26. 6. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 6. 2009

Postskriptum: Přání otcem myšlenky, aneb Uvíznutí v Boydově smyčce

Kdysi jsem dlouhá léta pracoval jako lidskoprávní aktivista, nikdo tedy nemusí pochybovat o tom, že v normativní rovině uznávám nárok každého člověka na veškerá lidská práva připisovaná mu západní kulturní tradicí a posléze zakotvená ve Všeobecné deklaraci lidských práv. To mě ale rozhodně nevede ke konfúzi přání vycházejících z normy s aktuálním stavem světa. Kvůli Bushově imperialismu a posléze kvůli finanční a ekonomické krizi akcie západních demokracií na pomyslné globální burze politických idejí pořádně klesly v kurzu; Obamův postup v Iráku, Afghánistánu a Pákistánu to rozhodně nevylepšil. Pokud si budeme lhát do kapsy, že tyto skvrny se podstaty látky nedotkly, dříve či později nás čeká i ideová recese, nebo dokonce bankrot. Žádné záchranné balíky ani protiraketové systémy nás před tím neochrání.

Plukovník USAF William Boyd kdysi doplnil Darwinovu vývojovou teorii o schema přizpůsobování inteligentních organismů a uskupení racionálních organismů vnějšímu prostředí, které je klíčové pro jejich přežití. Jde o nepřetržitě opakovaný cyklus zahrnující pozorování (observation) - orientaci (orientation) - rozhodnutí (decision) - jednání (action). Boyd ve zkratce celý cyklus nazývá OODA Loop, já budu pro větší srozumitelnost hovořit o Boydově smyčce:

  • Pozorování: Zahrnuje sběr dat prostřednictvím smyslů
  • Orientace: Analýza a syntéza dat za účelem formulace aktuální mentální perspektivy
  • Rozhodnutí: Určení postupu na základě aktuální mentální perspektivy
  • Jednání: Fyzické provedení rozhodnutí

Poruchy v tomto cyklu mohou způsobit, že jedinec nebo skupina jedinců jsou v procesu přirozeného výběru eliminováni. Může k tomu typicky dojít například proto, že Boydova smyčka v daném případě probíhá příliš pomalu a konkurent tedy dokáže jednat agilněji; protože prostředí se mění tak rychle, že cyklus není dokončován a "zasekává se" na opakovaném pozorování a orientaci; případně protože vnitřní struktura dané lidské skupiny je příliš rigidní, chybí jí společný jednotící náhled, extenzívní interní komunikace (předpisy, normované postupy, nařízení, porady...) zahlcuje kapacitu pro pozorování stavu vnějšího světa...

Ale jednou z možných poruch je také chyba při pozorování a orientaci, kdy je nějaký jev špatně interpretován (stíhací pilot si nevšimne, že protivníkova náhlá ztráta rychlosti není známkou vážného poškození stroje, ale překvapivým manévrem), přičemž taková chyba může mít i systematický charakter. K tomu poslednímu dochází zejména tehdy, jestliže je náš pohled na svět příliš zjednodušený a povrchně ztotožňuje jevy, s nimiž není radno takto zacházet (ztrátu rychlosti po zásahu a snahu dostat se za nalétávajícího útočníka).

Nuže: George Friedman z analytické společnosti Stratfor dosti přesvědčivě argumentuje, že to co nám z Íránu ukazovala západní média byla selhávající revoluce, jíž se nakonec účastnily převážně jen velkoměstské "Twitterující třídy". To co nyní vidíme v médiích je s Friedmanovým závěrem konzistentní. Pokud má Musávího opozice nakonec uspět, může se jí to zdařit jen za podstatného rozšíření její sociální základny, mj. o venkovské obyvatelstvo a o politicky velmi vlivný klérus (bez jeho pomoci patrně vůbec nemůže pomýšlet na rozložení bezpečnostních složek dosud naprosto loajálních k Ahmadínežádovi). To však mimo jiné znamená, že Musávího opozice vůbec nemůže zůstat nadále tak radikálně prozápadní, jako když komunikovala jen s reportéry BBC a CNN; její program bude muset být založen na konzervativním, nábožensky ukotveném nacionalismu, jinak prakticky nemá šanci vybřednout z kruhů teheránské high society. Pokud se chce pokusit rozložit agitací bezpečnostní složky, bude muset být dokonce otevřeně protizápadní a a protiizraelská. Nikdo by neměl tyto programové posuny podceňovat, poněvadž by se staly takřka součástí genetické výbavy Zeleného hnutí, jestliže by uspělo. Prakticky totéž by se stalo i v případě, že by byl s pomocí části konzervativců kolem Medžlisu nalezen nějaký kuloární kompromis.

