4. 12. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 12. 2009

REDAKČNÍ KOMENTÁŘ SVĚTOVÝCH DENÍKŮ, KTERÝ VÁM ČEŠTÍ NOVINÁŘI ZATAJILI

Čtrnáct dní, které zpečetí soud historie o této generaci

Zítra učiní 56 novin v 45 zemích světa bezprecedentní krok: promluví týmž hlasem ve společném redakčním komentáři. Činíme to proto, že lidstvo čelí vážné katastrofě.

Pokud se nespojíme a nepodnikneme rozhodnou akci, globální oteplování poškodí naši planetu a zničí naši prosperitu a bezpečnost. Toto nebezpečí začíná být zjevným už celou generaci. Nyní začala hovořit fakta: 11 z posledních 14 let bylo nejteplejších od doby, co se teplota začala zaznamenávat. Ledová pokrývka Arktidy taje a loňské drasticky zvýšené ceny ropy a potravin naznačují, jak bude vypadat budoucí spoušť. Ve vědeckých časopisech se už neřeší otázka, zda za to mohou lidé, ale jak málo máme času na to aspoň umenšit škody. Avšak zatím byla reakce světa chabá a polovičatá.

Globální oteplování způsobujeme po dobu několika století. Má důsledky, které potrvají navždy a o našich vyhlídkách na to, zda je zkrotíme, se rozhodne v nadcházejících 14 dnech. Apelujeme na zástupce 192 zemí světa, kteří se sjeli do Kodaně, aby neváhali, aby neupadali do hádek, aby se navzájem neobviňovali, ale aby využili příležitosti vyplývající z největšího soudobého selhání politiky. Toto by neměla být válka mezi bohatým světem a chudým světem, anebo mezi východem a západem. Globální oteplování postihne všechny, a musejí ho řešit všichni.

Vědecká argumentace je složitá, ale fakta jsou jasná. Svět musí podniknout kroky, aby omezil zvyšování teploty na 2 stupně Celsia. To je cíl, který bude vyžadovat, aby globální emise začaly klesat během nadcházejících 5 - 10 let. Vyšší růst teploty - o 3 - 4 stupně - tedy nejmenší teplotní vzrůst, který můžeme rozumně očekávat, pokud neuděláme nic - by vedl k vysušení kontinentů a k proměně zemědělské půdy v poušť. Vyhynula by polovina přírodních druhů, nesčetné miliony lidí by ztratily místo k životu, celé národy by byly utopeny v mořích. Kontroverze ohledně emailů od britských vědců, v níž se tvrdí, že se pokusili potlačit data, která se jim nehodila, sice vyvolala zmatek, ale nijak nezpochybnila obrovské množství důkazů, na nichž jsou tyto předpovědi založeny.

Málokdo věří, že Kodaň ještě dokáže vyprodukovat plně vypracovanou dohodu. Skutečný pokrok směrem k dohodě mohl začít teprve s příchodem prezidenta Obamy do Bílého domu a se zvrácením mnoha let amerického obstrukcionismu. I nyní je svět na pospas americké domácí politice, neboť americký prezident nemůže plně schválit potřebné akce, dokud tak neučiní americký Kongres.

Avšak politikové v Kodani mohou a musejí dohodnout klíčové prvky spravedlivé a efektivní dohody, a zejména musejí vypracovat pevný časový plán, dokdy ji promění v závaznou smlouvu. Lhůta by měla skončit v červnu 2010, kdy se má jednat o globálním oteplování v Bonnu. Jak to řekl jeden vyjednavač: "Můžeme hru prodloužit, nemůžeme si ale dovolit začít hru hrát celou znovu."

Jádrem této dohody musí být narovnání mezi bohatým světem a rozvojovým světem. Je nutno vyjednat, jak bude rozděleno břemeno boje proti globálnímu oteplování - a jak si mezi sebou rozdělíme nově cenný zdroj: přibližně bilion tun uhlíku, které smíme vypustit do ovzduší, než začne rtuť stoupat na nebezpečnou úroveň.

Bohaté země rády poukazují na aritmetickou pravdu, že nemůže dojít k řešení, pokud giganti v rozvojovém světě, jako je Čína, nezačnou dělat radikálnější kroky, než jaké činili dosud. Ale bohatý svět nese odpovědnost za většinu uhlíku nahromaděného v atmosféře - tři čtvrtiny veškerého kysličníku uhličitého, vypuštěného do ovzduší od roku 1850. Bohatý svět nyní musí vést a všechny rozvojové země se musejí zavázat k hlubokým škrtům, které do deseti let sníží jejich emise na podstatně nižší úroveň, než byla v roce 1990.

