17. 9. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 9. 2009

Diskuse k diskusi a vypíjení "barů"

Lidé chtějí a mají volit. Ale nechtějí volby opakovat tak, aby zvolili stejné strany, stejné tváře, stejné politiky. Dosavadní političtí matadoři toho neudělali dost ke spokojenosti občanů. Proto nejde o opakování voleb, ale musí jít o volby nové, jiné, jež přinesou změnu na české politické scéně.

Jde ovšem i o nové programy a nejenom o zájmové tahání peněz ze státního rozpočtu, porcování medvědů, protože ani doposud stranami vyhlašované programy stejně nebyly naplňovány. Občané chtějí změnu. Když někdo chce změnu, musí ovšem také vědět jakou. Čím to kritizované a nevyhovující nahradit a legitimizovat.

A v tom je právě nemalá část našich nesnází a velká část celospolečenského problému. Staly se věci nevídané. Ty se stávaly i dříve. Ale my se musíme k nastalým jevům postavit a řešit ty problémové, které se udály nám občanům české kotliny v prvním desetiletí 21. století.

Naši politikové, partajní vůdcové, poslanecká sněmovna, senát i pan president se dostali do sporu se státem, v jehož čele stojí a řídí jeho vnitřní i zahraniční politiku. Ergo kladívko, dostali se do sporu s občany. Protože stát to jsou občané ve své různosti názorů, postavení ať majetkovém či ve společenském žebříčku, vzdělání a angažovanosti. Stát nejsou banky, ministerstva, noční kluby, kasina, sazka a další loterie, akciové společnosti a další a další instituce. Podstatou podstaty státu je skutečně občan, v souhrnu lidé. Mnozí si to pletou s pojmem státní aparát.

Ten je souhrnem státních orgánů a institucí, jež mají zabezpečovat fungování státu. A zde dochází k selhávání jejich výkonů. Jádrem státního aparátu je soustava volených zastupitelských sborů. A ty volí občané, lid. Proto je pravdivé, že základem a zdrojem veškeré moci je lid.

Počátky státu byly v dávné minulosti v komunách. To byly a jsou administrativní územní jednotky s určitou formou samosprávy. Dnešní státy jsou formou organizace lidské společnosti, sdružením obyvatel určitého území v právní celek. Území je věcným předpokladem a občané žijící na tomto území jeho osobním podkladem a tvářejícím prvkem. Své vnitřní i vnější záležitosti si každý stát má řešit sám. Zrodil se z vůle občanů, z touhy po samostatnosti, svébytnosti a nezávislosti. Jsou v dějinách, a známe to i jako současníci, případy, že státy, které vznikly a vznikají ne z vůle obyvatel žijících na daném území, ale z vůle, či spíše zlovůle, mocných, v daném čase u moci. Z novější historie i současnosti je dost příkladů.

Dva německé státy, dvě Koreje, Čína a Taiwan, Česko a Slovensko, Kosovo a našly by se i další. Koncem XX. století existovalo ca 200 nezávislých států.

Tolik malé odbočení od tématu, který jsem označil v nadpisu. Když čtu a slyším názory politiků a publicistů k současné situaci, jež jsou diskusí mnoha názorů a jejich nositelů a poté diskusi k této diskusi, připadá mi babylonská věž a její zmatky s jazyky téměř jednotou. A to je diskuse vedena v jedné stejné řeči. Ač někteří ji dobře neovládají. Je zcela přirozené, že lidé mají různé názory a tím i postoje.

Souvisí to s procesem poznání. A poznání je proces, jímž vnímáme skutečnost v našem myšlení. Měli bychom se našim myšlením této skutečnosti tj. k pravdě přibližovat. Shoda v pravdě bývá relativní a neúplná. Proto ty rozdíly. Zastánci stejného názoru nebo programu vytvářejí skupiny, tábory a strany. Ty pak své názory proklamují a hájí a stanou-li se většinou vítězí. Ve sporu, ve volbách a někdy i v boji. Že by to bylo veskrze demokratické je také diskutabilní. Protože názory a program menšiny by se neměly potlačovat. Někdy a často jsou potlačováni i jejich nositelé. Příkladů ze světa je dost.

