6. 9. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 9. 2010

Fašismus Paroubkovy ČSSD aneb proč už nebudu tuto stranu volit

Bývalý předseda ČSSD, dnes poslanec Jiří Paroubek nikdy nepochopil ideovou základnu stany, které po nějaký čas šéfoval. Nepochopil, že pendreková represe neřeší příčiny negativních jevů a nepochopil, že politická strana se musí umět k lidem, spadlým na sociální a mnohdy i psychické dno postavit jen prevencí - musí se umět postarat, aby se z lidí nestali bezdomovci nebo narkomani, případně jinak "nepřizpůsobiví". Paroubek se ovšem zastává represivního programu sociální demokracie pro komunální volby na Praze 5, který sází zejména na pendreky (městské) policie. Sociálfašismus je z historie dobře znám... Demokracie i sociální spravedlnost ale nemůže být pouze pro "slušné" občany. Buď je a je pro všechny, nebo není.

Proč o tom píšu? Čtenáři Facebooku objevili včera mezi stránkami obvodní organizace ČSSD i pasáže z jejího komunálního programu, věnující se negativním jevům, kde mezi narkomanii a gambling autoři na stejnou úroveň dali bezdomovectví. S stejně jako narkomany, tak i bezdomovce, chtějí sociální demokraté na Praze 5 "vytěsňovat" za hranice obvodu PROSTŘEDNICTVÍM POLICIE. Pryč od slušných lidí. Tenhle fašistický blábol je volebním programem ČSSD v Praze 5:

"Nechceme narkomany a bezdomovce na veřejných prostranstvích Prahy 5. Prosadíme proto vyčlenění speciálního oddílu v rámci městské policie, který bude svou prací a přítomností v těchto lokalitách důsledně bránit nežádoucímu shromažďování těchto jedinců."

Zveřejněné pasáže komunálního programu ČSSD způsobily bouřlivou diskuzi. Názory, že "Jirka Dienstbier by měl sociální demokraty v Praze 5 nakopat do řiti", byly z těch nejslušnějších. Místopředseda pražské organizace ČSSD Miroslav Poche konstatoval vzápětí: "už to dělá, nejen on, ale ČSSD je dost decentralizovaná a nemáme na to moc vliv, nehledě na to, kdo je předsedou na P5, že ano..." Otřesná věta, ukazující, jak prohnilý je organismus strany. Že se pod takto absurdní text volebního programu vedle radního Šestáka, který s požehnáním tehdejšího předsedy obvodní organizace Paroubka držel v křesle dlouhá léta starostu Jančíka z ODS, podepsala i husitská farářka Šáchová, je také tristní. S křesťanskou láskou a šíření myšlenek Ježíše z Nazaretu nemá text volebního programu ČSSD v Praze 5 zhola nic společného. Oproti tomu Olin Kalus na facebooku konstatoval: "Začne to s narkomany, s bezdomovci, pak s penzisty, pak se zdravotně-postiženými, pak s nezaměstnanými, pak s homosexuály, pak s křesťany, pak s chudými lidmi. A máme tu genocidu. Takto začínal fašismus v Německu. Činovníci by se měli přede...vším zabývaz tím, proč tu máme narkomany. Protože chtějí zapomenout na to svoje strádání, tak si vezmou drogy, nemohou najít práci, nepochází z bohaté rodiny, tak to vyřeší drogami. Kdyby měli možnost uplatnění, tak by k drogám nenacházeli cestu. Prostě je třeba se těmto lidem věnovat a pomáhat jim a ne je škodit. Ať už jsou to narkomani, bezdomovci,atd. Všichni mají mít právo na důlstojnější život." Nezdá se vám tento názor daleko sociálně demokratičtější, než názor pražského radního ČSSD Pocheho?

