Svoboda dělal problémy...

23. 5. 2013 / Boris Cvek

Podle mne současné dění v pražské politice snad ani nemá cenu komentovat. Snad jen tolik: od bleskového odvolání ředitele pražského Dopravního podniku Liche, kterého tam prosadil bývalý primátor Svoboda, aby s advokátem Láskou podali sérii trestních oznámení, je jasné, že drtivá většina ODS i TOP09 stojí za starými pořádky. Svoboda prostě dělal problémy, čímž vyvolal napětí uvnitř ODS a paralyzoval její činnost, založenou na potravě z krmelce, jak Dopravní podnik nazval Láska. Naopak TOP09 žádné vnitřní spory toho druhu zjevně nemá, kontrola nad krmelcem je a zvířátka mají vystaráno. Paralyzovaná ODS vedle k paralyzování celé pražské politiky, a tak TOP09 zvolila pragmatickou cestu. Ostatně zvířátka s oranžovou srstí už jistě toužebně očekávají návrat reálné politiky a uklidnění poměrů kolem krmelce. Nejlépe se přece konzumuje, když je klid a nikdo se nedívá. Svoboda bude nejspíše časem sesazen i v rámci ODS a všechno se vrátí ke starému. Je zjevné, že nové tváře (včetně Tůmy z TOP09, který se v otázce ředitele Liche postavil na stranu Svobody, od té doby však o něm není vidu ani slechu, neboť asi pochopil, že krmelec je prostě důležité místo v lese a není dobré se do toho míchat) ani nové politické strany (TOP09) nemají žádný vliv na reálnou změnu politiky. Myslím, že Svoboda mohl odejít se ctí hned po odvolání Liche na protest proti tomu, dnes ale odchází jako ten, kdo chtěl sám sobě a veřejnosti namluvit, že ODS "je už čistá" (jak to zcela vážně a přesvědčeně tvrdil v jedněch Otázkách V. Moravce), ale narazil na realitu.

PŘEČETLI JSME:

President, který kopl do vosího hnízda?

23. 5. 2013

Jde spíše o to, jakou reálnou hodnotu takový titul má v dnešní české společnosti a také pro ty, kteří o něj usilují. Vždyť přece není normální, že naprostá většina dnešních odborných asistentů nesoucích tíhu výuky na veřejných či státních vysokých školách má dnes podstatně vyšší úroveň odbornosti, než ti otitulovaní (lhostejno zda doc. či prof.).

O otřesné úrovni profesorů na českých vysokých školách píše Vladimír Čermák ZDE

Ani prezidentské ráno by se nemělo chválit před večerem

23. 5. 2013 / František Štván

Moudrost tohoto pořekadla byla mnohokrát ověřena v praxi. Proto se prezidentu M.Zemanovi divím, že některé své nestandardní politické kroky opírá o sílu mandátu vzniklého z přímé volby. Rozhodně ho nezpochybňuji, ale mne ve výsledku opravdu nezajímá co politik či politická strana řekne či slíbí, ale co dokáže prosadit. Zároveň nejsem politický ignorant který neví, že politické sliby nelze bez příznivého rozložení politických sil v demokratické společnosti prosadit. Prostě jsem přesvědčený, že když nebudou příznivé pro Zemana, tak je nedokáže prosadit, jeho mandát bude mít ve výsledku pro voliče stejnou hodnotu jako prezidentský mandát vzniklý "zastaralým" způsobem. Pokusím se to dokázat.

O špičkovost až tolik nejde

23. 5. 2013 / Jan Mertl

Na Britských listech se nám opět tiše rozjela diskuse o kvalitě výzkumu, úspěšnosti, konkurenceschopnosti vědy a podobných věcech. Bohužel, jak je v Čechách v posledních letech zvykem, nese se v rovině toho, zda tedy věci jsou špičkové, efektivní anebo ne, a zda si z tohoto titulu zaslouží příslušné financování. Takto vedená diskuse je atraktivní, rádoby náročná a tvrdá, ale pro současnou dobu v podstatě zbytečná. Pokusím se ukázat proč.

Čeští zbrojaři: chceme vozit zbraně do Konga, Libye, Jemenu, Somálska a dalších zemí

23. 5. 2013

Tisková zpráva Nesehnutí

V Brně byl zahájen další ročník veletrhu zbraní IDET. Přestože čeští zbrojaři jej prezentují jako "veletrh obranné techniky" vyjádření prezidenta české zbrojařské lobbistické organizace AOBP Jiřího Hynka dokazuje, že skutečný cíl prodejců a propagátorů zbraní je jiný. Vyvážet zbraně tam, kde panuje ozbrojené násilí, chaos, probíhají občanské války. A po státní správě obchodníci se zbraněmi žádají, aby je v tomto počínání neomezovala či ještě lépe podporovala. Tak lze číst prohlášení Jiřího Hynka na půdě Senátu ČR, kde loboval za omezení kontroly zbrojních exportů a vyšachování ministerstva zahraničních věci, coby garanta dodržování lidských práv, z povolovacího procesu na vývoz zbraní. V tomto svém projevu šéf českých zbrojních lobbistů přímo uvedl: "...exporty do Mali, Demokratické republiky Kongo, Vietnamu, Jemenu, Libye, Pákistánu, Somálska a dalších zemí, kam by rády chtěly vyvážet i české firmy."

