18. 10. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 10. 2010

Slušné bydlení potřebuje slušný zákon

reakce na stanovisko JUDr. Kláry Samkové pod titulkem "Připravovaný konec deregulace nájemného je falešný a protiústavní"

Nově zvolená členka zastupitelstva Městské části Praha 2 za TOP 09, známá advokátka JUDr. Klára Alžběta Samková (ještě nedávno Veselá-Samková) správně pochopila, že skončením voleb řešení problémů tohoto státu a této společnosti nekončí, a že řešení palčivých a vážných problémů je stále před námi. A pustila se do práce: již před volbami vyzvala dosavadního dlouholetého předsedu Občanského sdružení majitelů domů O. Šimečka k rezignaci a v neděli odpoledne rozeslala své stanovisko k vážnému problému, jakým je deregulace, resp. pokračující regulace nájmů. Oba texty jsou téměř totožné a jistě stojí za pár slov.

Zkušená advokátka Samková má samozřejmě pravdu v tom, že po účinnosti zákona č. 107/2006 Sb., která nastane v podstatné části republiky od 1. 1. 2011, nebude vytvořen žádný nový právní stav, resp. dostaneme se do stejného stavu, který zde existoval před r. 2006, kdy také neexistoval právní předpis, který umožňoval majiteli domu jednostranně zvyšovat nájemné a výši nájemného mohl, na základě nálezů Ústavního soudu, určovat soud. Tedy nic nového. To, mimochodem, je jen dalším dokladem nesmyslného postupu Ministerstva pro místní rozvoj, které tvrdí, že je nezbytné urychleně přijmou novelu občanského zákoníku (mizerně připravenou), aby mohly soudy konat. Nesmysl, mohou rozhodovat tak, jako před rokem 2006.

V další části svého prohlášení pak dr. Samková straší občany a zejména justici počty sporů, který by zahltily české soudy, kdyby všichni pronajímatelé podali po 1. lednu žaloby na určení výše nájemného. A vypadá to skutečně hrozivě. Má-li se jednat o 450.000 bytů, pak jen při 10% žalob by to znamenalo 45.000 žalob ročně, jejichž vyřízení by prý justici trvalo, a tady musím s dr. Samkovou souhlasit, 7 – 10 let. Hrůza...

Ale o  takovémto katastrofickém scénáři lze ovšem s úspěchem pochybovat, a to hned z několika důvodů. Pokud u nás po 1. lednu příštího roku bude, jak již řečeno výše, stejná situace pokud jde o určování nájemného jako byla před r. 2006, není žádný důvod se domnívat, že by žalob na určení nájemného ze strany pronajímatelů bylo podstatně více, než tehdy, kdy se žaloby počítaly sotva na desítky. Navíc: od té doby nájemné mnohonásobně vzrostlo, celá řada obcí již pronajímá své byty za tržní nájemné, které vůbec, nebo jen o málo, převyšuje nájemné regulované, a lze tedy předpokládat, že i k takovýmto nájmům soudy přihlédnou při hledání nájemného, které je „v místě obvyklé“. Pak by naděje pronajímatelů na stanovení velmi vysokého nájemného soudem byly velmi nejisté, a je jistě otázkou, zda se do toho většina pronajímatelů vůbec pustí.

Se zásadní námitkou dr. Samkové lze jistě souhlasit: rozhodování soudů, tedy individuálních právních aktů, problematiku nájemného u nás nemohou vyřešit. Soudy rozhodují podle zákona, tedy o tom, zda to nebo ono chování lidí je či není se zákonem v souladu. Nezbytně potřebujeme zákon o místně obvyklém nájemném, který najisto postaví práva a povinnosti nájemců i pronajímatelů. A slušný občanský zákoník, a ne nepromyšlené rychlokvašené návrhy od Ministerstva pro místní rozvoj, které se toto ministerstvo chystá předložit, a které z nájemního bydlení dělají pobyt v lepší káznici.

Dosud se pohybujeme v mezích legitimních úvah a výměny názorů na problém, který „pálí“ mnoho lidí. Mělo by to tak, máme-li se nakonec dobrat rozumného řešení, zůstat. Pak je ovšem třeba odmítnout tu část prohlášení dr. Samkové, mířící spíše k její zřejmé ambici vystřídat dosavadního předsedu Občanského sdružení majitelů domů a postavit se do čela této organizace. Zde mám na mysli tvrzení že 80% nájemníků není ochotno se s pronajímatelem dohodnout na ničem „...k čemu nejsou donuceni soudem“, že mnoho pronajímatelů je nájemci „.. ponižujícím způsobem šikanováno“ a pronajímatelé jsou nuceni strpět od nájemců jednání, které je „...morálně zvrácené“. Ale diváci televize a čtenáři tisku si jistě vzpomenou spíše na otřesné chování některých pronajímatelů, něž na konkrétní příklady toho, co se nám dr. Samková snaží namluvit. A při tvrzení, že takto se chovající nájemce nemá „...majitel možnost vypovědět“, musela by dr. Samková rezignovat i na své právní vzdělání: takového nájemce je možné vypovědět nejen z důvodů hrubého porušení povinností nájemce (§ 711 odst. 2, písm. b), ale též pro porušení dobrých mravů v domě (§ 711 odst. 2 písm. a obč. zák.). A to bez přivolení soudu a bez nutnosti zajistit náhradní byt!

