2. 10. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 10. 2009

Čas rozhodnout se, na čem záleží

Keith Farnish je britský filosof, spisovatel, blogger a environmentální aktivista. Jeho knihu Věc měřítka (A Matter of Scale) si můžete zdarma stáhnout nebo přečíst on-line na jeho blogu. Další kniha Čas vypršel! Necivilizované řešení globální krize (Time's Up! An Uncivilized Solution To A Global Crisis, ISBN 9781900322485) právě vyšla a je k dostání ve všech velkých internetových knihkupectvích.

Článek, jehož souhrn zde předkládáme, vyšel 14. září na internetových stránkách The Culture Change pod názvem Time To Decide What Matters.

Po tisíce let nás učili, že ve Velkém Řetězci Bytí hrajeme my lidé výjimečnou, ne-li přímo božskou roli, a při pohledu na velkoměsta, která se stala naším většinovým biotopem, se nám skutečně může zdát, že pro život na Zemi jsme nepostradatelní. Zřejmě je nejvyšší čas uvést tuto všeobecnou iluzi do správné perspektivy. Jsme jen jedním živočišným druhem z třídy savců, podkmene obratlovců, kmene strunatců, a když srovnáme počty živých bytostí celého našeho kmene s počty hmyzích nebo červích jedinců, snadno si uvědomíme naši přírodní bezvýznamnost. Věšina života na Zemi je tvořena jednobuněčnými a ve srovnání s nimi jsme v měřítku pozemské přírody stěží něco víc než povlak bakteriální kultury v Petriho misce. A přesto se nějak stalo, že zanedbatelný počet lidských živočichů působí přírodě vážné škody. Jsme bezvýznamní a přesto tak nebezpeční.

Okupujeme nejen vrchol potravního řetězce, ale i špici globální energetické pyramidy. Ve své krvelačnosti jsme se zároveň stali tak choulostivými, že nás to odsuzuje stát se oběťmi příští vlny vymírání. A přesto: Co považujeme za nejdůležitější faktor pro naši roli lidských bytostí? Peníze. Naše hodnoty se nesmyslně zploštily do všeho, z čeho nejvíce kořistí globální ekonomika. Místo vzestupů a pádů přírodních společenstev sledujeme v televizi vzestupy a pády kapitálových trhů. Na sloupcových grafech v novinách nepočítáme vyhynulé druhy, ale zkrachované firmy. Nemapujeme katastrofální narušení energetických toků mezi jednotlivými částmi ekosystémů, ale dopravní zácpy na dálnicích. Psychóza průmyslové civilizace je všudypřítomná. Každý člověk, který důvěřuje hierarchickým systémům politiky, trhu a masového konzumu, podlehl zásadní přestavbě priorit ve svých hodnotách. Nespojujeme nadále svůj osud v nebezpečně vratké pozici s globální ekologií. Věříme v ekonomický růst a vzýváme ho s jistotou, že nás bezpečně provede přes všechna rizika do zářivé budoucnosti peněz, pracovních míst a jiných výdobytků civilizace, které jsme si tak zvykli zbožňovat.

Důvod, proč jsme se rozhodli zničit pokračování života na Zemi, abychom mohli hledat něco tak zoufale triviálního, spočívá v dějinách civilizace. Každá civilizace má svůj cíl směřující k témuž: K nenasytitelné žádostivosti po pokroku diktované vrcholovou elitou. Každá civilizace musí cítit, že k něčemu směřuje, a její subjekty - občané - se tak stávají součástí té kolektivní žádostivosti. Protože čím jsme, když nikam nesměřujeme? Ztroskotanci. A z našeho strachu ze selhání jiní čerpají svou moc. Kdykoli se nám zdá, že jsme už-už dosáhli cíle, přijde někdo a posune nám ho zase o kousek dál. A tak přijmeme nové cíle, znovu se ztotožníme s "potřebami" systému a dál děláme, co nám řeknou. Díky tomuto psychotickému chování civilizace vzkvétají - ale vždy jen na chvíli.