Nebudou-li vozit zbraně do Konga, Libye, Jemenu, Somálska a dalších zemí čeští zbrojaři, budou je tam vozit čínští zbrojaři

23. 5. 2013 / Štěpán Kotrba

Romantický havlovský idealismus vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí za dvacet let ukázal, že nenastolí mír na světě, kam české zbrojovky nebudou dodávat "kouřící hlavně". Nestalo se nic. V Africe i Asii se válčí dál. Pouze zbraně české provenience nahradily čínské, běloruské a íránské kopie starých kalašnikovů, případně zastaralý arzenál milionové čínské armády, která přezbrojuje. USA své staré zbraně prodává v Jižní Americe. I Francie otevřela poválečné sklady a její zastaralé útočné pušky ovládly boj v Libyi. Rusko přezbrojuje též a tak miliony starých kalašnikovů z jejich skladů také určitě najdou své zákazníky. To je globální trh se zbraněmi.

Nesehnutí jsou naivními hipísáky, kteří se snaží pouze poškozovat český průmysl. Nikdo už jejich výkřiky nebere vážně. Český zbrojní průmysl chce pouze ty podmínky, které mají i ostatní země EU. Nic víc a nic méně. České zamini by se už jednou provždy mělo s havlismem rozžehnat.

Osm kritérií EU pro vývoz zbraní

23. 5. 2013


Shrnutí těchto osmi kritérií určujících vnitrostátní politiky vydávání licencí je ve společném postoji 2088/944/SZBP:

  1. Dodržování mezinárodních povinností a závazků členských států, zejména sankcí přijatých Radou bezpečnosti OSN nebo Evropskou unií, dohod o nešíření a jiných tématech, jakož i dalších mezinárodních závazků.
  2. Dodržování lidských práv v zemi konečného určení a dodržování mezinárodního humanitárního práva touto zemí.
  3. Vnitřní situace v zemi konečného určení jako výsledek napětí nebo ozbrojených konfliktů.
  4. Zachování regionálního míru, bezpečnosti a stability.
  5. Chování kupující země vůči mezinárodnímu společenství, zejména pokud jde o její přístup k terorismu, povahu jejích spojeneckých závazků a dodržování mezinárodního práva.
  6. Národní bezpečnost členských států a území, za které členské státy ve vnějších vztazích odpovídají, jakož i bezpečnost spřátelených a spojeneckých zemí.
  7. Existence rizika, že vojenské technologie nebo vojenský materiál budou v kupující zemi dodány jinému než deklarovanému odběrateli nebo znovu vyvezeny za nežádoucích podmínek.
  8. Slučitelnost vývozu vojenských technologií nebo vojenského materiálu s technickou a hospodářskou kapacitou přijímající země, přičemž je žádoucí, aby státy své legitimní potřeby v oblasti bezpečnosti a obrany naplňovaly s co nejmenším využitím lidských a hospodářských zdrojů pro potřeby zbrojení.

Zdroj: ZDE

Je jejich dodržováním vývoz zbraní do Konga, Libye, Jemenu a Somálska? (JČ)

Vivat academia, vivant professores

22. 5. 2013 / Lubomír Brožek

V blázinci se dějí roztodivné věci. Velké problémy jsou zastiňovány menšími, a ty úplně nejmenší jsou nafukovány do ohromujících rozměrů. Úplné pitomosti se pak vznášejí nad ústavní zahradou jako montgolfiéry, plněné horkým vzduchem mediálních tlachů. Blázni jsou u vytržení.

Tož se radujme. Ano, ano, už je to tady. Prezident couvl, akademická svoboda je zachráněna. A že měla namále, když její základy balancovaly na problému, který lze popsat jediným slovem: Putna. Tedy docent Putna, aby bylo jasno.

Pan docent nakonec přece jenom bude profesorem, jak na tiskové konferenci slavně zvěstoval ministr školství Petr Fiala. To je moc dobře, protože blázinec není žádný holubník. A taky potřebujeme klid na práci, že.