Rozvojové země mohou poukazovat na to, že ony většinu tohoto problému nezpůsobily, a také, že nejtěžší následky ponesou nejchudší regiony světa. Avšak i rozvojové země budou postupně přispívat k oteplování, a tak se musejí zavázat k vlastním smysluplným a kvantifikovatelným činům. I když úplně nesplnily veškerá očekávání všech, nedávné závazky snížit emise, které učinili největší světoví znečišťovatelé, Spojené státy a Čína, byly důležitými kroky správným směrem.

Sociální spravedlnost vyžaduje, aby sáhl průmyslový svět hluboko do kapsy a přislíbil peníze na pomoc chudým zemím, aby se mohly přizpůsobit klimatickým změnám, a vyčistit své technologie tak, aby mohly hospodářsky růst bez zvyšování emisí. Struktura budoucí dohody musí být také přesně určena - přísným mnohostranným monitorováním, spravedlivými odměnami na ochranu lesů a uvěřitelným hodnoceném "vyvážených emisí", aby se toto břemeno mohlo nakonec rovněji rozdělit mezi ty, kteří vyrábějí výrobky, vytvářející emise, a ty, kteří je spotřebovávají. A férovost vyžaduje, aby břemeno, uvalené na jednotlivé rozvinuté země, vzalo v úvahu, zda budou schopny je unést - například novější členské země EU, často o hodně chudší než "stará Evropa" nesmějí trpět více než jejich bohatší partneři.

Změna bude nákladná, ale bude stát daleko méně než kolik stála záchrana globálních finančních trhů - a mnohem méně než následky nečinnosti.

Mnozí z nás, zejména v rozvinutém světě, budeme muset změnit svůj životní styl. Éra leteckého cestování, které stojí méně než cesta taxíkem na letiště, končí. Budeme muset nakupovat, jíst a cestovat inteligentněji. Budeme muset platit víc za energii a používat jí méně.

Avšak přechod k nízkouhlíkové ekonomice nabízí vyhlídky na více příležitostí než obětí. Některé země si už uvědomily, že přijetí procesu proměny může přinášet růst, pracovní příležitosti a lepší kvalitu života. Proud kapitálu vypovídá o mnohém: loni bylo poprvé investováno více do obnovitelných forem energie než do výroby elektřiny z fosilních paliv.

Zbavit se naší závislosti na uhlíku během několika málo krátkých desetiletí bude vyžadovat obrovského úsilí v oblasti inženýrství a inovací - většího, než kdy v historii. Avšak zatímco přistání člověka na Měsíci či rozštěpení atomu vznikly z konfliktu a na základě soutěživosti, nadcházející závod o uhlík musí být motivován úsilím spolupráce, abychom dosáhli společné záchrany.

Zvítězit nad globálním oteplováním bude vyžadovat triumf optimismu nad pesimismem, vizi a nikoliv krátkozrakost, to, co Abraham Lincoln nazval "lepší anděly naší budoucnosti".

Právě v tomto duchu se spojilo 56 novin z celého světa za tímto redakčním komentářem. Pokud se my, z tolika různých národních a politických perspektiv, dokážeme dohodnout o tom, co je nutno učinit, pak se přece dokáží dohodnout i naši političtí představitelé.

Politikové v Kodani mají moc ovlivnit úsudek historie nad naší generací: Nad generací, která si uvědomila problém a začala ho řešit, anebo to byla generace, která byla tak hloupá, že jsme viděli, že přichází katastrofa, ale neudělali jsme nic, abychom ji odvrátili. Zapřísaháme je, aby učinili správné rozhodnutí.

Tento redakční komentář vychází v pondělí v 56 denících světa, mimo jiné i v čínštině, v arabštině a v ruštině. Text vypracoval tým z deníku Guardian během konzultací s editory z více než 20 denních listů, které se na projektu podílejí. Konzultace trvaly déle než měsíc. Stejně jako deník Guardian, většina novin publikuje tento redakční komentář v pondělí výjimečně na titulní straně.