Jak teď vnímáte své místo ve světě? Cítíte se být malými, bezvýznamnými, bezcennými, jen malými částečkami něčeho většího, než jste sami? Tento přirozený pocit je důvodem, proč středověcí duchovní vůdci byli tak pevní, pokud jde o naši pozici v hierarchii bytí - hned pod anděly, ale nad všemi ostatními formami života - tedy pokud jsme akceptovali, že vládci, kněží a feudálové byli dokonalejší než my ostatní. V průmyslové civilizaci je tomu podobně: Globální systém má plnou nadvládu nad vším, co existuje, ale nemusíte se cítit malými, tedy pokud uznáváte důležitost chození do školy a do práce, nakupování a chození k volbám. Účast v těchto aktivitách vás posiluje - některé lidi více než jiné. Proč ale potřebujete, aby se vám říkalo, jak jste důležití? Vypovídá to mnohé o stavu našich myslí, když pro získání pocitu vlastní ceny potřebujeme například dostávat dobrá školní vysvědčení. Jsme přece všichni lidské bytosti a jako takové máme hodnotu samy o sobě. Jsme co jsme: Naše vědomí je svázáno s naším fyzickým tělem a vše, co víme a cítíme, je určeno naší osobní zkušeností vzešlou z interakce se vším kolem nás. Jsme každý středem svého osobního vesmíru, nikoli v nějakém sobeckém smyslu slova, ale proto, že zkrátka nikdy nemůžeme věci vnímat mimo úhel našeho pohledu. Jako každý živý tvor jsme nositeli DNA - toho stroje na přežití, který nesmlouvavě diktuje rozmnožovat se a zajistit pokračování rodu - ale jsme také jedinečně sví. Proto jsme důležití: Ne kvůli globální ekologii nebo tomu absurdnímu konstruktu, kterému říkáme civilizace, ale proto, že na všem, na čem záleží, záleží nám. Je zřejmé, že destrukce přírodního prostředí lidskou civilizací není za žádných okolností přijatelná, protože ohrožuje to, na čem nám záleží nade vše: Nás samotné.

Nastal čas rozhodnutí. Musíme si vybrat. Chceme nadále podporovat a rozšiřovat globální nadvládu průmyslové civilizace nebo se znovu naučíme pokládat se za středy našich vesmírů, za to, na čem záleží nejvíc? Možná ještě zřejmější než snaha o individuální přežití je starost o naše nejbližší - o rodinu, o přátele. Chceme instinktivně chránit naši DNA prostřednictvím pokrevních příbuzných a lidí, na nichž naše přežití závisí. To znamená chránit nikoli sebe jako jedince, ale lidi, na nichž nám doopravdy záleží a které potřebujeme: naši komunitu. Komunita je v tomto smyslu protikladem civilizace, protože civilizace se rozvíjí díky rozdělení společnosti na malé, roztříštěné, soupeřící části. Komunita je však formou, ve které lidé vždy přežívali nejlépe. Proto je dnešní výběr jednoduchý: Civilizace nebo komunita, pokrok nebo humanita, smrt nebo život.

                 
Obsah vydání       2. 10. 2009
3. 10. 2009 Irsko schválilo Lisabonskou smlouvu
3. 10. 2009 Proč se nechat korumpovat, když lze zneužívat veřejných peněz? Bohumil  Kartous
3. 10. 2009 Kontroverze ohledně "odporných" východoevropských spojenců britské Konzervativní strany
3. 10. 2009 Čas rozhodnout se, na čem záleží Jindřich  Kalous
2. 10. 2009 Americké ministerstvo spravedlnosti vyplatilo dvěma klíčovým svědkům obžaloby proti al Megrahimu tři miliony dolarů
2. 10. 2009 Americké zdravotnictví vydalo stamiliony dolarů na blokaci Obamovy reformy
2. 10. 2009 Immanuel Wallerstein: Znovu Írán: co když všichni blufují ? Immanuel  Wallerstein
3. 10. 2009 Kondomy a AIDS Petr  Wagner
2. 10. 2009 In margine Ratzinger František  Řezáč
2. 10. 2009 Kondomy způsobují šíření AIDS Štefan  Švec
2. 10. 2009 K souboji dvou pastorálních mocí o intimní život Afričanů Karel  Dolejší
2. 10. 2009 Potíž je, že nejde o "lobby výrobců kondomů" Jan  Čulík
2. 10. 2009 Írán dovolí zahraničním inspektorům přístup do tajného jaderného provozu
2. 10. 2009 Úřad pro vyšetřování závažných podvodů požaduje stíhání zbrojovky BAE
2. 10. 2009 Metafysika peněz John Michael Greer
2. 10. 2009 Také to září bývá běžně nadprůměrné Miloš  Dokulil
2. 10. 2009 Temná strana zelené energie
2. 10. 2009 Nestrkejte svůj rypák za naše hranice Štěpán  Kotrba
2. 10. 2009 Xenofobie je přirozená, ale ... Vladimír  Blažek
2. 10. 2009 Gazprom začal s výstavbou plynovodu Družba -- Lazarevskoje-Soči
2. 10. 2009 Rusko hledá cesty, jak zvýšit energetickou účinnost hospodářství
2. 10. 2009 Němci jsou "nejhorší milenci na světě", "druzí nejhorší" jsou Angličané
2. 10. 2009 Německo: Stav a příčiny genderových nerovností v odměňování
2. 10. 2009 Efekt šrotovného v USA se vyčerpal, prodej aut v září prudce klesl
2. 10. 2009 Katyň a zdravý rozum
2. 10. 2009 Katyn a zdravý rozum? Jan  Čulík
2. 10. 2009 Bránili se Romové efektivně? Jak zlepšit právní vědomí sociálně vyloučených? Pavel  Pečínka
2. 10. 2009 Víkend tělesného a duchovního otevření
1. 10. 2009 Církev není hloupá
1. 10. 2009 Efektivita kondomů při prevenci nákazy HIV
1. 10. 2009 Latexové kondomy jsou vysoce efektivní při ochraně před HIV
1. 10. 2009 O zlém papeži a dobrých kondomech? Jan  Čulík
1. 10. 2009 Sebevraždy aneb co nás čeká a nemine Miloslav  Štěrba
1. 10. 2009 Internet posiluje cenzuru
1. 10. 2009 Jak nezvolit nechtěnou vládu II. Tomáš  Krček, Ladislav  Žák
1. 10. 2009 EU: Gruzie válkou proti Rusku porušila mezinárodní právo
1. 10. 2009 Izrael odmítá Goldstoneovu zprávu o vojenské operaci v Gaze Daniel  Veselý
1. 10. 2009 Skrytý fundamentalismus v srdci americké politické moci Greg  Evans
1. 10. 2009 Protest jako hrozba národní bezpečnosti
1. 10. 2009 Loňské Řebíčkovy výhrůžky omezují svobodu projevu
1. 10. 2009 Amerika se vzdává kontroly nad internetem
1. 10. 2009 Past pro maturanty, neboli Co se stalo s nedomyšleným plánem na zkrácení školní docházky? Uwe  Ladwig
30. 9. 2009 Ratzinger a jeho mrtvoly
30. 9. 2009 Poznámka k dezinterpretaci Marxe Pavel  Urban
30. 9. 2009 Dolejš, Milota, Šustr a ostatní Boris  Cvek
30. 9. 2009 Evropa nechce platit za neodebraný ruský plyn
30. 9. 2009 Je Akademie věd České republiky reziduem "socialistického krmníku"? Anděla  Horová
30. 9. 2009 Irské referendum o Lisabonské smlouvě
30. 9. 2009 Katyň a Kozí Hory
30. 9. 2009 Jordánsko propojí Rudé a Mrtvé moře
30. 9. 2009 Americký Senát odmítl návrh na zavedení státní zdravotní péče
30. 9. 2009 PACE přijalo rezoluci kritizující Rusko
1. 9. 2009 Hospodaření OSBL za srpen 2009