Co nám (ne)dala kauza M. C. Putny

22. 5. 2013 / Marek Řezanka

V podstatě až dnes (22. 5. 2013) je možno se důkladněji zabývat kauzou, jíž média přisoudila mimořádný význam a která společností hýbala několik dní. Téměř hamletovská otázka zněla: Jmenovat, či nejmenovat? Miloš Zeman vyjádřil své výhrady ke jmenování M. C. Putny profesorem -- a hned se potýkal s několika závažnými obviněními:

1) Z autoritářského, totalitního (sic) chování (div se nebilo na poplach, že zde máme opět únor 1948, a vůbec se neřešilo, zda prezident smí navrženého kandidáta nejmenovat)

2) Z chování diskriminačního, kdy prý prezidentovi vadí deklarovaná homosexualita uchazeče (což prezident popřel, aby oznámil, že mu nevadí homosexualita ani zastání se práv homosexuálů, ale je pro něho nepřijatelná forma, k níž budoucí profesor ve svém protestu sáhl)

Chybí gentlemanství a prozíravost

22. 5. 2013 / Jan ČulíkObviňte mě klidně ze zaujatosti, ale nemohu se zbavit nepříjemného pocitu, že bych měl asi taky problém s jmenováním Martina Putny profesorem. (Naštěstí se mě na to nikdo neptá.) Prostě mi nepřijde, na základě oněch dlouholetých zkušeností z práce na britských univerzitách, že se univerzitní profesor chová tak, jak se Putna chová na tom protiruském videu. Nejde mi o projevování názorů, ale o formu. Aby nebylo mýlky, je přijatelné, dokonce žádoucí, aby univerzitní profesor fungoval jako advocatus diaboli, aby zpochybňoval establishmentový status quo. Jenže jde o tu formu. Potíž je, že akademikovy argumenty by měly být věcné, neemocionální, inteligentní a uměřené. Tohle všechno přece na tom Putnově protiruském videu chybí (a politováníhodným měřítkem posunutí hodnot některých příslušníků české společnosti je to, že server IDnes označil Putnovo protiruské video za "vtipné". Naplňuje mě to tak trochu zoufalstvím, protože Putnovo protiruské video je snad všechno, ale vtipné určitě tedy ne, ledaže se v ČR už zapomnělo, co je humor.)

Vějičky na odvedení pozornosti od problémů

23. 5. 2013

dovolte, abych zareagoval na "putnománii", která čile zaměstnává i BL. Mám stále intenzivnější pocit, že některé kauzy jsou vějičky na odvedení pozornosti obyvatelstva od závažnějších problémů. A mám takový dojem, že na vějičku skočily i BL a zabývají se dle mně touto kauzou s horlivostí hodnou důležitějších záležitostí, varuje Radoslav Tůma.

Integrita akademické komunity je kompromitována - hrůza! Republika je ve varu. Copak ji to zboří? Je zásadní otázkou pro tento stát, či dostane ten či onen akademik funkci od prezidenta? Mnoho povyku pro nic. Mně je to osobně úplně ukradené. Zajímá mě to asi tak, jako s kým chodí, či nechodí Lucie Bílá a zda je Iveta Bartošová ve formě či nikoli. Proč se neřeší to, co nás pálí - nezaměstnanost, korupce, byrokracie, rozkrádání (a mohl bych pokračovat dál a dál)?

Proč by britský univerzitní profesor nemohl být televizním satirikem?

23. 5. 2013

Domnívám se, že ke kvalitě diskusí i článků může přispět důsledné oddělování věcí, souvisejících spolu pouze zdánlivě, držení se zvoleného tématu. Ve věci "Zeman proti Putnovi" bych to tedy viděl asi takto, píše Jiří Nushart :

1. Putnovy projevy občanské angažovanosti, veřejně projevované názory, jejich forma - vhodnost či nevhodnost zvolené formy vzhledem k profesi vysokoškolského učitele i k jeho osobní účasti v této věci.

2. Jednání prezidenta Zemana v předmětné věci, jeho motivy zveřejněné i nezveřejněné, rozpory v prohlášeních samotného prezidenta i prezidenta a jeho spolupracovníků. Oprávněnost (nikoli však subjektivní) k tomuto jednání.

Jiný kraj, jiný mrav

23. 5. 2013

Skotsko:

Vláda schválila plány na největší komerční farmu na světě, která bude získávat elektrickou energii z mořských vln. Čtyřicetimegawattová farma bude umístěna v moři severovýchodně od ostrova Lewis. Vyrobí ze síly mořských vln dostatečné množství elektrické energie pro 30 000 příbytků.

Firma Aquamarine Power uvedla, že začne instalovat své stroje na získávání elektrické energie z vln během několika let, jakmile bude na mořské dno rozmístěna elektrická síť.

Zdroj: ZDE

Česká republika:

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu dne 22. května 2013 na Pražském hradě ministra životního prostředí Tomáše Chalupu. V průběhu diskuse prezident vysoce ocenil úsilí ministra životního prostředí v boji proti zeleným fundamentalistům.

