31. 12. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 12. 2010

Bůh dobrého marxistu nikdy neopustí...

Vložil jsem do titulku svého příspěvku velmi populární totalitní průpovídku jednoho z významných profesorů VŠCHT v Praze, který mimo jiné vykonával svého času funkci prorektora pro politicko-výchovnou práci, zejména proto, že jsem přesvědčen, že podle mého názoru snad nejlépe ze všech postihovala roli marxismu a marxistů v dějinách. K tomu si dovoluji připojit citát ze svého prvního referátu na VŠST v Liberci, kdy jsem v úvodu řekl, že "marxismus- leninismus je jedním ze současných předních filosofických směrů uvažování". Říkám to proto, že tenkrát jsem musel být objektem zvláštní milosti boží, protože jen on mohl způsobit, že mne třídní nenávistí úplně polomrtvý pedagog nedostal ze školy ven dříve, než vůbec začal akademický rok. Vůbec jsem přitom nechtěl s ničím polemizovat, jen jsem chtěl zasadit marxismus-leninismus do širšího kontextu.

V této souvislosti bych rád připomenul, že v dobách, kdy soudruh prorektor pronášel onu legendární průpovídku, měla mnoho vrstev. Především upozorňovala na to, že být "pouhým" marxistou v době monopolu marxismu-leninismu, je pozice blízká disentu. Dále upozorňovala na to, že marxismus má v sobě velice podstatnou složku víry v některé své postuláty, a tím, jak se s Marxovým dílem nesmělo tvůrčím způsobem pracovat, byť byl s Engelsem pouhým předskokanem velikého Lenina, tak se z marxismu stávala jeho memorováním opravdu spíše "víra uhlířská", než nějaký otevřený myšlenkový systém. Dovoluji si jen připomenout, že v době o které píši, se již nehovořilo stalinismu, který byl svého času ještě více "hardcore" než "změkčilý" marxismus-leninismus. Přesto nelze opomenout, že se dlouhé řadě soudruhů při vyslovení Stalinova jména kalily zraky dojetím, protože "to byl ten správnej nářez", a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Ostatně je tomu tak doposud. Pro úplnost chci připomenout, že rychlost, se kterou mizí z pultů našich knihkupectví drahé tituly o SS, SD,SA, Gestapu a Třetí říši a jejích pohlavárech vůbec, svědčí o tom, že poptávka po silné ruce v našem českém "pseudomidlklasu" neutuchá, ba roste. Jen by ta silná ruka měla být konkrétní evropské provenience. Těžko pak vyčítat stesk mnohých komunistických funkcionářů po Stalinovi a jeho metodách, které byly tak báječně prosté a byly vesměs postaveny na myšlence, že s člověkem zmizí i problém, který představuje. A když se k tomu přidalo ono husitské "na množství nehleďte" spojené se stalinským, že "milión mrtvých je jen statistika", byl to dokonalý mechanismus na řešení společenských problémů.

Vzpomínám si, že když jsme psali na konci roku 1989 alternativní zprávu na mimořádný sjezd KSČ, došli jsme k závěru, že marxismus-leninismus je z časového hlediska nutně stalinský termín a z celého textu jsme marxismus-leninismus jako termín vyškrtali a tu a tam jsme ho nahradili marxismem. I takový je osud termínů, před kterými se mnozí lidé třásli jako před nositeli jediné pravdy. Jen si vzpomeňme na poučku, že "marxismus-leninismus je správný, protože je pravdivý, a je pravdivý, protože je správný". Přes to prostě "nejel vlak". Nezapomeňme ani na tzv. lidový marxismus-leninismus, který si přivlastňoval veškeré lidové moudrosti a svátky, podobně jako dříve křesťanství. Opravdu, soudruh prorektor měl pravdu.

Kdybych znovu po více než třiceti letech psát znovu referát na téma marxismus (už bez leninismu, protože to je zcela jiná káva), pak bych se své tehdejší definice přidržel. Myslím si, že Marxova metoda uvažování je ve svých obecných základech opravdu dobrý a komplexní nástroj k pochopení toho, co se kolem nás děje. Byla ve své době účelově používána k ospravedlňování násilných převzetí moci a likvidace celé řady společenských skupin a institucí a byla už Marxem v podstatné aplikační části jeho díla takto projektována. Tím se samozřejmě vůbec neliší od jiných společenských teorií, protože i ty mají své vyvolené ke spasení a k zatracení. To ovšem Marxovu metodu uvažování o společnosti nezbavuje jako nástroje jeho potenciálu posloužit i dnes. Stačí ji jen přejmenovat. Jen se obávám toho, že tak jako většina nástrojů může posloužit komukoliv, kdo má dostatek síly, aby násilně moc převzal. Je bez svých preferenčních nánosů velice univerzální. Představa, že když budu používat Marxovy metody uvažování, musím nutně dojít znovu k vyhnání bohatých ze "slušné" společnosti chudých, je zcela zavádějící. Jisté jen to, že někoho někam poženou... Prostě marxismus a jeho použití v politické praxi vede ve svých důsledcích k tomu, že někdo bude opravdu potřebovat boží pomoc. Dosavadní zkušenost s politickou praxí marxismu říká, že to byli mimo jiné sami dobří marxisté. Ale ani to nečiní marxismus ničím výjimečným. Jak říkám, "je jen jedním z..."

