17. 1. 2011
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 1. 2011

Duch totality a rozum v hrsti

Musím přiznat, že z toho článku na mě zavál studený duch totality. To opravdu musíme nutit lidi do zdravotních zákroků, které jsou proti jejich osobnímu přesvědčení? Proto abychom měli proočkovanost vyšší o pár procent, než je tomu na západ od nás, kde je očkování až na výjimky dobrovolné?, ptá se čtenář Marcel Votípka.

Proč bychom se nemohli sami svobodně rozhodnout, tak jako v případě chřipky, o tom, zda si do těla vpravíme látku, která nám může způsobit vážné zdravotní komplikace?

Byl autor článku někdy v roli otce, který musí velice zodpovědně zvážit všechny argumenty pro a proti očkování? Který musí porovnat všechny fakta, která se dozvěděl (po nocích strávených na internetu, po přečtení veškeré dostupné literatury na toto téma, po mnoha rozhovorech s dalšími rodiči), zda vystaví riziku autismu, cukrovky, meningitidy a dalších možných následků po očkování, až po riziko nejvyšší, riziko smrti? A na druhou stranu samozřejmě rodič musí zvážit i riziko konkrétních chorob, proti kterým se očkuje. Jak velké je to riziko? Budu mít na to celý den se starat o dítě, které mi leží v horečkách a já nevím, zda přežije nebo ne?
[pozn. ŠOK: Nejlepší je neléčit se vůbec a lékaře neposlouchat... Máte přece internet. Příroda je mocná... Provádí přirozenou selekci inteligentních jedinců už miliardy let. Lékaři teprve několik set let. Média teprve několik desítek let a internet pouze několik let - od existence googlu.]

Byl autor někdy v roli rodiče, který musí takto uvažovat?V roli rodiče, který chce to nejlepší pro své dítě a opravdu hledá to nejlepší řešení? A za to by ho chtěl finančně trestat?

Nestačí ty všemožné stávající finanční pokuty od hygieny, bránění docházky do státních školek, pobytů na letních táborech, atd.? To opravdu nestačí, co si musí ustát rodič už nyní?
[pozn. ŠOK: Pokud chce čtenář nalézat pravdu na internetu, nelze mu v tom bránit. Pokud chce polemizovat se zákonem, tomu bránit lze.]

Četl autor někdy Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, která praví, že "zájmy a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy" či "jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas"? Chce snad zrušit tuto mezinárodní smlouvu, která je součástí našeho právního řádu a je nadřazena jakémukoliv zákonu či vyhlášce?
[pozn. ŠOK: To ovšem neznamená, že nelze nemocného nebo bacilonosiče, který nedává souhlas se svým léčením a nechová se podle doporučení lékařů, trvale i proti jeho vůli izolovat. I uvěznit. U rodičů je zákonná odpovědnost daná i za zdraví jim svěřeného dítěte a tak ani rozhodování o něm není bez podvolení se zákonu možné. Blábolivé servery typu emimino.cz jim proti paragrafům nepomůžou.]

Dále bych měl pár poznámek k autorovu článku a to následně:

Chce autor opravdu zabránit vstupu do ČR občanů ze západních zemí EU, jen proto že nemají "naše" povinná očkování? Tedy mimo jiné občanům Spojeného království, Francie, Německa nebo Rakouska?
[pozn. ŠOK: Ne, protože tito občané jsou pod jurisdikcí svých států, které v plné míře uhradí náklady na jejich léčení v ČR - z titulu mezinárodních smluv. A lze po nich úspěšně vymáhat odpovědnost za škodu, kterou svým chováním způsobí druhým, cestou Europolu. V původním článku byli zmínění právě občané z nečlenských zemí EU, se kterými tyto smlouvy o reciproční úhradě pojištění nemáme a možnost vymáhání je limitně blízká nule. Stejnou povinnost máte vy při cestách do některých pro nás "exotických" zemí. Zkuste nebýt očkovaný a pojišťovna vám neproplatí v případě onemocnění či následků ani floka. ]

V případě, že očkovaný nakazí neočkovaného, bude očkovaný také hradit neočkovanému veškerou zdravotní péči z vlastní kapsy, aby byla zachována reciprocita?
[pozn. ŠOK: Očkovaný a tudíž imunizovaný nenakazí chorobou, proti níž je očkován, nikoho. Prostě proto, že ji nedostane a nebo (v příapdě některých chorob) ve variantě, víceméně neškodné. ]

Chce autor zabránit vstupu do ČR i sám sobě? Předpokládám, že vzhledem k datu narození mu v očkovacím průkazu chybí také pár očkování (příušnice, zarděnky, spalničky, Haemophilus influenzae b, atd.).
[pozn. ŠOK: Nechybí. Pouze mi pomalu končí desetiletí očkování proti tetanu. Budu muset navštívit svou lékařku...]