Zdroj: ZDE

Zloděj křičí: "Chyťte zloděje!"

23. 5. 2013

(Příspěvky nejsou nijak omezené či blokované, jsou ve veřejné doméně.)

Matěj Hollan

Je pár minut po půlnoci, takže si dejme tipovačku, co ráno udělá pan prezident, až se probudí:

a) ožere se a vyhlásí válku Německu,

b) ožere se a řekne něco takového, že Německo bude nuceno vyhlásit válku nám,

c) ožere se a bude nahej lítat po Chrámu Sv. Víta a křičet: "Sem katolická buzna, vy idioti!!",

d) ožere se a přizná se, že je alkoholik a odstoupí,

e) ožere se.

Matěj Hollan 99 slov Petra Šabaty:

Přišel sem do newsroomu, v komentátorským píše Šídlo vo fotbale, ale my přitom sport neděláme, my sme přece Hospodářky! Vedle vykalenej Hunzejk s Kymberákem, se jich ptám: simtě, Kumberáku, co děláš, makej vole, zítra máš autorskou stranu, si myslíš, že sem tě z Lidovek vykoupil, abys chlastal celej den na Prašivce." A ten debil mi řekl - já sem nebyl na Prašivce. "A kdes byl?" "Na tenise, ty kudrnatá píčo." Looooooooooooooool.

Petr Kamberský tak tohle musím přeposlat lidem co nesmrdej na fcb.....

Zdroj: ZDE

V Londýně usmrtili dva útočníci vojáka sekáčky na maso

22. 5. 2013

V londýnské čtvrti Woolwich usmrtili dva útočníci sekáčky na maso nedaleko kasáren jednoho britského vojáka. Televizní zpravodajství ITV přineslo záběry muže, oblečeného v šedivé bundě s kapucou, který se na kameru vyjádřil: "Musíme proti nim bojovat tak, jako oni bojují proti nám. Oko za oko, zub za zub. Omlouvám se ženám, že musely být dnes tohoto svědky, ale v naší zemi jsou ženy svědky téhož. Vy lidé nebudete nikdy v bezpečí. Svrhněte svou vládu, nezáleží jí na vás."

Policisté oba útočníky postřelili.

Britská vláda zahájila zasedání svého výboru pro mimořádné události, COBRA. Premiér Cameron, který je na návštěvě v Paříži, konstatoval, že "existují známky, že šlo o teroristický útok."

Muslimské organizace v Británii vraždu odsoudily.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Británie poskytovala CIA podstatnou pomoc při unášení osob do třetích zemí na mučení

23. 5. 2013

Vyplývá to ze zjištění tzv. The Rendition Project, který mapuje všechny zjištěné lety, jejichž prostřednictvím unášela CIA osoby a deportovala je k mučení do třetích zemí. Podle The Rendition Project přistála letadla CIA na britských letištích 1622krát. Podrobnosti lze najít na stránkách The Rendition Project Interactive. Najdete tam také 16 letů, které vedla CIA přes Českou republiku. Podrobnosti v angličtině ZDE

Mezi Holešovem 8.12.2011 a Václavským náměstím 7.4.2013

23. 5. 2013 / Josef Mrázek

První část článku je ZDE

Nepoužití potenciálu stotisícové demonstrace 21. dubna 2012 na Václavském náměstí způsobilo velkou škodu hned a stalo se těžkým břemenem do budoucna. Zklamání a pocit marnosti z toho, že se ničeho nedosáhlo, ochromily i tu trochu odhodlání, která tu byla. Česká televize, která se již chystala přejít do služeb nové vlády, obnovila servilnost vůči koalici a samocenzuru a ještě přitužila. Jde o to, že lidé v dubnu 2012 přišli na náměstí také proto, že o demonstraci informovaly aspoň některé sdělovací prostředky. To se už nemělo opakovat.

Levice ode zdi ke zdi

22. 5. 2013 / Štěpán Kotrba

Jaká je situace jednotlivých levicových politických stran a jejich kondice? Které jsoucí subjekty máme brát vážně a které naopak ne? To jsou otázky, které si musí klást každý "průměrný" volič, vidí-li babylón názorů, jehož hlasatelé se řadí sami mezi levici. Co je tedy "levice"?

Bílý dům přiznal, že americké letecké údery bezpilotními letadly usmrtily čtyři Američany

23. 5. 2013

Bílá dům zahájil nové úsilí učinit svou politiku úderů bezpilotními letadly v zahraničí přijatelnější. Generální prokurátor Eric Holder přiznal v dopise šéfům amerického Kongresu, že americké letecké údery usmrtily čtyři Američany, a přislíbil, že je bude informovat o nové americké doktríně, v jejímž rámci se mají údery bezpilotními letadly schvalovat v budoucnosti.

