17. 7. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 7. 2009

Demokracie skoro pro všechny

Když jsem si tak pročítal ohlasy o dvaceti letech od zveřejnění výzvy Charty 77 Několik vět, napadlo mne, zda jsou skutečně už všechny její požadavky splněny, když jí od června do podzimu 1989 podepsalo až čtyřiceti tisíc odvážných.

Výzva obsahovala sedm požadavků na podporu lidských práv jako propuštění politických vězňů, uznání svobody tisku a vyznání, zahájení demokratické diskuse atd. Je proto jistě vhodné si porovnat tehdejší názory na demokratickou budoucnost s dnešní realitou, píše Miroslav Patrik.

Pesimista by totiž mohl tvrdit, že se jen střídají různé politicko-stranické elity podporované vlivnými mocenskými či finančními skupinami a korupce a klientelismus opět rozkvetla.

Optimista by zase mohl být nadšen, že tu už dávno máme svobodu projevu, svobodné volby a média, tržní mechanismus apod. a že pokud společnost bude zase cítit nějaký problém, tak její bystré elity a nová generace revoltujících uvede vše zase do pohybu.

Ti, kteří pracují v části neziskovém sektoru na obranu veřejného zájmu na ochranu životního prostředí a přírody před chamtivým byznysem, arogancí úřední a politické moci a před pomlouvačnými mediálními výstupy, se z tohoto pohledu budou asi spíše řadit mezi optimistické skeptiky.

I dnes totiž platí tato část výzvy: "Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji srážet s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize. Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Proto vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a že tyto změny jsou svobodná a demokratická diskuse."

Proto si dovolím tuto malou politologickou radu: Pokud by politické strany chtěly být aspoň trochu blahosklonné vůči voličům, pak by si do svých volebních programů měly vkládat aspoň tři požadavky Několika vět, které jaksi čekají na své naplnění.

Jsou to: "1. Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy a začaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvárnosti. 2. Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech forem politické manipulace a předběžné i následné skryté cenzury a otevřeny svobodné výměně názorů... 3. Aby byly všechny chystané i uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit životní prostředí v naší malé zemi a předurčit tak život budoucích generací, neodkladně předloženy k všestrannému posouzení odborníkům i veřejnosti."

Samozřejmě, že tyto návrhy tehdejších nezávislých iniciativ jsou už víceméně splněné a jen hnidopiši jsou stále nespokojení. Ale aspoň by naše vlády projevily dobrou vůli.

Vždyť přece téměř nikdo z neziskového sektoru není dnes nijak dehonestován a nějaká ta mediální podpásovka přece nemůže nikoho vykolejit. A ani nějaké ty všudypřítomné názory ekonomických teroristů (tj. ekoteroristů) nemohou náš správně nastavený sociální stát podporující trvale udržitelný rozvoj také významně ovlivnit. Jsou sice mediálně neodbytní, ale dá se to přežít.

A že by snad měly být sdělovací prostředky na někom nebo něčem závislé či dokonce napojené na vládní struktury? Či by snad o závažných společenských jevech psaly bez investigativních nároků nebo dokonce se těmto jevům vyhýbaly?

Ale kdeže! Každý názor tu má přece mediální prostor. Diskuse o radaru toho může být příkladem. A komu se to nelíbí, tak si může svobodně a za rovných tržních podmínek založit vlastní noviny, časopis nebo rozhlasovou či televizní stanici.

Také je nutné zcela odmítnout názor, že různé projekty nejsou veřejně diskutovány. To už je ale úplně mimo realitu. Jen na internetu se toho neustále hodně diskutuje. Každý tedy může svobodně napsat či říci svůj názor komukoliv a kdykoliv. A samozřejmě svobodou je tyto názory ignorovat nebo je odmítat. Správné názory mají totiž jen rozhodovací centra.

Navíc máme ty nejpřísnější a nejkomplikovanější ekologické zákony, v nichž se vyznají asi jen ty nezávislé iniciativy. A že lidé nechtějí třeba nějakou tu škodlivou stavbu a naopak ji chtějí politici nebo podnikatelé? No to se holt stává.

I když v demokracii férově rozhoduje většina, moderní politik musí mít někdy odvahu stát si za svým názorem. Má na to přece politický mandát, takže ty diskuse mezi volbami o různých stavbách jen vše zbytečně protahují a prodražují. Každý přece může svobodně jít do politiky a vymýšlet si své projekty za veřejné peníze!

A jen mimochodem. Ta výzva Několik vět byla asi opravdu jen taková limonáda. Kdyby totiž opravdu o něco šlo, tak by ji snad podepsalo nejméně jeden milión a půl tehdy nejvíce angažovaných lidí a ne jen pár tisícovek potížistů na okraji zájmu společnosti.

