11. 1. 2010
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 1. 2010

Česká wikipedie je zaujatá

Její místní administrátoři si ji ukradli

Kdo si zaslouží mít na wikipedii heslo? Co musí člověk dokázat, aby byl považován za dostatečně důležitého a zasloužil si článek v této demokratické virtuální encyklopedii?

Jedním z velkých problémů české komunity jsou její tendence vytvářet exkluzivní skupinky, které "spolu mluví". Není to jen český problém, ale je to nemoc, která je v tomto státě silně rozšířená. Češi jsou malý a homogenní národ a mají tradici potlačovat jinakost (tedy to, co se nesrovnává s jejich představou civilizovaného chování - je ironické, že je to kodex, který jim zjevně vnutili Habsburkové).

An English version of this article is in CLICK HERE

V každé skupice, která "spolu mluví", se tolerují jen lidé s obdobnými názory. Vůči výrazným názorům, projevovaným na veřejnosti se uplatňuje diskriminace. Nemluvě o tom, že když se někdo odváží odlišovat se od provinčních názorů většiny, je označen za "buřiče" a protože je buřič, "my" máme právo se před ním ochraňovat, protože porušuje přijímané normy. Když všechny matky bijí své děti, žádná matka si přece nedovolí říct, že je to brutalita...

Schopnost vpustit do svého soukromí ty, kdo mají odlišné názory, je v Česku velmi vzácná. Proto často poukazuju na to, že jediným takovým prostorem jsou Britské listy. Uvědomte si: zveřejňuje snad někdo jiný v ČR tak obrovský rozsah nejrůznějších názorů a zejména, existuje v ČR snad nějaké jiné médium, které by dovolilo, aby spolu členové redakčního týmu a čtenáři vedli veřejně úporné diskuse? Dovoluje snad nějaký jiný šéfredaktor v České republice vydat ve svém médiu názor, že je "vůl"?

Čtenáři možná nevědí, že já píšu své články anglicky a sleduji nevěřícně a s obdivem, že Jan Čulík tráví dlouhé hodiny tím, že překládá do češtiny mé útoky proti němu, aniž by je jakkoliv cenzuroval či aniž by to jakkoliv ovlivnilo naši spolupráci či přátelství. Když měl jeden jiný člen redakčního týmu Britských listů pocit, že na něho útočím, odmítl přeložit do češtiny článek, který jsem napsal (v té době dělal vydání). Křičel na mě, že není masochista. Jako kdyby kritika, bez ohledu na to jak neférová, mohla zabíjet...

Vzpomínám jak jsem si kdysi přečetl výrazný článek, který proti mě napsal v už dávno neexistujícím Světě namodro tehdejší počítačový maniak z Mimoně Filip Rožánek. Psal něco o tom "Fabianovi, o tom brazilském šťouralovi". Nesouhlasil jsem ani s jediným slovem v tom článku, ale moc se mi líbil jeho styl a nabídl jsem Filipovi, aby začal pracovat pro časopis, který jsem tehdy vedl, protože jsem poznal, že je talentovaný. On to pak brzo dokázal vlastním úsilím a stal se na české mediální scéně významným hráčem, navzdory svému neuvěřitelnému mládí.

O mnoha věcech se neshodneme dodnes a Filip je také jedním z těch lidí, jimž se nelíbí mé anarchistické názory, avšak já před jeho kritikou nikdy zbaběle neutíkám, protože mám dostatečné množství sebejistoty, abych dokázal přijímat kritiku a také abych byl schopen vyjít s lidmi, kteří myslí jinak než já. Asi je to důsledkem toho, že jsem vyrůstal v multikulturním prostředí. A rodiče mě nepotlačovali natolik, nakolik potlačují průměrní čeští rodiče své děti. To, že jsem navštěvoval anglikánskou školu, která podporovala kreativitu a svobodné myšlení, asi taky pomohlo.

Neschopnost dát prostor opozici má v Čechách zjevně své historické kořeny a obyvatelstvo, které vyrostlo ve vězení, nejenom prostorově, ale i ideologicky, stále ještě ovlivňuje i ty jedince, kteří se za komunismu vůbec ještě ani nenarodili. Také jsem přesvědčen, že všeobecně přijímaná "matka diktatura" v tomto národě učí děti od útlého věku, že nezáleží na tom, že nemají pravdu, stačí mít moc svou "pravdu" vnutit druhým. Pojmu fair play se v Česku každý jen vysmívá. Vládne tu materialismus a cynismus a tyto vlastnosti jsou silnou oporou pro všechny, kdo jednají sobecky.

