30. 4. 2009Přispějte mobilem

Sledujte Britské listy na Twitteru.
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 4. 2009

Petr Hájek, ideolog a tmář

Nejprve mi (hromadným mailem) přeposlal Anton Markoš vyjádření Fatimy Cvrčkové k vystoupení Petra Hájka, prezidentova muže, na semináři Centra pro ekonomiku a politiku. Pročetl jsem její slova a zdálo se mi, že příliš zveličuje nějakou bezvýznamnou událost. Nyní jsem však dostal od Martina Škabrahy přímo odkaz na Hájkův příspěvek s názvem "Já z opice nepocházím". Začíná slovy: "Nevím, jak vy, ale já z opice nepocházím. Vím to tak jistě, jako že je živý Bůh nade mnou." I zděsil jsem se.

Především si nemyslím, že s Hájkem má smysl polemizovat vědecky či filozoficky. Hájek ani příliš nezapírá, že je ideolog a tmář, že ho naprosto nezajímá složitost odborné diskuse a barevnost celého problému. Sebejistě dává vedle sebe darwinismus a marxismus, nazývá darwinismus bludem, potom se snaží i o nějaké, ničím nepodepřené argumenty. Ideologie, kterou Hájek zastává, je těžko dnes už jen tak nalézt, není to ani inteligentní design, je to prostě ideologický odpor k poznání a přírodní vědě jako takové. Jeho téměř jmenovec von Hayek, nositel Nobelovy ceny za ekonomii a modla, k níž se klausovci rádi hlásí, kdysi napsal (v článku Proč nejsem konzervativec?), že právě kvůli tomu, že konzervatismus nemá rád pokrok a svobodné vědecké bádání, nemůže být konzervativcem. Dnes (a v tom je Hájek jako fosilie sám důkazem určité evoluce) už "konzervatismus" asi většinou neznamená odpor k pokroku a vývoji, dokonce i Vatikán evoluční teorii uznává, o ortodoxních církvích ani nemluvě (jedno z nejlepších uznání darwinismu jsem četl v jednom ortodoxním řeckém katechismu).

Mojí reakcí na velice hloupé a zabedněné vystoupení Petra Hájka by byl citát z von Hayeka, který jsem níže okopíroval a zkusil přeložit do češtiny (dosti volně, tak aby to bylo česky a dobře čitelné). Von Hayek jasně říká, že pokud by chtěl někdo jako Petr Hájek opravdu protestovat proti evoluční teorii, měl by se aktivně zapojit do vědeckého bádání a do odborné diskuze faktů. Petr Hájek naopak dává najevo, že jeho intence je dogmaticky náboženská a tmářská (řečeno von Hayekovými slovy).

Dokážu pochopit celkem sofistikovanou snahu některých evangelikálních hnutí prosadit tzv. "inteligentní design", i když to s vědou nemá nic společného (a nejen v oblasti evoluční teorie se právě evangelikální církve, zdaleka ovšem ne všechny, ukazují jako to nejfundamentalističtější křesťanství, co existuje) - absolutně ale odmítám protivědecký Hájkův výpad, který patří někam do myšlení ultrakonzervativního papeže Pia IX.

"Personally, I find that the most objectionable feature of the conservative attitude is its propensity to reject well-substantiated new knowledge because it dislikes some of the consequences which seem to follow from it - or, to put it bluntly, its obscurantism. I will not deny that scientists as much as others are given to fads and fashions and that we have much reason to be cautious in accepting the conclusions that they draw from their latest theories. But the reasons for our reluctance must themselves be rational and must be kept separate from our regret that the new theories upset our cherished beliefs. I can have little patience with those who oppose, for instance, the theory of evolution or what are called "mechanistic" explanations of the phenomena of life because of certain moral consequences which at first seem to follow from these theories, and still less with those who regard it as irrelevant or impious to ask certain questions at all. By refusing to face the facts, the conservative only weakens his own position. Frequently the conclusions which rationalist presumption draws from new scientific insights do not at all follow from them. But only by actively taking part in the elaboration of the consequences of new discoveries do we learn whether or not they fit into our world picture and, if so, how. Should our moral beliefs really prove to be dependent on factual assumptions shown to be incorrect, it would hardly be moral to defend them by refusing to acknowledge facts."