Může autor říci, jak mohu někoho nakazit tetanem, pokud je nepřenosný?
[pozn. ŠOK: Nemůže. Ale léčení tetanu (na rozdíl od očkování) by nemělo být součástí zdravotního pojištění a neočkovaný by si je měl hradit sám, pokud o jeho neočkování nerozhodl lékař na základě nějakých závažných kontraindikací.]

Jak mohu někoho nakazit dětskou obrnou, pokud u nás byla naposledy zaznamenána v roce 1960?
[pozn. ŠOK: nakažením kapénkami v kontaktu s někým, kdo touto chorobou trpí, kontaminovanou vodou či potravinami. Migrace a cestování do exotických zemí (např. Asie) tento způsob nákazy umožňuje... Hrozí riziko jejího zavlečení z těch rizikových zemí, kde se plošná vakcinace dosud neprovádí - zejména v Nigérii, Indii, Pákistánu a Afghánistánu. S obrnou se lze ještě setkat v centrální a severní Africe, Středním východě a v jižní Asii. Celosvětové úsilí WHO o plošné očkování proti obrně začalo až v roce 1988. Evropa deklarovala obrnyprostost teprve v roce 2002... Nedostatečně imunizovaní migranti z ohrožených zemí nicméně jsou schopni infikovat i neočkované v Česku.]

Ví autor o tom, že plošné očkování proti TBC už u nás není povinné?
[pozn. ŠOK: Ano. Z důvodů malé účinnosti současné vakcíny a velkému množství vedlejších účinků. Je již připravena změna vyhlášky, kterou se ruší plošné očkování proti tuberkulóze, podle něj budou nadále očkovány jen zvlášť rizikové skupiny. A autor ví ovšem také i o tom, že v Praze se znovu otevřená plicní tuberkulóza objevila u gastarbeiterů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Západní Čechy se o první místo ve výskytu tuberkulózy střídají s Prahou. V celorepublikovém přepočtu připadá na 100 tisíc obyvatel 13 nemocných. Mezi rizikové skupiny patří kromě azylantů také bezdomovci, vězni a drogově závislí. Cestovat v tramvaji s chrchlajícími bezdomovci, o které liberálně pravicové vlády odmítají pečovat s odkazem na "svobodu jedince a jeho odpovědnost při rozhodování", se stává rizikem srovnatelným s pobytem ve válečné zóně.]

Jak moje dítě může někoho nakazit Hepatitidou B, když je to nemoc převážně lehkých žen a narkomanů?
[pozn. ŠOK: Jednoduše. Z infikované tělesné tekutiny nakaženého člověka do krve příjemce. Oděrkou na dětském hřišti či kdekoliv jinde, škrábnutím se o infikovanou jehlu. V nekvalitním tetovacím či piercingovém studiu. Při pohlavním styku. Někteří nemocní žloutenkou typu B se nikdy zcela neuzdraví, virus v jejich těla přežívá dál a nemoc trvá v tzv. chronické formě. U dětí nakažených žloutenkou typu B v raném věku je to asi 90%, u dospělých kolem 10%. Tito lidé často o své chorobě nevědí, protože nemají žádné příznaky. Jsou však zdrojem nákazy žloutenkou typu B pro své okolí.]

Jak to, že informace o ptačí a prasečí chřipce nebyly pravdivé a objektivní, když pocházejí od těch samých expertů, co obhajují bezpečnost a účinnost vakcín proti nemocem, uvedným ve vašem článku? Je možné, že občas i oni mohou mít zkreslené informace?
[pozn. ŠOK: Panika vznikla změnou klasifikace pandemie ve Světové zdravotnické organizaci, podlehly jí i vlády a vládní zmocněnci. V Česku i hlavní hygienik. Očkování proti chřipce ale není mezi zákonem přikázanými očkováními.]

Dále mě zaráží, že autor neuvádí ve svém článku žádné informace o poškození následkem očkování, ani problematiku toho, že stát oficiálně nezodpovídá za tato poškození a je to jen a jen na každém jedinci, zda se bude soudit se svým lékařem, výrobcem vakcíny nebo státem, v případě poškození následkem očkování.
[pozn. ŠOK: Stát neodpovídá za žádné poškození léčbou, pokud je tzv. lege artis - schválená odbornou lékařskou společností. Každá léčba má nebo může mít vedlejší příznaky. Žádná léčba je nemá....]