Holder tvrdil, že jeden z usmrcených Američanů, Anwar al-Awlaki, byl na arabském poloostrově šéfem operací al Kajdy, avšak dodal, že tři další Američané usmrcení americkými bezpilotními letadly - Samir Khan, Abdul Rahman Anwar al-Awlaki a Jude Kenan - nebyli zamýšlenými terči útoků. Abdulu Rahmanu Anwar al-Awlakiovi bylo v době, kdy ho Američané v Jemenu r. 2011 usmrtili, teprve šestnáct let.

Úřad investigativního žurnalismu odhaduje, že od roku 2002 bylo americkými bezpilotními letadly usmrceno v Jemenu 347 osob a v Pákistánu dalších 2541 až 3533 osob.

Uprostřed rostoucího znepokojení, že politika zabíjení lidí v zahraničí bezpilotními letadly poškozuje americké zájmy, má ve čtvrtek ve Washingtonu pronést prezident Obama zásadní řeč, která má znamenat podstatnou změnu v ospravedlňování a vysvětlování těchto leteckých úderů.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Mé mladé přítelkyni IV

23. 5. 2013 / Jiří Jírovec

Přítelkyně moje, když Jan Werich natáčel v roce 1968 pořad o Praze, vysvětloval, že to město má tolik podob, kolik v něm žije lidí. Byl to vlastně takový trik, který mu umožnil říkat, co chce, protože to pak byl jeho a jen jeho pohled.

Abys pořád nečetla jen moje texty, podívej se pro změnu třeba na dějiny v podání Jana Kristeka. Jeho pohled na minulost i současnost je mnohdy napadnutelný, ale ne tak úplně. Jako ženu by Tě mohl zajímat i problém, který podle jeho názoru mají muži díky klesající frekvenci heterosexuálního sexu.

Ateistický heterák zdraví prezidenta i Putnu

21. 5. 2013 / Štěpán Kotrba

Vkus hlavy státu není kritériem práva ani akademické svobody. A prezident REPUBLIKY nesmí být senilní mocnář, jehož soukromá vůle a soukromý názor stojí nad zákonem. Protože republika je státním útvarem, kde zákon je nadřazen všem - i prezidentovi.

Když prezident Zeman ohlásil, že nebude jmenovat doc. Putnu profesorem a důvody nezveřejní, protože Putnu nechce ponižovat, nepodlehl jsem hned mediální hysterii, neboť mohou existovat v mezích prezidentského práva (a odpovědnosti) důvody, proč tak nemůže učinit. Nee, nemusel by to být zatajený trestný čin. I morálka může mít obecně akceptovatelné limity, které by odůvodňovaly prezidentovu reakci... A byly indicie, že tomu tak může být.

Výstava "Láska překračuje rozdíly" na univerzitě

23. 5. 2013 / Giorgio Cadorini

V Udine zahájilo sdružení Iris 14. května fotografickou výstavu Eriky Zucchiattiové "Amore oltre le differenze" (Láska překračuje rozdíly), která potrvá do 7. června. Výstava zdobí vstupní halu honosného Paláce Antoniniových, hlavní budovy humanistického pólu Furlanské univerzity ve středověkém centru města Udine, bývalém sídle Aquilejských patriarchů.

Na úvodu ceremonie promluvil Alessandro Baldo, předseda sdružení Iris: "Je to velké zadostiučinění pro naše sdružení být hosty v tomto paláci za podpory naší univerzity, které děkujeme. Naše snaha, prostřednictvím těchto fotek, je dodat odvahu a sílu všem klukům i holkám, kteří se bojí žít, a dát najevo ostatním, co pro ně znamená láska."

POZVÁNKA:

Levice a konzumní společnost

22. 5. 2013

V galerii Divus (Bubenská 1, 170 00 Praha 7) se 23. května od 18:00 hodin koná debata s názvem "Levice a konzumní společnost".

Vystoupí Ilona Švihlíková, Rudolf Převrátil a Michael Hauser.

Studentské jaro: Jsme proti segregaci akademiků

22. 5. 2013

tisková zpráva

Brno, 22. května 2013

Výzva docentům a docentkám čekajícím na jmenování do profesorského stavu

Honorabiles paní docentky a páni docenti,

dovolte nám, abychom Vám pogratulovali k návrhu na uvedení do profesorského stavu. Cítíme však jako nezbytné Vás touto formou požádat o zvážení možnosti žádosti o předání jmenování profesorem alternativní formou.