"Osobně považuji za nejvíc diskutabilní rys konzervativního postoje jeho sklon zamítat dobře podložené nové poznání, protože se mu nezamlouvají některé jeho důsledky. Řečeno nepokrytě: vadí mi jeho tmářství. Připouštím, že přírodní vědci stejně jako ostatní podléhají výstřelkům a módám a že máme mnoho důvodů byt ostražití v přijímání důsledků jejich nejnovějších teorií. Nicméně důvody pro naše váhání musí být samy racionální a musí být odděleny od naší lítosti, že nové teorie nahradily přesvědčení, která jsme si pěstovali. Mohu mít jen málo trpělivosti s těmi, kdo třeba oponují evoluční teorii či tomu, co bývá nazýváno "mechanistické" vysvětlení fenoménu života, kvůli určitým morálním důsledkům, jež na první pohled plynou z oněch teorií. Ještě méně trpělivosti mám s těmi, kdo považují za nepodstatné nebo bezbožné klást si vůbec nějaké otázky. Jestliže konzervativec odmítá čelit faktům, pouze oslabuje svou pozici. Často se stává, že důsledky, které jsou předjímány racionálně z nových vědeckých náhledů, z nich nakonec vůbec neplynou. Ale pouze aktivní účastí v hledání konsekvencí nových objevů se učíme, zda se hodí do našeho obrazu světa a pokud ano, jakým způsobem. Kdyby se naše přesvědčení o morálních hodnotách měla skutečně ukázat závislá na našich chybných hypotézách o faktech, těžko může být morální bránit je popíráním faktů samotných."

Vystoupení Petra Hájka ZDE

Reakce Fatimy Cvrčkové ZDE
Text "Why I Am Not a Conservative" od F. A. von Hayeka ZDE

