5. 5. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 5. 2009

Jak Izrael připravuje Palestince o vodu

Jako bývalý ministr financí - mnozí se domnívají, že úspěšný - ví toho Binjamin Netanyahu, současný izraelský ministerský předesda, jistě dost o ekonomice. Jestliže tedy dnes tvrdí, že je ochoten poskytnout Palestincům nikoliv politicko, zato ale ekonomickou nezávislost, nemohlo by to znamenat, že jeho vláda chápe, že prospívající Palestina by byla významným prvním krokem ke stabilizaci Blízkého východu?

Vezmeme-li však do rukou zprávu Světové banky z poloviny letošního dubna, musíme o tom zapochybovat. Zpráva je nejnovější z řady zpráv o tom, jak izraelská vláda systematicky zanraňuje vývoji životaschopné palestinské ekonomiky. Dokument o 154 stranách má titul Zhodnocení omezení rozvoje palestinského vodohospodářského sektoru (Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development). Poskytuje podrobný přehled o tom, jak Izrael zbavuje Západní břeh Jordánu a Gazu základního předpokladu přežití - tento deficit spotřebovává stále větší podíl palestinského hrubého domácího produktu.

Zpráva je dalším důkazem o slabosti dohod z Osla (nyní už beztak pohřbených). Ty nejenže nezahrnovaly mechanismy, jak přimět Izrael k plnění jeho slibů o ústupu z okupace palestinského území, nýbrž dokonce mu umožňovaly zrušit závazek k revizi dočasných dohod o vodohospodářském systému na území, jež kontroloval.

Namísto toho, dovozuje zpráva Světové banky, Izrael zvýšil svůj podíl na dostupných vodních zdrojích a přiměl Palestince zvětšit jejich závislost na Mekorotu, izraelském státním dodavateli vody. Zpráva konstatuje, že Izrael, bez souhlasu Společného izraelsko-palestinského vodního výboru (JWC) - jehož vytvoření vyplývalo z dohod z Osla - pobírá z podzemního podloží společného Západnímu břehu a Izraeli o více než 50% nad množství, jež mu dohody přiřkly. Palestinské protesty, netřeba říci, Izrael ignoruje.

Izraelsko-palestinský konflikt je stejnou měrou o vodu jako o půdu. Není to náhoda, že izraelské osady na Západním břehu jsou umístěny (umisťovány) na zdrojích podzemních vod nebo v jejich blízkosti. Jde o strategii, jež pochází z dob prvních osad vůbec.

V uplynulých deseti letech se však situace zhoršovala, Izrael začal totiž po svém "stažení" z některých palestinských oblastí (podle dohod z Osla) omezovat mobilitu Palestinců. Palestinci nyní musí platiti 8% svých domácích výdajů za dostatečnou dodávku vody - což je asi dvojnásobek obvyklého světového průměru. To přesahuje možnosti mnoha palestinských rodin, jejichž příjmy na území pod palestinskou správou prudce poklesly.

Ve vesnicích mimo města,v nichž obyvatelé nemají přístup k vodovodům, musí vyhradit až 20% svých příjmů na poplatky za pitnou vodu, dodávanou tankery. Jde o stále nákladnější nutnost, ztěžovanou rostoucím počtem izraelských kontrolních stanovišť, masívní kličkující "bezpečnostní" zdí a jiný i překážkami volného pohybu na Západním břehu.

Světová banka odhaduje, že dodatečné výdaje na dopravu vody tankery představuje asi 1% palestinského HDP. V Gaze dosahuje dodávka vody "kritické úrovně", přičemž výběr poplatků za ni se zhroutil a daňové sazby se propadly o 20%.

Přibývá důkazů o zvyšujícím se počtu nemocí způsobených zhoršující se kvalitou vody. Veřejné výdaje na tyto nemoci u dětí mladších pěti let představují podle odhadů zprávy 0,4% HDP. Dopad na životní prostředí je zničující. Hygienické a odpadové systémy byly velmi zanedbávány, což bylo způsobeno bezpečnostními podmínkami a izraelskými restrikcemi volného pohybu.