S nimi je totiž těžké pořízení i dnes. Ale naštěstí už nelze očekávat, že by získali aspoň stejných čtyřicet tisíc signatářů pod nějakou podobnou výzvu. Musí jim prostě stačit diskusní kroužky, blogy či virtuální sociální sítě. To správné vládnutí totiž není pro každého!

Autor pracuje v neziskovém sektoru v oblasti ochrany životního prostředí. Článek ve zkráceném znění vyšel dne 13. 7. 2009 v Literárních novinách.

                 
Obsah vydání       17. 7. 2009
19. 7. 2009 Freeganismus: Život z popelnic
19. 7. 2009 Bushovi muži čelí vyšetřování v Kongresu
17. 7. 2009 Rafsanžání zaútočil na íránský režim
17. 7. 2009 Létat jak motýl, bodat jak včela
17. 7. 2009 Proč je na českou politiku tak nehezký pohled? Ivo  Šebestík
18. 7. 2009 "Brzeziński a Carter jsou extrémisté koketující s protiamerickými trendy" Karel  Dolejší
18. 7. 2009 Are Brzeziński and Carter "anti-American extremists"? Karel  Dolejší
17. 7. 2009 Augusti a klauni... Ladislav  Žák
16. 7. 2009 Kňučení: Proč už nás nikdo neposlouchá?
17. 7. 2009 Havel, Schwarzenberg and other East European politicians: Why did they write to Obama? Karel  Dolejší
16. 7. 2009 Když hanba už nefackuje aneb Zvací dopis pro Radara Karel  Dolejší
17. 7. 2009 Úpěnlivá výzva k mizející síle Štěpán  Steiger
17. 7. 2009 Vražedný útok proti Ústavu pro českou literaturu AV ČR - prosba o pomoc Jan  Matonoha
18. 7. 2009 Zvací dopis pro Obamu Štěpán  Kotrba
17. 7. 2009 Česká bída?
17. 7. 2009 Diletantismus Jan  Čulík
17. 7. 2009 Havel, Schwarzenberg a Vondra ať mluví za sebe, nikoli mým jménem Štěpán  Kotrba
17. 7. 2009 Víza, štědrost sociálních podpor a jiné bludy o Kanadě Jiří  Jírovec
17. 7. 2009 Může být referendum pučem? Eva  Malířová
17. 7. 2009 Referendum pučem není, někdy však může puč legitimizovat Karel  Dolejší
17. 7. 2009 Lidová svrchovanost ke zničení "demokracie" Štěpán  Kotrba
17. 7. 2009 Michael  Marčák
17. 7. 2009 Demokracie skoro pro všechny
17. 7. 2009 Červenec 2009: Hnijíce čekáme na povolební pat Boris  Cvek
17. 7. 2009 Sedím u řeky Václav  Ryčl
17. 7. 2009 Maďarsko: jak voliči přicházejí o iluze Karel  Klimša
16. 7. 2009 Mediální výzkum Bohumil  Kartous
17. 7. 2009 Rubíny potu Ivana Preisslera Jan  Paul
16. 7. 2009 Středoevropští politici: Chceme americkou raketovou obranu Jan  Kudrna
17. 7. 2009 Izraelské válečné lodi provádějí cvičení v Rudém moři jak zaútočit na Írán
17. 7. 2009 Když se z konzervativců zdánlivě stanou anarchisté, neboli O omylu některých daňových poplatníků Uwe  Ladwig
17. 7. 2009 Future Force Warrior System - pokračování Hvězdných válek v Bostonu Antonín  Seďa
17. 7. 2009 Při nepokojích po íránských volbách zřejmě zahynuly stovky lidí
17. 7. 2009 IuRe dosáhlo uznání náhrady škody pro trvale zdravotně poškozeného účastníka CzechTeku
16. 7. 2009 Pomluvy v médiích má trestat civilní, nikoliv trestní právo Jan  Čulík
17. 7. 2009 Argumenty pro regulaci nájemného Pavel  Urban
17. 7. 2009 Stěhování kvůli squatterům? Pavel  Urban
17. 7. 2009 Poznámky ke zpropadené demokracii Pavel  Urban
17. 7. 2009 Kapitalismus coby Beránek boží Pavel  Urban
16. 7. 2009 Skutečně anonymní opencard mohla Magistrátu hl.m. Prahy ušetřit stovky milionů
16. 7. 2009 Hospodářský růst Číny se zrychluje
16. 7. 2009 Informační opona František  Řezáč
12. 7. 2009 Hospodaření OSBL za červen 2009