7. 4. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 4. 2010

Hrad šíří nepravdy

Poradce prezidenta ČR Michal Petřík si klade v titulu svého příspěvku otázku: "Bylo poválečné Československo srovnatelné s nacistickým Německem?" Odpověď na ni zní: Ano, a velmi. [Tomáš Krystlík: Zamlčené dějiny. Beta Books, Alfa Nakladatelství, s. r. o., Praha 2008; Kaplan, Karel: Poválečné Československo. Československo 1945--1948. Národy a hranice, národní politika. München 1985]

Poválečné vyhánění neslovanských spoluobčanů z ČSR definici genocidy splňuje, ne že ne. Genocida (např. podle francouzského zákoníku) je "realizace odsouhlaseného plánu, který směřuje k částečnému nebo plnému vyhlazení národní, etnické, rasové, náboženské nebo skupiny stanovené podle nějakého jiného svévolného kritéria." [Courtois, Stéphane: Die Verbrechen des Kommunismus. In: Courtois, Stéphane, Werth, Nicolas, Panné, Jean-Louis, Paczkowski, Andrzej, Bartošek Karel, Margolin, Jean-Louis: Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror. Piper, München, Zürich 1998] První nepravda poradce prezidenta ČR. Nebo Michala Petříka coby soukromé osoby nemající s prezidentem nic společného?

Terminus technicus postupimská dohoda je nonsens, neb žádná neexistuje. Výsledkem Konference v Berlíně, jak zněl oficiální název, byl pouze protokol a zpráva, v nichž se shodně pravilo: "Tři vlády prozkoumaly tuto otázku ze všech hledisek a UZNÁVAJÍ, že se má do Německa uskutečnit transfer německého obyvatelstva...", což nemá povahu mezinárodní smlouvy (dohody). [Churaň, Milan: Postupim a Československo. Mýtus a skutečnost. Libri, Praha 2006] Druhá nepravda.

Sudetoněmecký majetek nebyl započítán na margo reparací. Češi toho docílili po enormním úsilí, protože jinak by ČSR hrozilo, že by nedostala nic, nebo by musela za Německo hradit reparační nároky. [Kučera, Jaroslav: "Der Hai wird nie wieder so stark sein" Tschechoslowakische Deutschlandpolitik. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 2001] Opak, neshodující se s fakty, ale tvrdí pan poradce Petřík.

ČSR byla uhrazena většina přiznaných reparací z konference v Paříži koncem roku 1945. V reparační kategorii B obdržela ČSR z 18 států místo 4,57 % z celku jen 4,23 %, tedy 93 % slíbeného podílu pařížskou reparační konferencí, v kategorii A místo 3 % jen 1,95 %, tedy 65 % slíbeného podílu. [Kučera, Jaroslav: "Der Hai wird nie wieder so stark sein" Tschechoslowakische Deutschlandpolitik Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 2001; Tomáš Krystlík: Zamlčené dějiny. Beta Books, Alfa Nakladatelství, s. r. o., Praha 2008] Poradce prezidenta republiky ale tvrdí opak.

Tzv. Ausgleich (vyrovnání za majetek zanechaný v ČSR) a započtení příspěvků na důchodové zabezpečení z let odpracovaných v ČSR byly německou spolkovou vládou zaplaceny zástupně za československý stát. [www.sudeten.de a websites státní správy BRD] Pátá nepravda přicházející z Hradu.

Česká strana vyjádřila své politování nad poválečným českým terorem pouze pro účely podepsání Česko-německé deklarace. Jinak by deklarace nebyla podepsána. Omluvit se bývalým spoluobčanům, kromě Lva Prchaly, se dodnes neodvážil žádný český politik. [Kalvoda, Josef: Z bojů o zítřek. Moravia Publishing Inc, díl 1 až 3, Toronto 1995, 1996, Dílo, 1998] Havel se sice omluvil, ale kvůli své touze se znovu stát prezidentem svou omluvu odvolal. Šestá nepravda.

Vysídlení sudetští Němci nezavinili rozpoutání druhé světové války. Sedmá nepravda v článku Michala Petříka. [Válka vznikla až po téměř roce po odstoupení československých území Německu. Poznámka autora tohoto textu: Poněkud rušivé uvádění pramenů v časopiseckém článku je na výslovné přání pana Čulíka.]

Jelikož prezident republiky se nedistancoval od nepravd šířených svým poradcem, je každý oprávněn se domnívat, že jsou to i jeho názory. Představa je to hrozná, protože kdo jiný by měl mít v tom větší jasno než činitel ústavní? Nebo i jinak. Když má takové názory Hrad, jaképak představy o tom má asi prostý lid? Lépe nevědět. Je s takovým množstvím mylných názorů prezident vůbec schopen vykonávat svou funkci?