Nečištěné odpadní vody se proměnily ve stoky a laguny anebo prosakují do půdy, kde kontaminují podloží. Ve venkovských oblastech nejsou správnw vyprazdňovány septiky, kdežto izraelští osadníci běžně odvádějí nečištěné odpadné vody na palestinská pole.

Tak jak Izrael kontroluje hranice, cesty, letiště a přístavy, příjmy z vývozu a využívání vzdušného prostoru, na nichž je životně závislá palestinská ekonomika, právě tak knotroluje také palestinské vodní zdroje prostřednictvím Mekorotu, přičemž je tato jednostranná závislost ještě zvyšována nadměrným odběrem zdrojů.

Rozhodující úloha Mekorotu v distribuci vod, konstatuje zpráva, "činí Západní břeh a Gazu bezbrannými vůči izraelskému rozhodování a intervenci a patrně zvyšuje komerční rizika a náklady."

Světová banka dospívá ve zprávě k závěrečné řadě doporučení, která by mohla snížit krizi. Všechny však vyžadují izraelskou spolupráci a souhlas. Navrhována je např. reforma JWC, jenž je nevyváženě organizován ve prospěch Izraele pokud jde o míru pravomoci a kapacitu.

Pouhá polovina 121 milionů dolarů hodnoty Palestinci navrhovaných projektů byla schválena po roce 2001, kdežto s jedinou výjimkou byly odsouhlaseny všechny projekty izraelské. Izrael, říká zpráva, běžně rozhoduje zcela jednostranně o tom, jak budou nebo nebudou rozvíjeny oblastní vodní zdroje. Hospodářství bez přístupu k čisté vodě je z definice neudržitelné. Binjamin Netanyahu to buď nechce pochopit anebo je jeho slib rozvoje hospodářské nezávislosti Palestinců nezávazný politický příslib.

Tak či tak, palestinská "vodní krize" je vyvolána lidmi a měla by proto být jedním z nejdůležitějších bodů agendy, kterou hodlá projednat při své chystané návštěvě Washingtonu koncem měsíce. (Poznámka domácí: o takových věcech bezpochyby NEBUDE jednat izraelský ministr zahraničí Avigdor Liebermann, když v příštích dnech přijede do Prahy. K tomu je česká vláda přespříliš nakloněna Izraeli.)