Neil MacFarquhar v The New York Times upozornil na fakt, že Ahmadínežádův nový velitel Revolučních gard, Muhammad Alí Džafarí, je specialistou na protipovstalecké operace a souběžně s dosazením řady "spolehlivých kádrů" provedl kompletní reorganizaci hlavní opory íránského režimu - s cílem zvýšit její efektivitu a pružnost. Rozložit gardy agitací bude takřka nemožné, jsou velmi dobře připraveny takovému pokusu čelit; vojensky porazit by je mohla jedině pravidelná armáda, i té by to dalo hodně práce, a zatím absolutně nic nenasvědčuje tomu, že by se k něčemu podobnému chystala. Pokud by byl Ahmadínežád jakkoliv odstraněn, následná dohoda s gardami by musela zahrnout ohromné koncese v oblasti vnitřního uspořádání státu, bezpečnostní a zahraniční politiky.

Pokud má Zelené hnutí porazit Ahmadínežáda, bude se mu zkrátka muset začít v lecčems podobat. Jestliže zůstane prozápadní, bude téměř jistě neúspěšné; jestliže bude úspěšné, nebude už téměř jistě prozápadní - taková je logika jeho růstu v íránské společnosti. Výsledkem odstranění Ahmadínežáda by byla země nadále "islámská" s přibližně stejně asertivní zahraniční politikou jako dosud a se stejnými zásobami strategických surovin, ale s mnohem větším mezinárodním kreditem v regionu i ve světě.

Otázka je, jestli nad tímto výsledkem - ach ano, doprovázeným jistou liberalizací vnitřních poměrů, která by ovšem kvůli kléru a ozbrojeným silám nemohla zajít příliš daleko - by měl na Západě někdo důvod jásat, nebo zda by to byl spíše důvod k podstatně vážnějším starostem z obrozeného a agresívního íránského nacionalismu.

Čím více se situací v Íránu podrobněji zabývám, tím sílí mé přesvědčení, že soudruzi globálové už v těch fázích Boydovy smyčky, které zahrnují pozorování a orientaci, dělají dost vážnou chybu...

