31. 8. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 8. 2010

Liberálové s modrými brožurkami

Na zajímavý a podnětný text "Čtverce, probuďte se: Krychle existují" politologa Pavla Barši reagoval dne 30.8.2010 V Britských listech ekonom Matěj Šuster článkem "Neoliberalismus a neúprosná logika trhu: odpověď Pavlu Baršovi". Pavel Barša (velmi zjednodušeně řečeno) varuje před tendencí vnímat veškeré oblasti života pouze ekonomickou optikou a před snahou podřizovat vše "ekonomické racionalitě", vedoucí k pohlcení politiky i dalších sfér života ekonomikou -- (mými slovy) dle imperativu "vše vyřeší trh a vše je třeba trhu podřídit", a to i tam, kde "trh" nemá či nikdy neměl co dělat.

Matěj Šuster textu oponuje upozorněním, že nezná jediného klasického liberála, jenž by zastával názor, že by bylo nejlepší, kdyby se veškeré lidské vztahy řídily principem tržní směny nebo maximalizace peněžního zisku, načež cituje Hayeka. Pokračuje pak na téma rozlišení oblastí založených na dobrovolnosti (rodina, spolky) a oblastí založených na donucení (sféra financovaná z daní), kdy jednoznačně preferuje co nejmenší donucení (resp. stát) a co nejširší sféru dobrovolnosti (charakterizovanou dobrovolností financování). Tentokrát autor uvádí pro ilustraci příklad ne/dobrovolného financování "hodnotné" kinematografie (v minulosti na BL o něco chytlavěji brojil proti financování gender studies, neb nemají podporu většiny daňových poplatníků).

Problém vidím v tom, že Matěj Šuster dílem reaguje na něco jiného, než o čem píše Pavel Barša, a dílem vedle sebe nepřípadně (a trochu manipulativně) klade do rozporu zidealizovaný obraz "klasického liberála" na jedné straně, a kritiku přízemní reality, resp. kritiku zcela reálných ekonomických "takyliberálů", z pera Pavla Barši. Hayek možná uznával existenci oblastí lidských činností a hodnot, kde nelze uplatnit čistě ekonomická či tržní měřítka, u moci však nejsou klasičtí Hayekové, ale konkrétní "pravicoví" politici, kteří se možná Hayekem občas zaštiťují, ale v praxi uplatňují primitivní ideologii ekonomizace veškerých lidských vztahů a aplikují tržní principy třebas i na počasí, lidská práva či ochranu životního prostředí.

Příkladem tohoto přístupu budiž šéfporadce premiéra Nečase, Martin Říman (na okraj -- byl to on, kdo doporučil svému představenému za poradce Romana Jocha, přitom média ani aktivisty šéfporadce Říman nijak nevzrušuje). V jedné z přednášek pro CEP Martin Říman (rovněž s pomocí Hayeka) názorně vysvětlil, proč jsou obavy z vyčerpání zdrojů (uhlí, ropa atd.) liché, neboť podobnými katastrofickými vizemi byli lidé i státy strašeni opakovaně, avšak vyčerpání zdrojů nikdy nenastalo -- trh vždy objevil nové zdroje, nové technologie, náhražky, náhražky náhražek atd. Proto jsou strašáci vyčerpání zdrojů i snahy o tzv. trvale udržitelný rozvoj zcela mimo mísu. Zaujala mě pak především zmínka o "údajném zániku lesů" (k níž bych možná dodal zmínku o hloupém strašení např. údajným rizikem vyhynutí nosorožců, velryb či jiných živočichů) -- Říman upozorňuje, že "prakticky vždy bychom došli k závěru, že problém existuje právě proto, že daná oblast je nadměrně regulovaná a tržní síly tak nemohou pracovat".

Závěr přednášky "liberála" Římana lze snadno domyslet -- vše vyřeší trh, jakékoliv regulace řešení pouze komplikují či oddalují nebo jsou kontraproduktivní, a lidským aktivitám, byť i na první pohled jakoby destruktivním, netřeba klást žádné meze -- všechno dobře dopadne. Zde jsem měl chuť položit otázku, jak trh vyřeší např. vykácení pralesů kvůli získání dřeva či zemědělské půdy, jak trh vyřeší vybití nosorožců kvůli rohům pro čínské lékárny, jak trh vyřeší úhyn velryb kvůli lovu či nedostatku planktonu. Ekonom asi odpoví jednoduše -- najdou se náhražky a náhražky náhražek. Vykácený prales už nám ale "Trh" neobnoví, velryby a nosorožce neresuscituje. Hodnota v podobě lesa, existence živočišného druhu, přírodního zdroje kyslíku či doly nebo dálnicemi nedotčené krajiny je mimo zorný úhel pohledu "eko-teroristy" (od slova ekonomie), který trhu podřizuje vše a ve svém fachidiotství nenahlédne, že existuje i jiný (stejně legitimní) hodnotový systém než ten, který uctívá čistý volný trh bez regulace jako modlu, která si žádá oběti, ať už v podobě spálené ropy či zeleně nebo v potírání (zelených, rudých, či jen málo ortodoxních) kacířů.