Zdroj v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       4. 12. 2009
6. 12. 2009 Čtrnáct dní, které zpečetí soud historie o této generaci
6. 12. 2009 56 deníků z 45 zemí zveřejní v pondělí tentýž redakční komentář, požadující akci proti globálnímu oteplování
4. 12. 2009 Neuvěřitelné pracovní podmínky v nošovické automobilce Hyundai Aleš  Uhlíř
4. 12. 2009 Podpis nové rusko-americké smlouvy o strategických zbraních v prvním termínu je již prakticky vyloučen
4. 12. 2009 Generálové vyhráli na celé čáře
6. 12. 2009 Zelená se line záře.... Libuše  Pojerová
6. 12. 2009 Vítr z hor František  Řezáč
6. 12. 2009 Britské listy mají u Googlu PageRank 6 bodů z 10
5. 12. 2009 Clive James v BBC o dnešním stalinském hodnocení britských univerzit
4. 12. 2009 Gordon Brown možná neprohraje volby
4. 12. 2009 Když taky někdy jdou peníze na vědu - mimo jiné na LHC Miloš  Dokulil
4. 12. 2009 Britská policie vede válku proti fotografům
4. 12. 2009 "My nejsme potomci oné husitské šlechty..." Ivo  Šebestík
4. 12. 2009 Britská vláda vyvíjí tlak na bankéře: Probuďte se do reálného světa
4. 12. 2009 Vladimír Putin poskytl mistrovské čtyřhodinové interview
4. 12. 2009 Globální změna klimatu ohrožuje světový trh s potravinami
4. 12. 2009 Léto František  Listopad
4. 12. 2009 Problém na AVU je projevem krize celého uměleckého školství Jan  Paul
5. 12. 2009 Vidíte tvar?
4. 12. 2009 Stojí vůbec za to ohlížet se ještě zpět za listopadem 2009? Miloš  Dokulil
4. 12. 2009 Dárek k 20. výročí Listopadu 89? Bezprecedentní útok poslanců na občanskou společnost
4. 12. 2009 Silnice R52 do Mikulova čelí dalším čtyřem žalobám
4. 12. 2009 Právo a povinnost péče, neboli O odpovědnosti nejen rodičů za blaho dětí Uwe  Ladwig
4. 12. 2009 Obamův projev: Klišé, výhružky, status quo Daniel  Veselý
4. 12. 2009 Měla většina právo nařídit menšině, jak má praktikovat svoje náboženství?
4. 12. 2009 Jeden Django Fest už existuje
4. 12. 2009 Tisková konference o výrobě hraček v Číně proběhne v náhradním termínu
3. 12. 2009 Každé dvě minuty zemře v Evropě člověk na plicní nádor
3. 12. 2009 Zakládám novou politickou stranu. Zn. Kdo se přidá? Michael  Kroh
3. 12. 2009 Pražská Akademie výtvarných umění působí dojmem mrtvého prostředí
3. 12. 2009 EU byla požádána, aby zrušila směrnici o uchovávání telekomunikačních údajů
3. 12. 2009 Týdeník Economist recenzuje knihu Mary Heimannové o Československu
3. 12. 2009 Perfektní vánoční dárek, jenž pro Vás zjistí informace o osobě Vašeho zájmu, které jinak nikdy nezjistíte Miloš  Kaláb
3. 12. 2009 Věřitel zdaňuje Martin  Groh
2. 12. 2009 Život v konfliktu, čapkování a spása skrze lampárnu Karel  Dolejší
2. 12. 2009 Byla hybatelem listopadové "revoluce" touha mas po konzumu? Jan  Čulík
4. 12. 2009 Hospodaření OSBL za listopad 2009

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
6. 12. 2009 56 deníků z 45 zemí zveřejní v pondělí tentýž redakční komentář, požadující akci proti globálnímu oteplování   
6. 12. 2009 Čtrnáct dní, které zpečetí soud historie o této generaci   
4. 12. 2009 Globální změna klimatu ohrožuje světový trh s potravinami   
3. 12. 2009 Rašeliniště také (ne)zvyšují oteplování Země? Miloš  Dokulil
3. 12. 2009 James Hansen: Kodaňský klimatologický summit by měl selhat   
1. 12. 2009 Jaký to skandál se nám tu kolem klimatu předvádí? Miloš  Dokulil
1. 12. 2009 Kanada se stává zkorumpovaným státem, závislým na ropě   
29. 11. 2009 V Evropě by mohla nastat doba ledová do pár měsíců   
25. 11. 2009 Je globální změna klimatu podfuk, nebo je naopak nezastavitelná? Karel  Dolejší
25. 11. 2009 Phil Jones: Důkazy o tom, že globální oteplování způsobuje člověk, jsou nezvratné   
21. 11. 2009 Popírači globálního oteplování zveřejnili ukradené maily klimatologů   
18. 11. 2009 Průměrná teplota na světě "stoupne o 6 stupňů Celsia"   
15. 11. 2009 V Kodani nebude podepsána dohoda o boji proti globálnímu oteplování   
9. 11. 2009 Bartlettovy zákony udržitelnosti Jindřich  Kalous
22. 10. 2009 Česká republika potápí klimatickou dohodu