                 
Obsah vydání       26. 6. 2009
28. 6. 2009 Diváci, herci a prodavači limonád Jiří  Drašnar
27. 6. 2009 Zemřel Michael Jackson, Západ už mučení a vraždění v Íránu nezajímá Karel  Dolejší
28. 6. 2009 Nenásilí číslo 101
28. 6. 2009 Americké granty na podporu íránské opozice
26. 6. 2009 Obama musí odvolat toto šílenství, než se Afghánistán stane jeho Vietnamem
26. 6. 2009 Žijeme v poezii i skrze YouTube Jan  Stern
26. 6. 2009 Michael Jackson zemřel na závislost na léku proti bolesti?
27. 6. 2009 Rothschildové zbohatli z otroctví v koloniích
27. 6. 2009 Československo: Stát, který selhal?
27. 6. 2009 Český stát vydává rekordní minimum na kulturu Štefan  Švec
27. 6. 2009 Normalizační rétorika Vojtěch  Žítek
27. 6. 2009 ŠOK je opravdu šokující Uwe  Ladwig
27. 6. 2009 Mají lidé mimo Západ právo být svobodní? Jan  Čulík
27. 6. 2009 Mají lidé Západu právo se vzbouřit také? Štěpán  Kotrba
27. 6. 2009 Co je to "Čína"? - Štěpán Kotrba zase hájí autoritářské režimy Jan  Čulík
27. 6. 2009 Čulíkova obrana imperiálních práv na "tu jedinou" pravdu Štěpán  Kotrba
27. 6. 2009 Kotrba: V Británii je "demokracie" :) čínský režim je legitimní Jan  Čulík
27. 6. 2009 Svoboda František  Řezáč
27. 6. 2009 Názor většiny a "svoboda" lidí mimo náš kulturní okruh často nebývají lidem na Západě po chuti Karel  Dolejší
27. 6. 2009 Postskriptum: Přání otcem myšlenky, aneb Uvíznutí v Boydově smyčce Karel  Dolejší
26. 6. 2009 Antikomunismus jako továrna na Absolutno Karel  Dolejší
27. 6. 2009 Binární smýšlení Západu může být pitomoučké
26. 6. 2009 Bestia triumphans 2009 Boris  Valníček
26. 6. 2009 Jak se o České republice v zahraničí nic neví Jan  Čulík
26. 6. 2009 Indolentní je jen pražská veřejná sféra
26. 6. 2009 Bylo by třeba, aby Britské listy NEvycházely anglicky
27. 6. 2009 USA nadále finančně podporují íránské disidenty
27. 6. 2009 Americkou základnu v Kyrgyzstánu schválila Moskva
26. 6. 2009 Michael Jackson zemřel na infarkt
26. 6. 2009 Rusko a Spojené štáty podpíšu začiatkom júla dohodu o vojenskej spolupráci
26. 6. 2009 Zajímavé věci Boris  Cvek
26. 6. 2009 Přibližně Petr  Hruška
26. 6. 2009 Luxusní jachty nabízejí hony na piráty
26. 6. 2009 "Reforma" veřejných financí bývalé koalice + světová ekonomická krize = rozvrácené veřejné finance České republiky Martin  Fassmann
26. 6. 2009 Z krize nevedou snadná východiska a náklady musejí nést všichni Jaroslav  Ungerman
26. 6. 2009 Jak jsme na tom U Nás na Západě s dospělostí? Michal  Vimmer
26. 6. 2009 Michael  Marčák
26. 6. 2009 Obrana Tabu v sociálních vědách Petr  Bakalář
26. 6. 2009 Sex a "přesvědčivá morálka" politiků, neboli Krátká cesta do ČR, USA, Itálie, Íránu a zpět do Německa Uwe  Ladwig
26. 6. 2009 Události v Íránu a etnocentrismus
26. 6. 2009 4 italské profesorky a 6500 žen požadují, aby Obamová bojkotovala Berlusconiho summit
26. 6. 2009 Literární časopisy patří na internet Miroslav  Vejlupek
26. 6. 2009 Proč dotace? Protože jsme ještě kulturní Petr  Štengl
26. 6. 2009 Chamtivost hejna trpaslíků Štěpán  Kotrba
26. 6. 2009 K čemu, vy jedny chamtivé časopisy!
26. 6. 2009 Na Facebooku vzniká nová aktivita: Porazit Paroubka volbou Foldyny Štěpán  Kotrba
26. 6. 2009 Nezvolit pana Paroubka je skoro nemožné Michal  Škop
26. 6. 2009 Bloggeři jako strážci objektivity a pravdivosti? Irena  Ryšánková
26. 6. 2009 Komu vlastně USA dodaly v Somálsku zbraně?
26. 6. 2009 Několik poznámek na okraj interpretace íránské "sexuální revoluce" Karel  Dolejší
26. 6. 2009 Rovnost v jednoduchosti? Jan  Hradil
26. 6. 2009 Města existují proto, aby v nich žili obyvatelé Štěpán  Kotrba
26. 6. 2009 Budou v mrakodrapech na pankrácké pláni "žít obyvatelé"? Jan  Čulík
26. 6. 2009 Proč jsme se chovali zbaběle?
26. 6. 2009 Znalosti František  Řezáč
26. 6. 2009 Čtyřicátníci všechno vytunelovali
26. 6. 2009 Tři a půl milionu Pákistánců na útěku a my nedbáme Daniel  Veselý
26. 6. 2009 V afghánské ofenzívě je zapotřebí "změnit přístup"
25. 6. 2009 Šéf BBC si nechal proplatit 66 000 Kč za předčasný návrat z dovolené
25. 6. 2009 Musáví si stěžuje, že je na něj vyvíjen nátlak
25. 6. 2009 Jsou opravdu jiní Jindřich  Bešťák
25. 6. 2009 Byly by občanské protesty íránských rozměrů v USA povoleny?
25. 6. 2009 Nehegemonický dovětek ke Slačálkově a Škabrahově pohledu na antikomunismus
24. 6. 2009 Hegemonie koho a nad kým? Martin  Škabraha
25. 6. 2009 Ministryně otloukánek Zdeněk  Jemelík
25. 6. 2009 Neslyšíme v Íránu jenom trávu růst? Miloš  Dokulil
13. 6. 2009 Hospodaření OSBL za květen 2009