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
3. 10. 2009 Čas rozhodnout se, na čem záleží Jindřich  Kalous
2. 10. 2009 Rusko hledá cesty, jak zvýšit energetickou účinnost hospodářství   
2. 10. 2009 Metafysika peněz John Michael Greer
2. 10. 2009 Temná strana zelené energie   
25. 9. 2009 Proč ekonomové selhávají John Michael Greer
21. 9. 2009 Konec hospodářského růstu Jindřich  Kalous
18. 9. 2009 Destruktivní denní sny John Michael Greer
17. 9. 2009 Průmyslová výroba potravin ohrožuje podmínky přežití   
15. 9. 2009 Děsivá ambivalence Karel  Dolejší
9. 9. 2009 Interview s Robertem Hirschem - Odmítání ropného zlomu   
7. 9. 2009 Solární tepelné elektrárny zažívají boom   
7. 9. 2009 Počátek éry nedostatkového průmyslu Jindřich  Kalous
2. 9. 2009 Hirschova zpráva, ekologisté a lhostejní občané Jiří  Krautwurm
1. 9. 2009 Samomluva s krumpáčem   
28. 8. 2009 Popírání entropie John Michael Greer

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
3. 10. 2009 Čas rozhodnout se, na čem záleží Jindřich  Kalous
25. 9. 2009 Václav Klaus nevystoupil na summitu o změnách klimatu Štěpán  Steiger
17. 9. 2009 Průmyslová výroba potravin ohrožuje podmínky přežití   
16. 9. 2009 Spojené státy plánují oslabit dohodu o klimatu z Kodaně, varuje Evropa   
16. 9. 2009 Zalesni poušť, ochlaď Zemi   
22. 8. 2009 Tři ekonomiky, jediná termodynamika a skutečný původ bohatství národů Jindřich  Kalous
20. 8. 2009 Dinosauři nebyli připraveni, my musíme být... Jita  Splítková
20. 8. 2009 Zelená kolapsu? Karel  Dolejší
4. 8. 2009 Tmavomodrý svět Ivana Breziny Karel  Dolejší
27. 7. 2009 Tajný důkaz globálního oteplování, který Bush potlačil   
20. 7. 2009 Nizozemská vláda vynaloží 25 milionů euro na vývoj biosolárních článků   
13. 7. 2009 Byl vyvinut materiál umožňující bezpečné skladování vodíkového paliva   
12. 7. 2009 Klimatické změny "způsobí rozklad civilizace"   
24. 6. 2009 Fantazie o změnách klimatu   
12. 6. 2009 Ekologický výjimečný stav