Následně nato dnes předseda ČSSD Paroubek zveřejnil na facebooku filipiku na obranu postupu "svých" sociálních demokratů. Že má Paroubek problém s tolerováním "nežádoucího chování", dokázal už jednou: v roce 2005 při komentování technoparty CzechTek. Podle ověřených informací autora článku sdělili Paroubkovi přátelé vedení organizace na Praze 5, že by se chtěl nyní Paroubek vrátit jako předseda obvodní organizace přesto, že se kvůli parlamentním volbám stěhoval do Ústí k svému kamarádovi Bendovi. Přečtěte si, co Paroubek na facebooku na obranu radního Šestáka napsal:

Dnes jsem poprvé viděl billboard, který vyvěsila ve své komunální kampani ČSSD na Praze 5. S textem "Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami" naprosto souhlasím. Proč? Protože také nechci, aby byl někdo závislý na drogách, také nechci, aby někdo přicházel o naději na domov, a už vůbec nechci, aby někdo byl gamblerem. V tom všem souhlasím s přáteli z Prahy 5. S čím však nesouhlasím, jsou dezinterpretace obsahu hesla jejich kampaně, které je, jak doufám -- protože o obsahu a cílech jejich komunální kampaně mne vůbec neinformovali -- v souladu s programem ČSSD. A to nejen s formálním obsahem, ale hlavně cílem.

Na rozdíl od Věcí veřejných nemáme blondýny, ani nápady typu polonahatého kalendáře. Nemáme ani hlídky Věcí veřejných, které poslaly tuto stranu se skoro 11 procenty do parlamentu a díky čemuž má možná 4 ministry, včetně ministra vnitra. Nemáme ani jednoduchá řešení, jaká má pražská ODS, tj. koncentrovat bezdomovce do jednoho tábora.

ČSSD vždy měla a má vizi a celospolečenský cíl. A měla by mít trpělivost, včetně schopnosti říci si uvnitř: chlapci, tohle heslo může být problém. Dříve než to někdo z vnějšku, ale i zevnitř, vezme jako záminku...

Ano, heslo "Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami" může být problém, aniž si ho kdo vezme jako záminku. Fašistický text, zveřejněný pod tímto heslem, řadí sociální demokracii skutečně vedle Dělnické strany mezi extremistické síly.

Zavření heren je záslužné, ale nerealistické. K tomu komunální politici nejsou oprávněni. Bohužel. Buzerace bezdomovců a likvidace nízkoprahových zařízení pro narkomany jejich situaci nevyřeší. Bezdomovci, převážně přespávající v brlozích na březích řeky nebo ve starých budovách depa Smíchovského nádraží, nezmizí, jejich zdravotní ani psychický stav se nezlepší. Pouze jejich život bude ještě složitější. To ale (a)sociálním demokratům nebrání, aby se nerozhodli propagovat tyto cíle:

Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami

 • Nechceme narkomany a bezdomovce na veřejných prostranstvích Prahy 5. Prosadíme proto vyčlenění speciálního oddílu v rámci městské policie, který bude svou prací a přítomností v těchto lokalitách důsledně bránit nežádoucímu shromažďování těchto jedinců. Tento oddíl bude MČ Praha 5 v rámci rozpočtu dlouhodobě podporovat.
 • Zřídíme specializovanou službu obecních hlídačů parků a náměstí pro ochranu veřejnosti před narkomany, bezdomovci a dalšími závadovými osobami v úzké spolupráci s městskou policií
 • Bezdomovce zapojíme do systému veřejných prací při úklidu ulic Prahy 5
 • Odstěhujeme centra pro narkomany mimo obydlené lokality Prahy 5
 • Snížíme počet hracích automatů v objektech MČ minimálně o 50 % do roku 2014 a nebudeme povolovat žádné nové herny
 • Prosadíme důsledné postihy sprejerství a přistižené sprejery zapojíme do systému veřejně prospěšných prací
 • Jako prevenci proti vykrádání aut a vandalismu vybudujeme vlastní kamerový systém MČ Praha 5 pro sledování parkovišť napojený na městskou policii
 • Zřídíme tzv. Bezpečnou linku Prahy 5 -- tísňová volání a bezpečnostní tlačítka pro seniory
 • Zpřísníme postihy proti nepřizpůsobivým občanům
 • Nepřizpůsobivým občanům, kteří zneužívají dávky hmotné nouze, budeme dávky vyplácet formou poukázek na základní potraviny, hygienické potřeby a oděvy
 • Zavedeme důkladné kontroly problematických nájemníků bytů, do kterých zapojíme městské strážníky a terénní sociální pracovníky