A česká wikipedie projevuje všechny tyto provinční předsudky.

Filip Sklenář se stal nechvalně známým jako autor kontroverzních článků například o křesťanství, efebofilii nebo o tom, jak by se z Jana Palacha neměl dělat hrdina. Hnus vyvolal u těch, kdo nesnášejí homosexuální erotiku (na rozdíl od Roberta Vana, jehož hladká osobnost způsobila, že i jeho fotografie nahých prostitutů, s nimiž pohlavně obcoval, jsou přijatelné a vystavují se jako umělecká díla).

Takže Filip Sklenář se stal všude, i na wikipedii, nežádoucí osobou.

Filip Sklenář napsal pro wikipedii mnoho důležitých článků. Wikipedia byla pojata jako demokratická instituce. Až na to, že její zakladatel netuší, co se děje v Česku. Kvůli osobním antipatiíém - nikoliv v důsledku neznalostí či špatného stylu - bylo Filipu Sklenářovi zabráněno, nejen aby psal pro wikipedii hesla, ale i aby měl vlastní heslo. (Důkazem, že šlo o osobní antipatie, a nikoliv o nedostatek znalostí, je to, že poté, co Filipa Sklenáře z wikipedie vyhodili, napsal ještě nejméně 90 hesel, pod různými přezdívkami a z různých IP adres v internetových kavárnách v Ostravě.

V té úzké konzervativní skupince pseudointelektuálů, kteří si ukradli českou wikipedii a zacházejí s ní jako s osobním vlastnictvím, vznikla dlouhá a absurdní debata.

Jestliže wikipedista napíše článek, v němž je chyba, úkolem ostatních má být odstranit to chybu, ne zlikvidovat osobu.

V úzkoprsých a diskriminačních vnitřních diskusích o tom, proč Filip Sklenář nemá mít na wikipedii vlastní heslo, nalezneme argumenty, které jsou motivovány čistě závistí, jako například tento:

"Člověk, který vykouřil polovinu ocasů od Košic až po Amsterodam by si heslo určitě zasloužil, ale dokud o tom nevyjde článek ve 100+1 ZZ hlasuji pro smazání. --Ladin 11. 9. 2008, 12:56 (UTC)"

Je tento člověk, který dokáže napsat takto vulgární a zaujatou větu, přijímán jako wikipedista? Jeho snad kolegové berou vážně? Samozřejmě, protože všichni spolu chodí na pivo a mají stejný hodnotový systém...

"Jsem pro smazání, ale radši nebudu komentovat.--Mirek256 11. 9. 2008, 15:06 (UTC)"

Výborně. To je typické. Nedokážu říct, proč jsem proti, ale jsem proti. A můj hlas by se měl započíst, přestože v něm není žádná logika a nic nedokážu vysvětlit. Jenže o tom, zda by měl mít Filip Sklenář vlastní heslo, by se mělo veřejně diskutovat. Nemělo by to být založeno na jediném, nezdůvodněném názoru. Mirek si prostě myslí, že on má pravomoc potlačovat. Až na to, že jeho moc pochází z toho, že je členem oné frakční skupinky lidí, co "spolu mluví"

"Encyklopedicky nevýznamný pisálek a provokatér. -- Paulus 11. 9. 2008, 20:13 (UTC)"

Zajímavé: tak to, že je někdo provokatér, je důvodem, proč nemá být ve wikipedii? A čím to, že Paulus je encyklopedicky významným pisálkem? Má na to snad bumážku, anebo je to prostě kamarádšoftem s ostatními?

"Nevidím jako významného autora. V tomto rozsahu publikuje prakticky každý vysokoškolsky vzdělaný občan ČR. -- Komentator 12. 9. 2008, 19:54 (UTC)"

A proč by měl někdo brát vážně, že jakýsi anonymní Komentátor "nevidí" Filipa Sklenáře jako "významného"? Může někdo vůbec pochybnovat, že všechny tyto "důvody" jsou osobní? Filipa Sklenáře tito lidé prostě nenáviděli, stejně jako jeho "extremistické" názory. Důležité je zdůraznit, že do Wikipedie Sklenář nepsal žádné extremistické ani falešné názory.

