16. 10. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 10. 2009

Jako správní otroci koušeme do ruky, která nám pomáhá

Základním důvodem odmítnutí evropské ústavní smlouvy ve Francii a Nizozemsku byly mj. obavy veřejnosti z rozšíření EU, tedy ze "žebráků z Východu". Prostě nás v klubu nechtěli. Politici, kteří vidí dál než veřejnost, a kteří si byli vědomi, že postkomunistické země musí dostat šanci k prosperitě, jinak si budou muset od nich koupit ostnaté dráty a postavit je u nich, změnili integrační ambaláž. Proto neudělali celkovou revizi zakládajících smluv, co udělala evropská ústavní smlouva, jenom je poupravili, a tak vznikla Lisabonská smlouva. Mimochodem, není proto vůbec divné, že konsolidované znění LS je delší.

Členství v EU pro nás má nezměrný přínos, zdaleka neměřitelný miliardami, které z EU dostáváme. Člověk by čekal, že si budeme přístupu evropských politiků, jejich snahy integrovat Evropu, vážit. Ne. Jako správní otroci koušeme do ruky, která nám pomáhá.

Upřímně řečeno, když čtu podobné texty, jako je text pana Víta, zůstává mi rozum stát, kde se bere taková přehršle zamindrákovanosti, jakou jejich autoři předvádějí.

Problematika EU je složitá a tak by se k ní měli vyjadřovat jenom lidé, kteří věnovali alespoň minimální úsilí pochopit, jak Unie vlastně funguje. Bohužel, nejen občané, ale jak hlavní média, tak politici zhusta kážou bludy. Z nich pak pochopitelně vycházejí naprosto absurdní představy.

Má cenu s nimi polemizovat? Obávám se, že ne. Napsat pitomost je velmi jednoduché, vyargumentovat, proč je to pitomost, je složité a obvykle to nikdo nečte. Obdivuji trpělivost pana Kroha, že se k polemice odhodlal.

Na ukázku vezměme pár odstavců z článku "Co se skrývá pod pokličkou Evropské unie".

"Evropa čeká na podpis Václava Klause pod Lisabonskou smlouvou. Teď je klid až do rozhodnutí ústavního soudu. Potom přijde další kolo. Klaus předem varoval, že nedá žádné záruky, že potom podepíše. Hájí názor, že tento proces je mrtvý. Jako evropskou ústavu ho odmítli lidé ve Francii i v Nizozemsku. Proces byl zastaven, ale vrátil se jako Lisabonská smlouva. Ani se moc neříká smlouva koho s kým. Ale i tuto smlouvu odmítli Irové v referendu."

1) Klaus předem varoval...

To je naprosto základní omyl. Podle článku 63, odst. (1) Prezident republiky písm. b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy (...)

Čl. 63 má však i další odstavce:

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Jinými slovy, v článku 63 se jedná o tzv. kontrasignované kompetence. A teď pozor, to je základní nepochopení od ústavního "experta" Kuby a dalších prezidentových boys. Je-li za rozhodnutí prezidenta odpovědna vláda, pak to znamená, že vláda také rozhoduje a prezident pouze formálně plní její přání. Pokud si někdo myslí, že ústava nechává rozhodovat neodpovědného prezidenta, ačkoliv primérním účelem ústav je omezovat moc ústavních hráčů, nemá cenu s ním diskutovat.

Na doplnění uvádím citát z knihy prof. Vladimíra Klokočky Ústavní systémy evropských států:

  • "Ve vztahu prezidenta republiky k vládě jde o nechuť (ze strany Hradu, pozn. VŽ) pochopit, že vazbou aktů hlavy státu na nezbytný souhlas a spolupodpis premiéra a odpovědného ministra je prezident zproštěn své odpovědnosti před parlamentem a že naopak vláda, jež tuto odpovědnost přejímá, musí trvat na tom, aby akt hlavy státu, za nějž sama odpovídá, také její vlastní stanovisko vyjadřoval.
  • Primát ve vztahu prezidenta a vlády patří nepochybně vládě všude tam, kde rozhodnutí formálně označované jako rozhodnutí prezidenta republiky vyžaduje souhlasu vlády (což je velká většina). V těchto záležitostech neasistuje vláda prezidentovi, ale prezident vládě." (zvýraznění VŽ)

Pokud prezident Klaus varuje, že nepodepíše LS, a klade si podmínky, hrubě porušuje svoje ústavní kompetence. Poznamenejme, že je tristní, že si to vláda nechá líbit a s prezidentem jedná. Měla jeho požadavky rázně odmítnout. To je značný mocenský posun v ústavním systému, který bude mít v budoucnosti neblahé důsledky.

