já žeru Štefan  Švec
17. 1. 2011 Bez Habermase polemika nebylo by Habermase teoretika?
17. 1. 2011 "Měl smůlu, narodil se jako Rus" Miloslav  Štěrba
17. 1. 2011 Michael  Marčák
17. 1. 2011 Dobří holubi se vracejí Milan  Kozelka
17. 1. 2011 Immanuel Wallerstein: Sebeurčení národů? Co vlastně znamená "sebe"? Immanuel  Wallerstein
17. 1. 2011 Švýcar Rudolf Elmer plánuje předat serveru Wikileaks zahraniční bankovní tajemství zbohatlíků
17. 1. 2011 Význam a principy očkování z pohledu lékařů, babské řeči a nebezpečná demagogie Štěpán  Kotrba
17. 1. 2011 Příznivci neočkování parazitují na těch, kteří se očkovat nechali Alice  Valkarová
17. 1. 2011 Pět let Rádia Wave, rádia pro lepší časy Štěpán  Kotrba
17. 1. 2011 Kam se ztratil občan...?!? Ladislav  Žák
17. 1. 2011 Kouření způsobuje fatální genetické poškození už během několika minut
16. 1. 2011 Proč je Tomáš Chalupa mimo civilizaci
17. 1. 2011 U devíti křížů Milan  Kozelka
17. 1. 2011 Péče o děti nezačíná rozvodem! Irena  Hlaváčková
17. 1. 2011 Střídavá péče by dětem byla prospěšná
17. 1. 2011 Je zdravotnictví skutečně tak závažný problém?
17. 1. 2011 Vzpoura mladých Michal  Kolář
17. 1. 2011 Slezský Výmar na třebovickém zámku Aleš  Uhlíř
17. 1. 2011 Bude po posledním zasedání NATO svět bezpečnější? Mojmír  Babáček
17. 1. 2011 Planeta Země - další ukázka nové podoby České televize Štěpán  Kotrba
17. 1. 2011 Independent: Kubánští zdravotníci na Haiti zahanbují svět
17. 1. 2011 O ústavách a ODS v Evropské unii Pavel  Stránský
17. 1. 2011 Chaos ve škole Leopold  Kyslinger
17. 1. 2011 Urážka veteránů z 1. a 2. světové války Boris  Valníček
17. 1. 2011 Čínský rozhlas buduje multimediální platformu
17. 1. 2011 Duch totality a rozum v hrsti
17. 1. 2011 Vláda "chce" zákon o protikomunistickém odboji Jiří  Baťa
17. 1. 2011 ČEZ a trik pana Kalouska Jan  Hošek
17. 1. 2011 Nová vize: Nechme to tak! Petr  Koudelka
17. 1. 2011 I tahle vláda z nás dělá blbce Ivo  Bubeník
17. 1. 2011 O Vykupiteli z necírkevních pramenů Jan  Kadubec
17. 1. 2011 Teplo domácnostem kvůli emisním povolenkám nezdraží Pavel  Poc
7. 1. 2011 Hospodaření OSBL za prosinec 2010

Řádění exekutorů v České republice RSS 2.0      Historie >
17. 1. 2011 Hyenismus při vymáhání dlužných částek   
17. 1. 2011 Byl jsem pokutován, přestože jsem novou adresu oznámil   
17. 1. 2011 Petice proti exekuční šikaně?   
17. 1. 2011 Nestoudné praktiky úřadů, lichva kontra obecné referendum Jiří  Baťa
17. 1. 2011 Chytí-li vás bez jízdenky jednou, exekuci zaplatíte možná sedmkrát   
14. 1. 2011 Jste-li dlužníky, je ve vašem zájmu zůstat v kontaktu s věřitelem   
14. 1. 2011 O zákazu zneužití výkonu práva   
13. 1. 2011 Zákon považuje občany apriorně za podvodníky   
13. 1. 2011 Účet za plyn ve výši 157.50 Kč vedl k vymáhání "pohledávky" 6000 Kč   
13. 1. 2011 Povinnost úřadů zveřejňovat pohledávky by mi bývala ušetřila 60 000 Kč   
13. 1. 2011 Pár poznámek k lichvě - je nutné zpřesnit zákon   
13. 1. 2011 Obava, že by se dlužníci vyhýbali doručení písemností, je lichá   
13. 1. 2011 "Typické systémové svinstvo českého zákona"   
12. 1. 2011 Je důležité dokumentovat řádění úředníků Václav  Novotný
12. 1. 2011 V ČR není dořešena ochrana věřitelů Jiří  Beránek