Obsah vydání       30. 4. 2009
2. 5. 2009 Prasečí chřipku jsme si umně vyrobili sami
3. 5. 2009 Obamův poradce chápe obavy Ruska z radaru v Brdech
1. 5. 2009 Policie zápolila s prvomájovými demonstranty
2. 5. 2009 Svátek práce za Tomáše Bati
2. 5. 2009 40. výročí Baťových závodů - První máj 1934 Jan Antonín Baťa
2. 5. 2009 Antifašistický festival May Day 09 příjemně překvapil Štěpán  Kotrba
1. 5. 2014 Máj Karel Hynek Mácha
1. 5. 2009 Neonacismus s lidumilnou tváří? Karel  Dolejší
1. 5. 2009 Mimořádné volby nejspíš nebudou, vláda Dne vítězství bude nejspíš vládnout dlouho Štěpán  Kotrba
30. 4. 2009 Reformou vpřed, ni o krok zpět Bohumil  Kartous
30. 4. 2009 Jak může chtít Paroubek cokoliv požadovat, on snad má demokratický mandát? Jan  Čulík
30. 4. 2009 Ať promluví, nebo ať mlčí na věky Štěpán  Kotrba
30. 4. 2009 Obraz bídy a utrpení... Ladislav  Žák
30. 4. 2009 Reportéři ČT, chraňte nás před Sovětským svazem! Albín  Sybera
30. 4. 2009 Kamarádi kamarádů budoucích ředitelů Štěpán  Kotrba
30. 4. 2009 Trestní odpovědnost dětí Petr  Wagner
30. 4. 2009 Svátek práce či lásky - slavte, kde chcete a jak chcete. Anebo neslavte nic.
1. 5. 2009 Svátek práce v Plzni František  Řezáč
30. 4. 2009 Stane se Pákistán novým Íránem?
30. 4. 2009 Genocida ve Rwandě, nebo neokoloniální válka Spojených států s Francií o nerostné bohatství ve východním Kongu? Jana  Ridvanová
30. 4. 2009 Obama: Waterboarding JE mučení
30. 4. 2009 Řízená panika, aneb máme rizika podcenit, nebo přecenit? Štěpán  Kotrba
29. 4. 2009 Má Organizace amerických států právo existovat? Fidel Castro Ruz
30. 4. 2009 Prasečí chřipka? Panika, která se záměrně vyvolává, aby se lidi zviditelňovali a aby se utrácelo
30. 4. 2009 Jak to je opravdu s účinky Tamiflu, a pro koho snad bez rizik? Miloš  Dokulil
30. 4. 2009 Jak na to?!? Ladislav  Žák
30. 4. 2009 Řetězová demonstrace proti rasismu
30. 4. 2009 Amnesty International podporuje protest proti útokům na Romy
30. 4. 2009 Světová zdravotnická organizace zvýšila stupeň ohrožení na 5
30. 4. 2009 Neuvěřitelný rozpor týkající se prasečí chřipky, neboli Svět mezi panikou a odbornou ignorancí Uwe  Ladwig
30. 4. 2009 Antiekologická ekonomie
30. 4. 2009 Brněnský disent na jaře před dvaceti lety: Více skupin, nová témata Pavel  Pečínka
30. 4. 2009 Obamovo čtvrtletní vysvědčení v zahraničí Daniel  Veselý
30. 4. 2009 Lidé a zvířátka Věra  Říhová
30. 4. 2009 Keňské ženy hrozí politikům sexuální stávkou
30. 4. 2009 V Gdańsku se zaměstnanci loděnic střetli s policií
30. 4. 2009 Ukradl Ahmadínežád Obamovi volební heslo?
30. 4. 2009 Tymošenková: Ukrajina podpoří vstup Ruska do WTO
29. 4. 2009 Radar, co vidí skrz zeď - až teď?
29. 4. 2009 Skutečný svět je jiný. Chyba je na naší, české straně František  Řezáč
30. 4. 2009 Přechodné adresy Jaromíra Šavrdy Libor  Martinek
30. 4. 2009 Monitor Jana Paula: Milý státe, jdi si po svých! Jan  Paul
30. 4. 2009 Ortenova těžítka Josef  Štochl
29. 4. 2009 Petr Hájek, ideolog a tmář Boris  Cvek
29. 4. 2009 Miss Roma 2009, kadeřnice Aneta Kančiová: "I mezi námi jsou slušní a pracovití lidé" Pavel  Pečínka
28. 4. 2009 Když Duke není Ellington Karel  Dolejší
29. 4. 2009 Financování přírodovědného výzkumu v Británii Boris  Cvek
29. 4. 2009 Research Assessment Exercise - nesmyslný systém hodnocení britských univerzit
29. 4. 2009 Od svobodného bádání k diktatuře aparátů Karel  Dolejší
29. 4. 2009 100 dní Obamy, nebo 100 dní zabíjení? Andrew  Stroehlein
29. 4. 2009 Používejme intelekt
29. 4. 2009 Lidé, delfíni, prasata, psi... a žížaly
29. 4. 2009 Zvíře je živý tvor, který dokáže cítit, milovat, těšit se, nenávidět, bát se a trpět
29. 4. 2009 Lidé nemají právo krutě týrat ostatní tvorstvo, protože je to "ekonomické" Miloš  Kaláb
30. 4. 2009 Zabijačka je stejně krutá jako vybíjení tuleňů Štěpán  Kotrba
1. 5. 2009 Drasticky brutální zacházení se zvířaty, "aby bylo maso levné", je neomluvitelné Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
12. 4. 2009 Hospodaření OSBL za březen 2009

Liberalismus RSS 2.0      Historie >
29. 4. 2009 Petr Hájek, ideolog a tmář Boris  Cvek
1. 3. 2009 O krizi chápání   
25. 1. 2008 WTO: v předvečer průlomu v jednáních? Ludmila  Štěrbová
31. 12. 2007 Vondra chce od neziskového sektoru připomínky k českému předsednictví EU Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 Válka mezi USA a Evropou začala Štěpán  Kotrba
25. 5. 2005 Proč jsem liberál? Boris  Cvek
25. 5. 2005 Inspirativní liberál Karel Marx Michael  Kroh
25. 5. 2005 Naděje, jistoty, antiliberálové Pavel  Urban
23. 5. 2005 Liberalismus (?) a represe   
23. 5. 2005 Chci mluvit do toho, co se mi nelíbí Jindřich  Kalous
22. 5. 2005 Co není liberalismus Petr  Fiala
20. 5. 2005 Liberalismus znamená především osobní svobodu Milan  Černý
16. 5. 2005 Co je liberalismus? Josef  Vít

Copyright © 1996-2014 Občanské sdružení Britské listy | Kopírování obsahu možné pouze po předchozím písemném souhlasu redakce