                 
Obsah vydání       7. 4. 2010
7. 4. 2010 Smlouva START II a paradoxy současného jaderného věku Rudolf  Převrátil
7. 4. 2010 "Kauza Topolánek" aneb mediální konstrukce reality Jiří  Simonides
8. 4. 2010 Ohrožuje superrychlý člun v íránském arzenálu americké letadlové lodě? Karel  Dolejší
7. 4. 2010 Vatikán napadl údajnou "nenávistnou protikatolickou kampaň"
7. 4. 2010 Poučení synovské František  Halas
7. 4. 2010 Změna v americké jaderné strategii
7. 4. 2010 Wikileaks zveřejnila video, kde američtí vojenští letci zabíjejí irácké civilisty
7. 4. 2010 Při útocích v Bagdádu 50 mrtvých, obavy z obnovení války
6. 4. 2010 K dění kolem volby a nástupu nového vedení
7. 4. 2010 Hrad šíří nepravdy Tomáš  Krystlík
7. 4. 2010 Tři němečtí vojáci zabiti v boji s Talibánem
7. 4. 2010 Lubrikant intelektuální diskuze Štěpán  Kotrba
7. 4. 2010 Námitky zaujaté obhajobě Pavel  Urban
7. 4. 2010 Měli bychom se naučit myslet konzervativně? Pavel  Urban
8. 4. 2010 Čerstvé lednové jahody by byly lepší než sušené loňské bukvice Karel  Dolejší
7. 4. 2010 O kapitalismu skutečně s láskou
7. 4. 2010 Malíř Houkal a jeho syn na mizině Josef  Vít
6. 4. 2010 A nejhlouběji vidím nenávist Ladislav  Žák
6. 4. 2010 Spisovatel Jaroslav Durych: Na komunismu mi imponuje vraždění
6. 4. 2010 Jak je příjemné krást
7. 4. 2010 Jak je příjemné krást? Jiří  Kadeřávek
7. 4. 2010 Jak dál při distribuci knih?
6. 4. 2010 ÚSTR nesmí být zařízením žádné politické strany Vilém  Prečan
6. 4. 2010 Zbraně posledního soudu Oskar  Krejčí
6. 4. 2010 Chcete mě kriminalizovat za to, že čtu nějaký text, jehož původ je neznámý?
6. 4. 2010 Jaký politik jsi ty, čtenáři Britských listů? Miloslav  Štěrba
6. 4. 2010 Varovná analýza pocitu bezpečí na území Prahy
6. 4. 2010 Na lenost žáků doplácí výuka v náročných oborech Vladimír  Wagner
6. 4. 2010 Casus belli a Spojené státy americké versus Írán Ivo  Šebestík
5. 4. 2010 Dnešní ODS: unikát "spiknutí bezvýznamných" Boris  Cvek
7. 4. 2010 Rady pro špatného řečníka Kurt  Tucholsky
5. 4. 2010 Já jsem se také rozčílil Jan  Kadubec
5. 4. 2010 Čtenářská obec Britských listů stále pomalu roste
1. 4. 2010 Hospodaření OSBL za březen 2010

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2010 Hrad šíří nepravdy Tomáš  Krystlík
5. 3. 2010 Rakouský prezident nic nového neřekl Richard  Seemann
1. 2. 2010 Jak hovořili Hitler a Heydrich o budoucím osudu Čechů Richard  Seemann
26. 1. 2010 Michael  Marčák
14. 10. 2009 Klaus mezi Lisabonskou smlouvou a Benešovými dekrety Jan  Hradil
13. 10. 2009 "Benešovy dekrety" a hrozba retroaktivity? Miloš  Dokulil
10. 10. 2009 Premiér Jan Fischer nemluví pravdu Jan  Čulík
13. 5. 2009 Copak musí být dokumentárně inzerovaný film dokumentem? Miloš  Dokulil
11. 5. 2009 Sedmdesát let od nacistické okupace Brna Pavel  Pečínka
2. 3. 2009 Zločinní Češi jsou komunistickým rasistickým kontrarevolučním národem :-) Karel  Dolejší
30. 10. 2008 Kde je ona česká státní idea v dnešní politice ODS? Ogňan  Tuleškov
8. 9. 2008 Francouzský Mnichov 1938 : "Spíš Hitlera než Lidovou frontu" Karel  Košťál
23. 8. 2006 Beneš a nenucená nadřazenost Martin  Škabraha
15. 6. 2006 Sudetoněmecký den nepřinesl nic nového Richard  Seemann
2. 2. 2006 Benešovy dekrety Alois  Matuška