Administrátor se vyjádřil takto:

"Zdůvodnění

Nedostatečná encyklopedická významnost. Vydal jedinou knihu, kterou ale nezná žádná významná knihovna [1], zda-li (sic!) nějaká (nenalezl jsem). Ač se sám označuje za novináře, nemá odpovídající vzdělání, nikdy nepracoval v žádné redakci (pokud ano, prosím o doložení), ale především, to že jsou (byly) otiskovány články v několika e-časopisech nezakládá encyklopedickou významnost. Nejvíce článků bylo otištěno v Britských listech a domnívám se, že tamní autoři [2] nesplňují encyklopedickou významnost na založení vlastního článku z tohoto titulu. Zde vidím paralelu s novinářkou Michalou Markovou a mj. i s wikipedisty, z nichž mnozí publikovali na internetu větší množství článků, než Filip Sklenář. Navíc lhal, když se v tomto článku prohlašoval za autora knihy s názvem Radovan Krejčíř. Všechny dostupné zdroje uvádějí jediného autora Radovana Krejčíře samotného (stačil jediný odkaz, aby doložil tuto informaci, což se nestalo)."

Cože?? Mladý muž, který napsal dvě knihy, jedné z nichž (Červené dlaždice) se dostalo velmi dobrých recenzí od lidí, kteří nejsou nábožensky bigotně založeni, jediný člověk z České republiky, který pronikl do soukromí Radovana Krejčíře poté, co ten člověk z ČR uprchl a byl schopen pravdivě svědčit o tom, co viděl, člověk, který ve srovnání s průměrným Čechem vedl tak výjimečný život, člověk, jehož poezii uznávalo jako dobrou i veřejnoprávní rádio, ten člověk není pro českou wikipedii dost dobrý?

Před několika dny jsem se pokusil do wikipedie napsat heslo o Filipu Sklenářovi a během několika málo MINUT bylo vymazáno. Administrátor dokonce měl tu drzost, že si stěžoval, že jsem použil citace z vlastních článků - jako bych neměl autorská práva na vlastní texty!

Kdyby nebyl Filip Sklenář významný, sotva by jeho smrt rezonovala v tolika článcích na tolika serverech, těžko by vyvolala nekonečné diskuse o jeho životě na ChristNetu, těžko by byly o něm zmínky na více než 20 blozích a v onlinových časopisech, jako je Referendum, připravují se i články pro papírová média, které vyjdou v Novém prostoru a v A2, na Facebooku naleznete desítky ukázek z poezie Filipa Sklenáře a v Britských listech o něm vyšly nejméně čtyři články. To je tedy nevýznamná osoba.

Česká mentalita jim zabraňuje uvědomit si, že to, že Filip říkal věci, s nimiž oni nesouhlasí, neznamená, že nebyl významný. Je to jako potlačit heslo o Hitlerovi, protože to byl přece ztělesněný ďábel... Ne, je to horší: je to jako potlačit heslo o fotbalovém klubu Bohemians, protože wikipedisté podporují Spartu či Slávii a podle jejich argumentace jsou Bohemians zoufalci, prohrávají, vlastně to ani není profesionální fotbalový tým.

Požádal jsem Ondřeje Slačálka aby připravil pro wikipedii nové heslo o Filipovi. Jsem zvědav, jestli ho také vymažou.

Avšak pokud skutečně budou tak hloupí, že tu cenzuru budou opakovat, spojím se s ústředím wikipedie a odhalím jim, co se tady děje. Dochází tu k staré dobré české sabotáži vůči cizincům, kteří, jak usuzoval už Masaryk, "o nás" nic nevědí. Počítají se svou anonymitou a myslí si, že americké ústředí se nikdy nedoví, co se tady děje.

Místní čeští administrátoři wikipedie si tuto virtuální encyklopedii ukradli pro sebe. Vydejte ji, patří nám všem, včetně mnoha lidem, kteří by chtěli, aby v ní bylo heslo o Filipu Sklenářovi.