Takzvaní liberálové, vyzbrojeni modrými brožurkami na téma Volný trh, jsou pak ve své zaslepenosti velmi podobní svým úhlavním nepřátelům -- komunistům, bolševikům (vyzbrojeným jinými brožurkami, také s Pravdou). Oběma jde s odpuštěním o žrádlo, o plný žaludek a pouze o něj (tj. o "základnu"). Zatímco pro marxistu (bolševika) je podstatné, aby byl každý průměrný žaludek průměrně plný, stůj co stůj (ať kostel spadne, knihovna zplesniví a ryby v řece chcípnou), chce "pravičák" ("ekonomický liberál", neoliberál), aby se každý, kdo může, resp. "má na to" (vlohy, prostředky, moc), mohl nacpat k prasknutí, stůj co stůj (ať soused chcípne, les shoří, dobytek pomře, knihovna spadne). Středobodem uvažování "levých" i "pravých" bolševiků je tedy panděro ("nadstavba" přijde až s lepšími zítřky) a oba, byť různými prostředky a různými metodami, docházejí ke stejnému žádoucímu, ideálnímu stavu -- na existenci má právo jen to, co je podřízeno panděru a zbytek nechť existuje "na bázi dobrovolnosti", rozuměj na bázi ignorance, eliminace či anihilace.

V oné sféře ignorance se však může octnout vedle Matějem Šusterem zmiňované kinematografie i školství, zdravotnictví, sociální služby, potom policie a obrana, a nakonec třeba justice a vězeňství (již dnes "šetření" vedle zbytných výdajů zasahuje i základní složky a atributy státu, jako je bezpečnost -- v některých obcích, které prý Policii ČR nezaplatí, zkrátka policie, resp. policejní stanice, jednoduše nebudou). Vše lze přece nakonec ponechat soukromé iniciativě (anarchii? či hobbesovské pre-civilizaci?), neb státu a jeho zlotřilých regulací netřeba. Učit mohou dobrovolníci (příp. ať studují jen ti majetní), kulturu nechť podporují výhradně mecenáši, lékařskou péči a útulky pro nemohoucí nechť provozují filantropové a charity, místo policie volme šerifa, zřiďme domobranu či si zaplaťme bezpečnostní agenturu, soud nechť probíhá před místním "kmotrem", jehož vážnost se měří shromážděným kapitálem, nebo v lepším případě před nájemnými rozhodci atd. Nejsme ale na Divokém západě, jsme v Evropě. Tedy, nebudeme přece jak Na Divokém západě. Nebo ano?

                 
Obsah vydání       31. 8. 2010
31. 8. 2010 Kapitalistický realismus Roman  Rakowski
31. 8. 2010 O historickém smyslu českého nesmyslu Karel  Dolejší
31. 8. 2010 Liberálové s modrými brožurkami Jan  Potměšil
30. 8. 2010 Organizace OSN pro zkoumání globálního oteplování "potřebuje reformu"
31. 8. 2010 "Skeptický ekolog" Bjørn Lomborg: Na boj proti globálnímu oteplování je zapotřebí 100 miliard dolarů ročně
31. 8. 2010 Může být svět poháněn solární a větrnou energií?
30. 8. 2010 Michael  Marčák
31. 8. 2010 Policejní stát Petr  Jánský
31. 8. 2010 Neklid v justici Zdeněk  Jemelík
31. 8. 2010 Vesmír online
31. 8. 2010 Iráčané chtějí, aby americká vojska neodcházela
31. 8. 2010 Soukromý sektor nedokáže zaměstnat lidi propuštěné v důsledku vládních škrtů
31. 8. 2010 Británie a Francie v rámci úspor uvažují o sdílení letadlových lodí
31. 8. 2010 Vojenská základna na Islandu se stane soukromou školou pro boje se sovětskými stihačkami
31. 8. 2010 Muzicírování v Dubu na Moravě Boris  Cvek
31. 8. 2010 Což takhle dát si Senát? Pavel  Kopecký
31. 8. 2010 Česká republika na cestě k řízené demokracii? Jan  Prokeš
30. 8. 2010 Putin: Demonstranti bez povolení dostanou "ránu do kebule"
30. 8. 2010 Jak podojit Vietnamce Pavel  Pečínka
30. 8. 2010 O čem Lidový dům sní... Ladislav  Žák
30. 8. 2010 Vyšetřování útoku na Flotilu svobody -- čtyři různé komise, čtyři různé výsledky? Petra  Šťastná
30. 8. 2010 Čím vyšší školné, tím lepší univerzita? Jan  Čulík
30. 8. 2010 Chce se někdo ještě učit cizí jazyky?
30. 8. 2010 Hrozba propouštění na katedře cizích jazyků, Swansea University
30. 8. 2010 Proti korupci lze bojovat jedině provokacemi Jan  Čulík
30. 8. 2010 Ani provokace nejsou v Česku vůči korupci účinné
30. 8. 2010 Kurzarbeit, "oživlý mrtvý" kapitalismus a budoucnost levice Greg  Evans
30. 8. 2010 Sekejte trávu kosou, ne sekačkou! Boris  Cvek
30. 8. 2010 Dvojí zemědělství John Michael Greer
30. 8. 2010 Neoliberalismus a "neúprosná logika trhu": odpověď Pavlu Baršovi Matěj  Šuster
30. 8. 2010 Sovětská invaze v srpnu 1968 samozřejmě byla agrese
30. 8. 2010 V ČSSR nezavraždili ani jedného jediného človeka...!!!
30. 8. 2010 Individuální práva lůzy Martin  Profant
30. 8. 2010 Jak Gorbačov obětoval britské horníky
29. 8. 2010 Bývalý britský ministr zahraničí: Británie jednala proti americkému mučení příliš pozdě
29. 8. 2010 Tony Blair na Bushovo přání bránil Gordonu Brownovi, aby se stal britským premiérem
12. 10. 2010 Zkušená účetní nabízí své odborné služby za velmi rozumné ceny
27. 8. 2010 "Nestoudné lži a diletantismus Jaroslava Spurného"
3. 8. 2010 Hospodaření OSBL za červenec 2010