Velice si vážíme ústupku, který pan prezident učinil a umožnil jmenování doc. Putny profesorem. Tohoto ústupku si vážíme i přes motivy, které k původnímu zápornému postoji vedly, ať už byly jakékoliv. Avšak nemůžeme souhlasit s podmíněním jmenování předáním jmenování z rukou ministra školství a nikoliv prezidenta republiky. Toto podmínění nám přijde naprosto nedůstojné a směřující k rozdělení akademické obce na plnohodnotné a podřadné akademiky. Takováto segregace je nejen naprosto nedůstojná, ale i velice riziková a pošpiňuje vážnost celého jmenování.

Norské fondy: Příležitost pro český výzkum

22. 5. 2013

tisková zpráva

Výzkumné organizace a malé a střední podniky budou moci již od podzimu čerpat nemalé prostředky z Norských fondů (téměř 350 mil Kč). Jednotlivé projekty, zaměřené na zdraví, životní prostředí, sociální a humanitní vědy, budou podpořeny částkou až 25 mil Kč.

Jediné, co potenciální příjemci potřebují, je najít partnera v Norsku. V tom může pomoci například oboustranné setkání žadatelů, které se uskuteční ve dnech 30 -- 31. 5. 2013 v Praze. Vyhlášení prvních výzev proběhne již v červnu.

"Jsme připraveni českým subjektům pomoci najít vhodného partnera", deklaroval výkonný předseda AVO Václav Neumajer.

Oboustranné výhody spolupráce zdůraznil také Jesper Simonsen z Research Council of Norway: "Předchozí česko-norské projekty byly úspěšné, proto jsme prostředky programu trojnásobně navýšili".

Více informací o Norských fondech je možné nalézt ZDE

Zeman neuvedl, proč byl proti jmenování Martina Putny profesorem

22. 5. 2013

Na středeční tiskové konferenci oznámili ministr školství Petr Fiala a prezident Miloš Zeman, že Martin Putna bude jmenován profesorem, dekret mu však nepředá prezident, ale ministr školství. Zeman neuvedl důvody, proč chtěl Putnovi profesorskou funkci neudělit. Podle ministra školství Fialy Zeman Fialovi řekl, že se Putnovy aktivity "neslučují s osobnostním profilem vysokoškolského profesora".

Nehoráznosti

22. 5. 2013

V článku Borise Cveka "Může být katolík otevřeným homosexuálem?" jsou uvedeny naprosté nehoráznosti, na které bych rád upozornil,píše Pavel Letko. Takové množství chyb snad nelze považovat za omyl. Autor si zcela vymýšlí. Pan Cvek tvrdí, že sv. Augustin a sv. Monika schvalují bití manželek. Přitom na uvedeném místě (Vyznání, kn. IX. kap. IX,) sv. Augustin popisuje takové jednání sv. Moniky, které by musel doporučit nejen každý psycholog, ale i jen trochu myslící člověk. Doporučuje tváří tvář prchlivému muži zachovat klid a pokusit se odpovídat na hněv mírností. O schvalování bití nemůže být ani řeč. Podobně citovaný 1Kor. 5,5 se netýká jednání s kacíři, ale jednání s tím, kdo se vydává za křesťana a přitom souloží s ženou svého otce.

Zeman neměl jiné důvody nejmenovat Putnu než jeho občanské postoje. Jde o naprostou frašku

22. 5. 2013 / Karel Dolejší

Zcela "nestranně a nezaujatě" dnes prezident Zeman k důvodům svého chování v kauze Putna prohlásil:

"Této osoby si na základě důkazů, které jsem panu ministrovi předložil, absolutně nevážím."

ZDE

A o jaké "důkazy" se jedná? "Jeho důvody vycházejí z přesvědčení, že aktivity pana docenta se neslučují s osobnostním profilem vysokoškolského profesora," vysvětluje ministr, přičemž se jemně distancuje od občanských aktivit Martina C. Putny.

Jinak řečeno: Miloš Zeman od počátku neměl ani nemá v ruce naprosto nic relevantního, co by mohlo odůvodnit jeho nejmenování Putny profesorem. Je to od počátku až dokonce krystalicky čistý případ mocenské zvůle.

Zastávat se mocenské zvůle a pokoušet se konstruovat údajné důvody tam, kde zjevně žádné nejsou, to ovšem nemá co dělat s "nestranností" ani s "nezaujatostí".

Česká televize rozhovor s Dominikem Dukou zkreslila

22. 5. 2013

Tisková zpráva pražského arcibiskupství

Dovolujeme si Vás upozornit na nahrávku rozhovoru, který Dominik Duka poskytl redaktorce České televize 18. května 2013 - upozorňujeme, že slova pana kardinála byla vytržena z kontextu, úvaha pana kardinála měla daleko širší kontext a jinačí pointu, než že by některou stranu sporu podpořil či nepodpořil.