Nyní v Česku máme problémy s volbami a vládou, zda má či nemá silný mandát, kterou chce a potřebuje do řádných voleb v květnu 2010 po právu mít. Diskutujme o nich a přicházejme s řešením. Již nyní je různých, kompetentních i méně kompetentních rádců dost. Vyberme to optimální. Mělo by být v nebojové shodě vícero názorů a tím bude kompromis. Musí být v souladu nejen zákonného a ústavního rámce, ale hlavně s principiálními potřebami, právy, ale i povinnostmi občanů této země.

Mezi turisty i obchodními cestujícími využívající ubytování v hotelích, jsou i takoví, že vypíjí bar v pokoji, v němž nocují a nezaplatí. My si nemůžeme vybrat ani hotel, ani pokoj ani zemi, v níž žijeme, natož vypíjet její "bary". Ale její rozmrhané, zcizené bohatství a škody zaplatíme v každém případě. A to i v případě většiny, která ten obsah pomyslného, alegorického baru neokusila a nespotřebovávala.

                 
Obsah vydání       17. 9. 2009
17. 9. 2009 Co znamenal projekt americké protiraketové obrany v české politice Jan  Čulík
17. 9. 2009 Guardian: Češi a Poláci jsou "zklamáni" zrušením americké protiraketové obrany
18. 9. 2009 Selhání iniciativy "Ne základnám" Jan  Čulík
17. 9. 2009 "Americká krása" aneb Dnes jsme všichni Poláky Karel  Dolejší
17. 9. 2009 Arogance, nezájem, nevědomost či záměr americké vlády? Uwe  Ladwig
17. 9. 2009 Wall Street Journal: Spojené státy zruší americký projekt protiraketové obrany
17. 9. 2009 Radar amerického systému raketové obrany v České republice nebude Jakub  Rolčík
17. 9. 2009 K telefonickému rozhovoru Obamy s Tuskem "nedošlo"
17. 9. 2009 ČTK: Obama informoval Fischera, že USA ustupují od radaru
17. 9. 2009 Chystají se USA ukončit projekt protiraketové obrany ve Střední Evropě?
17. 9. 2009 Bílej kůň, žlutej drak: Nečekejte zázraky, ale spisovatelské řemeslo autorka zvládla Jan  Čulík
17. 9. 2009 Studenou válku vyhráli... Francouzi, přirozeně
17. 9. 2009 89 milionů lidí kvůli krizi upadne do extrémní chudoby
18. 9. 2009 Immanuel Wallerstein: Vnitřní politika USA a jejich vojenské intervence Immanuel  Wallerstein
17. 9. 2009 Ku Klux klauni
17. 9. 2009 Řešení krize krizí Sandra  Wain
17. 9. 2009 Takměř neznámé výročí Jiří  Jírovec
17. 9. 2009 Topolánek a služba lidem, neboli Co vlastně chtěl? Jít domů? Uwe  Ladwig
17. 9. 2009 Německo z Afghánistánu? Štěpán  Steiger
17. 9. 2009 Kdo se chová jinak, je "nepřizpůsobivý", a tedy nebezpečný
16. 9. 2009 Čím se liší squateři od poslanců či policie?
16. 9. 2009 Squateři na Albertově Petr  Kužvart
17. 9. 2009 Jiný pohled na squatery je možný Milan  Daniel
17. 9. 2009 Sobotní squatterská akce byla uplatnění svobody slova v úpravě pro současnou společnost Jan  Šamánek
16. 9. 2009 Praxe zchátralých domů z Paříže Uwe  Ladwig
17. 9. 2009 Obvodnímu soudu pro Prahu 2 Pavel  Čižinský
17. 9. 2009 Není důkaz o přítomnosti termitu Vladimír  Wagner
17. 9. 2009 Průmyslová výroba potravin ohrožuje podmínky přežití
17. 9. 2009 Zelená Sahara
17. 9. 2009 Zalesni poušť, ochlaď zemi II. Antonín  Hubený
16. 9. 2009 Zalesni poušť, ochlaď Zemi
16. 9. 2009 Poznámky a otázky pro Štěpána Kotrbu
17. 9. 2009 Hudba budoucnosti Michal Z. Čenko
17. 9. 2009 Diskuse k diskusi a vypíjení "barů" Milan  Dubský
17. 9. 2009 Literární podvečer
17. 9. 2009 Pozvánka na besedu: Benedikt XVI. a společenská role současného papežského úřadu
1. 9. 2009 Hospodaření OSBL za srpen 2009