26. 10. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 10. 2009

Plzeňská aféra a degradace vzdělání

Již delší dobu je médii propírána kauza superrychlých studentů na plzeňské právnické fakultě a nově i na dalších vysokých školách. Nejsmutnější na tomto případu však není těch několik neoprávněně získaných titulů a opsaných či vůbec nenapsaných diplomových prací nýbrž povrchnost českých novinářů, kteří se ani po tolika dnech aféry nedokázali dopátrat podstaty problému.

Jistě, v několika případech získali různí vlivní lidé díky známostem, korupci či jinému nekalému jednání titul, aniž by museli splnit základní požadavky pro úspěšné zakončení studia; těchto případů je ale pravděpodobně naprosté minimum.

Vážnějším a hlubším problémem, který mainstreamová média zcela opomíjejí, je dlouhodobá vládní koncepce terciálního vzdělávání zaměřená na samoúčelné zvyšování počtu vysokoškolsky "vzdělaných" lidí. Dokonce i za tu cenu, že na většině vysokých škol budou požadavky na studenty sníženy natolik, aby mohl i vyšší (magisterský, či doktorský) titul získat v podstatě kdokoli se znalostmi na úrovni absolventa gymnázia; a to zcela legálně bez porušování či obcházení školních předpisů. Není se potom co divit, že mnoho lidí na takové vysoké škole vystuduje za pár měsíců.

Tato koncepce vysokého školství byla zamýšlena jako jistý druh reklamy pro nalákání zahraničních investorů do ČR: "Podívejte se do statistik, jak máme vzdělané a kvalifikované pracovníky. Přesuňte k nám výrobu moderních technologií nebo nějaké vývojové centrum." Zájem na jejím prosazování mají dlouhodobě zejména domácí firmy, které doufají v získání případných subdodavatelských kontraktů. A samozřejmě jako u všeho, co se dělá s ohledem na investory a zájmy soukromého sektoru, nikdo nedomyslel středně a dlouhodobé dopady této politiky na celou zemi.

V touze po statisticky vyšší vzdělanosti začalo již v devadesátých letech do dnes pokračující umělé zvyšování kvalifikačních požadavků pro státní zaměstnance a tomuto trendu se po nepříliš dlouhé době začal přizpůsobovat i soukromý sektor. Pokud zaměstnanci na nějaké pozici jeden rok stačilo ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, příští rok již pro udržení svého místa potřeboval být bakalářem a za další dva roky magistr či doktor. Díky této politice se vytvořila ohromná skupina zájemců o vysokoškolské studium, kteří nestáli o vyšší vzdělání (svou práci bezproblémově zvládali i bez něj), ale kvůli udržení svého místa potřebovali titul. A vysoké školy (motivované státním způsobem financováním podle počtu studentů) na tuto poptávku reagovaly s povděkem. Na stávajících i nových vysokých školách vznikly desítky bakalářských a magisterských oborů, jež se předháněly, který z nich této skupině studentů vyjde více vstříc a umožní získání vytouženého titulu s co nejmenší námahou.

I prestižní vysoké školy s dlouhou tradicí, které se zpočátku snažily tomuto trendu čelit, byly posléze z existenčních důvodů (kvůli klesajícímu počtu studentů a s ním spojeného množství finančních prostředků) donuceny snižovat úroveň svého studia. Koncepce "zvyšování vzdělanosti" tak ve skutečnosti vedla k pravému opaku -- k stále se prohlubujícímu propadu úrovně českého vysokého školství. A plzeňská aféra je jen jedním z projevů tohoto procesu.

V současné době probíhají další pokusy o reformu vědy a vysokého školství ve prospěch soukromého sektoru. Nejvýznamnější z nich jsou tzv. Bílá kniha terciálního vzdělávání, reforma hodnocení vědecké práce a radikální snížení financování Akademie věd. Proti těmto záměrům se zvedla nevídaná vlna protestů akademiků a vědců (viz například www.vedazije.cz, www.provzdelanost.cz). Je důležité s těmito protesty solidarizovat a podporovat je. Pokud by totiž neuspěly, hrozí, že by došlo k úplné degradaci vzdělanosti v Česku a k přeměně univerzit z center nezávislého kritického myšlení v továrny na výrobu pracovní síly a v prostředky k externalizaci nákladů na vývoj a inovace ze soukromých firem na společnost.

                 
Obsah vydání       26. 10. 2009
26. 10. 2009 O českém nacionalismu Jan  Čulík
26. 10. 2009 Policejní perzekuce pro viceprezidenta Bidena aneb Na Hrádeček jsme nedojeli Václav  Novotný
26. 10. 2009 Nechápu antiamerikanismus Britských listů Martin  Štumpf
26. 10. 2009 O povinném obdivu k sovětské vši Karel  Dolejší
26. 10. 2009 Americkou válku ve Vietnamu nelze obhajovat Štěpán  Kotrba
26. 10. 2009 Vzpomínky na budoucnost... Ladislav  Žák
26. 10. 2009 Britská policie má rozpočet 9 milionů liber na sledování "domácích extremistů"
26. 10. 2009 "Jako obyčejně, vaši hoši bombarduji špatnou zemi."
26. 10. 2009 Podivně pestré prapory John Michael Greer
26. 10. 2009 Řešení za pochodu Bohumír  Tichánek
26. 10. 2009 Závěry Goldstonovy zprávy o konfliktu v Gaze
26. 10. 2009 Michael  Marčák
26. 10. 2009 Plzeňská aféra a degradace vzdělání Petr  Glivický
26. 10. 2009 Karle, ta medaile už nebude tvůj hrob! Miloslav  Štěrba
26. 10. 2009 Karel Gott, komunismus a umělecká kvalita Jan  Čulík
26. 10. 2009 Dávné vůně a čerstvý smrad Libuše  Pojerová
26. 10. 2009 Co jsou "podstatné" náležitosti demokratického právního státu?
26. 10. 2009 Citát měsíce (příštího) aneb kdo u toho nebyl, nevěří...
26. 10. 2009 Jděte domů, pane Fischere Soňa  Hromátková
23. 10. 2009 Jan Fischer ztratil morální právo vystupovat jako premiér této země Karel  Dolejší
23. 10. 2009 BL lžou: Měl snad Fischer protiraketový projekt odmítnout?
24. 10. 2009 Nehorázná drzost a sprostota
23. 10. 2009 Politická kultura Wenzel  Lischka
21. 10. 2009 Ekonomický protektorát Vít  Klíma
21. 10. 2009 Britské listy potřebují 100 000 Kč na nové servery
23. 10. 2009 Britským listům nedávejte žádné peníze
23. 10. 2009 Plzeňská fakulta a terciární vzdělávání Petr  Wagner
23. 10. 2009 Britská vláda chce zavést nové hodnocení univerzitních kursů - podle jejich praktického významu
23. 10. 2009 Když "vědomí" vylučuje morálku Pavel  Urban
8. 10. 2009 Hospodaření OSBL za září 2009