                 
Obsah vydání       31. 12. 2010
1. 1. 2011 Normalizační inženýr zase promluvil Jan  Čulík
1. 1. 2011 Michael  Marčák
1. 1. 2011 Apel, abychom udrželi zlodějský charakter českého státu Boris  Cvek
1. 1. 2011 Protestuji proti zneužití básníka Viktora Dyka v novoročním projevu prezidenta ČR Daniel  Strož
2. 1. 2011 Česká pravice je myšlenkově v... (koncích) Michael  Volný
2. 1. 2011 Co je podstatou demokracie
1. 1. 2011 Vydírání?
2. 1. 2011 Detroit v troskách
1. 1. 2011 Klausovi se projev povedl
2. 1. 2011 Pevně vjeřím (sic), že by vás nezaměstnal žádný kapitalista
1. 1. 2011 Michael  Marčák
1. 1. 2011 Vše nejlepší do nového roku čtenářům
31. 12. 2010 Čechy Čechům! Podle ministra vnitra Milan  Daniel
31. 12. 2010 Proč občané dopouštějí, aby byla ČR zemí nezřízeného řádění exekutorů a multinacionálních firem? Jan  Čulík
1. 1. 2011 Jak se lidé stávají obětí exekutorů Jan  Tuláček
1. 1. 2011 Vládní informační kampaň Jan  Čulík
1. 1. 2011 Klaus: Žili jsme bez rezerv a na dluh Václav  Klaus
1. 1. 2011 Novoročný prejav prezidenta SR Ivana Gašparoviča Ivan  Gašparovič
31. 12. 2010 Novoroční předsevzetí: předplaťte si Britské listy
31. 12. 2010 Tak tu máme zase Silvestra Vítězslav "Vitex" Dvořák
31. 12. 2010 Milan  Kozelka
31. 12. 2010 Peroutkova Přítomnost v papírové podobě skončila
31. 12. 2010 Ministr Kalousek má problém a řeší jej svérázně: žalobou! Jiří  Baťa
31. 12. 2010 Bůh dobrého marxistu nikdy neopustí... Ladislav  Žák
31. 12. 2010 Nesplnitelné přání Štěpán  Kotrba
30. 12. 2010 Kotrbův popis situace přistěhovalců v ČR je přesný Milan  Daniel
31. 12. 2010 Proč kritikům vadí jen někteří lichváři? Jiří  Beránek
30. 12. 2010 Od 1. ledna 2011 budou reklamy na úvěry obsahovat i částku, kterou zákazník musí splatit
31. 12. 2010 Bude kozel zahradníkem? František  Řezáč
31. 12. 2010 Vážná genetická poškození dětí v městě Falluja jsou zřejmě důsledkem amerického útoku
31. 12. 2010 Časopis Wired popírá, že by utajoval důležité informace
31. 12. 2010 Michael  Marčák
31. 12. 2010 Američané stále straší papírovým tygrem Štěpán  Kotrba
31. 12. 2010 Historia o životu doktora Jana Fausta
23. 12. 2010 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
25. 12. 2010 Dvacet nejčtenějších článků v Britských listech za rok 2010
30. 12. 2010 Důvod lékařské deprese
30. 12. 2010 Michael  Marčák
30. 12. 2010 Marxismus jako jednotvárný mlýnek u Milana Valacha Boris  Cvek
30. 12. 2010 Margaret Thatcherová rozhodla, že britský špion pro československý komunistický stát nebude potrestán
31. 12. 2010 Čína se snaží zakázat telefonování ze Skype na pevné linky
31. 12. 2010 Petr  Ďoubalík
31. 12. 2010 Izraelský exprezident byl usvědčen ze znásilnění
31. 12. 2010 Náhlý host Milan  Kozelka
31. 12. 2010 Jeho poselství Jan  Těsnohlídek
31. 12. 2010 Maďarsko představuje "Dunajskou strategii" svého předsednictví Unie
31. 12. 2010 Zemřela "nýtařka Rosie"
31. 12. 2010 Nesouhlasím s lynčováním Jakuba Patočky Fabiano  Golgo
31. 12. 2010 Rusko prý zaplatí Francii za první výsadkovou loď Mistral až 720 milionů euro
31. 12. 2010 Doktoři i popeláři Pavel  Pečínka
30. 12. 2010 Manifest zdrcených ekonomů
30. 12. 2010 2011: Krásná nová dystopie
30. 12. 2010 Teorie revoluce Milan  Valach
30. 12. 2010 Proletářský internacionalismus a solidarita odcamcaď pocamcaď Štěpán  Kotrba
30. 12. 2010 Přistěhovalci do plynu? Jan  Čulík
30. 12. 2010 Právní stát? Egon T. Lánský
30. 12. 2010 Vyměňte politiky, Unie svobody definitivně umírá Štěpán  Kotrba
30. 12. 2010 Pravdivý příběh Plastic People Milan  Kozelka
30. 12. 2010 Historie -- tragická, ale i děvka prodejná... Miloslav  Štěrba
30. 12. 2010 Internetová policie Nicolase Sarkozyho rozeslala varovné dopisy 100 000 uživatelům internetu
29. 12. 2010 Promýšlet (listopadovou) revoluci Lukáš  Matoška
29. 12. 2010 Zajímavý text o sametové revoluci Boris  Cvek
29. 12. 2010 Díky, pane ministře... Ladislav  Žák
29. 12. 2010 Filozofie hladových inženýrů (PF 2011) Alex  Koenigsmark
29. 12. 2010 Z novějších českých filmů: Občanský průkaz a Přežít svůj život Jan  Čulík
29. 12. 2010 Temuleen a ti druzí Milan  Daniel
29. 12. 2010 Když složenky zaútočí Pavel  Pečínka
29. 12. 2010 Americký bavič ovlivnil schválení dobré věci v Kongresu Jan  Mrskoš
29. 12. 2010 Práce přistěhovalkyní v kanadských domácnostech má dlouhou tradici Miloš  Kaláb
29. 12. 2010 Pohled na dobové reálie se liší Jan  Kadubec
4. 12. 2010 Hospodaření OSBL za listopad 2010