                 
Obsah vydání       5. 5. 2009
5. 5. 2009 Horor bus, aneb cesta busem jako s trusem Monika  Binke
5. 5. 2009 Poplatky a šetření v oblasti léků: Lhali nám Petr  Wagner
5. 5. 2009 Kontaktujte bezodkladně poslance v Evropském parlamentu
5. 5. 2009 Bezprostřední hrozba diskriminace internetového obsahu Daniel  Solis
5. 5. 2009 Práva občanů Evropské unie pošlapávána ve jménu finančních zájmů nadnárodních korporací Helena  Svatošová
5. 5. 2009 Prasečí chřipka: Lidi jsou manipulováni. Pracuji v lékárně a vše sleduji
5. 5. 2009 Proč se Tamiflu tak prosazuje, navzdory jeho sporné efektivitě?
5. 5. 2009 Proč tu máme extremismus? Miloš  Dokulil
5. 5. 2009 Justiční systém v ČR v souvislosti s odměnami pro přísedící soudů Helena  Rybenská
5. 5. 2009 Evropskou ekonomiku letos čeká pokles o 4 procenta
5. 5. 2009 Aktuální vývoj průmyslu a stavebnictví vykazuje velmi hluboký pokles
5. 5. 2009 Jak Izrael připravuje Palestince o vodu Štěpán  Steiger
5. 5. 2009 Vrací se komunismus?
5. 5. 2009 První máj s neonacisty v Brně Michal "Wolf" Vlk
5. 5. 2009 Je Jaroslav Hutka už pasé? Jaroslav  Hutka
5. 5. 2009 Jaroslav Hutka už JE dávno pasé Štěpán  Kotrba
5. 5. 2009 No tedy - tak, já nevím: Hutka a Kryl... Jan  Čulík
5. 5. 2009 Postmoderní kádrovák je už dávno passé Karel  Dolejší
5. 5. 2009 Hutka: Ideologický novinář, který se minul formou Tomáš  Koloc
5. 5. 2009 O státu a o trhu: Beseda s Jiřím Kinkorem Michal  Kuklík
5. 5. 2009 Mnohonásobně více je násilných trestných činů spáchaných na dětech Miroslav  Prokeš
5. 5. 2009 Lolitky aneb nepřesvědčivé argumenty o ochraně před pedofily Štěpán  Kotrba
5. 5. 2009 Immanuel Wallerstein: Kuba a Spojené státy: pozvolná obleva Immanuel  Wallerstein
5. 5. 2009 Stát musí zaplatit odškodnění za nezákonnou hospitalizaci
5. 5. 2009 Místo faktů legendy František  Řezáč
5. 5. 2009 Sebeefektivnější technika bude rychleji a levněji produkovat pouze šum a masovou zábavu
5. 5. 2009 Zajímavé řešení: server jako wafky
5. 5. 2009 Van Goghovi uřízl ucho Gaugin, tvrdí kunsthistorici
5. 5. 2009 Budeme knihovnu nosit v peněžence?
5. 5. 2009 V Polsku objevili Ameriku - elektronické knihy... Štěpán  Kotrba
5. 5. 2009 Ne-teistické úvahy, které si většina lidí nepřipouští Anděla  Horová
5. 5. 2009 Vzniká "asijský měnový fond"
5. 5. 2009 Guantánamo, neboli O zatraceném strachu Američanů z pomsty nevinných lidí Uwe  Ladwig
5. 5. 2009 Význam "mediálně nezajímavé" destabilizace Iráku pro osud Obamovy administrativy a NATO Karel  Dolejší
5. 5. 2009 Irák: Al-Kajdá znova na scéně, boje ve Fallúdži
5. 5. 2009 Pákistán: Ozbrojené násilí 100 kilometrů od hlavního města
4. 5. 2009 Pršelo déle než sedm neděl... Zuzka  Hudcová
4. 5. 2009 Rok po cyklonu Nargis: 21 lidí uvězněno za pomoc obětem
4. 5. 2009 Řehořkovy Proměny: (Pseudo)artistní nuda Jan  Čulík
4. 5. 2009 Z rozkazu bloudící ozvěny Martin  Škabraha
4. 5. 2009 Řízená ekonomická migrace jako spouštěč změn Michal  Kesudis
4. 5. 2009 Proč zavřeli jen Bernieho Madoffa? Michael  Moore
4. 5. 2009 Hospodaření OSBL za duben 2009

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
5. 5. 2009 Jak Izrael připravuje Palestince o vodu Štěpán  Steiger
4. 5. 2009 Netanjahua údajně čeká kolize s Obamovou administrativou   
28. 4. 2009 Máme právo kritizovat sionismus? Michal  Vimmer
27. 4. 2009 Írán prý v obavě z izraelského útoku zrušil leteckou přehlídku   
27. 4. 2009 Jordánský král: Čas není na naší straně   
24. 4. 2009 Recept Cipi Livniové   
16. 4. 2009 BBC: "Náš reportér na Blízkém východě porušil zásady nestrannosti"   
16. 4. 2009 Robert Fisk: Jak můžeme důvěřovat zbabělé BBC?   
9. 4. 2009 Stíhací letouny nové generace pro Sýrii a Izrael   
3. 4. 2009 Izrael: Policie vyslechla Liebermana kvůli podezření z korupce   
31. 3. 2009 Izraelské bezpilotní prostředky údajně podnikly nálety v Súdánu   
30. 3. 2009 Jak bude Netanjahu manipulovat Obamu a ničit mírový proces   
26. 3. 2009 V Gaze bez rozmyslu odpaloval fosforové granáty   
25. 3. 2009 Svědectví z Guardianu má stejnou cenu jako papír, na kterém je vytištěno Štěpán  Kotrba
25. 3. 2009 Izraelská Strana práce vstoupí do Netanjahuovy vlády