Sociální vědy aplikované do života RSS 2.0      Historie >
27. 6. 2009 Postskriptum: Přání otcem myšlenky, aneb Uvíznutí v Boydově smyčce Karel  Dolejší
26. 6. 2009 Antikomunismus jako továrna na Absolutno Karel  Dolejší
8. 6. 2009 Vlastenecké dějiny dle ruského Pramini Karel  Dolejší
5. 6. 2009 2015: Rok finální krize   
30. 5. 2009 Sítě, sociální kapitál a důvěra v kritické perspektivě Karel  Dolejší
28. 5. 2009 Útoky na Jiřího Paroubka nemusejí mít nutně politický podtext Karel  Dolejší
6. 5. 2009 Prodejní značka Barack Obama   
17. 4. 2009 Několik rad distributivistům John Michael Greer
13. 3. 2009 Čekání na létající talíře John Michael Greer
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci   
2. 3. 2009 Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě Karel  Dolejší
1. 3. 2009 O krizi chápání   
28. 2. 2009 Psychologové hledají evoluční kořeny morálního znechucení Karel  Dolejší
22. 2. 2009 Místo několika lodí jich připlují miliony   
16. 1. 2009 Budoucnost, která nebyla John Michael Greer

Írán RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2009 Nenásilí číslo 101   
28. 6. 2009 Americké granty na podporu íránské opozice   
27. 6. 2009 Binární smýšlení Západu může být pitomoučké   
27. 6. 2009 Mají lidé mimo Západ právo být svobodní? Jan  Čulík
27. 6. 2009 Názor většiny a "svoboda" lidí mimo náš kulturní okruh často nebývají lidem na Západě po chuti Karel  Dolejší
27. 6. 2009 Postskriptum: Přání otcem myšlenky, aneb Uvíznutí v Boydově smyčce Karel  Dolejší
27. 6. 2009 Zemřel Michael Jackson, Západ už mučení a vraždění v Íránu nezajímá Karel  Dolejší
26. 6. 2009 Několik poznámek na okraj interpretace íránské "sexuální revoluce" Karel  Dolejší
26. 6. 2009 Události v Íránu a etnocentrismus   
25. 6. 2009 Human Rights Watch: Procesy s opozicí připravuje smutně proslulý prokurátor   
25. 6. 2009 Neslyšíme v Íránu jenom trávu růst? Miloš  Dokulil
25. 6. 2009 Otevřený dopis na podporu íránských demonstrantů   
25. 6. 2009 Byly by občanské protesty íránských rozměrů v USA povoleny?   
25. 6. 2009 Rafsandžání a Musáví údajně "podpořili ukončení povolebního napětí"   
25. 6. 2009 Musáví si stěžuje, že je na něj vyvíjen nátlak