2) Lisabonská smlouva je mrtvá.

Mezinárodní mnohostranné smlouvy se přijímají podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu, 15/1988 Sb.

Čl.18

Závazek nemařit předmět a účel smlouvy před jejím vstupem v platnost

Stát je povinen zdržet se jednání, které by mohlo mařit předmět a účel smlouvy, jestliže:

  • a) podepsal smlouvu nebo vyměnil listiny tvořící smlouvu s výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, dokud jasně neprojevil úmysl, že se nehodlá stát její smluvní stranou; nebo
  • b) v období, které předchází vstupu smlouvy v platnost, vyjádřil svůj souhlas s tím, že bude vázán smlouvou, a to za podmínky, že vstup smlouvy v platnost není nepřiměřeně oddalován.

Jak je vidět, úmluva předpokládá, že se státy neohlížejí na ostatní, ale snaží se závazek, který přijaly podpisem smlouvy, naplnit ratifikačním procesem. Jedině v případě, že se rozhodnou od smlouvy odstoupit, nemají povinnost "nemařit předmět a účel smlouvy". Tvrzení, že smlouva je "mrtvá", kritika Lisabonské smlouvy, podpora prezidenta Klause irským odmítačům smlouvy, jeho projev v Evropském parlamentu, jeho podpora euroskeptickým stranám atd. je proto v rozporu se závazkem vyplývajícím z Vídeňské úmluvy.

Zajímavé je, že evropskou ústavní smlouvu podepisoval za ČR Václav Klaus. Přebíral tím ale také podle Vídeňské úmluvy závazek, aby se v dobré víře snažil o její v uvedení život. Laskavý čtenář posoudí, jak to dělal.

Myslím, že je dostatečně jasné, pro nemá cenu se textem pana Víta zabývat. Už první odstavec obsahuje tak závažné neznalosti, že pokračovat dál by bylo zhola zbytečné.

Na závěr uvedu jenom jednu poznámku: základním důvodem odmítnutí evropské ústavní smlouvy ve Francii a Nizozemsku byly mj. obavy veřejnosti z rozšíření EU, tedy ze "žebráků z Východu". Prostě nás v klubu nechtěli. Politici, kteří vidí dál než veřejnost, a kteří si byli vědomi, že postkomunistické země musí dostat šanci k prosperitě, jinak si budou muset od nich koupit ostnaté dráty a postavit je u nich, změnili integrační ambaláž. Proto neudělali celkovou revizi zakládajících smluv, co udělala evropská ústavní smlouva, jenom je poupravili, a tak vznikla Lisabonská smlouva. Mimochodem, není proto vůbec divné, že konsolidované znění LS je delší.

Členství v EU pro nás má nezměrný přínos, zdaleka neměřitelný miliardami, které z EU dostáváme. Člověk by čekal, že si budeme přístupu evropských politiků, jejich snahy integrovat Evropu, vážit. Ne. Jako správní otroci koušeme do ruky, která nám pomáhá.

