26. 8. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 8. 2010

"To jako Žid vím"?

Nakonec také o nesamozřejmé lidskosti

Bude to velmi tenký led, na který teď o tom pozdním létě vstoupím. To vím. Kdyby tu bylo mládí v žilách, byla by aspoň v něm omluva. Takže takto?

Tuto část titulku jsem si přečetl náhodou (a zadarmo, byť dokonce nechtě) z novin cestujícího v tramvaji o dvě řady před sebou. Bylo to v dnešní MFD. Zřejmě se jednalo v řádcích pod titulkem o problematice lidských práv. Zájemce o tuto závažnou tématiku si článek jistě rád přečte. (S přílohou, za 18 Kč. Takže ne zrovna kale se dopouštím hloupě tutlané inzerce.)

Nevím zatím, o čem přesně se v článku psalo. Jen si troufnu připomenout, nač asi článek v novinách nemá "prostor". Výraz "Žid", s velkým počátečním písmenem, znamená graficky příslušnost k národu. Tentýž výraz, ale psaný "žid", označuje náboženskou příslušnost. Tohle splývalo pro biblické časy; takže nositelé a udržovatelé hebrejské tradice byli "Židy".

Dnes existuje stát Izrael, takže už tu budeme mít problém. Za "Izraelce" můžeme považovat tamní židy. Přitom jsou občany Izraele také na jeho území usazení Palestinci. Ti pochopitelně "Izraelci" nejsou, i když -- jako občané Izraele -- mají občanská práva (třeba právo volit a být volen do izraelského parlamentu). A pak tu máme miliony židů mimo území Izraele (od ortodoxních, přes liberální, až po ty nábožensky vlažné). Pro dobu před vznikem státu Izrael a zhruba hned po dobytí Jeruzaléma římskými vojsky roku 70 našeho letopočtu by nebylo jen gramatickým problémem, jak nositele židovské tradice v diaspoře nazývat. Důraz na víru by z příslušníků diaspory činil především "židy". Jako příslušníci násilně rozptýleného národa po pádu Jeruzaléma by zároveň byli "Židy". Obojí svým způsobem ovšem splývalo. S převahou náboženské úcty k vlastní tradici dané Torou (především odkazem výrazně rekapitulovaným v Deuteronomiu, hebrejsky "Devarim", 5. kniha Mojžíšova).

Pokud si připomeneme, že po tzv. babylónském zajetí nemálo Židů nevyužilo možnosti vrátit se do vlasti, protože se zřejmě během těch dvou generací již "zabydleli" v zemi zprvu nuceného pobytu, byli pak nadále spíše jen "židy". Vždyť nadále udržovali své náboženské rituály a víru, která je doprovázela. Přitom přijali dobrovolně svou novou -- a zprvu vnucenou -- státnost. Málokdo z nás se asi zamýšlí nad tím, že židé přinášeli všude, kam přišli, svou podnikavost (protože především křesťané jim jiná zaměstnání zakazovali vykonávat). Také by se nemělo mezi námi zapomínat na svévolná ukrutenství, kterým byli židé vystaveni především během druhé světové války od nacistů.

(Nedávno bylo také výročí, kdy po víc než dvouletém riskantním úkrytu německé Gestapo po udání odhalilo úkryt rodiny Frankovy, kde psala svůj deník tehdy už 15-letá Annie, Anička. K zatčení došlo 4. srpna 1944. Všech osm skrývajících se židů bylo rychle odsunuto do koncentračních táborů. Autorka deníku zemřela v březnu 1945 na tyfus. Ale její deník se kupodivu uchoval a vyšel hned roku 1947. Byl přeložen do víc jak 50 jazyků. Četli jste o tom zbytečném a nelidském utrpení? Četli jste také o neokázalém a existenčně nanejvýš riskantním počínání těch, kteří se -- s úspěchem, byť dočasným -- pokusili vyrvat s nasazením vlastního života pár životů jiných ze spárů zvlčilé okupační moci?)

                 
Obsah vydání       26. 8. 2010
26. 8. 2010 Úvahy o současné české společnosti Václav  Adam
26. 8. 2010 Legální podvod? Příspěvek do diskuze Věra  Říhová
26. 8. 2010 Zkušenost ze zdravotnictví ze Skotska a z ČR
26. 8. 2010 České zdravotnictví žije z vydírání personálu
26. 8. 2010 Jsou tábory pro kohokoliv špatné? Věra  Říhová
26. 8. 2010 V ČR bych nedůvěřoval NIKOMU, kdo nabídne osamělé důchodkyni peníze za byt Jan  Čulík
26. 8. 2010 Legální podvod, regulace a zpětná hypotéka Miloš  Kaláb
24. 8. 2010 Legální podvod? Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík, Fabiano  Golgo
26. 8. 2010 Jaký Kraken zachvátil ČSSD? Miloslav  Štěrba
26. 8. 2010 "To jako Žid vím"? Miloš  Dokulil
26. 8. 2010 "Žid", nebo "žid"? - drobná historická vzpomínka Jan  Čulík
26. 8. 2010 Myslet jako ekosystém John Michael Greer
26. 8. 2010 Britská vláda bude možná za plánované finanční škrty pohnána před soud
26. 8. 2010 Evropská unie plánuje zvýšit svůj rozpočet do r. 2013 o 7,3 procent
26. 8. 2010 Izrael hrozí, že uvězní pokojného aktivistu
26. 8. 2010 K babyboxům
26. 8. 2010 Hormonální disruptory objeveny v kaprech a sumcích z čínské řeky Jang-c'
25. 8. 2010 Jemen: Protiteroristické akce vlády mají na svědomí stovky mrtvých
25. 8. 2010 Nejde o Jocha -- jde o mnohem víc Miroslav  Polreich
25. 8. 2010 Stručně: cesta k renesanci sociální demokracie Lukáš  Rázl
25. 8. 2010 Obavy z nové recese: objem prodeje nemovitostí v Americe radikálně poklesl
25. 8. 2010 Google Books: Katastrofa pro seriozní badatele
25. 8. 2010 Ekonomika vzdelaných nezamestnaných
25. 8. 2010 Kam se poděla kvalita? Nikola  Slabáková
25. 8. 2010 Přichází podzim - a s ním ekonomická krize
25. 8. 2010 Klimatické změny poškozují podnikání
24. 8. 2010 Spory v Ústavu pro studium totalitních režimů pokračují
24. 8. 2010 Tahle země není pro slabý Jan  Mertl
23. 8. 2010 Proč došlo v Německu v 19. století k obrovskému rozvoji průmyslu?
23. 8. 2010 Čeští výrostci zmlátili mladého Rusa "za 21. srpen" Fabiano  Golgo
23. 8. 2010 Mrtví už sociální dávky nepobírají Vít  Klíma
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
3. 8. 2010 Hospodaření OSBL za červenec 2010