Pan kardinál ve skutečnosti řekl: "opravdu nemohu komentovat každou událost (...) můj názor je takový, že tady se musí kompetenčně dojít k nějakému závěru, protože si myslím, že není možné, aby ze statutárů, kteří podepisují určitá rozhodnutí, byli vlastně jenom, když to řeknu po polsky, "dziadki podpisowymi", tady se musí najít nějaká cesta. Ale myslím, že ta kauza nebyla rozhodnuta, tak bych do ní ani nevstupoval".

Na křižovatce

22. 5. 2013 / Marek Řezanka

Sleduje-li člověk delší dobu dění na české politické scéně, může ho v posledních dnech napadnout, zda se Praha nestala jakousi forbínou (z němčiny označení prostoru před jevištěm).

Odehrává se snad v Praze v malém, co bude přeneseno na celorepublikovou úroveň? V Praze je živo, radní jsou v pohybu a primátorské křeslo se výrazně kymácí.

Neudržované silnice

21. 5. 2013

Pane Čulík, když takhle čtu v Britských listech různé články o tom, zdali jmenovat či nejmenovat Putny a vzpomenu si na svoji cestu do práce po neudržovaných silnicích a do toho si ještě vzpomenu na silnice v Rakousku, tak je mi tato profesorská kauza putna, píše Eric Mavler. Dle mého názoru stav našich silnic stojí za větší pozornost a je mnohem pálivější problém, vždyť to souvisí s bezpečností silničního provozu a dobrým stavem tlumičů auta, které pak dříve zastaví, pokud jsou v pořádku. Předem děkuji, aspoň za malé zamyšlení a doporučuji se projet po silnicích Vysočiny a Moravy.

Může být katolík otevřeným homosexuálem?

21. 5. 2013 / Boris Cvek

Dovolím si krátkou reakci na poznámky Štěpána Kotrby o podivnostech profesury pana Putny. Putna je prý literární historik a profesuru má dostat ze sociální antropologie, což je špatně. Rád bych poukázal na to, že humanitní obory jsou navzájem prorostlé a nedělí je nějaká exaktní hranice. Proto mohl být např. filozof Richard Rorty profesorem srovnávací literatury na Stanfordu (jedna z nejprestižnějších univerzit na světě), ačkoli přímo ze srovnávací literatury žádné dílo nenapsal. Posunul ovšem filozofii do literárního žánru a filozoficky se odvolával na díla některých literátů, např. Milana Kundery. Důležité je, že tohle mají posoudit odborníci, tedy vědecké rady fakulty a univerzity, a ty to udělaly. Štěpán Kotrba není v téhle věci odborníkem a má-li nějaké námitky, měl se účastnit veřejného zasedání těchto rad a tam je vznést. Dostal by patřičnou odbornou odpověď.

Co takhle kritizovat zlepšování vztahů s Německem prostřednictvím parodie Adolfa Hitlera?

22. 5. 2013Právě jsem zhlédl předvolební klip Martina C. Putny , záležející v parodování Ruska, Putnova skorojmenovce (jediný názna vtipu v celém klipu) a strašení hrozbou užších vztahů s Ruskem, píše Jiří Kouba.

Podobný druh vtípků záležejících v užití prsním přízvukem vyslovovaných česko-ruských slov jsme provozovali tak asi ve 12 letech, pokud mne paměť neklame. Od docenta bych čekal jinší výkon , snad i argumentaci.

Jak by se asi vyjímal klip proti politikovi slibujícímu zlepšení vztahů s Německem, který by spočíval v evokování reálií Třetí říše? Třeba za pomocí Hitlerova frenetického přízvuku .

Proč je tomu jinak s klipem, který spojuje kapitalistické Rusko s dávno zaniklým Sovětským svazem ?

Poznámka na okraj: profesura a sociální antropologie

21. 5. 2013 / Štěpán Kotrba

Kauza Putnova jmenování je zřejmě problematičtější než se zdá: profesně je Putna literární historik. Ale profesura se týká nikoliv literární historie, ale oboru sociální antropologie, která se navíc na FHS UK nevyučuje.

Nicméně je potřeba dodat na okraj, že oprávnění pro habilitační a profesorská řízení pro obor sociální antropologie však fakulta má od roku 2007, kdy končil ve funkci první děkan fakulty Jan Sokol. Katolicky pojatá kulturní a sociální antropologie by byla zcela určitě "hnízdem" pro další expanzi křesťanů (byť rebelsky liberálních) do sekulárního společenskovědního vzdělávacího procesu. A to může být problém... Pro jednu i druhou stranu, i když pro každou z jiného důvodu.

Ivan Odilo Štampach z jiných pozic než já, ale poctivě a hloubkově analyzuje Zemanův krok v této věci v Deníku Referendum. K tomu několik podoteků:

Nad "dopisem Pragováků" č. 2

22. 5. 2013 / Karel Dolejší

Dnes ráno jsem byl obeslán níže přiloženým dopisem příznivců rozhodnutí Miloše Zemana porušit vysokoškolský zákon a svévolně nejmenovat Martina C. Putnu profesorem. Tento text, z nějž navzdory akademickým titulům některých signatářů v hustých hnědých kapkách crčí resentiment a homofobie, je názornou ukázkou toho, s čím si to "levicový" prezident Miloš Zeman cíleně zahrává a jaké lidi oslovuje.