                 
Obsah vydání       16. 10. 2009
17. 10. 2009 Jako správní otroci koušeme do ruky, která nám pomáhá Václav  Žák
18. 10. 2009 Co si počít se základními neznalostmi? Jan  Rovenský
17. 10. 2009 Klausovy připomínky k Lisabonské smlouvě pro Ústavní soud
16. 10. 2009 Britští soudci zmařili pokus britské a americké vlády potlačit informace o mučení vězňů
16. 10. 2009 Holandský ultrapravicový politik Geert Wilders konečně v Británii
16. 10. 2009 Demokracie v Rusku "není zapotřebí"
16. 10. 2009 Klaus FUDující Petr  Novotný
16. 10. 2009 Rusko znovu zabraňuje výzkumu Stalinových zločinů
16. 10. 2009 "Co se skrývá pod pokličkou Evropské unie" Josef  Vít, Michael  Kroh
16. 10. 2009 Větev Petr  Borkovec
16. 10. 2009 Finsko: Na rychlý broadband má občan právo kdekoliv v zemi podle zákona
16. 10. 2009 V čem spočívá obliba úřednické vlády? Ivo  Šebestík
16. 10. 2009 Deset ekonomických mýtů Ilona  Švihlíková
16. 10. 2009 Návod našich prapředků jako životní postoj ano, jako reakci na krizi ne! Jan  Hošek
16. 10. 2009 Ekonomická krize nehrozí?
16. 10. 2009 Neustálý růst? Až kam?
16. 10. 2009 Neustálý růst - proč ne?
16. 10. 2009 Jak na krizi? - Pan Hošek je samá legrace Karel  Hušner
16. 10. 2009 Sobecké je maximalizovat spotřebu
16. 10. 2009 Vyplatí Goldman Sachs každému svému zaměstnanci prémii 700 000 dolarů?
16. 10. 2009 Třídní boj ve Francii, poptávka a nabídka Karel  Košťál
16. 10. 2009 Jak zastavit americký imperialismus Štěpán  Kotrba
16. 10. 2009 Immanuel Wallerstein: Olympiády a geopolitika Immanuel  Wallerstein
17. 10. 2009 ČTK: Valčáková chce "řešit" Hrehu, Jandák chce naopak "řešit" celou Radu
16. 10. 2009 Rada ČTK včera spáchala kolektivní sebevraždu Štěpán  Kotrba
16. 10. 2009 Stanovisko ing. Radima Hrehy k prohlášení Rady ČTK ze dne 15. října 2009 Radim  Hreha
17. 10. 2009 Právní stanovisko k usnesení Rady ČTK č. 10/2009 ze dne 17. září 2009, resp. č. 11/2009 ze dne 1. října 2009
16. 10. 2009 Cestování vzdělá, a co teprve studium, neboli Jak čelit invazi německých studentů Uwe  Ladwig
16. 10. 2009 Evergreenový článek Jiřího Koryty (1922-94) o Akademii z roku 1991
16. 10. 2009 Monitor Jana Paula: Bejvávalo! Jan  Paul
16. 10. 2009 Odpověď panu Kubovi Jan  Hradil
16. 10. 2009 Da zdrávstvujet svabódnaja Estónija Jindřich  Kalous
16. 10. 2009 Americká porota si před rozsudkem četla v bibli
16. 10. 2009 Britská národní strana bude muset za členy přijímat i nebělochy
16. 10. 2009 1973: Bilak se s Cikánama bavit nebude... Pavel  Pečínka
16. 10. 2009 8. ročník multikulturního festivalu Django Fest
15. 10. 2009 Něco je ve vzduchu Karel  Dolejší
15. 10. 2009 Návod našich prapředků jak přežít hospodářskou krizi Jan  Hošek
15. 10. 2009 Jak se český prezident snaží zablokovat Evropu
15. 10. 2009 Čína a Rusko
15. 10. 2009 Právo mezi ústavními experty a realitou Jaroslav  Kuba
15. 10. 2009 Vyprávějte si, co chcete Miloslav  Štěrba
14. 10. 2009 Klaus mezi Lisabonskou smlouvou a Benešovými dekrety Jan  Hradil
14. 10. 2009 SOS: Blíží se z USA II. vlna realitní krize? Vít  Klíma
14. 10. 2009 Tanečky okolo Lisabonské smlouvy II Michael  Kroh
14. 10. 2009 Malé radarové ohlédnutí do budoucnosti Jan  Neoral
14. 10. 2009 Energetická krize odložena? "Svět zachrání nové zdroje plynu"
14. 10. 2009 Věř, však komu věříš, měř
14. 10. 2009 21. srpen ve Vyprávěj = Anglické jahody Tomáš  Koloc
8. 10. 2009 Hospodaření OSBL za září 2009

Evropská ústava a Lisabonská smlouva RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2009 Jako správní otroci koušeme do ruky, která nám pomáhá Václav  Žák
16. 10. 2009 "Co se skrývá pod pokličkou Evropské unie" Josef  Vít, Michael Kroh
15. 10. 2009 Jak se český prezident snaží zablokovat Evropu   
15. 10. 2009 Právo mezi ústavními experty a realitou Jaroslav  Kuba
14. 10. 2009 Sme: Český prezident se zmečiarizoval   
14. 10. 2009 Klaus mezi Lisabonskou smlouvou a Benešovými dekrety Jan  Hradil
14. 10. 2009 Život v klausuře?   
14. 10. 2009 Tanečky okolo Lisabonské smlouvy II Michael  Kroh
14. 10. 2009 Věř, však komu věříš, měř   
14. 10. 2009 Vyjímečně opodstatněná zatvrzelost Jiří  Baťa
13. 10. 2009 Život v klausuře: Den prvý Karel  Dolejší
12. 10. 2009 Nebezpečí prolomení Benešových dekretů neexistuje Václav  Žák
11. 10. 2009 Klaus prohrál Boris  Cvek
11. 10. 2009 Prezident a nýmandi Štěpán  Kotrba