Že by tato ustanovení Občanskému sdružení majitelů domů nebyla známa? Moc pochybuji.

                 
Obsah vydání       18. 10. 2010
18. 10. 2010 Slzy ponížených seniorů, které vláda nevnímá Ivan  Sommer
18. 10. 2010 Írán vyjednal vytvoření proíránské vlády v Iráku
18. 10. 2010 Pentagon s hrůzou očekává, že wikileaks zveřejní 400 000 dokumentů o irácké válce
18. 10. 2010 V důsledku rasistické imigrační politiky v Británii zemřelo 77 žadatelů o azyl
18. 10. 2010 Chudí si utahují opasky víc Štěpán  Steiger
18. 10. 2010 Stalo se (v USA). Stane se i v ČR? Štěpán  Steiger
18. 10. 2010 Společenské alternativy pohledem ekonomů -- těžké zadání Miroslav  Polreich
17. 10. 2010 "Zastavíme v Lockerbie" Jan  Čulík
18. 10. 2010 Lidstvo kulturu častěji předstírá, než ji skutečně má Ivo  Šebestík
18. 10. 2010 Moderní aristokracie Boris  Cvek
16. 10. 2010 Invalidé přijdou v Británii v důsledku vládních škrtů o zaměstnání
13. 10. 2010 Michael  Marčák
18. 10. 2010 Mějme se rádi Monika  Málová
18. 10. 2010 Hladovění obyvatelstva by mohlo být odstraněno do roku 2015 Fabiano  Golgo
18. 10. 2010 Co je fosforový (atd.) zlom a proč na něm záleží Karel  Dolejší
18. 10. 2010 Ken Loach a Paul Laverty: J'accuse Petra  Šťastná
18. 10. 2010 Díru v ruském rozpočtu by ucpala jen ropa v ceně 109 dolarů za barel
18. 10. 2010 Výzkum: Američtí voliči toužící po změně by volili Republikány
18. 10. 2010 Připravovaný konec deregulace nájemného je falešný a protiústavní Klára Alžběta Samková
18. 10. 2010 Slušné bydlení potřebuje slušný zákon Stanislav  Křeček
18. 10. 2010 Iluze nesmiřitelnosti Jiří  Dolejš
18. 10. 2010 Michala Toráčová: Můj vzor? No přece Naomi Campbell Pavel  Pečínka
18. 10. 2010 Změny klimatu přinesou selhávání stávajícího světového systému produkce potravin
18. 10. 2010 Indonésie musí kvůli klimatickým anomáliím dovážet rýži
18. 10. 2010 Paříž a Berlín chtějí usilovat o zlepšení vztahů s Moskvou
17. 10. 2010 Merkelová: Multikulturalismus selhal
17. 10. 2010 Amerika otřesena náhlou vlnou násilí proti homosexuálům
17. 10. 2010 Dojmy z volebního konce týdne Miloslav  Štěrba
16. 10. 2010 Premiér David Cameron musel ve věci škrtů ustoupit před vzbouřením v armádě
15. 10. 2010 Ale já jsem tu školu taky přežil! Ondřej  Hausenblas
15. 10. 2010 Pád dolaru vyvolává obavy ze světové finanční nestability
15. 10. 2010 V Praze je blaze?
15. 10. 2010 UFO nad Manhattanem
15. 10. 2010 Sociální smysl penzijní reformy Pavel  Urban
15. 10. 2010 Brettschneiderův čas Pavel  Pečínka
15. 10. 2010 ODS Neratovice zahájila hon na čarodějnice... Anna  Spěváčková
15. 10. 2010 Vyhošťování Romů z Francie očima romského advokáta Mariana Mandache Petra  Dobruská
15. 10. 2010 Blahopřeji svým úspěšnějším kolegům! Jan  Paul
15. 10. 2010 Svědek: Soukromá firma způsobila smrt deportovaného přistěhovalce
15. 10. 2010 Pařížští středoškoláci táhnou na Senát Karel  Košťál
15. 10. 2010 Ženy, které si nepřejí rodit v porodnici, neexistují!
2. 10. 2010 Hospodaření OSBL za září 2010