Zdroj: Program ČSSD Praha 5 ZDE

Namísto potřebné prevence sociálního vyloučení, vedoucího k bezdomovectví (ochrana příležitostně pracujících, montérů a cestujících dělníků, sociální bydlení, veřejné práce s denní mzdou), namísto nízkoprahové pomoci již existujícím bezdomovcům a narkomanům (chráněné zaměstnání, psychosociální terénní pomoc, lékařská pomoc, dotovaná městem, noclehárny a hygienická centra s teplou vodou, teplým čajem a teplou polévkou), tato sociální demokracie v případech bezdomovectví prosazuje policejní represi a buzerační vytěsňování. Neexistuje jediný zákonný podklad, jak zabránit komukoliv, aby seděl na lavičkách na veřejně přístupném náměstí na Andělu či v parku. Neexistuje jediný zákonný podklad, jak policejně perlustrovat kohokoliv jen proto, že má na sobě zanedbaný oděv. A neexistuje jediný zákonný podklad, jak určit, které shromažďování je žádoucí a které nežádoucí.

Praha je bohaté město. Bezdomovectví a narkomanie je v bohatém městě ukázkou lhostejnosti všech k osudům těch, kteří nedokáží či nemohou obstát v mnohdy přemrštěných nárocích. Je ukázkou bezcitné lhostejnosti politiků i nás samých. Narkomanem se nikdo nerodí. Narkomanem, stejně jako gamblerem či bezdomovcem se lidé stávají, když jejich mozek nedokáže čelit nárokům okolí, složitým situacím, stresu, frustracím. To jsou krize adaptační schopnosti organismu. Postihovat by se měli úžeráci, majitelé heren a dealeři drog, vyssávající z těchto ubožáků poslední koruny.

Podle posledních informací o blbech v Praze 5 jednalo politické grémium strany a přikázalo billboardy stáhnout.

Usnesení předsednictva Krajského výkonného výboru ČSSD Praha ze dne 6. 9. 2010 Předsednictvo Krajského výkonného výboru ČSSD Praha (dále jen PKVV ČSSD Praha) se usneslo, že průběh předvolební kampaně Obvodního výkonného výboru ČSSD Praha 5 (...dále jen OVV ČSSD Praha 5) se neslučuje s ideály sociální demokracie. Přístup k problematice bezdomovectví, narkomanie a podobných sociálních problémů musí být v případě ČSSD veden citlivě a s rozvahou, nikoliv zjednodušeně, populisticky a negativně.

PKVV ČSSD Praha proto vyzývá OVV ČSSD Praha 5 k okamžitému ukončení této části volební kampaně a do budoucna k citlivějšímu přístupu k řešení ožehavých, nicméně velice složitých a nezjednodušitelných problémů pražské komunální politiky, v tomto případě bezdomovectví a narkomanie.

Sociální demokracie řekla během několika málo hodin jasně, že takováto buzerace lidí je nepřijatelná a v rozporu s s cíli této strany, vyjádřenými v sociálních kapitolách jejího programu. Do chvíle, než kontrolní komise sociální demokracie nepostihne či nevyloučí členy volebního výboru Prahy 5 a lídry kandidátky, kteří s tímto programem souhlasili, tuto stranu nicméně nebudu volit. Jako novinář mám možnost psát a upozorňovat na situace, které jsou z celospolečenského hlediska nepřijatelné. Jako občan mám možnost nepřijatelné politiky nevolit. A tak píšu a volit ČSSD tentokrát nebudu. Radní Šesták či poslanec Paroubek jsou pro mne nevolitelní. Fašisty, byť ne hnědé, ale oranžové, volit nechci.