Na které obory by se měla zaměřit veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice?

20. 5. 2013 / Václav Hořejší

Neustále slyšíme o potřebě "transformace" systému českého výzkumu a vývoje. Myslím, že současná institucionální podoba českého výzkumu a vývoje, která je výsledkem dlouhého historického vývoje a v posledních 20 letech prošla výraznou transformací, je v principu docela vyhovující. Je založená na silném univerzitním i veřejném neuniverzitním sektoru (hlavně pracoviště AV ČR), které intenzivně spolupracují. Jediné, co by asi bylo potřeba udělat, je další snížení počtu rezortních poskytovatelů institucionálních a hlavně účelových prostředků (zrušit všechny rezortní grantové agentury a získanými prostředky posílit GAČR).

MPO by nemělo administrovat žádné výzkumné a vývojové programy -- vše by mělo přejít na GAČR a (snad) TAČR (o užitečnosti této agentury nejsem přesvědčen). Podle mých zkušeností MŠMT velmi dobře administrovalo programy "Výzkumná centra" i NPVII.

Určitě by bylo potřeba definovat malý počet "výzkumných universit" a jen na nich podporovat výzkum; ostatní vysoké školy by měly poskytovat v první řadě kvalitní profesní vzdělávání nevyžadující vědec.

Zbraně mají červenou nikoliv zelenou, varuje happening aktivistů

22. 5. 2013

Společná tisková zpráva kolektivů Food Not Bombs a ProtestFest, Brno

Na to, co přináší vývoz zbraní z České republiky, upozorňuje dnešní happening brněnské skupiny Food Not Bombs (FNB) a kolektivu ProtestFest. Stejně jako je symbolem právě zahájeného zbrojního veletrhu IDET zelená barva jeho loga, červená voda v kašně na Moravském náměstí má připomenout především krev obětí konfliktů či válek a utrpení, které jim vývoz a obchod se zbraněmi přináší. Česká republika byla navíc v minulosti za problematický export vojenské techniky několikrát kritizována. Fotografie z happeningu najdete v příloze tiskové zprávy.

Mezi Holešovem 8.12.2011 a Václavským náměstím 7.4.2013

22. 5. 2013 / Josef Mrázek

Osmého prosince 2011 jsem přijel do Holešova, protože se zde mělo sejít několik na sobě nezávislých aktivistů, aby jednali o nápravě politicko-morální situace v ČR. Chtěl jsem u toho být, protože toto jednání, vhodně pořádané uprostřed Moravy, mohlo vést k potřebnému soustředění úsilí roztříštěných center nespokojenosti, zvláště když bychom vystoupili se všeobecně přijatelnou vizí, jak dělat politiku lépe. Měl jsem takový návrh a zkušenosti a doufal jsem, že se mi podaří odvrátit jednající od prosazování osobních zájmů a neracionálních přístupů, což by znovu zklamalo naděje nespokojených a demobilizovalo je.

Špičky ČSSD: chceme snižovat závislost na fosilních palivech

22. 5. 2013

Tisková zpráva Hnutí Duha

Špičky ČSSD zahájily věcnou a politickou diskusi o návrhu zákona, jež sníží českou závislost na drahé ropě a plynu i na uhelných dolech. Nová legislativa srazí účty, které domácnosti a podniky platí za energii, sníží znečištění, oživí ekonomiku a vytvoří nová pracovní místa. Zákon navrhlo Hnutí DUHA v rámci iniciativy Velká výzva.

Narůstá napětí mezi Izraelem a Sýrií:

Přestřelka na Golanských výšinách

22. 5. 2013

Syrská armáda hlásí, že zničila izraelské vojenské vozidlo, které podle ní překročilo linii příměří na Golanských výšinách. Podle izraelské strany bylo vozidlo pouze poškozeno a nikdo nebyl zabit.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za únor 2013

19. 3. 2013

V únoru 2013 přispělo finančně na Britské listy 217 osob bankovním příkazem celkovou částkou 61 486.45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v říjnu 2012 částkou 4206.67 Kč. Příjem z reklamy byl 5000 Kč.

4 čtenáři Britských listů přispělo v únoru 2013 na projekt ke zcivilizování exekutorské praxe částkou 900 Kč. Konečná částka k dispozici Britským listům k 28. 2. 2013 byla 238 003.10 Kč, z toho na exekutorský projekt 166 375.59 Kč a na na provoz Britských listů 71 627.51 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.