Závěrem dodávám, že nejsem ani pro ani proti očkování, ale za svobodnou vůli v rozhodování, zda očkovat nebo ne a v jakém rozsahu. Svoboda, to je to, oč tu běží. A v pozadí samozřejmě o zisky několika farmafirem.

                 
Obsah vydání       17. 1. 2011
17. 1. 2011 Chytí-li vás bez jízdenky jednou, exekuci zaplatíte možná sedmkrát
17. 1. 2011 Celkem jste paní Martině darovali více než 370 000 Kč Jiří  Šejnoha
17. 1. 2011 Pomoc paní Martině je nesmírně zavazující
17. 1. 2011 Dnes začala vysílat nová internetová stanice Českého rozhlasu. JAZZ
17. 1. 2011 Vezmi si půjčku, užij si hned a nestarej se, co bude zítra Jiří  Šejnoha
17. 1. 2011 Lidi se nechávají přísliby půjček neuvěřitelně zmást Boris  Cvek
17. 1. 2011 Hyenismus při vymáhání dlužných částek
17. 1. 2011 Byl jsem pokutován, přestože jsem novou adresu oznámil
17. 1. 2011 Ukradli mi řidičák a dostal jsem exekuci na 11 tisíc
17. 1. 2011 Petice proti exekuční šikaně?
17. 1. 2011 Za mafiánství v ČR můžou občané Boris  Cvek
17. 1. 2011 Nestoudné praktiky úřadů, lichva kontra obecné referendum Jiří  Baťa
17. 1. 2011 ■ ■ ■ Filip  Špecián
17. 1. 2011 Kočky, ty já žeru Štefan  Švec
17. 1. 2011 Bez Habermase polemika nebylo by Habermase teoretika?
17. 1. 2011 "Měl smůlu, narodil se jako Rus" Miloslav  Štěrba
17. 1. 2011 Michael  Marčák
17. 1. 2011 Dobří holubi se vracejí Milan  Kozelka
17. 1. 2011 Immanuel Wallerstein: Sebeurčení národů? Co vlastně znamená "sebe"? Immanuel  Wallerstein
17. 1. 2011 Švýcar Rudolf Elmer plánuje předat serveru Wikileaks zahraniční bankovní tajemství zbohatlíků
17. 1. 2011 Význam a principy očkování z pohledu lékařů, babské řeči a nebezpečná demagogie Štěpán  Kotrba
17. 1. 2011 Příznivci neočkování parazitují na těch, kteří se očkovat nechali Alice  Valkarová
17. 1. 2011 Pět let Rádia Wave, rádia pro lepší časy Štěpán  Kotrba
17. 1. 2011 Kam se ztratil občan...?!? Ladislav  Žák
17. 1. 2011 Kouření způsobuje fatální genetické poškození už během několika minut
16. 1. 2011 Proč je Tomáš Chalupa mimo civilizaci
17. 1. 2011 U devíti křížů Milan  Kozelka
17. 1. 2011 Péče o děti nezačíná rozvodem! Irena  Hlaváčková
17. 1. 2011 Střídavá péče by dětem byla prospěšná
17. 1. 2011 Je zdravotnictví skutečně tak závažný problém?
17. 1. 2011 Vzpoura mladých Michal  Kolář
17. 1. 2011 Slezský Výmar na třebovickém zámku Aleš  Uhlíř
17. 1. 2011 Bude po posledním zasedání NATO svět bezpečnější? Mojmír  Babáček
17. 1. 2011 Planeta Země - další ukázka nové podoby České televize Štěpán  Kotrba
17. 1. 2011 Independent: Kubánští zdravotníci na Haiti zahanbují svět
17. 1. 2011 O ústavách a ODS v Evropské unii Pavel  Stránský
17. 1. 2011 Chaos ve škole Leopold  Kyslinger
17. 1. 2011 Urážka veteránů z 1. a 2. světové války Boris  Valníček
17. 1. 2011 Čínský rozhlas buduje multimediální platformu
17. 1. 2011 Duch totality a rozum v hrsti
17. 1. 2011 Vláda "chce" zákon o protikomunistickém odboji Jiří  Baťa
17. 1. 2011 ČEZ a trik pana Kalouska Jan  Hošek
17. 1. 2011 Nová vize: Nechme to tak! Petr  Koudelka
17. 1. 2011 I tahle vláda z nás dělá blbce Ivo  Bubeník
17. 1. 2011 O Vykupiteli z necírkevních pramenů Jan  Kadubec
17. 1. 2011 Teplo domácnostem kvůli emisním povolenkám nezdraží Pavel  Poc
7. 1. 2011 Hospodaření OSBL za prosinec 2010