30. 3. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 3. 2010

Vítejte v antropocénu

KD│ Vítejte v antropocénu - "lidské epoše". Geologický čas se může jevit coby vytesaný do kamene, a určitě tomu tak bylo (pokud jsme ho tak definovali) během posledních 12 000 let holocénu. Ale relativně stabilní meziledové klima holocénu, tak pohostinné, že dovolilo vznik lidské civilizace, se zřejmě blíží svému závěru, napsala Alison Hawkesová pro server Terra Daily.

Geologické epochy jsou obvykle definovány výraznými změnami v sedimentárních vrstvách. Takže co činí současnost v geologickém smyslu tak odlišnou? Ještě dlouho poté, co všichni odejdeme, v miliony let vzdálené budoucnosti, bude nějaký inteligentní život schopen v příslušných vrstvách půdy po celém světě najít jasné známky lidské činnosti.

Došlo k narušení přírodních procesů v masovém měřítku. Klimatické změny, masové vymírání druhů, eroze půdy, vyklučená země, znečištění, radioaktivní izotopy z jaderných zkoušek, stoupající hladiny moří: Všechny tyto lidmi vyvolané změny vytvářejí jasné vzorce změn, které jsou zdokumentovány v půdě.

Označení antropocén bylo použito neformálně laureátem Nobelovy ceny chemikem Paulem Crutzenem, který v roce 2002 razil tento výraz zcela nevědomky na konferenci, kde podle jeho citace v Encyclopedia of Earth "...někdo pronesl něco o holocénu. Najednou mě napadlo, že to bylo špatně. Svět se příliš změnil. Tak jsem řekl: 'Ne, my jsme v antropocénu.' Na to slovo jsem prostě přišel impulzivně. Všichni byli v šoku. Ale zdá se, že se to ujalo."

Článek v časopise GSA Today (jde o odborný měsíčník Americké geologické společnosti), zpracovaný autorským týmem pod vedením Jana Zalasiewicze, zkoumá možnost oficiálního přijetí koncepce antropocénní epochy celou geologickou komunitou. Tento článek podrobně sleduje, jak lidská činnost zanechávala stopy v geologických záznamech; začíná to od poloviny holocénu, odkdy existují biotické důkazy o pylu plevelů a zbytcích pěstovaných rostlin v oblastech s lidským osídlením, přes vrstvu znečištění olovem, které se usazovalo v polárních ledových čepičkách, až po usazeniny v rašeliništích vznikající od řecko-římských dob prakticky dodnes.

Autoři píší:

"Lidskou činnost pak může pomoci charakterizovat holocénní vrstva, ale tato činnost ještě nepostačovala k vytvoření nových, globálních environmentálních podmínek, které by mohly vyústit v zásadně odlišný stratigrafický signál."

To se začalo dít teprve během průmyslové revoluce, která vyústila v dramatickou erozi způsobenou rozšířením zemědělství a stavebnictví, v přehrazení většiny velkých řek a tím změnu sedimentárních modelů, ve vlny vymírání druhů a nahrazení přirozené vegetace zemědělskými monokulturami, okyselování oceánů, a samozřejmě v nárůst atmosférických koncentrací oxidu uhličitého.

Prudký nárůst teplot srovnatelný s předpověďmi vyplývajícími z modelů klimatických změn nebyl zaznamenán od období třetihor před 66 miliony lety, kdy savci nahradili plazy v roli převládajících obratlovců, uvádí článek.

Učinit první krok k tomu, aby byl antropocén oficializován, a vybrat datum, kdy vlastně začal - to není zrovna snadný úkol, vezmeme-li v úvahu, že vliv člověka po celém světě v průběhu dějin nebyl uniformní. Dává smysl začít od zahájení průmyslové revoluce na Západě?