                 
Obsah vydání       6. 9. 2010
6. 9. 2010 Systém především Bohumil  Kartous
6. 9. 2010 Francouzské školství ponižuje žáky
6. 9. 2010 Obrovský skandál týkající se premiérova šéfa pro komunikaci s médii
6. 9. 2010 Fašismus Paroubkovy ČSSD aneb proč už nebudu tuto stranu volit Štěpán  Kotrba
6. 9. 2010 Německo: Jaderná energie ještě nejméně do roku 2036 Marie Saša Lienau
6. 9. 2010 Jak to bylo doopravdy...?!? Ladislav  Žák
6. 9. 2010 Pokus zbavit ministra zdravotnictví svéprávnosti Josef  Mrázek
6. 9. 2010 K rozhovoru s Jochem Boris  Cvek
6. 9. 2010 Překonává česká "sociální demokracie" Dělnickou stranu? Radek  Mikula
6. 9. 2010 Michael  Marčák
6. 9. 2010 Čína v globalizujícím se světě Milan  Valach
6. 9. 2010 Kolik vydrží akademické centrum pro studium resilience (odolnosti)?
6. 9. 2010 Rwandská genocida ve světle aktuální zprávy OSN Daniel  Veselý
6. 9. 2010 Zrození mongolské říše Lev Nikolajevič Gumiljov
6. 9. 2010 Hodnocení tatarského vlivu na ruský superetnos z perspektivy nomádského myšlení Karel  Dolejší
6. 9. 2010 Můžete porovnat vztah k Romům v cizině se vztahem k Romům v ČR? A jakou máte zkušenost s "cizími" Romy? Pavel  Pečínka
6. 9. 2010 Rodokmen, geny a Buddhův zub Jan  Kadubec
6. 9. 2010 Pár slov o sexuální výchově na školách Josef  Vít
4. 9. 2010 Pandury nejen že neplavou, ale jsou rakvemi Štěpán  Kotrba
4. 9. 2010 Zrušení výběrového řízení na ředitele ABS kritizují odboráři z ÚSTR
31. 8. 2010 Michael  Marčák
3. 9. 2010 Gentlemani v ohrožení Michal  Rubáš
3. 9. 2010 Xenofobie na všech stranách? Immanuel  Wallerstein
3. 9. 2010 Obamův projev o ukončení bojových akcí v Iráku, aneb Dějiny píší vítězové Daniel  Veselý
3. 9. 2010 Přehodnocuje Polsko podporu americké zahraniční politice? Karel  Dolejší
3. 9. 2010 Funguje zpoplatnění deníku The Times na internetu?
3. 9. 2010 Vědci navrhli "nezničitelný" beton
3. 9. 2010 Jediné, co Blair dokázal, bylo umrtvit Labouristickou stranu a přijmout thatcherismus
3. 9. 2010 Vysocí pákistánští vojenští činitelé zrušili cestu do USA, poté, co si je bezpečnostní orgány spletly s teroristy
3. 9. 2010 Castro přiznal odpovědnost za pronásledování gayů Štěpán  Kotrba
3. 9. 2010 Péče a krmení pro stroje času John Michael Greer
2. 9. 2010 Máme asi někde problém Ladislav  Žák
2. 9. 2010 Studie Bundeswehru varuje před katastrofálními dopady ropného zlomu na západní svět Karel  Dolejší
2. 9. 2010 O americké revoluci "návratu práce" Miroslav  Tejkl
2. 9. 2010 Husákova normalizace Věra  Říhová
2. 9. 2010 O kempování pod širákem -- odpovědi na dotazy Věra  Říhová
3. 8. 2010 Hospodaření OSBL za červenec 2010

Alkoholismus a bezdomovectví - represe a prevence RSS 2.0      Historie >
6. 9. 2010 Fašismus Paroubkovy ČSSD aneb proč už nebudu tuto stranu volit Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
8. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 2 Ivan  David
7. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 1 Ivan  David
11. 5. 2007 Agapé: 130 000 měsíčně za pobyt desítky bezdomovců Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Kejhající husa nelétá, jenom tloustne Štěpán  Kotrba
19. 12. 2005 Bezdomovci v Senátu   
15. 12. 2005 Spása našich bezdomovců -- čínský císař Kamhi Karel  Moudrý
15. 12. 2005 Sbírka na pomoc bezdomovcům   
12. 12. 2005 Pro bezdomovce nedělá nikdo nic   
31. 10. 2005 Dopady kapitalismu: bezdomovectví Eduarda  Heczková
31. 10. 2005 Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení Jan  Kelbich
31. 10. 2005 Bezdomovectví - pár slov   
20. 10. 2005 O Středoevropanech: Jak se stát v Británii bezdomovcem   
29. 9. 2005 Bezdomovci - pohled z druhé strany