Takže bych rád požádal ty, kdo se mnou souhlasí a kdo by chtěli, aby ve wikipedii bylo heslo o Sklenářovi, napsali na tyto adresy:

wm-czwikimedia.org

che@njs.netlab.cz

daniel.baranek@centrum.cz

                 
Obsah vydání       11. 1. 2010
11. 1. 2010 Karel Čapek: Člověk pro dnešní svět? Jan  Čulík
11. 1. 2010 Jak vypadá kapitalistická "lidská tvář" a realita
11. 1. 2010 Squateři z ulice Na Slupi opět odsouzeni Petr  Kužvart
11. 1. 2010 Ochočení korporací John Michael Greer
9. 1. 2010 Potlučen svítáním Filip  Sklenář
11. 1. 2010 Michael  Marčák
11. 1. 2010 Jak to vypadá na světových burzách Jiří  Drašnar
8. 1. 2010 Státními penězi zachráněné investiční banky vyplatí svým zaměstnancům prémie ve výši 65 miliard dolarů
11. 1. 2010 Většina nechce víc čistého z hrubého, neboli O taktickém jednání politiků v době ekonomických nezbytností Uwe  Ladwig
11. 1. 2010 Petr Hannig: Jak se u nás dělá "seriózní" předvolební průzkum jako předvolební politická manipulace
11. 1. 2010 Česká wikipedie je zaujatá Fabiano  Golgo
11. 1. 2010 Generace Proč?
11. 1. 2010 Národ polyglotů Pavel  Táborský
11. 1. 2010 Oni ti Britové taky neumějí dobře česky František  Řezáč
11. 1. 2010 Nemá smyslu vysvětlovat, proč to nejde Jan  Čulík
11. 1. 2010 ČR jako součást "východní Evropy"
11. 1. 2010 Co mne překvapuje Pavel  Skácel
11. 1. 2010 Už je to tady...II. Ladislav  Žák
10. 1. 2010 Michael  Marčák
11. 1. 2010 Zvláštní články pana Greera
10. 1. 2010 Soukromé vlastnictví budiž svato! Miloslav  Štěrba
9. 1. 2010 Vyzmizíkovávání jmen a přejmenovávání ulic v Česku Jan  Čulík
9. 1. 2010 Jak vidím Filipa Sklenáře Boris  Cvek
8. 1. 2010 Zrcadlo jednoho dotazu Soňa  Hromátková
11. 1. 2010 Skutečný problém v domovech důchodců je s psychofarmaky
8. 1. 2010 Karlík a továrna Jan  Stern
8. 1. 2010 Čína si s tím vytře ...? Milan  Daniel
8. 1. 2010 Když Čína vládne světu III.
8. 1. 2010 Napadne deset centimetrů sněhu a už se to jmenuje "kalamita Daisy" Štěpán  Kotrba
8. 1. 2010 Neuvěřitelná a nenormální zima z pohledu (ne)dávné historie Aleš  Uhlíř
8. 1. 2010 Zhodnocení důkazů obhajobou: zásah policie byl naddimenzovaný a nepřiměřený Pavel  Čižinský
8. 1. 2010 Obhajoba: právem občanů je upozornit na selhání státu a postavit se na odpor postupu ohrožujícímu základy společnosti Pavel  Uhl
8. 1. 2010 Zpráva z West Pointu odhaduje americké ztráty v Afghánistánu na 300 - 500 vojáků měsíčně
8. 1. 2010 Pedofilie je o moci, ne o sexu Fabiano  Golgo
8. 1. 2010 Miroslav Cyroň poskytl debatní prostor náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje
7. 1. 2010 Opisujeme -- a co má být? Petr  Bakalář
7. 1. 2010 Nestoudné návrhy John Michael Greer
7. 1. 2010 Lidská bytost nesmí zemřít psychicky dříve než fyzicky Jan  Paul
7. 1. 2010 Už je to tady Ladislav  Žák
7. 1. 2010 Zimní boty, vydatné sněžení a klimatická pohodlnost měšťáků Štěpán  Kotrba
7. 1. 2010 Sněhový Kocourkov v Británii Jan  Čulík
7. 1. 2010 I ty, Bohuslave Sobotko? Miloslav  Štěrba
7. 1. 2010 Platí výsledky, ne kecy František  Řezáč
7. 1. 2010 O dosažení předkrizového stavu, neboli Co bude z té už hrozící úvěrové bubliny? Uwe  Ladwig
7. 1. 2010 Blbí Ostraváci a fakt dobrá inverze
9. 1. 2010 Hospodaření OSBL za prosinec 2009