Jedním jasným znamením, že jsme již hluboko v antropocénu, je každopádně to, že hovoříme nejen o ničení Země lidmi, ale také přemýšlíme o způsobech, jak je napravit pomocí geoinženýrství.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

                 
Obsah vydání       30. 3. 2010
30. 3. 2010 V ČR letí homosexuální porno
30. 3. 2010 Nesmysly na Novinkách Boris  Cvek
30. 3. 2010 Nelítostné verdikty Petra Nečase vůči invalidům nepřekvapují Petr  Nachtmann
29. 3. 2010 Děsivé výročí obléhání Sarajeva
30. 3. 2010 Pietní soucit, nebo politická manipulace? Radek  Mikula
30. 3. 2010 Britové nechtějí ani labouristy, ani konzervativce
30. 3. 2010 Ohnisko pedofilního problému není přece v papežském majestátu! Miloš  Dokulil
30. 3. 2010 Moorův film O kapitalismu s láskou a jeho význam pro ČR
30. 3. 2010 V Británii se neplatí za zdravotnictví
30. 3. 2010 Brněnští muslimové odsuzují útoky v Moskvě
30. 3. 2010 Přijímací zkoušky "Scio" je třeba hodnotit se znalostí věci Bohumil  Kartous
30. 3. 2010 Testy Scio vedou k větší rovnosti příležitostí
30. 3. 2010 Medveděv: "Zničíme ta zvířata"
30. 3. 2010 Optimističtí britští teenageři si myslí, že budou vydělávat 150 000 Kč měsíčně
30. 3. 2010 Britští poslanci požadují revizi britského vývozu zbraní
29. 3. 2010 Petr Nečas zamítal invalidní důchody častěji
30. 3. 2010 Vítejte v antropocénu
29. 3. 2010 Proč Pentagon neplní pětiletku? Karel  Dolejší
30. 3. 2010 Kapitalismus vytvořil pro svobodu podmínky Pavel  Urban
30. 3. 2010 Pan Urban v lednu na jahodách, aneb Kde jsou ty časy Karel  Dolejší
30. 3. 2010 Trest smrti v roce 2009 -- popravovalo se i z politických důvodů
25. 3. 2010 Čulík a psychologie moci aneb Ve smyčce
30. 3. 2010 Vachkův film Spřízněni volbou z r. 1968 se bude promítat na FFUK
30. 3. 2010 Raketová dostatečnost
30. 3. 2010 Zoufale malá míra reflexe současného stavu
29. 3. 2010 Stárnoucí britští špioni nezvládají internet
29. 3. 2010 "Mimořádně přátelský vztah" Británie k USA skončil
29. 3. 2010 Bolševická prasata a lynčování v Britských listech
29. 3. 2010 Internet nám vnucuje přítomnost
29. 3. 2010 Interregnum
28. 3. 2010 Pozor, transakce do zahraničí se ve webové aplikaci "nepotvrzují"
29. 3. 2010 Tak už i Rýn... Ladislav  Žák
27. 3. 2010 Není vám stydno, pane ministře?
17. 7. 2010 Starejte se o maminku, přijdete o invalidní důchod Jan  Čulík
27. 3. 2010 Vždyť se vždycky bojuje především o principy a programy! Miloš  Dokulil
30. 3. 2010 Parlamentarismus není demokracie Jiří  Polák
26. 3. 2010 Jak Hřebejk bojuje s antikomunismem Jan  Čulík
24. 3. 2010 Hospodaření OSBL za únor 2010

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2010 Vítejte v antropocénu   
29. 3. 2010 Interregnum   
25. 3. 2010 Právníci EPS: Exministr Dusík nepostupoval v souladu se zákonem, když po obdržení nezávislé studie odmítl vydat ČEZu negativní stanovisko pro obnovu Prunéřova.   
25. 3. 2010 ČEZ: Emise CO2 jsou neškodné   
22. 3. 2010 EPS vyzývá premiéra Fischera, aby objasnil, zda je v kauze Prunéřov v kontaktu s ČEZem   
22. 3. 2010 Stručné vyjádření ke krizové komunikaci ČEZ o zprávě DNV k Prunéřovu   
19. 3. 2010 Dusík opouští vládu. Nehodlá se dívat na obnovu Prunéřova   
12. 3. 2010 "Martine, nešetři na zdraví Severočechů"   
12. 3. 2010 Exergetická krize John Michael Greer
9. 3. 2010 Od marxovek k mayovkám, aneb Bledá tvář jen usedavě pláče, když má místo chleba jíst koláče Karel  Dolejší
8. 3. 2010 Bod nula systémového kolapsu   
2. 3. 2010 Špinavá pravda o "čistém uhlí"   
2. 3. 2010 Německá pobřežní města se obávají zaplavení   
26. 2. 2010 Za hranice "zeleného kapitalismu"   
18. 2. 2010 Norsko vybuduje největší větrnou turbínu na světě